Ostatní aktiva (Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky - Ostatní aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2014 -2 888.55
Max 30.09.2014 2 208.07

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2020 -1 250.36 -1 076.79 - 173.56 16.12% - 492.69 - 757.67 153.78%
31.10.2020 -1 076.79 1 525.77 -2 602.57 - 170.57% - 630.68 - 446.12 70.74%
30.09.2020 1 525.77 -1 096.49 2 622.26 - 239.15% 140.92 1 384.85 982.72%
31.08.2020 -1 096.49 - 262.90 - 833.59 317.07% - 106.75 - 989.74 927.20%
31.07.2020 - 262.90 - 334.66 71.76 -21.44% 598.59 - 861.49 - 143.92%
30.06.2020 - 334.66 - 334.79 0.13 -0.04% 1.07 - 335.73 -31 464.95%
31.05.2020 - 334.79 - 170.96 - 163.83 95.83% - 173.36 - 161.43 93.12%
30.04.2020 - 170.96 484.44 - 655.40 - 135.29% -1 008.36 837.39 -83.05%
31.03.2020 484.44 544.16 -59.72 -10.97% 1 786.38 -1 301.94 -72.88%
29.02.2020 544.16 1 479.89 - 935.73 -63.23% - 237.46 781.61 - 329.16%
31.01.2020 1 479.89 -1 797.44 3 277.33 - 182.33% -2 884.61 4 364.49 - 151.30%
31.12.2019 -1 797.44 - 492.69 -1 304.76 264.82% 1 414.74 -3 212.18 - 227.05%
30.11.2019 - 492.69 - 630.68 137.99 -21.88% - 954.84 462.15 -48.40%
31.10.2019 - 630.68 140.92 - 771.60 - 547.54% - 780.54 149.86 -19.20%
30.09.2019 140.92 - 106.75 247.66 - 232.02% 1 384.18 -1 243.26 -89.82%
31.08.2019 - 106.75 598.59 - 705.34 - 117.83% - 687.78 581.03 -84.48%
31.07.2019 598.59 1.07 597.52 56 000.37% - 923.25 1 521.84 - 164.84%
30.06.2019 1.07 - 173.36 174.43 - 100.62% 393.55 - 392.49 -99.73%
31.05.2019 - 173.36 -1 008.36 835.00 -82.81% 1 848.87 -2 022.23 - 109.38%
30.04.2019 -1 008.36 1 786.38 -2 794.74 - 156.45% 1 259.12 -2 267.47 - 180.08%
31.03.2019 1 786.38 - 237.46 2 023.84 - 852.30% 79.26 1 707.12 2 153.86%
28.02.2019 - 237.46 -2 884.61 2 647.15 -91.77% 117.30 - 354.75 - 302.44%
31.01.2019 -2 884.61 1 414.74 -4 299.34 - 303.90% - 927.57 -1 957.04 210.99%
31.12.2018 1 414.74 - 954.84 2 369.57 - 248.17% 399.32 1 015.41 254.28%
30.11.2018 - 954.84 - 780.54 - 174.30 22.33% 772.56 -1 727.40 - 223.59%
31.10.2018 - 780.54 1 384.18 -2 164.72 - 156.39% - 482.19 - 298.35 61.87%
30.09.2018 1 384.18 - 687.78 2 071.96 - 301.25% 1 613.69 - 229.52 -14.22%
31.08.2018 - 687.78 - 923.25 235.47 -25.50% 2 156.07 -2 843.85 - 131.90%
31.07.2018 - 923.25 393.55 -1 316.81 - 334.59% -1 616.06 692.81 -42.87%
30.06.2018 393.55 1 848.87 -1 455.32 -78.71% 1 733.65 -1 340.09 -77.30%
31.05.2018 1 848.87 1 259.12 589.76 46.84% -1 507.87 3 356.74 - 222.62%
30.04.2018 1 259.12 79.26 1 179.86 1 488.61% 209.08 1 050.04 502.23%
31.03.2018 79.26 117.30 -38.04 -32.43% 1 332.02 -1 252.76 -94.05%
28.02.2018 117.30 - 927.57 1 044.86 - 112.65% - 812.71 930.01 - 114.43%
31.01.2018 - 927.57 399.32 -1 326.89 - 332.28% 1 442.32 -2 369.88 - 164.31%
31.12.2017 399.32 772.56 - 373.24 -48.31% - 861.68 1 261.01 - 146.34%
30.11.2017 772.56 - 482.19 1 254.75 - 260.22% 2.09 770.47 36 794.13%
31.10.2017 - 482.19 1 613.69 -2 095.88 - 129.88% - 174.60 - 307.59 176.17%
30.09.2017 1 613.69 2 156.07 - 542.38 -25.16% 523.32 1 090.37 208.36%
31.08.2017 2 156.07 -1 616.06 3 772.13 - 233.41% - 160.59 2 316.66 -1 442.58%
31.07.2017 -1 616.06 1 733.65 -3 349.71 - 193.22% 201.84 -1 817.91 - 900.65%
30.06.2017 1 733.65 -1 507.87 3 241.51 - 214.97% 384.21 1 349.43 351.22%
31.05.2017 -1 507.87 209.08 -1 716.94 - 821.21% - 238.74 -1 269.12 531.59%
30.04.2017 209.08 1 332.02 -1 122.94 -84.30% - 285.38 494.46 - 173.26%
31.03.2017 1 332.02 - 812.71 2 144.73 - 263.90% 274.14 1 057.88 385.89%
28.02.2017 - 812.71 1 442.32 -2 255.03 - 156.35% - 163.55 - 649.16 396.92%
31.01.2017 1 442.32 - 861.68 2 304.00 - 267.38% -1 048.55 2 490.86 - 237.55%
31.12.2016 - 861.68 2.09 - 863.78 -41 250.19% 200.12 -1 061.81 - 530.57%
30.11.2016 2.09 - 174.60 176.69 - 101.20% 393.80 - 391.70 -99.47%
31.10.2016 - 174.60 523.32 - 697.92 - 133.36% 62.22 - 236.81 - 380.63%
30.09.2016 523.32 - 160.59 683.91 - 425.87% -2 870.97 3 394.29 - 118.23%
31.08.2016 - 160.59 201.84 - 362.44 - 179.56% 2 127.43 -2 288.03 - 107.55%
31.07.2016 201.84 384.21 - 182.37 -47.47% - 577.90 779.74 - 134.93%
30.06.2016 384.21 - 238.74 622.96 - 260.93% 1 784.11 -1 399.89 -78.46%
31.05.2016 - 238.74 - 285.38 46.64 -16.34% - 141.92 -96.83 68.23%
30.04.2016 - 285.38 274.14 - 559.52 - 204.10% 221.22 - 506.61 - 229.00%
31.03.2016 274.14 - 163.55 437.69 - 267.62% 162.40 111.74 68.81%
29.02.2016 - 163.55 -1 048.55 884.99 -84.40% - 165.18 1.63 -0.98%
31.01.2016 -1 048.55 200.12 -1 248.67 - 623.95% -74.87 - 973.68 1 300.51%
31.12.2015 200.12 393.80 - 193.67 -49.18% -2 888.55 3 088.67 - 106.93%
30.11.2015 393.80 62.22 331.58 532.95% 972.07 - 578.28 -59.49%
31.10.2015 62.22 -2 870.97 2 933.18 - 102.17% - 786.70 848.91 - 107.91%
30.09.2015 -2 870.97 2 127.43 -4 998.40 - 234.95% 2 208.07 -5 079.03 - 230.02%
31.08.2015 2 127.43 - 577.90 2 705.33 - 468.13% 572.70 1 554.73 271.47%
31.07.2015 - 577.90 1 784.11 -2 362.01 - 132.39% 186.26 - 764.16 - 410.26%
30.06.2015 1 784.11 - 141.92 1 926.02 -1 357.16% - 202.46 1 986.56 - 981.23%
31.05.2015 - 141.92 221.22 - 363.14 - 164.15% 520.40 - 662.32 - 127.27%
30.04.2015 221.22 162.40 58.83 36.22% 80.98 140.25 173.19%
