Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Bilance výnosů - náklady - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2011 164 600.30
Min 31.03.1993 3 698.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 163 809.40 54 861.70 108 947.70 198.59% 110 234.60 53 574.80 48.60%
31.03.2014 54 861.70 106 630.80 -51 769.10 -48.55% 88 045.00 -33 183.30 -37.69%
31.12.2013 106 630.80 109 628.90 -2 998.10 -2.73% 100 477.40 6 153.40 6.12%
30.09.2013 109 628.90 110 234.60 - 605.70 -0.55% 117 173.60 -7 544.70 -6.44%
30.06.2013 110 234.60 88 045.00 22 189.60 25.20% 91 621.00 18 613.60 20.32%
31.03.2013 88 045.00 100 477.40 -12 432.40 -12.37% 69 997.60 18 047.40 25.78%
31.12.2012 100 477.40 117 173.60 -16 696.20 -14.25% 71 357.30 29 120.10 40.81%
30.09.2012 117 173.60 91 621.00 25 552.60 27.89% 77 576.60 39 597.00 51.04%
30.06.2012 91 621.00 69 997.60 21 623.40 30.89% 164 600.30 -72 979.30 -44.34%
31.03.2012 69 997.60 71 357.30 -1 359.70 -1.91% 40 363.20 29 634.40 73.42%
31.12.2011 71 357.30 77 576.60 -6 219.30 -8.02% 79 393.00 -8 035.70 -10.12%
30.09.2011 77 576.60 164 600.30 -87 023.70 -52.87% 141 741.00 -64 164.40 -45.27%
30.06.2011 164 600.30 40 363.20 124 237.10 307.80% 104 738.70 59 861.60 57.15%
31.03.2011 40 363.20 79 393.00 -39 029.80 -49.16% 51 048.50 -10 685.30 -20.93%
31.12.2010 79 393.00 141 741.00 -62 348.00 -43.99% 70 986.20 8 406.80 11.84%
30.09.2010 141 741.00 104 738.70 37 002.30 35.33% 87 813.00 53 928.00 61.41%
30.06.2010 104 738.70 51 048.50 53 690.20 105.17% 122 025.60 -17 286.90 -14.17%
31.03.2010 51 048.50 70 986.20 -19 937.70 -28.09% 67 219.80 -16 171.30 -24.06%
31.12.2009 70 986.20 87 813.00 -16 826.80 -19.16% 79 564.60 -8 578.40 -10.78%
30.09.2009 87 813.00 122 025.60 -34 212.60 -28.04% 83 682.90 4 130.10 4.94%
30.06.2009 122 025.60 67 219.80 54 805.80 81.53% 133 984.40 -11 958.80 -8.93%
31.03.2009 67 219.80 79 564.60 -12 344.80 -15.52% 50 954.80 16 265.00 31.92%
31.12.2008 79 564.60 83 682.90 -4 118.30 -4.92% 105 380.60 -25 816.00 -24.50%
30.09.2008 83 682.90 133 984.40 -50 301.50 -37.54% 117 406.10 -33 723.20 -28.72%
30.06.2008 133 984.40 50 954.80 83 029.60 162.95% 123 648.90 10 335.50 8.36%
31.03.2008 50 954.80 105 380.60 -54 425.80 -51.65% 61 304.00 -10 349.20 -16.88%
31.12.2007 105 380.60 117 406.10 -12 025.50 -10.24% 89 675.50 15 705.10 17.51%
30.09.2007 117 406.10 123 648.90 -6 242.80 -5.05% 75 897.90 41 508.20 54.69%
30.06.2007 123 648.90 61 304.00 62 344.90 101.70% 83 798.90 39 850.00 47.55%
31.03.2007 61 304.00 89 675.50 -28 371.50 -31.64% 44 409.90 16 894.10 38.04%
31.12.2006 89 675.50 75 897.90 13 777.60 18.15% 63 926.80 25 748.70 40.28%
30.09.2006 75 897.90 83 798.90 -7 901.00 -9.43% 57 134.70 18 763.20 32.84%
30.06.2006 83 798.90 44 409.90 39 389.00 88.69% 75 334.70 8 464.20 11.24%
31.03.2006 44 409.90 63 926.80 -19 516.90 -30.53% 38 419.10 5 990.80 15.59%
31.12.2005 63 926.80 57 134.70 6 792.10 11.89% 55 627.00 8 299.80 14.92%
30.09.2005 57 134.70 75 334.70 -18 200.00 -24.16% 83 754.60 -26 619.90 -31.78%
30.06.2005 75 334.70 38 419.10 36 915.60 96.09% 64 057.70 11 277.00 17.60%
31.03.2005 38 419.10 55 627.00 -17 207.90 -30.93% 40 404.70 -1 985.60 -4.91%
31.12.2004 55 627.00 83 754.60 -28 127.60 -33.58% 59 431.50 -3 804.50 -6.40%
30.09.2004 83 754.60 64 057.70 19 696.90 30.75% 58 070.60 25 684.00 44.23%
30.06.2004 64 057.70 40 404.70 23 653.00 58.54% 44 422.60 19 635.10 44.20%
31.03.2004 40 404.70 59 431.50 -19 026.80 -32.01% 33 442.00 6 962.70 20.82%
