Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, EUR, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, EUR, Celkem
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Celkem
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok, CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Všechny cizí měny
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Všechny cizí měny
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Ostatní

Graf hodnot, Objemy pro B1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2016 2 891.40
Max 30.09.2008 68 377.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 17 400.30 17 369.20 31.10 0.18% 7 625.60 9 774.70 128.18%
31.05.2019 17 369.20 17 416.70 -47.50 -0.27% 6 876.30 10 492.90 152.60%
30.04.2019 17 416.70 16 011.70 1 405.00 8.77% 8 195.10 9 221.60 112.53%
31.03.2019 16 011.70 20 339.10 -4 327.40 -21.28% 6 712.30 9 299.40 138.54%
28.02.2019 20 339.10 19 703.30 635.80 3.23% 8 531.00 11 808.10 138.41%
31.01.2019 19 703.30 15 279.10 4 424.20 28.96% 6 241.40 13 461.90 215.69%
31.12.2018 15 279.10 22 200.40 -6 921.30 -31.18% 3 689.90 11 589.20 314.08%
30.11.2018 22 200.40 18 395.70 3 804.70 20.68% 3 071.70 19 128.70 622.74%
31.10.2018 18 395.70 8 564.50 9 831.20 114.79% 4 015.70 14 380.00 358.09%
30.09.2018 8 564.50 11 359.90 -2 795.40 -24.61% 3 418.50 5 146.00 150.53%
31.08.2018 11 359.90 8 176.90 3 183.00 38.93% 6 150.80 5 209.10 84.69%
31.07.2018 8 176.90 7 625.60 551.30 7.23% 3 321.00 4 855.90 146.22%
30.06.2018 7 625.60 6 876.30 749.30 10.90% 3 291.40 4 334.20 131.68%
31.05.2018 6 876.30 8 195.10 -1 318.80 -16.09% 4 003.30 2 873.00 71.77%
30.04.2018 8 195.10 6 712.30 1 482.80 22.09% 3 387.80 4 807.30 141.90%
31.03.2018 6 712.30 8 531.00 -1 818.70 -21.32% 4 050.00 2 662.30 65.74%
28.02.2018 8 531.00 6 241.40 2 289.60 36.68% 4 627.30 3 903.70 84.36%
31.01.2018 6 241.40 3 689.90 2 551.50 69.15% 5 225.80 1 015.60 19.43%
31.12.2017 3 689.90 3 071.70 618.20 20.13% 4 268.80 - 578.90 -13.56%
30.11.2017 3 071.70 4 015.70 - 944.00 -23.51% 4 490.90 -1 419.20 -31.60%
31.10.2017 4 015.70 3 418.50 597.20 17.47% 4 096.10 -80.40 -1.96%
30.09.2017 3 418.50 6 150.80 -2 732.30 -44.42% 2 891.40 527.10 18.23%
31.08.2017 6 150.80 3 321.00 2 829.80 85.21% 4 413.80 1 737.00 39.35%
31.07.2017 3 321.00 3 291.40 29.60 0.90% 3 683.50 - 362.50 -9.84%
30.06.2017 3 291.40 4 003.30 - 711.90 -17.78% 5 041.00 -1 749.60 -34.71%
31.05.2017 4 003.30 3 387.80 615.50 18.17% 4 803.60 - 800.30 -16.66%
30.04.2017 3 387.80 4 050.00 - 662.20 -16.35% 4 555.20 -1 167.40 -25.63%
31.03.2017 4 050.00 4 627.30 - 577.30 -12.48% 5 537.80 -1 487.80 -26.87%
28.02.2017 4 627.30 5 225.80 - 598.50 -11.45% 9 557.60 -4 930.30 -51.59%
31.01.2017 5 225.80 4 268.80 957.00 22.42% 5 556.60 - 330.80 -5.95%
31.12.2016 4 268.80 4 490.90 - 222.10 -4.95% 5 727.00 -1 458.20 -25.46%
