Přijaté úvěry (Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky - Přijaté úvěry - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2017 7 948.84
Min 30.04.2013 -9 438.65

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2020 2 712.37 - 293.66 3 006.03 -1 023.63% - 387.34 3 099.71 - 800.25%
31.10.2020 - 293.66 102.64 - 396.30 - 386.12% 662.49 - 956.15 - 144.33%
30.09.2020 102.64 - 755.22 857.86 - 113.59% -5.28 107.91 -2 045.36%
31.08.2020 - 755.22 1 600.66 -2 355.88 - 147.18% -1 182.90 427.68 -36.16%
31.07.2020 1 600.66 - 128.25 1 728.91 -1 348.09% - 525.31 2 125.97 - 404.71%
30.06.2020 - 128.25 800.08 - 928.33 - 116.03% 356.63 - 484.88 - 135.96%
31.05.2020 800.08 244.08 556.00 227.79% 80.21 719.87 897.50%
30.04.2020 244.08 - 413.56 657.64 - 159.02% - 486.58 730.66 - 150.16%
31.03.2020 - 413.56 -89.22 - 324.35 363.56% 932.25 -1 345.82 - 144.36%
29.02.2020 -89.22 300.16 - 389.38 - 129.72% -1 228.01 1 138.80 -92.73%
31.01.2020 300.16 1 006.75 - 706.59 -70.19% -3 511.59 3 811.75 - 108.55%
31.12.2019 1 006.75 - 387.34 1 394.09 - 359.91% 766.01 240.73 31.43%
30.11.2019 - 387.34 662.49 -1 049.83 - 158.47% - 267.30 - 120.04 44.91%
31.10.2019 662.49 -5.28 667.76 -12 656.60% -91.24 753.73 - 826.06%
30.09.2019 -5.28 -1 182.90 1 177.62 -99.55% 460.78 - 466.06 - 101.14%
31.08.2019 -1 182.90 - 525.31 - 657.59 125.18% 1 444.40 -2 627.30 - 181.90%
31.07.2019 - 525.31 356.63 - 881.93 - 247.30% - 786.92 261.61 -33.25%
30.06.2019 356.63 80.21 276.42 344.62% - 136.13 492.76 - 361.97%
31.05.2019 80.21 - 486.58 566.79 - 116.48% 322.38 - 242.17 -75.12%
30.04.2019 - 486.58 932.25 -1 418.84 - 152.19% - 526.89 40.31 -7.65%
31.03.2019 932.25 -1 228.01 2 160.27 - 175.92% - 262.24 1 194.50 - 455.50%
28.02.2019 -1 228.01 -3 511.59 2 283.58 -65.03% -1 184.63 -43.38 3.66%
31.01.2019 -3 511.59 766.01 -4 277.60 - 558.42% 772.31 -4 283.90 - 554.69%
31.12.2018 766.01 - 267.30 1 033.32 - 386.57% 1 803.48 -1 037.47 -57.53%
30.11.2018 - 267.30 -91.24 - 176.06 192.96% - 669.98 402.68 -60.10%
31.10.2018 -91.24 460.78 - 552.02 - 119.80% -1 714.84 1 623.60 -94.68%
30.09.2018 460.78 1 444.40 - 983.62 -68.10% 1 479.32 -1 018.54 -68.85%
31.08.2018 1 444.40 - 786.92 2 231.32 - 283.55% - 371.32 1 815.73 - 488.99%
31.07.2018 - 786.92 - 136.13 - 650.79 478.06% 1 620.71 -2 407.63 - 148.55%
30.06.2018 - 136.13 322.38 - 458.51 - 142.23% -2 438.12 2 301.99 -94.42%
31.05.2018 322.38 - 526.89 849.27 - 161.18% -3 133.11 3 455.48 - 110.29%
30.04.2018 - 526.89 - 262.24 - 264.65 100.92% 699.82 -1 226.71 - 175.29%
31.03.2018 - 262.24 -1 184.63 922.39 -77.86% 7 948.84 -8 211.08 - 103.30%