31.12.2003 59 431.50 58 070.60 1 360.90 2.34% 47 507.20 11 924.30 25.10%
30.09.2003 58 070.60 44 422.60 13 648.00 30.72% 52 558.80 5 511.80 10.49%
30.06.2003 44 422.60 33 442.00 10 980.60 32.83% 42 510.40 1 912.20 4.50%
31.03.2003 33 442.00 47 507.20 -14 065.20 -29.61% 39 828.70 -6 386.70 -16.04%
31.12.2002 47 507.20 52 558.80 -5 051.60 -9.61% 35 467.70 12 039.50 33.94%
30.09.2002 52 558.80 42 510.40 10 048.40 23.64% 50 304.40 2 254.40 4.48%
30.06.2002 42 510.40 39 828.70 2 681.70 6.73% 44 078.90 -1 568.50 -3.56%
31.03.2002 39 828.70 35 467.70 4 361.00 12.30% 38 590.20 1 238.50 3.21%
31.12.2001 35 467.70 50 304.40 -14 836.70 -29.49% 34 831.30 636.40 1.83%
30.09.2001 50 304.40 44 078.90 6 225.50 14.12% 34 101.30 16 203.10 47.51%
30.06.2001 44 078.90 38 590.20 5 488.70 14.22% 30 803.30 13 275.60 43.10%
31.03.2001 38 590.20 34 831.30 3 758.90 10.79% 28 681.60 9 908.60 34.55%
31.12.2000 34 831.30 34 101.30 730.00 2.14% 25 176.70 9 654.60 38.35%
30.09.2000 34 101.30 30 803.30 3 298.00 10.71% 31 732.20 2 369.10 7.47%
30.06.2000 30 803.30 28 681.60 2 121.70 7.40% 28 554.10 2 249.20 7.88%
31.03.2000 28 681.60 25 176.70 3 504.90 13.92% 25 508.90 3 172.70 12.44%
31.12.1999 25 176.70 31 732.20 -6 555.50 -20.66% 23 716.70 1 460.00 6.16%
30.09.1999 31 732.20 28 554.10 3 178.10 11.13% 22 067.70 9 664.50 43.79%
30.06.1999 28 554.10 25 508.90 3 045.20 11.94% 23 435.60 5 118.50 21.84%
31.03.1999 25 508.90 23 716.70 1 792.20 7.56% 20 900.40 4 608.50 22.05%
31.12.1998 23 716.70 22 067.70 1 649.00 7.47% 18 275.30 5 441.40 29.77%
30.09.1998 22 067.70 23 435.60 -1 367.90 -5.84% 18 795.80 3 271.90 17.41%
30.06.1998 23 435.60 20 900.40 2 535.20 12.13% 18 869.90 4 565.70 24.20%
31.03.1998 20 900.40 18 275.30 2 625.10 14.36% 13 857.40 7 043.00 50.82%
31.12.1997 18 275.30 18 795.80 - 520.50 -2.77% 13 479.70 4 795.60 35.58%
30.09.1997 18 795.80 18 869.90 -74.10 -0.39% 13 248.00 5 547.80 41.88%
30.06.1997 18 869.90 13 857.40 5 012.50 36.17% 13 911.50 4 958.40 35.64%
31.03.1997 13 857.40 13 479.70 377.70 2.80% 10 737.70 3 119.70 29.05%
31.12.1996 13 479.70 13 248.00 231.70 1.75% 10 066.50 3 413.20 33.91%
30.09.1996 13 248.00 13 911.50 - 663.50 -4.77% 7 959.40 5 288.60 66.44%
30.06.1996 13 911.50 10 737.70 3 173.80 29.56% 8 468.50 5 443.00 64.27%
31.03.1996 10 737.70 10 066.50 671.20 6.67% 8 005.70 2 732.00 34.13%
31.12.1995 10 066.50 7 959.40 2 107.10 26.47% 6 889.80 3 176.70 46.11%
30.09.1995 7 959.40 8 468.50 - 509.10 -6.01% 5 440.80 2 518.60 46.29%
30.06.1995 8 468.50 8 005.70 462.80 5.78% 5 719.40 2 749.10 48.07%
31.03.1995 8 005.70 6 889.80 1 115.90 16.20% 5 244.00 2 761.70 52.66%
31.12.1994 6 889.80 5 440.80 1 449.00 26.63% 5 758.50 1 131.30 19.65%
30.09.1994 5 440.80 5 719.40 - 278.60 -4.87% 4 742.40 698.40 14.73%
30.06.1994 5 719.40 5 244.00 475.40 9.07% 5 176.90 542.50 10.48%
31.03.1994 5 244.00 5 758.50 - 514.50 -8.93% 3 698.90 1 545.10 41.77%
31.12.1993 5 758.50 4 742.40 1 016.10 21.43% - - -
30.09.1993 4 742.40 5 176.90 - 434.50 -8.39% - - -
30.06.1993 5 176.90 3 698.90 1 478.00 39.96% - - -
31.03.1993 3 698.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Bilance výnosů - náklady - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance výnosů - náklady (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance výnosů - náklady (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet)
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.