Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. Kč)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle portfolii, Výnosy z finančních aktiv v naběhlé hodnotě
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle portfolii, Náklady na finanční závazky v naběhlé hodnotě
30.09.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Malé banky, podle portfolii, Úrokové výnosy podle portfolii celkem
30.09.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Malé banky, podle portfolii, Výnosy z finančních aktiv k obchodování
30.09.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Malé banky, podle portfolii, Výnosy ze zajišťovacích úrokových derivátů
30.09.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Malé banky, podle portfolii, Výnosy z ostatních aktiv
30.09.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Malé banky, podle portfolii, Výnosy ze závazků
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle produktů a sektorů, Výnosy celkem
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle produktů a sektorů, Výnosy z derivátů k obchodování
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle produktů a sektorů, Výnosy z dluhových cenných papírů
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle produktů a sektorů, Výnosy z úvěrů a pohledávek
30.09.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Malé banky, podle produktů a sektorů, Výnosy celkem
30.09.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Střední banky, podle portfolii, Úrokové výnosy podle portfolii celkem
30.09.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Střední banky, podle portfolii, Výnosy z finančních aktiv k obchodování
30.09.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Střední banky, podle produktů a sektorů, Výnosy celkem
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle portfolii, Výnosy ze zajišťovacích úrokových derivátů
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle portfolii, Výnosy z ostatních aktiv
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle portfolii, Výnosy ze závazků
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle portfolii, Úrokové výnosy podle portfolii celkem
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle portfolii, Výnosy z finančních aktiv k obchodování

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Bilance výnosů - náklady - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2011 164 600.30
Min 31.03.1993 3 698.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 163 809.40 54 861.70 108 947.70 198.59% 110 234.60 53 574.80 48.60%
31.03.2014 54 861.70 106 630.80 -51 769.10 -48.55% 88 045.00 -33 183.30 -37.69%
31.12.2013 106 630.80 109 628.90 -2 998.10 -2.73% 100 477.40 6 153.40 6.12%
30.09.2013 109 628.90 110 234.60 - 605.70 -0.55% 117 173.60 -7 544.70 -6.44%
30.06.2013 110 234.60 88 045.00 22 189.60 25.20% 91 621.00 18 613.60 20.32%
31.03.2013 88 045.00 100 477.40 -12 432.40 -12.37% 69 997.60 18 047.40 25.78%
31.12.2012 100 477.40 117 173.60 -16 696.20 -14.25% 71 357.30 29 120.10 40.81%
