1 - Zboží a služby - vývoz (Platební bilance v mil. EUR) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 - Zboží a služby - vývoz - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2018 40 525.30
Min 31.03.1993 3 420.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 40 525.30 40 184.00 341.30 0.85% 39 260.40 1 264.90 3.22%
31.03.2018 40 184.00 39 675.40 508.60 1.28% 37 851.70 2 332.30 6.16%
31.12.2017 39 675.40 36 290.80 3 384.60 9.33% 35 912.40 3 763.00 10.48%
30.09.2017 36 290.80 39 260.40 -2 969.60 -7.56% 33 258.10 3 032.70 9.12%
30.06.2017 39 260.40 37 851.70 1 408.70 3.72% 36 100.00 3 160.40 8.75%
31.03.2017 37 851.70 35 912.40 1 939.30 5.40% 34 568.90 3 282.80 9.50%
31.12.2016 35 912.40 33 258.10 2 654.30 7.98% 35 425.50 486.90 1.37%
30.09.2016 33 258.10 36 100.00 -2 841.90 -7.87% 33 180.80 77.30 0.23%
30.06.2016 36 100.00 34 568.90 1 531.10 4.43% 34 456.30 1 643.70 4.77%
31.03.2016 34 568.90 35 425.50 - 856.60 -2.42% 33 308.90 1 260.00 3.78%
31.12.2015 35 425.50 33 180.80 2 244.70 6.76% 33 130.80 2 294.70 6.93%
30.09.2015 33 180.80 34 456.30 -1 275.50 -3.70% 32 136.10 1 044.70 3.25%
30.06.2015 34 456.30 33 308.90 1 147.40 3.44% 32 403.40 2 052.90 6.34%
31.03.2015 33 308.90 33 130.80 178.10 0.54% 31 667.10 1 641.80 5.18%
31.12.2014 33 130.80 32 136.10 994.70 3.10% 30 685.60 2 445.20 7.97%
30.09.2014 32 136.10 32 403.40 - 267.30 -0.82% 30 199.20 1 936.90 6.41%
30.06.2014 32 403.40 31 667.10 736.30 2.33% 30 306.60 2 096.80 6.92%
31.03.2014 31 667.10 30 685.60 981.50 3.20% 28 974.60 2 692.50 9.29%
31.12.2013 30 685.60 30 199.20 486.40 1.61% 31 099.10 - 413.50 -1.33%
30.09.2013 30 199.20 30 306.60 - 107.40 -0.35% 30 214.90 -15.70 -0.05%
30.06.2013 30 306.60 28 974.60 1 332.00 4.60% 30 371.20 -64.60 -0.21%
31.03.2013 28 974.60 31 099.10 -2 124.50 -6.83% 31 810.80 -2 836.20 -8.92%
31.12.2012 31 099.10 30 214.90 884.20 2.93% 29 165.40 1 933.70 6.63%
30.09.2012 30 214.90 30 371.20 - 156.30 -0.51% 28 367.30 1 847.60 6.51%
30.06.2012 30 371.20 31 810.80 -1 439.60 -4.53% 29 797.90 573.30 1.92%
31.03.2012 31 810.80 29 165.40 2 645.40 9.07% 28 464.60 3 346.20 11.76%
31.12.2011 29 165.40 28 367.30 798.10 2.81% 28 077.20 1 088.20 3.88%
30.09.2011 28 367.30 29 797.90 -1 430.60 -4.80% 26 460.10 1 907.20 7.21%
30.06.2011 29 797.90 28 464.60 1 333.30 4.68% 25 808.20 3 989.70 15.46%
31.03.2011 28 464.60 28 077.20 387.40 1.38% 23 376.10 5 088.50 21.77%
31.12.2010 28 077.20 26 460.10 1 617.10 6.11% 23 160.90 4 916.30 21.23%
30.09.2010 26 460.10 25 808.20 651.90 2.53% 22 327.20 4 132.90 18.51%
30.06.2010 25 808.20 23 376.10 2 432.10 10.40% 21 838.90 3 969.30 18.18%
31.03.2010 23 376.10 23 160.90 215.20 0.93% 20 483.80 2 892.30 14.12%