28.02.2018 -1 184.63 772.31 -1 956.94 - 253.39% 5 633.45 -6 818.08 - 121.03%
31.01.2018 772.31 1 803.48 -1 031.17 -57.18% -2 484.47 3 256.78 - 131.09%
31.12.2017 1 803.48 - 669.98 2 473.46 - 369.19% 596.72 1 206.76 202.23%
30.11.2017 - 669.98 -1 714.84 1 044.86 -60.93% 211.61 - 881.59 - 416.61%
31.10.2017 -1 714.84 1 479.32 -3 194.16 - 215.92% 294.93 -2 009.77 - 681.44%
30.09.2017 1 479.32 - 371.32 1 850.64 - 498.39% 832.36 646.96 77.73%
31.08.2017 - 371.32 1 620.71 -1 992.03 - 122.91% -17.12 - 354.20 2 068.31%
31.07.2017 1 620.71 -2 438.12 4 058.83 - 166.47% 797.09 823.62 103.33%
30.06.2017 -2 438.12 -3 133.11 694.99 -22.18% 2 045.82 -4 483.94 - 219.18%
31.05.2017 -3 133.11 699.82 -3 832.92 - 547.70% -99.18 -3 033.93 3 059.01%
30.04.2017 699.82 7 948.84 -7 249.02 -91.20% 24.64 675.18 2 740.73%
31.03.2017 7 948.84 5 633.45 2 315.39 41.10% 171.63 7 777.21 4 531.46%
28.02.2017 5 633.45 -2 484.47 8 117.92 - 326.75% - 117.67 5 751.12 -4 887.38%
31.01.2017 -2 484.47 596.72 -3 081.19 - 516.35% - 448.51 -2 035.96 453.94%
31.12.2016 596.72 211.61 385.11 181.99% - 778.68 1 375.40 - 176.63%
30.11.2016 211.61 294.93 -83.32 -28.25% 292.17 -80.56 -27.57%
31.10.2016 294.93 832.36 - 537.42 -64.57% 6.73 288.20 4 282.98%
30.09.2016 832.36 -17.12 849.48 -4 960.47% - 537.87 1 370.23 - 254.75%
31.08.2016 -17.12 797.09 - 814.22 - 102.15% 562.14 - 579.27 - 103.05%
31.07.2016 797.09 2 045.82 -1 248.73 -61.04% - 150.67 947.77 - 629.02%
30.06.2016 2 045.82 -99.18 2 145.00 -2 162.74% 565.42 1 480.41 261.83%
31.05.2016 -99.18 24.64 - 123.81 - 502.60% 52.29 - 151.47 - 289.68%
30.04.2016 24.64 171.63 - 146.99 -85.65% 1.16 23.48 2 031.06%
31.03.2016 171.63 - 117.67 289.30 - 245.85% - 195.11 366.73 - 187.97%
29.02.2016 - 117.67 - 448.51 330.84 -73.76% 186.07 - 303.74 - 163.24%
31.01.2016 - 448.51 - 778.68 330.17 -42.40% -1 999.61 1 551.10 -77.57%
31.12.2015 - 778.68 292.17 -1 070.85 - 366.51% - 424.89 - 353.79 83.27%
30.11.2015 292.17 6.73 285.44 4 242.01% 237.82 54.35 22.85%
31.10.2015 6.73 - 537.87 544.60 - 101.25% 1 664.37 -1 657.64 -99.60%
30.09.2015 - 537.87 562.14 -1 100.02 - 195.68% -63.95 - 473.92 741.08%
31.08.2015 562.14 - 150.67 712.82 - 473.09% 170.01 392.13 230.65%
31.07.2015 - 150.67 565.42 - 716.09 - 126.65% - 387.43 236.75 -61.11%
30.06.2015 565.42 52.29 513.13 981.33% -69.20 634.62 - 917.08%
31.05.2015 52.29 1.16 51.13 4 423.27% - 336.62 388.91 - 115.53%
30.04.2015 1.16 - 195.11 196.26 - 100.59% -59.66 60.81 - 101.94%
31.03.2015 - 195.11 186.07 - 381.18 - 204.86% 389.02 - 584.12 - 150.15%
28.02.2015 186.07 -1 999.61 2 185.68 - 109.31% 223.14 -37.07 -16.61%
31.01.2015 -1 999.61 - 424.89 -1 574.72 370.62% - 476.33 -1 523.29 319.80%
