Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Obchodní bilance - dovoz - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2014 715 189.30
Min 31.03.1993 90 165.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 715 189.30 707 243.10 7 946.20 1.12% 601 057.20 114 132.10 18.99%
31.03.2014 707 243.10 660 250.90 46 992.20 7.12% 582 693.50 124 549.60 21.37%
31.12.2013 660 250.90 620 990.60 39 260.30 6.32% 628 418.50 31 832.40 5.07%
30.09.2013 620 990.60 601 057.20 19 933.40 3.32% 592 440.60 28 550.00 4.82%
30.06.2013 601 057.20 582 693.50 18 363.70 3.15% 613 782.80 -12 725.60 -2.07%
31.03.2013 582 693.50 628 418.50 -45 725.00 -7.28% 613 610.90 -30 917.40 -5.04%
31.12.2012 628 418.50 592 440.60 35 977.90 6.07% 601 069.50 27 349.00 4.55%
30.09.2012 592 440.60 613 782.80 -21 342.20 -3.48% 576 058.90 16 381.70 2.84%
30.06.2012 613 782.80 613 610.90 171.90 0.03% 580 737.80 33 045.00 5.69%
31.03.2012 613 610.90 601 069.50 12 541.40 2.09% 561 138.80 52 472.10 9.35%
31.12.2011 601 069.50 576 058.90 25 010.60 4.34% 577 429.90 23 639.60 4.09%
30.09.2011 576 058.90 580 737.80 -4 678.90 -0.81% 545 522.40 30 536.50 5.60%
30.06.2011 580 737.80 561 138.80 19 599.00 3.49% 527 380.50 53 357.30 10.12%
31.03.2011 561 138.80 577 429.90 -16 291.10 -2.82% 470 937.70 90 201.10 19.15%
31.12.2010 577 429.90 545 522.40 31 907.50 5.85% 480 654.40 96 775.50 20.13%
30.09.2010 545 522.40 527 380.50 18 141.90 3.44% 438 719.60 106 802.80 24.34%
30.06.2010 527 380.50 470 937.70 56 442.80 11.99% 431 666.80 95 713.70 22.17%
31.03.2010 470 937.70 480 654.40 -9 716.70 -2.02% 436 741.40 34 196.30 7.83%
31.12.2009 480 654.40 438 719.60 41 934.80 9.56% 506 550.00 -25 895.60 -5.11%
30.09.2009 438 719.60 431 666.80 7 052.80 1.63% 510 815.90 -72 096.30 -14.11%
30.06.2009 431 666.80 436 741.40 -5 074.60 -1.16% 544 582.10 - 112 915.30 -20.73%
31.03.2009 436 741.40 506 550.00 -69 808.60 -13.78% 528 928.40 -92 187.00 -17.43%
31.12.2008 506 550.00 510 815.90 -4 265.90 -0.84% 568 861.70 -62 311.70 -10.95%
30.09.2008 510 815.90 544 582.10 -33 766.20 -6.20% 518 360.60 -7 544.70 -1.46%
30.06.2008 544 582.10 528 928.40 15 653.70 2.96% 521 247.40 23 334.70 4.48%
31.03.2008 528 928.40 568 861.70 -39 933.30 -7.02% 497 022.40 31 906.00 6.42%
31.12.2007 568 861.70 518 360.60 50 501.10 9.74% 519 249.20 49 612.50 9.55%
30.09.2007 518 360.60 521 247.40 -2 886.80 -0.55% 452 791.40 65 569.20 14.48%
30.06.2007 521 247.40 497 022.40 24 225.00 4.87% 463 736.30 57 511.10 12.40%
31.03.2007 497 022.40 519 249.20 -22 226.80 -4.28% 434 289.40 62 733.00 14.44%
31.12.2006 519 249.20 452 791.40 66 457.80 14.68% 460 972.50 58 276.70 12.64%
30.09.2006 452 791.40 463 736.30 -10 944.90 -2.36% 420 096.60 32 694.80 7.78%
30.06.2006 463 736.30 434 289.40 29 446.90 6.78% 424 389.70 39 346.60 9.27%
31.03.2006 434 289.40 460 972.50 -26 683.10 -5.79% 365 829.30 68 460.10 18.71%
31.12.2005 460 972.50 420 096.60 40 875.90 9.73% 466 461.10 -5 488.60 -1.18%
30.09.2005 420 096.60 424 389.70 -4 293.10 -1.01% 428 478.20 -8 381.60 -1.96%
30.06.2005 424 389.70 365 829.30 58 560.40 16.01% 465 815.10 -41 425.40 -8.89%
31.03.2005 365 829.30 466 461.10 - 100 631.80 -21.57% 375 287.00 -9 457.70 -2.52%
31.12.2004 466 461.10 428 478.20 37 982.90 8.86% 398 764.00 67 697.10 16.98%
30.09.2004 428 478.20 465 815.10 -37 336.90 -8.02% 350 733.00 77 745.20 22.17%
30.06.2004 465 815.10 375 287.00 90 528.10 24.12% 353 519.00 112 296.10 31.77%
31.03.2004 375 287.00 398 764.00 -23 477.00 -5.89% 337 707.00 37 580.00 11.13%
31.12.2003 398 764.00 350 733.00 48 031.00 13.69% 358 098.00 40 666.00 11.36%
30.09.2003 350 733.00 353 519.00 -2 786.00 -0.79% 315 195.00 35 538.00 11.27%
30.06.2003 353 519.00 337 707.00 15 812.00 4.68% 330 303.00 23 216.00 7.03%
31.03.2003 337 707.00 358 098.00 -20 391.00 -5.69% 322 121.00 15 586.00 4.84%
31.12.2002 358 098.00 315 195.00 42 903.00 13.61% 366 401.00 -8 303.00 -2.27%
30.09.2002 315 195.00 330 303.00 -15 108.00 -4.57% 326 606.00 -11 411.00 -3.49%
30.06.2002 330 303.00 322 121.00 8 182.00 2.54% 348 338.00 -18 035.00 -5.18%