30.11.2016 4 490.90 4 096.10 394.80 9.64% 4 718.70 - 227.80 -4.83%
31.10.2016 4 096.10 2 891.40 1 204.70 41.66% 3 949.10 147.00 3.72%
30.09.2016 2 891.40 4 413.80 -1 522.40 -34.49% 3 444.60 - 553.20 -16.06%
31.08.2016 4 413.80 3 683.50 730.30 19.83% 4 275.30 138.50 3.24%
31.07.2016 3 683.50 5 041.00 -1 357.50 -26.93% 4 353.30 - 669.80 -15.39%
30.06.2016 5 041.00 4 803.60 237.40 4.94% 4 293.10 747.90 17.42%
31.05.2016 4 803.60 4 555.20 248.40 5.45% 3 585.60 1 218.00 33.97%
30.04.2016 4 555.20 5 537.80 - 982.60 -17.74% 5 920.90 -1 365.70 -23.07%
31.03.2016 5 537.80 9 557.60 -4 019.80 -42.06% 5 190.40 347.40 6.69%
29.02.2016 9 557.60 5 556.60 4 001.00 72.00% 5 971.10 3 586.50 60.06%
31.01.2016 5 556.60 5 727.00 - 170.40 -2.98% 4 791.20 765.40 15.98%
31.12.2015 5 727.00 4 718.70 1 008.30 21.37% 4 519.70 1 207.30 26.71%
30.11.2015 4 718.70 3 949.10 769.60 19.49% 3 618.60 1 100.10 30.40%
31.10.2015 3 949.10 3 444.60 504.50 14.65% 3 823.70 125.40 3.28%
30.09.2015 3 444.60 4 275.30 - 830.70 -19.43% 3 320.50 124.10 3.74%
31.08.2015 4 275.30 4 353.30 -78.00 -1.79% 3 387.70 887.60 26.20%
31.07.2015 4 353.30 4 293.10 60.20 1.40% 5 242.60 - 889.30 -16.96%
30.06.2015 4 293.10 3 585.60 707.50 19.73% 3 716.30 576.80 15.52%
31.05.2015 3 585.60 5 920.90 -2 335.30 -39.44% 5 503.90 -1 918.30 -34.85%
30.04.2015 5 920.90 5 190.40 730.50 14.07% 4 705.80 1 215.10 25.82%
31.03.2015 5 190.40 5 971.10 - 780.70 -13.07% 7 097.70 -1 907.30 -26.87%
28.02.2015 5 971.10 4 791.20 1 179.90 24.63% 8 678.60 -2 707.50 -31.20%
31.01.2015 4 791.20 4 519.70 271.50 6.01% 7 197.10 -2 405.90 -33.43%
31.12.2014 4 519.70 3 618.60 901.10 24.90% 5 448.80 - 929.10 -17.05%
30.11.2014 3 618.60 3 823.70 - 205.10 -5.36% 5 406.80 -1 788.20 -33.07%
31.10.2014 3 823.70 3 320.50 503.20 15.15% 4 424.60 - 600.90 -13.58%
30.09.2014 3 320.50 3 387.70 -67.20 -1.98% 4 064.60 - 744.10 -18.31%
31.08.2014 3 387.70 5 242.60 -1 854.90 -35.38% 4 477.30 -1 089.60 -24.34%
31.07.2014 5 242.60 3 716.30 1 526.30 41.07% 6 904.10 -1 661.50 -24.07%
30.06.2014 3 716.30 5 503.90 -1 787.60 -32.48% 6 020.90 -2 304.60 -38.28%
31.05.2014 5 503.90 4 705.80 798.10 16.96% 6 111.80 - 607.90 -9.95%
30.04.2014 4 705.80 7 097.70 -2 391.90 -33.70% 5 410.70 - 704.90 -13.03%
31.03.2014 7 097.70 8 678.60 -1 580.90 -18.22% 5 854.60 1 243.10 21.23%
28.02.2014 8 678.60 7 197.10 1 481.50 20.58% 9 089.10 - 410.50 -4.52%
31.01.2014 7 197.10 5 448.80 1 748.30 32.09% 7 561.80 - 364.70 -4.82%
31.12.2013 5 448.80 5 406.80 42.00 0.78% 7 918.20 -2 469.40 -31.19%
30.11.2013 5 406.80 4 424.60 982.20 22.20% 7 556.60 -2 149.80 -28.45%
31.10.2013 4 424.60 4 064.60 360.00 8.86% 8 481.70 -4 057.10 -47.83%
30.09.2013 4 064.60 4 477.30 - 412.70 -9.22% 7 488.00 -3 423.40 -45.72%
31.08.2013 4 477.30 6 904.10 -2 426.80 -35.15% 8 748.50 -4 271.20 -48.82%
31.07.2013 6 904.10 6 020.90 883.20 14.67% 9 222.30 -2 318.20 -25.14%