31.12.2014 - 424.89 237.82 - 662.72 - 278.66% 2 183.25 -2 608.14 - 119.46%
30.11.2014 237.82 1 664.37 -1 426.55 -85.71% 110.43 127.39 115.36%
31.10.2014 1 664.37 -63.95 1 728.32 -2 702.62% 195.47 1 468.90 751.46%
30.09.2014 -63.95 170.01 - 233.96 - 137.61% - 525.10 461.15 -87.82%
31.08.2014 170.01 - 387.43 557.44 - 143.88% 408.11 - 238.10 -58.34%
31.07.2014 - 387.43 -69.20 - 318.23 459.87% 114.49 - 501.92 - 438.40%
30.06.2014 -69.20 - 336.62 267.43 -79.44% 943.88 -1 013.08 - 107.33%
31.05.2014 - 336.62 -59.66 - 276.97 464.29% 52.15 - 388.78 - 745.47%
30.04.2014 -59.66 389.02 - 448.67 - 115.33% -9 438.65 9 378.99 -99.37%
31.03.2014 389.02 223.14 165.88 74.34% 426.32 -37.31 -8.75%
28.02.2014 223.14 - 476.33 699.47 - 146.85% 19.65 203.49 1 035.34%
31.01.2014 - 476.33 2 183.25 -2 659.57 - 121.82% - 300.74 - 175.59 58.39%
31.12.2013 2 183.25 110.43 2 072.81 1 877.00% 608.37 1 574.88 258.87%
30.11.2013 110.43 195.47 -85.04 -43.50% 452.59 - 342.16 -75.60%
31.10.2013 195.47 - 525.10 720.57 - 137.23% - 100.66 296.13 - 294.20%
30.09.2013 - 525.10 408.11 - 933.21 - 228.67% 44.45 - 569.55 -1 281.27%
31.08.2013 408.11 114.49 293.62 256.47% 1 374.68 - 966.57 -70.31%
31.07.2013 114.49 943.88 - 829.39 -87.87% 1 463.78 -1 349.29 -92.18%
30.06.2013 943.88 52.15 891.73 1 709.87% 871.42 72.46 8.31%
31.05.2013 52.15 -9 438.65 9 490.80 - 100.55% 38.13 14.02 36.78%
30.04.2013 -9 438.65 426.32 -9 864.97 -2 313.97% 6.89 -9 445.53 - 137 130.27%
31.03.2013 426.32 19.65 406.67 2 069.14% 320.64 105.68 32.96%
28.02.2013 19.65 - 300.74 320.39 - 106.54% -45.51 65.16 - 143.19%
31.01.2013 - 300.74 608.37 - 909.11 - 149.43% - 349.24 48.50 -13.89%
31.12.2012 608.37 452.59 155.78 34.42% 150.07 458.30 305.38%
30.11.2012 452.59 - 100.66 553.25 - 549.63% 46.45 406.14 874.38%
31.10.2012 - 100.66 44.45 - 145.11 - 326.44% 505.37 - 606.03 - 119.92%
30.09.2012 44.45 1 374.68 -1 330.22 -96.77% 46.94 -2.49 -5.30%
31.08.2012 1 374.68 1 463.78 -89.10 -6.09% 129.94 1 244.74 957.96%
31.07.2012 1 463.78 871.42 592.36 67.98% -11.20 1 474.98 -13 169.46%
30.06.2012 871.42 38.13 833.30 2 185.47% 984.41 - 112.99 -11.48%
31.05.2012 38.13 6.89 31.24 453.56% 366.89 - 328.76 -89.61%
30.04.2012 6.89 320.64 - 313.76 -97.85% 56.78 -49.89 -87.87%
31.03.2012 320.64 -45.51 366.15 - 804.59% 107.03 213.61 199.57%
29.02.2012 -45.51 - 349.24 303.73 -86.97% - 460.82 415.31 -90.12%
31.01.2012 - 349.24 150.07 - 499.31 - 332.71% 343.51 - 692.75 - 201.67%
31.12.2011 150.07 46.45 103.62 223.09% 388.40 - 238.33 -61.36%
30.11.2011 46.45 505.37 - 458.92 -90.81% 107.83 -61.38 -56.92%
31.10.2011 505.37 46.94 458.43 976.68% - 134.69 640.06 - 475.22%