30.09.2012 117 173.60 91 621.00 25 552.60 27.89% 77 576.60 39 597.00 51.04%
30.06.2012 91 621.00 69 997.60 21 623.40 30.89% 164 600.30 -72 979.30 -44.34%
31.03.2012 69 997.60 71 357.30 -1 359.70 -1.91% 40 363.20 29 634.40 73.42%
31.12.2011 71 357.30 77 576.60 -6 219.30 -8.02% 79 393.00 -8 035.70 -10.12%
30.09.2011 77 576.60 164 600.30 -87 023.70 -52.87% 141 741.00 -64 164.40 -45.27%
30.06.2011 164 600.30 40 363.20 124 237.10 307.80% 104 738.70 59 861.60 57.15%
31.03.2011 40 363.20 79 393.00 -39 029.80 -49.16% 51 048.50 -10 685.30 -20.93%
31.12.2010 79 393.00 141 741.00 -62 348.00 -43.99% 70 986.20 8 406.80 11.84%
30.09.2010 141 741.00 104 738.70 37 002.30 35.33% 87 813.00 53 928.00 61.41%
30.06.2010 104 738.70 51 048.50 53 690.20 105.17% 122 025.60 -17 286.90 -14.17%
31.03.2010 51 048.50 70 986.20 -19 937.70 -28.09% 67 219.80 -16 171.30 -24.06%
31.12.2009 70 986.20 87 813.00 -16 826.80 -19.16% 79 564.60 -8 578.40 -10.78%
30.09.2009 87 813.00 122 025.60 -34 212.60 -28.04% 83 682.90 4 130.10 4.94%
30.06.2009 122 025.60 67 219.80 54 805.80 81.53% 133 984.40 -11 958.80 -8.93%
31.03.2009 67 219.80 79 564.60 -12 344.80 -15.52% 50 954.80 16 265.00 31.92%
31.12.2008 79 564.60 83 682.90 -4 118.30 -4.92% 105 380.60 -25 816.00 -24.50%
30.09.2008 83 682.90 133 984.40 -50 301.50 -37.54% 117 406.10 -33 723.20 -28.72%
30.06.2008 133 984.40 50 954.80 83 029.60 162.95% 123 648.90 10 335.50 8.36%
31.03.2008 50 954.80 105 380.60 -54 425.80 -51.65% 61 304.00 -10 349.20 -16.88%
31.12.2007 105 380.60 117 406.10 -12 025.50 -10.24% 89 675.50 15 705.10 17.51%
30.09.2007 117 406.10 123 648.90 -6 242.80 -5.05% 75 897.90 41 508.20 54.69%
30.06.2007 123 648.90 61 304.00 62 344.90 101.70% 83 798.90 39 850.00 47.55%
31.03.2007 61 304.00 89 675.50 -28 371.50 -31.64% 44 409.90 16 894.10 38.04%
31.12.2006 89 675.50 75 897.90 13 777.60 18.15% 63 926.80 25 748.70 40.28%
30.09.2006 75 897.90 83 798.90 -7 901.00 -9.43% 57 134.70 18 763.20 32.84%
30.06.2006 83 798.90 44 409.90 39 389.00 88.69% 75 334.70 8 464.20 11.24%
31.03.2006 44 409.90 63 926.80 -19 516.90 -30.53% 38 419.10 5 990.80 15.59%
31.12.2005 63 926.80 57 134.70 6 792.10 11.89% 55 627.00 8 299.80 14.92%
30.09.2005 57 134.70 75 334.70 -18 200.00 -24.16% 83 754.60 -26 619.90 -31.78%
30.06.2005 75 334.70 38 419.10 36 915.60 96.09% 64 057.70 11 277.00 17.60%
31.03.2005 38 419.10 55 627.00 -17 207.90 -30.93% 40 404.70 -1 985.60 -4.91%
31.12.2004 55 627.00 83 754.60 -28 127.60 -33.58% 59 431.50 -3 804.50 -6.40%
30.09.2004 83 754.60 64 057.70 19 696.90 30.75% 58 070.60 25 684.00 44.23%
30.06.2004 64 057.70 40 404.70 23 653.00 58.54% 44 422.60 19 635.10 44.20%
31.03.2004 40 404.70 59 431.50 -19 026.80 -32.01% 33 442.00 6 962.70 20.82%
31.12.2003 59 431.50 58 070.60 1 360.90 2.34% 47 507.20 11 924.30 25.10%
30.09.2003 58 070.60 44 422.60 13 648.00 30.72% 52 558.80 5 511.80 10.49%
30.06.2003 44 422.60 33 442.00 10 980.60 32.83% 42 510.40 1 912.20 4.50%
31.03.2003 33 442.00 47 507.20 -14 065.20 -29.61% 39 828.70 -6 386.70 -16.04%
31.12.2002 47 507.20 52 558.80 -5 051.60 -9.61% 35 467.70 12 039.50 33.94%
