Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2020 -5 108.02
Max 31.05.2017 6 000.04

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2020 1 691.44 1 199.83 491.61 40.97% 782.15 909.29 116.26%
31.10.2020 1 199.83 569.38 630.45 110.73% 1 830.20 - 630.37 -34.44%
30.09.2020 569.38 2 788.09 -2 218.71 -79.58% 674.76 - 105.38 -15.62%
31.08.2020 2 788.09 2 509.56 278.53 11.10% -2 010.84 4 798.93 - 238.65%
31.07.2020 2 509.56 2 710.69 - 201.12 -7.42% 385.77 2 123.79 550.53%
30.06.2020 2 710.69 706.22 2 004.47 283.83% 865.12 1 845.57 213.33%
31.05.2020 706.22 1 972.91 -1 266.69 -64.20% - 569.96 1 276.18 - 223.91%
30.04.2020 1 972.91 -5 108.02 7 080.94 - 138.62% - 485.57 2 458.49 - 506.31%
31.03.2020 -5 108.02 1 511.04 -6 619.06 - 438.05% -1 119.04 -3 988.98 356.46%
29.02.2020 1 511.04 -2 484.22 3 995.27 - 160.83% - 875.52 2 386.56 - 272.59%
31.01.2020 -2 484.22 2 348.87 -4 833.09 - 205.76% - 328.45 -2 155.78 656.35%
31.12.2019 2 348.87 782.15 1 566.72 200.31% - 916.46 3 265.33 - 356.30%
30.11.2019 782.15 1 830.20 -1 048.05 -57.26% -1 638.70 2 420.85 - 147.73%
31.10.2019 1 830.20 674.76 1 155.44 171.24% -1 661.54 3 491.74 - 210.15%
30.09.2019 674.76 -2 010.84 2 685.60 - 133.56% - 236.12 910.88 - 385.77%
31.08.2019 -2 010.84 385.77 -2 396.61 - 621.25% 458.39 -2 469.23 - 538.67%
31.07.2019 385.77 865.12 - 479.35 -55.41% 568.20 - 182.43 -32.11%
30.06.2019 865.12 - 569.96 1 435.08 - 251.79% 79.64 785.48 986.25%
31.05.2019 - 569.96 - 485.57 -84.39 17.38% - 525.69 -44.27 8.42%
30.04.2019 - 485.57 -1 119.04 633.47 -56.61% 1 042.33 -1 527.90 - 146.59%
31.03.2019 -1 119.04 - 875.52 - 243.53 27.82% 563.57 -1 682.61 - 298.56%
28.02.2019 - 875.52 - 328.45 - 547.07 166.56% 1 128.12 -2 003.63 - 177.61%
31.01.2019 - 328.45 - 916.46 588.01 -64.16% 891.97 -1 220.42 - 136.82%
31.12.2018 - 916.46 -1 638.70 722.24 -44.07% -1 345.40 428.94 -31.88%
30.11.2018 -1 638.70 -1 661.54 22.84 -1.37% 3 896.64 -5 535.34 - 142.05%
31.10.2018 -1 661.54 - 236.12 -1 425.42 603.69% 2 544.20 -4 205.74 - 165.31%
30.09.2018 - 236.12 458.39 - 694.51 - 151.51% 117.66 - 353.78 - 300.68%
31.08.2018 458.39 568.20 - 109.80 -19.32% 1 827.94 -1 369.54 -74.92%
31.07.2018 568.20 79.64 488.56 613.43% 2 335.85 -1 767.65 -75.67%
30.06.2018 79.64 - 525.69 605.34 - 115.15% 5 528.32 -5 448.68 -98.56%
31.05.2018 - 525.69 1 042.33 -1 568.02 - 150.43% 6 000.04 -6 525.73 - 108.76%
30.04.2018 1 042.33 563.57 478.76 84.95% 152.93 889.39 581.56%
31.03.2018 563.57 1 128.12 - 564.55 -50.04% 914.05 - 350.49 -38.34%
28.02.2018 1 128.12 891.97 236.14 26.47% -1 729.66 2 857.78 - 165.22%