31.12.2009 23 160.90 22 327.20 833.70 3.73% 22 469.00 691.90 3.08%
30.09.2009 22 327.20 21 838.90 488.30 2.24% 25 240.20 -2 913.00 -11.54%
30.06.2009 21 838.90 20 483.80 1 355.10 6.62% 28 039.30 -6 200.40 -22.11%
31.03.2009 20 483.80 22 469.00 -1 985.20 -8.84% 25 436.40 -4 952.60 -19.47%
31.12.2008 22 469.00 25 240.20 -2 771.20 -10.98% 25 573.50 -3 104.50 -12.14%
30.09.2008 25 240.20 28 039.30 -2 799.10 -9.98% 22 460.00 2 780.20 12.38%
30.06.2008 28 039.30 25 436.40 2 602.90 10.23% 22 033.20 6 006.10 27.26%
31.03.2008 25 436.40 25 573.50 - 137.10 -0.54% 21 752.10 3 684.30 16.94%
31.12.2007 25 573.50 22 460.00 3 113.50 13.86% 22 700.10 2 873.40 12.66%
30.09.2007 22 460.00 22 033.20 426.80 1.94% 19 504.50 2 955.50 15.15%
30.06.2007 22 033.20 21 752.10 281.10 1.29% 19 792.70 2 240.50 11.32%
31.03.2007 21 752.10 22 700.10 - 948.00 -4.18% 18 970.90 2 781.20 14.66%
31.12.2006 22 700.10 19 504.50 3 195.60 16.38% 19 112.10 3 588.00 18.77%
30.09.2006 19 504.50 19 792.70 - 288.20 -1.46% 17 056.80 2 447.70 14.35%
30.06.2006 19 792.70 18 970.90 821.80 4.33% 17 136.60 2 656.10 15.50%
31.03.2006 18 970.90 19 112.10 - 141.20 -0.74% 15 072.50 3 898.40 25.86%
31.12.2005 19 112.10 17 056.80 2 055.30 12.05% 15 924.80 3 187.30 20.01%
30.09.2005 17 056.80 17 136.60 -79.80 -0.47% 14 239.50 2 817.30 19.79%
30.06.2005 17 136.60 15 072.50 2 064.10 13.69% 14 670.90 2 465.70 16.81%
31.03.2005 15 072.50 15 924.80 - 852.30 -5.35% 10 919.60 4 152.90 38.03%
31.12.2004 15 924.80 14 239.50 1 685.30 11.84% 10 768.20 5 156.60 47.89%
30.09.2004 14 239.50 14 670.90 - 431.40 -2.94% 10 247.50 3 992.00 38.96%
30.06.2004 14 670.90 10 919.60 3 751.30 34.35% 10 446.20 4 224.70 40.44%
31.03.2004 10 919.60 10 768.20 151.40 1.41% 9 719.50 1 200.10 12.35%
31.12.2003 10 768.20 10 247.50 520.70 5.08% 9 938.40 829.80 8.35%
30.09.2003 10 247.50 10 446.20 - 198.70 -1.90% 9 557.10 690.40 7.22%
30.06.2003 10 446.20 9 719.50 726.70 7.48% 10 541.60 -95.40 -0.90%
31.03.2003 9 719.50 9 938.40 - 218.90 -2.20% 9 719.50 0.00 0.00
31.12.2002 9 938.40 9 557.10 381.30 3.99% 10 078.10 - 139.70 -1.39%
30.09.2002 9 557.10 10 541.60 - 984.50 -9.34% 9 086.60 470.50 5.18%
30.06.2002 10 541.60 9 719.50 822.10 8.46% 9 592.90 948.70 9.89%
31.03.2002 9 719.50 10 078.10 - 358.60 -3.56% 8 575.20 1 144.30 13.34%
31.12.2001 10 078.10 9 086.60 991.50 10.91% 8 913.10 1 165.00 13.07%
30.09.2001 9 086.60 9 592.90 - 506.30 -5.28% 8 047.60 1 039.00 12.91%
30.06.2001 9 592.90 8 575.20 1 017.70 11.87% 7 980.00 1 612.90 20.21%
31.03.2001 8 575.20 8 913.10 - 337.90 -3.79% 7 089.00 1 486.20 20.96%
31.12.2000 8 913.10 8 047.60 865.50 10.75% 7 136.90 1 776.20 24.89%