31.03.2002 322 121.00 366 401.00 -44 280.00 -12.09% 344 974.00 -22 853.00 -6.62%
31.12.2001 366 401.00 326 606.00 39 795.00 12.18% 359 670.00 6 731.00 1.87%
30.09.2001 326 606.00 348 338.00 -21 732.00 -6.24% 301 577.00 25 029.00 8.30%
30.06.2001 348 338.00 344 974.00 3 364.00 0.98% 307 003.00 41 335.00 13.46%
31.03.2001 344 974.00 359 670.00 -14 696.00 -4.09% 273 674.00 71 300.00 26.05%
31.12.2000 359 670.00 301 577.00 58 093.00 19.26% 283 852.20 75 817.80 26.71%
30.09.2000 301 577.00 307 003.00 -5 426.00 -1.77% 232 940.60 68 636.40 29.47%
30.06.2000 307 003.00 273 674.00 33 329.00 12.18% 244 390.00 62 613.00 25.62%
31.03.2000 273 674.00 283 852.20 -10 178.20 -3.59% 213 404.00 60 270.00 28.24%
31.12.1999 283 852.20 232 940.60 50 911.60 21.86% 232 825.70 51 026.50 21.92%
30.09.1999 232 940.60 244 390.00 -11 449.40 -4.68% 218 954.00 13 986.60 6.39%
30.06.1999 244 390.00 213 404.00 30 986.00 14.52% 235 685.60 8 704.40 3.69%
31.03.1999 213 404.00 232 825.70 -19 421.70 -8.34% 230 764.50 -17 360.50 -7.52%
31.12.1998 232 825.70 218 954.00 13 871.70 6.34% 246 849.70 -14 024.00 -5.68%
30.09.1998 218 954.00 235 685.60 -16 731.60 -7.10% 214 140.80 4 813.20 2.25%
30.06.1998 235 685.60 230 764.50 4 921.10 2.13% 215 136.40 20 549.20 9.55%
31.03.1998 230 764.50 246 849.70 -16 085.20 -6.52% 188 341.00 42 423.50 22.52%
31.12.1997 246 849.70 214 140.80 32 708.90 15.27% 204 268.30 42 581.40 20.85%
30.09.1997 214 140.80 215 136.40 - 995.60 -0.46% 184 710.40 29 430.40 15.93%
30.06.1997 215 136.40 188 341.00 26 795.40 14.23% 188 226.40 26 910.00 14.30%
31.03.1997 188 341.00 204 268.30 -15 927.30 -7.80% 173 453.30 14 887.70 8.58%
31.12.1996 204 268.30 184 710.40 19 557.90 10.59% 190 789.40 13 478.90 7.06%
30.09.1996 184 710.40 188 226.40 -3 516.00 -1.87% 158 416.80 26 293.60 16.60%
30.06.1996 188 226.40 173 453.30 14 773.10 8.52% 169 573.80 18 652.60 11.00%
31.03.1996 173 453.30 190 789.40 -17 336.10 -9.09% 148 367.70 25 085.60 16.91%
31.12.1995 190 789.40 158 416.80 32 372.60 20.43% 144 326.10 46 463.30 32.19%
30.09.1995 158 416.80 169 573.80 -11 157.00 -6.58% 124 700.40 33 716.40 27.04%
30.06.1995 169 573.80 148 367.70 21 206.10 14.29% 125 735.20 43 838.60 34.87%
31.03.1995 148 367.70 144 326.10 4 041.60 2.80% 103 425.80 44 941.90 43.45%
31.12.1994 144 326.10 124 700.40 19 625.70 15.74% 127 668.70 16 657.40 13.05%
30.09.1994 124 700.40 125 735.20 -1 034.80 -0.82% 103 954.60 20 745.80 19.96%
30.06.1994 125 735.20 103 425.80 22 309.40 21.57% 108 357.10 17 378.10 16.04%
31.03.1994 103 425.80 127 668.70 -24 242.90 -18.99% 90 165.60 13 260.20 14.71%
31.12.1993 127 668.70 103 954.60 23 714.10 22.81% - - -
30.09.1993 103 954.60 108 357.10 -4 402.50 -4.06% - - -
30.06.1993 108 357.10 90 165.60 18 191.50 20.18% - - -
31.03.1993 90 165.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Obchodní bilance - dovoz - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. USD))
Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. EUR))
Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč))
Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. USD))
Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. EUR))
Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč))
Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet)
na obchodní pohledávky celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
na obchodní pohledávky celkem (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
na obchodní pohledávky celkem (Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
Daně z výroby a z dovozu (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Daně z výroby a z dovozu (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
Bilance členského státu vůči rozpočtu EU a ERF (netto příjemce +, netto plátce -) (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
Obchodní úvěry a zálohy (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))
1 - Zboží a služby - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Služby - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies