Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha nemovitostních fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha nemovitostních fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Emitované akcie/podílové listy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2013 9 871.15
Min 31.05.2010 - 706.05

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 960.03 2 556.44 -1 596.41 -62.45% 484.41 475.62 98.18%
31.10.2014 2 556.44 447.29 2 109.15 471.55% 383.41 2 173.03 566.76%
30.09.2014 447.29 578.63 - 131.34 -22.70% 794.75 - 347.47 -43.72%
31.08.2014 578.63 184.91 393.72 212.93% 653.66 -75.03 -11.48%
31.07.2014 184.91 - 602.39 787.30 - 130.70% 346.17 - 161.26 -46.58%
30.06.2014 - 602.39 - 378.83 - 223.57 59.02% 759.21 -1 361.61 - 179.34%
31.05.2014 - 378.83 1 149.16 -1 527.99 - 132.97% 499.41 - 878.24 - 175.85%
30.04.2014 1 149.16 367.37 781.79 212.81% 9 871.15 -8 721.98 -88.36%
31.03.2014 367.37 292.13 75.24 25.76% 2 128.59 -1 761.21 -82.74%
28.02.2014 292.13 255.29 36.85 14.43% 362.94 -70.80 -19.51%
31.01.2014 255.29 211.08 44.21 20.95% 174.79 80.50 46.05%
31.12.2013 211.08 484.41 - 273.33 -56.43% 1 205.41 - 994.34 -82.49%
30.11.2013 484.41 383.41 101.00 26.34% 149.95 334.46 223.04%
31.10.2013 383.41 794.75 - 411.34 -51.76% - 537.30 920.72 - 171.36%
30.09.2013 794.75 653.66 141.10 21.59% 566.04 228.71 40.41%
31.08.2013 653.66 346.17 307.49 88.82% 2 610.56 -1 956.90 -74.96%
31.07.2013 346.17 759.21 - 413.04 -54.40% 268.76 77.41 28.80%
30.06.2013 759.21 499.41 259.80 52.02% 161.68 597.54 369.59%
31.05.2013 499.41 9 871.15 -9 371.73 -94.94% 70.98 428.43 603.58%
30.04.2013 9 871.15 2 128.59 7 742.56 363.74% 71.25 9 799.89 13 753.66%
31.03.2013 2 128.59 362.94 1 765.65 486.49% 608.25 1 520.34 249.95%
28.02.2013 362.94 174.79 188.15 107.64% 315.37 47.57 15.08%
31.01.2013 174.79 1 205.41 -1 030.62 -85.50% 854.78 - 679.99 -79.55%
31.12.2012 1 205.41 149.95 1 055.46 703.85% 432.09 773.32 178.97%
30.11.2012 149.95 - 537.30 687.26 - 127.91% - 306.82 456.78 - 148.87%
31.10.2012 - 537.30 566.04 -1 103.35 - 194.92% 202.86 - 740.17 - 364.86%
30.09.2012 566.04 2 610.56 -2 044.52 -78.32% 803.84 - 237.80 -29.58%
31.08.2012 2 610.56 268.76 2 341.80 871.34% 1 146.41 1 464.14 127.72%
31.07.2012 268.76 161.68 107.08 66.23% 1 037.33 - 768.57 -74.09%
30.06.2012 161.68 70.98 90.69 127.77% 849.68 - 688.01 -80.97%
31.05.2012 70.98 71.25 -0.27 -0.38% 583.08 - 512.10 -87.83%
30.04.2012 71.25 608.25 - 537.00 -88.29% 152.50 -81.24 -53.28%
31.03.2012 608.25 315.37 292.88 92.87% 110.75 497.50 449.22%
29.02.2012 315.37 854.78 - 539.41 -63.11% 541.06 - 225.69 -41.71%
31.01.2012 854.78 432.09 422.69 97.82% 220.29 634.48 288.02%
31.12.2011 432.09 - 306.82 738.92 - 240.83% 862.38 - 430.29 -49.90%
30.11.2011 - 306.82 202.86 - 509.69 - 251.25% 248.25 - 555.07 - 223.60%
31.10.2011 202.86 803.84 - 600.98 -74.76% 727.46 - 524.60 -72.11%
30.09.2011 803.84 1 146.41 - 342.57 -29.88% 78.79 725.05 920.26%
31.08.2011 1 146.41 1 037.33 109.08 10.52% 1 677.41 - 531.00 -31.66%
31.07.2011 1 037.33 849.68 187.65 22.08% 92.56 944.77 1 020.66%
30.06.2011 849.68 583.08 266.60 45.72% 1 298.17 - 448.49 -34.55%
31.05.2011 583.08 152.50 430.58 282.36% - 706.05 1 289.12 - 182.58%
30.04.2011 152.50 110.75 41.75 37.69% 245.85 -93.35 -37.97%
31.03.2011 110.75 541.06 - 430.31 -79.53% - 488.56 599.31 - 122.67%
28.02.2011 541.06 220.29 320.77 145.61% 80.20 460.86 574.63%
31.01.2011 220.29 862.38 - 642.08 -74.46% 94.53 125.77 133.05%
31.12.2010 862.38 248.25 614.13 247.38% 741.71 120.67 16.27%
30.11.2010 248.25 727.46 - 479.21 -65.87% 638.13 - 389.88 -61.10%
31.10.2010 727.46 78.79 648.67 823.31% 36.90 690.56 1 871.70%
30.09.2010 78.79 1 677.41 -1 598.63 -95.30% 640.58 - 561.80 -87.70%
31.08.2010 1 677.41 92.56 1 584.85 1 712.17% 38.32 1 639.10 4 277.73%
31.07.2010 92.56 1 298.17 -1 205.61 -92.87% 4.29 88.27 2 055.16%
30.06.2010 1 298.17 - 706.05 2 004.22 - 283.86% 20.94 1 277.23 6 098.89%
31.05.2010 - 706.05 245.85 - 951.89 - 387.19% 17.25 - 723.29 -4 193.73%
30.04.2010 245.85 - 488.56 734.41 - 150.32% 32.35 213.50 659.98%
31.03.2010 - 488.56 80.20 - 568.76 - 709.17% - 113.26 - 375.30 331.36%
28.02.2010 80.20 94.53 -14.32 -15.15% 19.13 61.07 319.24%
31.01.2010 94.53 741.71 - 647.18 -87.26% 45.23 49.29 108.97%
31.12.2009 741.71 638.13 103.57 16.23% - - -
30.11.2009 638.13 36.90 601.24 1 629.59% - - -
31.10.2009 36.90 640.58 - 603.69 -94.24% - - -
30.09.2009 640.58 38.32 602.27 1 571.80% - - -
31.08.2009 38.32 4.29 34.02 792.13% - - -
31.07.2009 4.29 20.94 -16.65 -79.49% - - -
30.06.2009 20.94 17.25 3.69 21.42% - - -
31.05.2009 17.25 32.35 -15.10 -46.68% - - -
30.04.2009 32.35 - 113.26 145.61 - 128.56% - - -
31.03.2009 - 113.26 19.13 - 132.39 - 692.05% - - -
28.02.2009 19.13 45.23 -26.11 -57.71% - - -
31.01.2009 45.23 - - - - - -

Graf jako obrázek

Emitované akcie/podílové listy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha akciových fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha akciových fondů)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha dluhopisových fondů)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha smíšených fondů)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.