30.09.2000 8 047.60 7 980.00 67.60 0.85% 6 896.90 1 150.70 16.68%
30.06.2000 7 980.00 7 089.00 891.00 12.57% 6 705.60 1 274.40 19.00%
31.03.2000 7 089.00 7 136.90 -47.90 -0.67% 5 478.90 1 610.10 29.39%
31.12.1999 7 136.90 6 896.90 240.00 3.48% 6 051.50 1 085.40 17.94%
30.09.1999 6 896.90 6 705.60 191.30 2.85% 6 392.40 504.50 7.89%
30.06.1999 6 705.60 5 478.90 1 226.70 22.39% 6 597.10 108.50 1.64%
31.03.1999 5 478.90 6 051.50 - 572.60 -9.46% 6 078.10 - 599.20 -9.86%
31.12.1998 6 051.50 6 392.40 - 340.90 -5.33% 5 999.50 52.00 0.87%
30.09.1998 6 392.40 6 597.10 - 204.70 -3.10% 5 590.70 801.70 14.34%
30.06.1998 6 597.10 6 078.10 519.00 8.54% 5 217.70 1 379.40 26.44%
31.03.1998 6 078.10 5 999.50 78.60 1.31% 4 733.50 1 344.60 28.41%
31.12.1997 5 999.50 5 590.70 408.80 7.31% 5 526.60 472.90 8.56%
30.09.1997 5 590.70 5 217.70 373.00 7.15% 5 167.90 422.80 8.18%
30.06.1997 5 217.70 4 733.50 484.20 10.23% 5 060.80 156.90 3.10%
31.03.1997 4 733.50 5 526.60 - 793.10 -14.35% 4 511.60 221.90 4.92%
31.12.1996 5 526.60 5 167.90 358.70 6.94% 5 024.70 501.90 9.99%
30.09.1996 5 167.90 5 060.80 107.10 2.12% 4 704.60 463.30 9.85%
30.06.1996 5 060.80 4 511.60 549.20 12.17% 4 679.40 381.40 8.15%
31.03.1996 4 511.60 5 024.70 - 513.10 -10.21% 4 199.80 311.80 7.42%
31.12.1995 5 024.70 4 704.60 320.10 6.80% 4 181.90 842.80 20.15%
30.09.1995 4 704.60 4 679.40 25.20 0.54% 3 891.00 813.60 20.91%
30.06.1995 4 679.40 4 199.80 479.60 11.42% 4 116.40 563.00 13.68%
31.03.1995 4 199.80 4 181.90 17.90 0.43% 3 570.70 629.10 17.62%
31.12.1994 4 181.90 3 891.00 290.90 7.48% 3 993.90 188.00 4.71%
30.09.1994 3 891.00 4 116.40 - 225.40 -5.48% 3 802.60 88.40 2.32%
30.06.1994 4 116.40 3 570.70 545.70 15.28% 3 949.00 167.40 4.24%
31.03.1994 3 570.70 3 993.90 - 423.20 -10.60% 3 420.10 150.60 4.40%
31.12.1993 3 993.90 3 802.60 191.30 5.03% - - -
30.09.1993 3 802.60 3 949.00 - 146.40 -3.71% - - -
30.06.1993 3 949.00 3 420.10 528.90 15.46% - - -
31.03.1993 3 420.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Zboží a služby - vývoz - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Zboží a služby - vývoz (Platební bilance v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - vývoz (Platební bilance v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - vývoz (Platební bilance v mil. EUR)
1 - Zboží a služby - vývoz (Platební bilance v mil. USD)
1 - Zboží a služby - vývoz (Platební bilance v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - vývoz (Platební bilance v mil. EUR)
1 - Zboží a služby - vývoz (Platební bilance v mil. USD)
1 - Zboží a služby - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
1 - Zboží a služby - vývoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies