Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, EUR, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, EUR, Celkem
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Celkem
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok, CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Všechny cizí měny
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Všechny cizí měny
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Ostatní

Graf hodnot, Objemy pro B2.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.04.2019 928 917.10 893 031.90 35 885.20 4.02% 772 015.50 156 901.60 20.32%
01.01.2019 893 031.90 843 736.00 49 295.90 5.84% 756 514.40 136 517.50 18.05%
01.10.2018 843 736.00 789 702.90 54 033.10 6.84% 755 275.40 88 460.60 11.71%
01.07.2018 789 702.90 772 015.50 17 687.40 2.29% 761 085.00 28 617.90 3.76%
01.04.2018 772 015.50 756 514.40 15 501.10 2.05% 765 136.60 6 878.90 0.90%
01.01.2018 756 514.40 755 275.40 1 239.00 0.16% 775 999.30 -19 484.90 -2.51%
01.10.2017 755 275.40 761 085.00 -5 809.60 -0.76% 755 912.30 - 636.90 -0.08%
01.07.2017 761 085.00 765 136.60 -4 051.60 -0.53% 774 195.90 -13 110.90 -1.69%
01.04.2017 765 136.60 775 999.30 -10 862.70 -1.40% 777 252.80 -12 116.20 -1.56%
01.01.2017 775 999.30 755 912.30 20 087.00 2.66% 777 292.10 -1 292.80 -0.17%
01.10.2016 755 912.30 774 195.90 -18 283.60 -2.36% 785 459.80 -29 547.50 -3.76%
01.07.2016 774 195.90 777 252.80 -3 056.90 -0.39% 806 240.90 -32 045.00 -3.97%
01.04.2016 777 252.80 777 292.10 -39.30 -0.01% 814 441.30 -37 188.50 -4.57%
01.01.2016 777 292.10 785 459.80 -8 167.70 -1.04% 812 001.20 -34 709.10 -4.27%
01.10.2015 785 459.80 806 240.90 -20 781.10 -2.58% 821 156.30 -35 696.50 -4.35%
01.07.2015 806 240.90 814 441.30 -8 200.40 -1.01% 869 693.60 -63 452.70 -7.30%
01.04.2015 814 441.30 812 001.20 2 440.10 0.30% 908 943.80 -94 502.50 -10.40%
01.01.2015 812 001.20 821 156.30 -9 155.10 -1.11% 916 963.00 - 104 961.80 -11.45%
01.10.2014 821 156.30 869 693.60 -48 537.30 -5.58% 935 630.10 - 114 473.80 -12.23%
01.07.2014 869 693.60 908 943.80 -39 250.20 -4.32% 965 254.10 -95 560.50 -9.90%
01.04.2014 908 943.80 916 963.00 -8 019.20 -0.87% 981 584.50 -72 640.70 -7.40%
01.01.2014 916 963.00 935 630.10 -18 667.10 -2.00% 1 004 485.20 -87 522.20 -8.71%
01.10.2013 935 630.10 965 254.10 -29 624.00 -3.07% 1 021 025.80 -85 395.70 -8.36%
01.07.2013 965 254.10 981 584.50 -16 330.40 -1.66% 1 033 817.70 -68 563.60 -6.63%
01.04.2013 981 584.50 1 004 485.20 -22 900.70 -2.28% 1 040 836.70 -59 252.20 -5.69%
01.01.2013 1 004 485.20 1 021 025.80 -16 540.60 -1.62% 1 045 768.30 -41 283.10 -3.95%
01.10.2012 1 021 025.80 1 033 817.70 -12 791.90 -1.24% 1 047 987.90 -26 962.10 -2.57%
01.07.2012 1 033 817.70 1 040 836.70 -7 019.00 -0.67% 1 037 847.20 -4 029.50 -0.39%
01.04.2012 1 040 836.70 1 045 768.30 -4 931.60 -0.47% 1 008 754.20 32 082.50 3.18%
01.01.2012 1 045 768.30 1 047 987.90 -2 219.60 -0.21% 977 250.80 68 517.50 7.01%
01.10.2011 1 047 987.90 1 037 847.20 10 140.70 0.98% 951 157.10 96 830.80 10.18%
01.07.2011 1 037 847.20 1 008 754.20 29 093.00 2.88% 948 335.70 89 511.50 9.44%
01.04.2011 1 008 754.20 977 250.80 31 503.40 3.22% 963 019.40 45 734.80 4.75%
01.01.2011 977 250.80 951 157.10 26 093.70 2.74% 948 892.60 28 358.20 2.99%