31.01.2018 891.97 -1 345.40 2 237.37 - 166.30% -2 550.54 3 442.52 - 134.97%
31.12.2017 -1 345.40 3 896.64 -5 242.03 - 134.53% 1 447.98 -2 793.38 - 192.92%
30.11.2017 3 896.64 2 544.20 1 352.43 53.16% - 134.57 4 031.20 -2 995.71%
31.10.2017 2 544.20 117.66 2 426.54 2 062.32% 1 261.76 1 282.45 101.64%
30.09.2017 117.66 1 827.94 -1 710.28 -93.56% 1 515.06 -1 397.39 -92.23%
31.08.2017 1 827.94 2 335.85 - 507.92 -21.74% 991.61 836.32 84.34%
31.07.2017 2 335.85 5 528.32 -3 192.47 -57.75% - 320.81 2 656.66 - 828.11%
30.06.2017 5 528.32 6 000.04 - 471.72 -7.86% 1 878.72 3 649.60 194.26%
31.05.2017 6 000.04 152.93 5 847.11 3 823.31% 1 163.16 4 836.89 415.84%
30.04.2017 152.93 914.05 - 761.12 -83.27% 2 088.41 -1 935.48 -92.68%
31.03.2017 914.05 -1 729.66 2 643.71 - 152.85% 2 820.81 -1 906.75 -67.60%
28.02.2017 -1 729.66 -2 550.54 820.88 -32.18% 1 551.22 -3 280.88 - 211.50%
31.01.2017 -2 550.54 1 447.98 -3 998.53 - 276.14% 1 477.12 -4 027.67 - 272.67%
31.12.2016 1 447.98 - 134.57 1 582.55 -1 176.04% 2 643.76 -1 195.78 -45.23%
30.11.2016 - 134.57 1 261.76 -1 396.32 - 110.66% 1 207.64 -1 342.21 - 111.14%
31.10.2016 1 261.76 1 515.06 - 253.30 -16.72% 1 681.63 - 419.88 -24.97%
30.09.2016 1 515.06 991.61 523.44 52.79% - 867.61 2 382.66 - 274.62%
31.08.2016 991.61 - 320.81 1 312.42 - 409.10% - 641.03 1 632.64 - 254.69%
31.07.2016 - 320.81 1 878.72 -2 199.53 - 117.08% 804.81 -1 125.62 - 139.86%
30.06.2016 1 878.72 1 163.16 715.57 61.52% 1 712.98 165.75 9.68%
31.05.2016 1 163.16 2 088.41 - 925.26 -44.30% 2 688.79 -1 525.63 -56.74%
30.04.2016 2 088.41 2 820.81 - 732.40 -25.96% 2 280.03 - 191.62 -8.40%
31.03.2016 2 820.81 1 551.22 1 269.59 81.84% 2 948.32 - 127.51 -4.32%
29.02.2016 1 551.22 1 477.12 74.09 5.02% 3 294.48 -1 743.26 -52.91%
31.01.2016 1 477.12 2 643.76 -1 166.64 -44.13% 822.87 654.26 79.51%
31.12.2015 2 643.76 1 207.64 1 436.12 118.92% 2 272.01 371.75 16.36%
30.11.2015 1 207.64 1 681.63 - 473.99 -28.19% 1 996.41 - 788.77 -39.51%
31.10.2015 1 681.63 - 867.61 2 549.24 - 293.82% 2 504.89 - 823.25 -32.87%
30.09.2015 - 867.61 - 641.03 - 226.58 35.35% 701.49 -1 569.10 - 223.68%
31.08.2015 - 641.03 804.81 -1 445.84 - 179.65% 1 055.38 -1 696.41 - 160.74%
31.07.2015 804.81 1 712.98 - 908.16 -53.02% 1 347.80 - 542.99 -40.29%
30.06.2015 1 712.98 2 688.79 - 975.81 -36.29% 1 675.68 37.30 2.23%
31.05.2015 2 688.79 2 280.03 408.75 17.93% 893.82 1 794.97 200.82%
30.04.2015 2 280.03 2 948.32 - 668.28 -22.67% 1 530.92 749.11 48.93%
31.03.2015 2 948.32 3 294.48 - 346.16 -10.51% 897.89 2 050.43 228.36%
28.02.2015 3 294.48 822.87 2 471.61 300.37% 851.76 2 442.72 286.78%
31.01.2015 822.87 2 272.01 -1 449.14 -63.78% 94.30 728.57 772.61%
31.12.2014 2 272.01 1 996.41 275.59 13.80% 5 308.26 -3 036.25 -57.20%
30.11.2014 1 996.41 2 504.89 - 508.47 -20.30% - 337.66 2 334.08 - 691.24%
31.10.2014 2 504.89 701.49 1 803.39 257.08% 697.78 1 807.11 258.98%
30.09.2014 701.49 1 055.38 - 353.88 -33.53% 193.62 507.88 262.31%
31.08.2014 1 055.38 1 347.80 - 292.42 -21.70% 328.96 726.42 220.82%
31.07.2014 1 347.80 1 675.68 - 327.88 -19.57% 708.71 639.09 90.18%
30.06.2014 1 675.68 893.82 781.86 87.47% 450.17 1 225.51 272.23%
31.05.2014 893.82 1 530.92 - 637.10 -41.62% 996.97 - 103.15 -10.35%
30.04.2014 1 530.92 897.89 633.03 70.50% 156.90 1 374.02 875.72%
31.03.2014 897.89 851.76 46.13 5.42% 284.71 613.18 215.36%
28.02.2014 851.76 94.30 757.46 803.25% 300.56 551.20 183.39%
31.01.2014 94.30 5 308.26 -5 213.96 -98.22% -51.38 145.68 - 283.51%
31.12.2013 5 308.26 - 337.66 5 645.92 -1 672.06% 853.85 4 454.41 521.69%
30.11.2013 - 337.66 697.78 -1 035.44 - 148.39% - 453.94 116.28 -25.62%
31.10.2013 697.78 193.62 504.16 260.39% - 213.40 911.18 - 426.98%
30.09.2013 193.62 328.96 - 135.34 -41.14% 235.45 -41.83 -17.77%
31.08.2013 328.96 708.71 - 379.75 -53.58% 908.32 - 579.36 -63.78%
31.07.2013 708.71 450.17 258.54 57.43% 6.34 702.37 11 080.14%
30.06.2013 450.17 996.97 - 546.80 -54.85% - 468.24 918.42 - 196.14%
31.05.2013 996.97 156.90 840.07 535.41% -1 717.13 2 714.11 - 158.06%
30.04.2013 156.90 284.71 - 127.81 -44.89% 26.89 130.01 483.41%
31.03.2013 284.71 300.56 -15.85 -5.27% 431.50 - 146.78 -34.02%
28.02.2013 300.56 -51.38 351.95 - 684.93% 391.81 -91.25 -23.29%
31.01.2013 -51.38 853.85 - 905.23 - 106.02% 572.72 - 624.11 - 108.97%
31.12.2012 853.85 - 453.94 1 307.79 - 288.10% -96.00 949.85 - 989.44%
30.11.2012 - 453.94 - 213.40 - 240.54 112.71% -1 305.14 851.20 -65.22%
31.10.2012 - 213.40 235.45 - 448.85 - 190.64% 827.69 -1 041.09 - 125.78%
30.09.2012 235.45 908.32 - 672.87 -74.08% - 566.01 801.46 - 141.60%
31.08.2012 908.32 6.34 901.98 14 229.00% -1 690.08 2 598.39 - 153.74%
31.07.2012 6.34 - 468.24 474.58 - 101.35% 460.95 - 454.61 -98.62%
30.06.2012 - 468.24 -1 717.13 1 248.89 -72.73% 817.43 -1 285.68 - 157.28%
31.05.2012 -1 717.13 26.89 -1 744.03 -6 484.83% 169.07 -1 886.21 -1 115.63%
30.04.2012 26.89 431.50 - 404.60 -93.77% - 455.31 482.21 - 105.91%
31.03.2012 431.50 391.81 39.68 10.13% 286.74 144.76 50.49%
29.02.2012 391.81 572.72 - 180.91 -31.59% 79.39 312.42 393.50%
31.01.2012 572.72 -96.00 668.72 - 696.60% 347.58 225.14 64.77%
31.12.2011 -96.00 -1 305.14 1 209.14 -92.64% 113.95 - 209.95 - 184.25%
30.11.2011 -1 305.14 827.69 -2 132.83 - 257.68% 346.71 -1 651.85 - 476.43%
31.10.2011 827.69 - 566.01 1 393.70 - 246.23% 524.12 303.57 57.92%
30.09.2011 - 566.01 -1 690.08 1 124.06 -66.51% 362.59 - 928.60 - 256.11%
31.08.2011 -1 690.08 460.95 -2 151.03 - 466.65% 744.76 -2 434.84 - 326.93%
31.07.2011 460.95 817.43 - 356.48 -43.61% 987.74 - 526.79 -53.33%
30.06.2011 817.43 169.07 648.36 383.49% -86.44 903.87 -1 045.69%
31.05.2011 169.07 - 455.31 624.38 - 137.13% - 870.57 1 039.64 - 119.42%
30.04.2011 - 455.31 286.74 - 742.05 - 258.79% -47.76 - 407.55 853.33%
31.03.2011 286.74 79.39 207.34 261.15% 177.20 109.54 61.82%
28.02.2011 79.39 347.58 - 268.18 -77.16% - 377.77 457.17 - 121.02%
31.01.2011 347.58 113.95 233.63 205.03% 144.22 203.35 141.00%
31.12.2010 113.95 346.71 - 232.76 -67.13% - 224.17 338.12 - 150.83%
30.11.2010 346.71 524.12 - 177.41 -33.85% - 347.21 693.92 - 199.86%
31.10.2010 524.12 362.59 161.53 44.55% 70.35 453.76 644.99%
30.09.2010 362.59 744.76 - 382.17 -51.31% 69.41 293.17 422.37%
31.08.2010 744.76 987.74 - 242.98 -24.60% - 213.56 958.32 - 448.73%
31.07.2010 987.74 -86.44 1 074.18 -1 242.71% 244.27 743.47 304.36%
30.06.2010 -86.44 - 870.57 784.13 -90.07% - 382.24 295.80 -77.39%
31.05.2010 - 870.57 -47.76 - 822.81 1 722.81% - 260.86 - 609.71 233.73%
30.04.2010 -47.76 177.20 - 224.96 - 126.95% - 212.89 165.13 -77.57%
31.03.2010 177.20 - 377.77 554.97 - 146.91% - 363.68 540.87 - 148.72%
28.02.2010 - 377.77 144.22 - 522.00 - 361.94% - 801.30 423.53 -52.85%
31.01.2010 144.22 - 224.17 368.39 - 164.34% - 294.50 438.72 - 148.97%
31.12.2009 - 224.17 - 347.21 123.04 -35.44% - - -
30.11.2009 - 347.21 70.35 - 417.56 - 593.53% - - -
31.10.2009 70.35 69.41 0.94 1.35% - - -
30.09.2009 69.41 - 213.56 282.98 - 132.50% - - -
31.08.2009 - 213.56 244.27 - 457.84 - 187.43% - - -
31.07.2009 244.27 - 382.24 626.51 - 163.91% - - -
30.06.2009 - 382.24 - 260.86 - 121.38 46.53% - - -
31.05.2009 - 260.86 - 212.89 -47.97 22.53% - - -
30.04.2009 - 212.89 - 363.68 150.79 -41.46% - - -
31.03.2009 - 363.68 - 801.30 437.63 -54.61% - - -
28.02.2009 - 801.30 - 294.50 - 506.81 172.09% - - -
31.01.2009 - 294.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha akciových fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha akciových fondů)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha dluhopisových fondů)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha smíšených fondů)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.