30.09.2002 52 558.80 42 510.40 10 048.40 23.64% 50 304.40 2 254.40 4.48%
30.06.2002 42 510.40 39 828.70 2 681.70 6.73% 44 078.90 -1 568.50 -3.56%
31.03.2002 39 828.70 35 467.70 4 361.00 12.30% 38 590.20 1 238.50 3.21%
31.12.2001 35 467.70 50 304.40 -14 836.70 -29.49% 34 831.30 636.40 1.83%
30.09.2001 50 304.40 44 078.90 6 225.50 14.12% 34 101.30 16 203.10 47.51%
30.06.2001 44 078.90 38 590.20 5 488.70 14.22% 30 803.30 13 275.60 43.10%
31.03.2001 38 590.20 34 831.30 3 758.90 10.79% 28 681.60 9 908.60 34.55%
31.12.2000 34 831.30 34 101.30 730.00 2.14% 25 176.70 9 654.60 38.35%
30.09.2000 34 101.30 30 803.30 3 298.00 10.71% 31 732.20 2 369.10 7.47%
30.06.2000 30 803.30 28 681.60 2 121.70 7.40% 28 554.10 2 249.20 7.88%
31.03.2000 28 681.60 25 176.70 3 504.90 13.92% 25 508.90 3 172.70 12.44%
31.12.1999 25 176.70 31 732.20 -6 555.50 -20.66% 23 716.70 1 460.00 6.16%
30.09.1999 31 732.20 28 554.10 3 178.10 11.13% 22 067.70 9 664.50 43.79%
30.06.1999 28 554.10 25 508.90 3 045.20 11.94% 23 435.60 5 118.50 21.84%
31.03.1999 25 508.90 23 716.70 1 792.20 7.56% 20 900.40 4 608.50 22.05%
31.12.1998 23 716.70 22 067.70 1 649.00 7.47% 18 275.30 5 441.40 29.77%
30.09.1998 22 067.70 23 435.60 -1 367.90 -5.84% 18 795.80 3 271.90 17.41%
30.06.1998 23 435.60 20 900.40 2 535.20 12.13% 18 869.90 4 565.70 24.20%
31.03.1998 20 900.40 18 275.30 2 625.10 14.36% 13 857.40 7 043.00 50.82%
31.12.1997 18 275.30 18 795.80 - 520.50 -2.77% 13 479.70 4 795.60 35.58%
30.09.1997 18 795.80 18 869.90 -74.10 -0.39% 13 248.00 5 547.80 41.88%
30.06.1997 18 869.90 13 857.40 5 012.50 36.17% 13 911.50 4 958.40 35.64%
31.03.1997 13 857.40 13 479.70 377.70 2.80% 10 737.70 3 119.70 29.05%
31.12.1996 13 479.70 13 248.00 231.70 1.75% 10 066.50 3 413.20 33.91%
30.09.1996 13 248.00 13 911.50 - 663.50 -4.77% 7 959.40 5 288.60 66.44%
30.06.1996 13 911.50 10 737.70 3 173.80 29.56% 8 468.50 5 443.00 64.27%
31.03.1996 10 737.70 10 066.50 671.20 6.67% 8 005.70 2 732.00 34.13%
31.12.1995 10 066.50 7 959.40 2 107.10 26.47% 6 889.80 3 176.70 46.11%
30.09.1995 7 959.40 8 468.50 - 509.10 -6.01% 5 440.80 2 518.60 46.29%
30.06.1995 8 468.50 8 005.70 462.80 5.78% 5 719.40 2 749.10 48.07%
31.03.1995 8 005.70 6 889.80 1 115.90 16.20% 5 244.00 2 761.70 52.66%
31.12.1994 6 889.80 5 440.80 1 449.00 26.63% 5 758.50 1 131.30 19.65%
30.09.1994 5 440.80 5 719.40 - 278.60 -4.87% 4 742.40 698.40 14.73%
30.06.1994 5 719.40 5 244.00 475.40 9.07% 5 176.90 542.50 10.48%
31.03.1994 5 244.00 5 758.50 - 514.50 -8.93% 3 698.90 1 545.10 41.77%
31.12.1993 5 758.50 4 742.40 1 016.10 21.43% - - -
30.09.1993 4 742.40 5 176.90 - 434.50 -8.39% - - -
30.06.1993 5 176.90 3 698.90 1 478.00 39.96% - - -
31.03.1993 3 698.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Bilance výnosů - náklady - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance výnosů - náklady (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance výnosů - náklady (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet)
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.