30.06.2013 6 020.90 6 111.80 -90.90 -1.49% 10 887.00 -4 866.10 -44.70%
31.05.2013 6 111.80 5 410.70 701.10 12.96% 9 325.40 -3 213.60 -34.46%
30.04.2013 5 410.70 5 854.60 - 443.90 -7.58% 10 417.90 -5 007.20 -48.06%
31.03.2013 5 854.60 9 089.10 -3 234.50 -35.59% 12 496.80 -6 642.20 -53.15%
28.02.2013 9 089.10 7 561.80 1 527.30 20.20% 12 331.80 -3 242.70 -26.30%
31.01.2013 7 561.80 7 918.20 - 356.40 -4.50% 11 347.70 -3 785.90 -33.36%
31.12.2012 7 918.20 7 556.60 361.60 4.79% 13 207.60 -5 289.40 -40.05%
30.11.2012 7 556.60 8 481.70 - 925.10 -10.91% 11 741.30 -4 184.70 -35.64%
31.10.2012 8 481.70 7 488.00 993.70 13.27% 11 295.30 -2 813.60 -24.91%
30.09.2012 7 488.00 8 748.50 -1 260.50 -14.41% 17 181.50 -9 693.50 -56.42%
31.08.2012 8 748.50 9 222.30 - 473.80 -5.14% 16 341.50 -7 593.00 -46.46%
31.07.2012 9 222.30 10 887.00 -1 664.70 -15.29% 13 136.90 -3 914.60 -29.80%
30.06.2012 10 887.00 9 325.40 1 561.60 16.75% 17 163.40 -6 276.40 -36.57%
31.05.2012 9 325.40 10 417.90 -1 092.50 -10.49% 16 565.60 -7 240.20 -43.71%
30.04.2012 10 417.90 12 496.80 -2 078.90 -16.64% 15 117.20 -4 699.30 -31.09%
31.03.2012 12 496.80 12 331.80 165.00 1.34% 16 472.70 -3 975.90 -24.14%
29.02.2012 12 331.80 11 347.70 984.10 8.67% 14 962.00 -2 630.20 -17.58%
31.01.2012 11 347.70 13 207.60 -1 859.90 -14.08% 16 958.30 -5 610.60 -33.08%
31.12.2011 13 207.60 11 741.30 1 466.30 12.49% 16 584.20 -3 376.60 -20.36%
30.11.2011 11 741.30 11 295.30 446.00 3.95% 17 056.60 -5 315.30 -31.16%
31.10.2011 11 295.30 17 181.50 -5 886.20 -34.26% 15 764.60 -4 469.30 -28.35%
30.09.2011 17 181.50 16 341.50 840.00 5.14% 16 370.50 811.00 4.95%
31.08.2011 16 341.50 13 136.90 3 204.60 24.39% 16 457.70 - 116.20 -0.71%
31.07.2011 13 136.90 17 163.40 -4 026.50 -23.46% 18 875.90 -5 739.00 -30.40%
30.06.2011 17 163.40 16 565.60 597.80 3.61% 21 626.50 -4 463.10 -20.64%
31.05.2011 16 565.60 15 117.20 1 448.40 9.58% 21 618.90 -5 053.30 -23.37%
30.04.2011 15 117.20 16 472.70 -1 355.50 -8.23% 23 395.30 -8 278.10 -35.38%
31.03.2011 16 472.70 14 962.00 1 510.70 10.10% 25 175.50 -8 702.80 -34.57%
28.02.2011 14 962.00 16 958.30 -1 996.30 -11.77% 26 027.50 -11 065.50 -42.51%
31.01.2011 16 958.30 16 584.20 374.10 2.26% 28 832.40 -11 874.10 -41.18%
31.12.2010 16 584.20 17 056.60 - 472.40 -2.77% 35 587.00 -19 002.80 -53.40%
30.11.2010 17 056.60 15 764.60 1 292.00 8.20% 29 341.90 -12 285.30 -41.87%
31.10.2010 15 764.60 16 370.50 - 605.90 -3.70% 29 328.30 -13 563.70 -46.25%
30.09.2010 16 370.50 16 457.70 -87.20 -0.53% 28 931.20 -12 560.70 -43.42%
31.08.2010 16 457.70 18 875.90 -2 418.20 -12.81% 29 867.30 -13 409.60 -44.90%
31.07.2010 18 875.90 21 626.50 -2 750.60 -12.72% 32 737.20 -13 861.30 -42.34%
30.06.2010 21 626.50 21 618.90 7.60 0.04% 39 980.40 -18 353.90 -45.91%
31.05.2010 21 618.90 23 395.30 -1 776.40 -7.59% 41 255.20 -19 636.30 -47.60%
30.04.2010 23 395.30 25 175.50 -1 780.20 -7.07% 43 385.80 -19 990.50 -46.08%
31.03.2010 25 175.50 26 027.50 - 852.00 -3.27% 44 513.10 -19 337.60 -43.44%
28.02.2010 26 027.50 28 832.40 -2 804.90 -9.73% 45 082.80 -19 055.30 -42.27%
31.01.2010 28 832.40 35 587.00 -6 754.60 -18.98% 59 981.10 -31 148.70 -51.93%
31.12.2009 35 587.00 29 341.90 6 245.10 21.28% 60 650.30 -25 063.30 -41.32%
30.11.2009 29 341.90 29 328.30 13.60 0.05% 60 628.80 -31 286.90 -51.60%
31.10.2009 29 328.30 28 931.20 397.10 1.37% 65 595.70 -36 267.40 -55.29%
30.09.2009 28 931.20 29 867.30 - 936.10 -3.13% 68 377.10 -39 445.90 -57.69%
31.08.2009 29 867.30 32 737.20 -2 869.90 -8.77% 59 309.90 -29 442.60 -49.64%
31.07.2009 32 737.20 39 980.40 -7 243.20 -18.12% 57 577.70 -24 840.50 -43.14%
30.06.2009 39 980.40 41 255.20 -1 274.80 -3.09% 58 455.40 -18 475.00 -31.61%
31.05.2009 41 255.20 43 385.80 -2 130.60 -4.91% 59 848.80 -18 593.60 -31.07%
30.04.2009 43 385.80 44 513.10 -1 127.30 -2.53% 60 178.30 -16 792.50 -27.90%
31.03.2009 44 513.10 45 082.80 - 569.70 -1.26% 58 981.70 -14 468.60 -24.53%
28.02.2009 45 082.80 59 981.10 -14 898.30 -24.84% 59 173.40 -14 090.60 -23.81%
31.01.2009 59 981.10 60 650.30 - 669.20 -1.10% 62 789.30 -2 808.20 -4.47%
31.12.2008 60 650.30 60 628.80 21.50 0.04% 61 807.80 -1 157.50 -1.87%
30.11.2008 60 628.80 65 595.70 -4 966.90 -7.57% 58 880.40 1 748.40 2.97%
31.10.2008 65 595.70 68 377.10 -2 781.40 -4.07% 65 054.10 541.60 0.83%
30.09.2008 68 377.10 59 309.90 9 067.20 15.29% 57 581.30 10 795.80 18.75%
31.08.2008 59 309.90 57 577.70 1 732.20 3.01% 61 285.70 -1 975.80 -3.22%
31.07.2008 57 577.70 58 455.40 - 877.70 -1.50% 64 142.50 -6 564.80 -10.23%
30.06.2008 58 455.40 59 848.80 -1 393.40 -2.33% 61 173.40 -2 718.00 -4.44%
31.05.2008 59 848.80 60 178.30 - 329.50 -0.55% 60 867.00 -1 018.20 -1.67%
30.04.2008 60 178.30 58 981.70 1 196.60 2.03% 57 736.50 2 441.80 4.23%
31.03.2008 58 981.70 59 173.40 - 191.70 -0.32% 56 698.70 2 283.00 4.03%
29.02.2008 59 173.40 62 789.30 -3 615.90 -5.76% 53 536.20 5 637.20 10.53%
31.01.2008 62 789.30 61 807.80 981.50 1.59% 56 945.20 5 844.10 10.26%
31.12.2007 61 807.80 58 880.40 2 927.40 4.97% 52 544.10 9 263.70 17.63%
30.11.2007 58 880.40 65 054.10 -6 173.70 -9.49% 49 608.50 9 271.90 18.69%
31.10.2007 65 054.10 57 581.30 7 472.80 12.98% 53 700.70 11 353.40 21.14%
30.09.2007 57 581.30 61 285.70 -3 704.40 -6.04% 48 167.80 9 413.50 19.54%
31.08.2007 61 285.70 64 142.50 -2 856.80 -4.45% 44 286.60 16 999.10 38.38%
31.07.2007 64 142.50 61 173.40 2 969.10 4.85% 45 047.40 19 095.10 42.39%
30.06.2007 61 173.40 60 867.00 306.40 0.50% 47 267.00 13 906.40 29.42%
31.05.2007 60 867.00 57 736.50 3 130.50 5.42% 46 478.70 14 388.30 30.96%
30.04.2007 57 736.50 56 698.70 1 037.80 1.83% 48 720.00 9 016.50 18.51%
31.03.2007 56 698.70 53 536.20 3 162.50 5.91% 47 718.60 8 980.10 18.82%
28.02.2007 53 536.20 56 945.20 -3 409.00 -5.99% 41 365.70 12 170.50 29.42%
