Bilance služeb - výdaje (Běžný účet (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Bilance služeb - výdaje obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Bilance služeb - výdaje - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2012 108 910.10
Min 30.06.1993 23 769.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 108 402.70 93 232.00 15 170.70 16.27% 95 709.00 12 693.70 13.26%
31.03.2014 93 232.00 105 933.00 -12 701.00 -11.99% 86 439.30 6 792.70 7.86%
31.12.2013 105 933.00 97 447.20 8 485.80 8.71% 108 910.10 -2 977.10 -2.73%
30.09.2013 97 447.20 95 709.00 1 738.20 1.82% 97 138.40 308.80 0.32%
30.06.2013 95 709.00 86 439.30 9 269.70 10.72% 91 307.40 4 401.60 4.82%
31.03.2013 86 439.30 108 910.10 -22 470.80 -20.63% 86 188.90 250.40 0.29%
31.12.2012 108 910.10 97 138.40 11 771.70 12.12% 101 413.40 7 496.70 7.39%
30.09.2012 97 138.40 91 307.40 5 831.00 6.39% 87 248.00 9 890.40 11.34%
30.06.2012 91 307.40 86 188.90 5 118.50 5.94% 83 832.70 7 474.70 8.92%
31.03.2012 86 188.90 101 413.40 -15 224.50 -15.01% 78 641.90 7 547.00 9.60%
31.12.2011 101 413.40 87 248.00 14 165.40 16.24% 93 310.30 8 103.10 8.68%
30.09.2011 87 248.00 83 832.70 3 415.30 4.07% 84 694.50 2 553.50 3.01%
30.06.2011 83 832.70 78 641.90 5 190.80 6.60% 77 775.20 6 057.50 7.79%
31.03.2011 78 641.90 93 310.30 -14 668.40 -15.72% 68 250.20 10 391.70 15.23%
31.12.2010 93 310.30 84 694.50 8 615.80 10.17% 78 165.60 15 144.70 19.38%
30.09.2010 84 694.50 77 775.20 6 919.30 8.90% 70 967.10 13 727.40 19.34%
30.06.2010 77 775.20 68 250.20 9 525.00 13.96% 74 768.20 3 007.00 4.02%
31.03.2010 68 250.20 78 165.60 -9 915.40 -12.69% 69 983.60 -1 733.40 -2.48%
31.12.2009 78 165.60 70 967.10 7 198.50 10.14% 81 436.10 -3 270.50 -4.02%
30.09.2009 70 967.10 74 768.20 -3 801.10 -5.08% 75 045.10 -4 078.00 -5.43%
30.06.2009 74 768.20 69 983.60 4 784.60 6.84% 73 424.60 1 343.60 1.83%
31.03.2009 69 983.60 81 436.10 -11 452.50 -14.06% 68 095.30 1 888.30 2.77%
31.12.2008 81 436.10 75 045.10 6 391.00 8.52% 80 721.10 715.00 0.89%
30.09.2008 75 045.10 73 424.60 1 620.50 2.21% 75 757.10 - 712.00 -0.94%
30.06.2008 73 424.60 68 095.30 5 329.30 7.83% 70 530.30 2 894.30 4.10%
31.03.2008 68 095.30 80 721.10 -12 625.80 -15.64% 64 411.00 3 684.30 5.72%
31.12.2007 80 721.10 75 757.10 4 964.00 6.55% 75 210.20 5 510.90 7.33%
30.09.2007 75 757.10 70 530.30 5 226.80 7.41% 68 625.40 7 131.70 10.39%
30.06.2007 70 530.30 64 411.00 6 119.30 9.50% 66 097.50 4 432.80 6.71%
31.03.2007 64 411.00 75 210.20 -10 799.20 -14.36% 60 718.80 3 692.20 6.08%
31.12.2006 75 210.20 68 625.40 6 584.80 9.60% 72 474.20 2 736.00 3.78%
30.09.2006 68 625.40 66 097.50 2 527.90 3.82% 64 950.90 3 674.50 5.66%
30.06.2006 66 097.50 60 718.80 5 378.70 8.86% 59 306.90 6 790.60 11.45%
31.03.2006 60 718.80 72 474.20 -11 755.40 -16.22% 49 416.00 11 302.80 22.87%
31.12.2005 72 474.20 64 950.90 7 523.30 11.58% 63 624.40 8 849.80 13.91%
30.09.2005 64 950.90 59 306.90 5 644.00 9.52% 62 347.50 2 603.40 4.18%
30.06.2005 59 306.90 49 416.00 9 890.90 20.02% 56 823.00 2 483.90 4.37%
31.03.2005 49 416.00 63 624.40 -14 208.40 -22.33% 47 725.50 1 690.50 3.54%
31.12.2004 63 624.40 62 347.50 1 276.90 2.05% 54 692.00 8 932.40 16.33%