01.10.2010 951 157.10 948 335.70 2 821.40 0.30% 924 369.60 26 787.50 2.90%
01.07.2010 948 335.70 963 019.40 -14 683.70 -1.52% 915 981.20 32 354.50 3.53%
01.04.2010 963 019.40 948 892.60 14 126.80 1.49% 920 034.50 42 984.90 4.67%
01.01.2010 948 892.60 924 369.60 24 523.00 2.65% 891 356.00 57 536.60 6.45%
01.10.2009 924 369.60 915 981.20 8 388.40 0.92% 944 536.20 -20 166.60 -2.13%
01.07.2009 915 981.20 920 034.50 -4 053.30 -0.44% 1 105 642.10 - 189 660.90 -17.15%
01.04.2009 920 034.50 891 356.00 28 678.50 3.22% 1 140 612.50 - 220 578.00 -19.34%
01.01.2009 891 356.00 944 536.20 -53 180.20 -5.63% 1 151 675.90 - 260 319.90 -22.60%
01.10.2008 944 536.20 1 105 642.10 - 161 105.90 -14.57% 1 170 308.40 - 225 772.20 -19.29%
01.07.2008 1 105 642.10 1 140 612.50 -34 970.40 -3.07% 1 205 189.20 -99 547.10 -8.26%
01.04.2008 1 140 612.50 1 151 675.90 -11 063.40 -0.96% 1 212 168.40 -71 555.90 -5.90%
01.01.2008 1 151 675.90 1 170 308.40 -18 632.50 -1.59% 1 185 720.70 -34 044.80 -2.87%
01.10.2007 1 170 308.40 1 205 189.20 -34 880.80 -2.89% 1 169 205.80 1 102.60 0.09%
01.07.2007 1 205 189.20 1 212 168.40 -6 979.20 -0.58% 1 174 090.00 31 099.20 2.65%
01.04.2007 1 212 168.40 1 185 720.70 26 447.70 2.23% 1 198 831.50 13 336.90 1.11%
01.01.2007 1 185 720.70 1 169 205.80 16 514.90 1.41% 1 181 757.00 3 963.70 0.34%
01.10.2006 1 169 205.80 1 174 090.00 -4 884.20 -0.42% 1 191 324.90 -22 119.10 -1.86%
01.07.2006 1 174 090.00 1 198 831.50 -24 741.50 -2.06% 1 221 978.40 -47 888.40 -3.92%
01.04.2006 1 198 831.50 1 181 757.00 17 074.50 1.44% 1 250 172.00 -51 340.50 -4.11%
01.01.2006 1 181 757.00 1 191 324.90 -9 567.90 -0.80% 1 233 204.70 -51 447.70 -4.17%
01.10.2005 1 191 324.90 1 221 978.40 -30 653.50 -2.51% 1 233 563.30 -42 238.40 -3.42%
01.07.2005 1 221 978.40 1 250 172.00 -28 193.60 -2.26% 1 230 009.30 -8 030.90 -0.65%
01.04.2005 1 250 172.00 1 233 204.70 16 967.30 1.38% 1 225 015.40 25 156.60 2.05%
01.01.2005 1 233 204.70 1 233 563.30 - 358.60 -0.03% 1 196 137.50 37 067.20 3.10%
01.10.2004 1 233 563.30 1 230 009.30 3 554.00 0.29% 1 166 082.40 67 480.90 5.79%
01.07.2004 1 230 009.30 1 225 015.40 4 993.90 0.41% 1 168 521.30 61 488.00 5.26%
01.04.2004 1 225 015.40 1 196 137.50 28 877.90 2.41% 1 178 126.20 46 889.20 3.98%
01.01.2004 1 196 137.50 1 166 082.40 30 055.10 2.58% 1 184 847.20 11 290.30 0.95%
01.10.2003 1 166 082.40 1 168 521.30 -2 438.90 -0.21% 1 180 589.30 -14 506.90 -1.23%
01.07.2003 1 168 521.30 1 178 126.20 -9 604.90 -0.82% 1 000 867.40 167 653.90 16.75%
01.04.2003 1 178 126.20 1 184 847.20 -6 721.00 -0.57% 933 285.50 244 840.70 26.23%
01.01.2003 1 184 847.20 1 180 589.30 4 257.90 0.36% 941 290.50 243 556.70 25.87%
01.10.2002 1 180 589.30 1 000 867.40 179 721.90 17.96% - - -
01.07.2002 1 000 867.40 933 285.50 67 581.90 7.24% - - -
01.04.2002 933 285.50 941 290.50 -8 005.00 -0.85% - - -
01.01.2002 941 290.50 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Čtvrtletní úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Objemy pro B1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Objemy pro B2.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Objemy pro B1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (.1Q: Čtvrtletní úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.