31.03.2015 162.40 - 165.18 327.57 - 198.32% 329.23 - 166.83 -50.67%
28.02.2015 - 165.18 -74.87 -90.31 120.62% - 337.13 171.96 -51.01%
31.01.2015 -74.87 -2 888.55 2 813.68 -97.41% 336.41 - 411.28 - 122.26%
31.12.2014 -2 888.55 972.07 -3 860.62 - 397.15% -26.88 -2 861.67 10 646.49%
30.11.2014 972.07 - 786.70 1 758.77 - 223.56% 414.40 557.67 134.57%
31.10.2014 - 786.70 2 208.07 -2 994.76 - 135.63% - 343.63 - 443.07 128.94%
30.09.2014 2 208.07 572.70 1 635.36 285.55% - 282.03 2 490.09 - 882.93%
31.08.2014 572.70 186.26 386.44 207.47% - 987.59 1 560.29 - 157.99%
31.07.2014 186.26 - 202.46 388.72 - 192.00% 155.19 31.07 20.02%
30.06.2014 - 202.46 520.40 - 722.86 - 138.90% 1 460.42 -1 662.88 - 113.86%
31.05.2014 520.40 80.98 439.42 542.64% - 268.55 788.95 - 293.78%
30.04.2014 80.98 329.23 - 248.25 -75.40% - 348.28 429.26 - 123.25%
31.03.2014 329.23 - 337.13 666.36 - 197.65% - 437.99 767.22 - 175.17%
28.02.2014 - 337.13 336.41 - 673.54 - 200.22% -7.80 - 329.33 4 222.78%
31.01.2014 336.41 -26.88 363.29 -1 351.57% - 107.53 443.94 - 412.87%
31.12.2013 -26.88 414.40 - 441.28 - 106.49% -1 874.20 1 847.32 -98.57%
30.11.2013 414.40 - 343.63 758.03 - 220.60% - 239.30 653.70 - 273.17%
31.10.2013 - 343.63 - 282.03 -61.60 21.84% 2 126.99 -2 470.62 - 116.16%
30.09.2013 - 282.03 - 987.59 705.56 -71.44% -58.78 - 223.25 379.79%
31.08.2013 - 987.59 155.19 -1 142.78 - 736.35% 490.59 -1 478.18 - 301.31%
31.07.2013 155.19 1 460.42 -1 305.22 -89.37% 57.27 97.92 170.97%
30.06.2013 1 460.42 - 268.55 1 728.97 - 643.82% - 113.16 1 573.58 -1 390.56%
31.05.2013 - 268.55 - 348.28 79.74 -22.89% 126.93 - 395.48 - 311.57%
30.04.2013 - 348.28 - 437.99 89.71 -20.48% - 465.40 117.12 -25.16%
31.03.2013 - 437.99 -7.80 - 430.19 5 516.01% 741.46 -1 179.46 - 159.07%
28.02.2013 -7.80 - 107.53 99.73 -92.75% - 600.86 593.06 -98.70%
31.01.2013 - 107.53 -1 874.20 1 766.67 -94.26% 1 066.53 -1 174.05 - 110.08%
31.12.2012 -1 874.20 - 239.30 -1 634.90 683.20% -1 356.72 - 517.48 38.14%
30.11.2012 - 239.30 2 126.99 -2 366.29 - 111.25% 412.58 - 651.88 - 158.00%
31.10.2012 2 126.99 -58.78 2 185.77 -3 718.50% - 305.50 2 432.49 - 796.24%
30.09.2012 -58.78 490.59 - 549.37 - 111.98% -70.69 11.91 -16.85%
31.08.2012 490.59 57.27 433.32 756.58% 470.49 20.10 4.27%
31.07.2012 57.27 - 113.16 170.44 - 150.61% -61.66 118.93 - 192.88%
30.06.2012 - 113.16 126.93 - 240.09 - 189.15% 1 908.18 -2 021.35 - 105.93%
31.05.2012 126.93 - 465.40 592.33 - 127.27% - 181.02 307.95 - 170.12%
30.04.2012 - 465.40 741.46 -1 206.86 - 162.77% - 182.39 - 283.01 155.16%
31.03.2012 741.46 - 600.86 1 342.32 - 223.40% 1 008.57 - 267.11 -26.48%
29.02.2012 - 600.86 1 066.53 -1 667.38 - 156.34% -59.49 - 541.36 909.93%
31.01.2012 1 066.53 -1 356.72 2 423.24 - 178.61% 60.53 1 005.99 1 661.92%
31.12.2011 -1 356.72 412.58 -1 769.30 - 428.84% - 132.34 -1 224.38 925.19%
30.11.2011 412.58 - 305.50 718.08 - 235.05% -58.61 471.19 - 803.95%
31.10.2011 - 305.50 -70.69 - 234.80 332.14% - 537.64 232.15 -43.18%
30.09.2011 -70.69 470.49 - 541.18 - 115.03% 462.64 - 533.34 - 115.28%
31.08.2011 470.49 -61.66 532.15 - 863.02% 166.59 303.89 182.41%
31.07.2011 -61.66 1 908.18 -1 969.85 - 103.23% - 875.10 813.44 -92.95%
30.06.2011 1 908.18 - 181.02 2 089.21 -1 154.12% 506.08 1 402.10 277.05%
31.05.2011 - 181.02 - 182.39 1.37 -0.75% 288.95 - 469.97 - 162.65%
30.04.2011 - 182.39 1 008.57 -1 190.97 - 118.08% -12.27 - 170.12 1 386.14%
31.03.2011 1 008.57 -59.49 1 068.07 -1 795.22% 556.93 451.64 81.09%
28.02.2011 -59.49 60.53 - 120.03 - 198.29% 137.46 - 196.96 - 143.28%
31.01.2011 60.53 - 132.34 192.87 - 145.74% -92.79 153.32 - 165.23%
31.12.2010 - 132.34 -58.61 -73.73 125.80% - 386.57 254.23 -65.77%
30.11.2010 -58.61 - 537.64 479.04 -89.10% - 240.53 181.92 -75.63%
31.10.2010 - 537.64 462.64 -1 000.29 - 216.21% 450.00 - 987.65 - 219.48%
30.09.2010 462.64 166.59 296.05 177.70% - 326.44 789.08 - 241.72%
31.08.2010 166.59 - 875.10 1 041.69 - 119.04% 197.68 -31.09 -15.72%
31.07.2010 - 875.10 506.08 -1 381.18 - 272.92% 382.38 -1 257.48 - 328.85%
30.06.2010 506.08 288.95 217.13 75.14% - 248.41 754.49 - 303.73%
31.05.2010 288.95 -12.27 301.22 -2 454.36% 267.99 20.96 7.82%
30.04.2010 -12.27 556.93 - 569.21 - 102.20% - 224.66 212.39 -94.54%
31.03.2010 556.93 137.46 419.47 305.16% -59.15 616.08 -1 041.62%
28.02.2010 137.46 -92.79 230.25 - 248.14% 335.01 - 197.55 -58.97%
31.01.2010 -92.79 - 386.57 293.77 -76.00% 366.06 - 458.86 - 125.35%
31.12.2009 - 386.57 - 240.53 - 146.03 60.71% - - -
30.11.2009 - 240.53 450.00 - 690.53 - 153.45% - - -
31.10.2009 450.00 - 326.44 776.44 - 237.85% - - -
30.09.2009 - 326.44 197.68 - 524.12 - 265.14% - - -
31.08.2009 197.68 382.38 - 184.70 -48.30% - - -
31.07.2009 382.38 - 248.41 630.80 - 253.93% - - -
30.06.2009 - 248.41 267.99 - 516.40 - 192.69% - - -
31.05.2009 267.99 - 224.66 492.65 - 219.29% - - -
30.04.2009 - 224.66 -59.15 - 165.52 279.84% - - -
31.03.2009 -59.15 335.01 - 394.16 - 117.65% - - -
28.02.2009 335.01 366.06 -31.05 -8.48% - - -
31.01.2009 366.06 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Ostatní aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Ostatní aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.