30.09.2011 46.94 129.94 -83.00 -63.88% 380.10 - 333.17 -87.65%
31.08.2011 129.94 -11.20 141.14 -1 260.14% 81.52 48.41 59.39%
31.07.2011 -11.20 984.41 - 995.61 - 101.14% 403.98 - 415.18 - 102.77%
30.06.2011 984.41 366.89 617.53 168.32% -44.41 1 028.82 -2 316.70%
31.05.2011 366.89 56.78 310.11 546.19% 37.71 329.18 872.97%
30.04.2011 56.78 107.03 -50.26 -46.95% 53.37 3.41 6.39%
31.03.2011 107.03 - 460.82 567.86 - 123.23% -19.18 126.21 - 658.02%
28.02.2011 - 460.82 343.51 - 804.33 - 234.15% - 122.99 - 337.83 274.69%
31.01.2011 343.51 388.40 -44.89 -11.56% 157.24 186.27 118.47%
31.12.2010 388.40 107.83 280.57 260.19% 46.37 342.03 737.58%
30.11.2010 107.83 - 134.69 242.52 - 180.06% 146.60 -38.77 -26.44%
31.10.2010 - 134.69 380.10 - 514.79 - 135.43% -16.04 - 118.64 739.49%
30.09.2010 380.10 81.52 298.58 366.27% 56.45 323.65 573.32%
31.08.2010 81.52 403.98 - 322.46 -79.82% -43.84 125.36 - 285.97%
31.07.2010 403.98 -44.41 448.39 -1 009.68% 59.35 344.62 580.64%
30.06.2010 -44.41 37.71 -82.12 - 217.77% -2.40 -42.01 1 748.83%
31.05.2010 37.71 53.37 -15.66 -29.34% 6.76 30.94 457.48%
30.04.2010 53.37 -19.18 72.55 - 378.22% - 103.70 157.07 - 151.46%
31.03.2010 -19.18 - 122.99 103.81 -84.40% 79.94 -99.12 - 124.00%
28.02.2010 - 122.99 157.24 - 280.23 - 178.22% - 109.68 -13.31 12.13%
31.01.2010 157.24 46.37 110.86 239.08% 32.86 124.38 378.56%
31.12.2009 46.37 146.60 - 100.23 -68.37% - - -
30.11.2009 146.60 -16.04 162.64 -1 013.72% - - -
31.10.2009 -16.04 56.45 -72.50 - 128.42% - - -
30.09.2009 56.45 -43.84 100.29 - 228.78% - - -
31.08.2009 -43.84 59.35 - 103.19 - 173.85% - - -
31.07.2009 59.35 -2.40 61.76 -2 570.98% - - -
30.06.2009 -2.40 6.76 -9.17 - 135.51% - - -
31.05.2009 6.76 - 103.70 110.47 - 106.52% - - -
30.04.2009 - 103.70 79.94 - 183.64 - 229.74% - - -
31.03.2009 79.94 - 109.68 189.62 - 172.88% - - -
28.02.2009 - 109.68 32.86 - 142.54 - 433.82% - - -
31.01.2009 32.86 - - - - - -

Graf jako obrázek

Přijaté úvěry - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Přijaté úvěry (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Přijaté úvěry (Rozvaha akciových fondů - toky)
Přijaté úvěry (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Přijaté úvěry (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Přijaté úvěry (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Přijaté úvěry (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Přijaté úvěry (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Přijaté úvěry (Rozvaha akciových fondů)
Přijaté úvěry (Rozvaha dluhopisových fondů)
Přijaté úvěry (Rozvaha smíšených fondů)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.