31.01.2007 56 945.20 52 544.10 4 401.10 8.38% 46 817.90 10 127.30 21.63%
31.12.2006 52 544.10 49 608.50 2 935.60 5.92% 47 789.80 4 754.30 9.95%
30.11.2006 49 608.50 53 700.70 -4 092.20 -7.62% 43 221.90 6 386.60 14.78%
31.10.2006 53 700.70 48 167.80 5 532.90 11.49% 45 976.50 7 724.20 16.80%
30.09.2006 48 167.80 44 286.60 3 881.20 8.76% 43 759.40 4 408.40 10.07%
31.08.2006 44 286.60 45 047.40 - 760.80 -1.69% 46 467.30 -2 180.70 -4.69%
31.07.2006 45 047.40 47 267.00 -2 219.60 -4.70% 43 349.10 1 698.30 3.92%
30.06.2006 47 267.00 46 478.70 788.30 1.70% 45 083.90 2 183.10 4.84%
31.05.2006 46 478.70 48 720.00 -2 241.30 -4.60% 46 307.60 171.10 0.37%
30.04.2006 48 720.00 47 718.60 1 001.40 2.10% 45 282.60 3 437.40 7.59%
31.03.2006 47 718.60 41 365.70 6 352.90 15.36% 47 583.50 135.10 0.28%
28.02.2006 41 365.70 46 817.90 -5 452.20 -11.65% 45 159.40 -3 793.70 -8.40%
31.01.2006 46 817.90 47 789.80 - 971.90 -2.03% 49 479.40 -2 661.50 -5.38%
31.12.2005 47 789.80 43 221.90 4 567.90 10.57% 50 435.00 -2 645.20 -5.24%
30.11.2005 43 221.90 45 976.50 -2 754.60 -5.99% 48 647.70 -5 425.80 -11.15%
31.10.2005 45 976.50 43 759.40 2 217.10 5.07% 47 171.70 -1 195.20 -2.53%
30.09.2005 43 759.40 46 467.30 -2 707.90 -5.83% 48 969.40 -5 210.00 -10.64%
31.08.2005 46 467.30 43 349.10 3 118.20 7.19% 45 345.90 1 121.40 2.47%
31.07.2005 43 349.10 45 083.90 -1 734.80 -3.85% 41 243.80 2 105.30 5.10%
30.06.2005 45 083.90 46 307.60 -1 223.70 -2.64% 38 720.80 6 363.10 16.43%
31.05.2005 46 307.60 45 282.60 1 025.00 2.26% 54 256.20 -7 948.60 -14.65%
30.04.2005 45 282.60 47 583.50 -2 300.90 -4.84% 40 000.50 5 282.10 13.21%
31.03.2005 47 583.50 45 159.40 2 424.10 5.37% 40 322.50 7 261.00 18.01%
28.02.2005 45 159.40 49 479.40 -4 320.00 -8.73% 44 181.60 977.80 2.21%
31.01.2005 49 479.40 50 435.00 - 955.60 -1.89% 40 113.30 9 366.10 23.35%
31.12.2004 50 435.00 48 647.70 1 787.30 3.67% - - -
30.11.2004 48 647.70 47 171.70 1 476.00 3.13% - - -
31.10.2004 47 171.70 48 969.40 -1 797.70 -3.67% - - -
30.09.2004 48 969.40 45 345.90 3 623.50 7.99% - - -
31.08.2004 45 345.90 41 243.80 4 102.10 9.95% - - -
31.07.2004 41 243.80 38 720.80 2 523.00 6.52% - - -
30.06.2004 38 720.80 54 256.20 -15 535.40 -28.63% - - -
31.05.2004 54 256.20 40 000.50 14 255.70 35.64% - - -
30.04.2004 40 000.50 40 322.50 - 322.00 -0.80% - - -
31.03.2004 40 322.50 44 181.60 -3 859.10 -8.73% - - -
29.02.2004 44 181.60 40 113.30 4 068.30 10.14% - - -
31.01.2004 40 113.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Čtvrtletní úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Objemy pro B1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Objemy pro B2.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Objemy pro B1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (.1Q: Čtvrtletní úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.