30.09.2004 62 347.50 56 823.00 5 524.50 9.72% 56 324.80 6 022.70 10.69%
30.06.2004 56 823.00 47 725.50 9 097.50 19.06% 50 161.50 6 661.50 13.28%
31.03.2004 47 725.50 54 692.00 -6 966.50 -12.74% 44 736.10 2 989.40 6.68%
31.12.2003 54 692.00 56 324.80 -1 632.80 -2.90% 55 257.10 - 565.10 -1.02%
30.09.2003 56 324.80 50 161.50 6 163.30 12.29% 54 991.80 1 333.00 2.42%
30.06.2003 50 161.50 44 736.10 5 425.40 12.13% 48 954.80 1 206.70 2.46%
31.03.2003 44 736.10 55 257.10 -10 521.00 -19.04% 50 076.60 -5 340.50 -10.66%
31.12.2002 55 257.10 54 991.80 265.30 0.48% 53 584.80 1 672.30 3.12%
30.09.2002 54 991.80 48 954.80 6 037.00 12.33% 57 802.30 -2 810.50 -4.86%
30.06.2002 48 954.80 50 076.60 -1 121.80 -2.24% 52 486.10 -3 531.30 -6.73%
31.03.2002 50 076.60 53 584.80 -3 508.20 -6.55% 47 831.50 2 245.10 4.69%
31.12.2001 53 584.80 57 802.30 -4 217.50 -7.30% 56 613.30 -3 028.50 -5.35%
30.09.2001 57 802.30 52 486.10 5 316.20 10.13% 58 101.80 - 299.50 -0.52%
30.06.2001 52 486.10 47 831.50 4 654.60 9.73% 50 661.10 1 825.00 3.60%
31.03.2001 47 831.50 56 613.30 -8 781.80 -15.51% 44 870.20 2 961.30 6.60%
31.12.2000 56 613.30 58 101.80 -1 488.50 -2.56% 50 622.80 5 990.50 11.83%
30.09.2000 58 101.80 50 661.10 7 440.70 14.69% 54 636.50 3 465.30 6.34%
30.06.2000 50 661.10 44 870.20 5 790.90 12.91% 51 548.80 - 887.70 -1.72%
31.03.2000 44 870.20 50 622.80 -5 752.60 -11.36% 45 541.60 - 671.40 -1.47%
31.12.1999 50 622.80 54 636.50 -4 013.70 -7.35% 45 726.80 4 896.00 10.71%
30.09.1999 54 636.50 51 548.80 3 087.70 5.99% 49 160.70 5 475.80 11.14%
30.06.1999 51 548.80 45 541.60 6 007.20 13.19% 47 019.50 4 529.30 9.63%
31.03.1999 45 541.60 45 726.80 - 185.20 -0.41% 42 860.50 2 681.10 6.26%
31.12.1998 45 726.80 49 160.70 -3 433.90 -6.99% 44 061.10 1 665.70 3.78%
30.09.1998 49 160.70 47 019.50 2 141.20 4.55% 49 288.30 - 127.60 -0.26%
30.06.1998 47 019.50 42 860.50 4 159.00 9.70% 42 128.20 4 891.30 11.61%
31.03.1998 42 860.50 44 061.10 -1 200.60 -2.72% 35 781.00 7 079.50 19.79%
31.12.1997 44 061.10 49 288.30 -5 227.20 -10.61% 47 318.40 -3 257.30 -6.88%
30.09.1997 49 288.30 42 128.20 7 160.10 17.00% 50 589.20 -1 300.90 -2.57%
30.06.1997 42 128.20 35 781.00 6 347.20 17.74% 39 774.30 2 353.90 5.92%
31.03.1997 35 781.00 47 318.40 -11 537.40 -24.38% 32 149.60 3 631.40 11.30%
31.12.1996 47 318.40 50 589.20 -3 270.80 -6.47% 32 517.10 14 801.30 45.52%
30.09.1996 50 589.20 39 774.30 10 814.90 27.19% 35 153.70 15 435.50 43.91%
30.06.1996 39 774.30 32 149.60 7 624.70 23.72% 34 466.90 5 307.40 15.40%
31.03.1996 32 149.60 32 517.10 - 367.50 -1.13% 27 251.50 4 898.10 17.97%
31.12.1995 32 517.10 35 153.70 -2 636.60 -7.50% 33 473.70 - 956.60 -2.86%
30.09.1995 35 153.70 34 466.90 686.80 1.99% 39 262.60 -4 108.90 -10.47%
30.06.1995 34 466.90 27 251.50 7 215.40 26.48% 35 966.20 -1 499.30 -4.17%
31.03.1995 27 251.50 33 473.70 -6 222.20 -18.59% 25 648.70 1 602.80 6.25%
31.12.1994 33 473.70 39 262.60 -5 788.90 -14.74% 29 952.80 3 520.90 11.75%
30.09.1994 39 262.60 35 966.20 3 296.40 9.17% 30 206.90 9 055.70 29.98%
30.06.1994 35 966.20 25 648.70 10 317.50 40.23% 23 769.90 12 196.30 51.31%
31.03.1994 25 648.70 29 952.80 -4 304.10 -14.37% 24 296.40 1 352.30 5.57%
31.12.1993 29 952.80 30 206.90 - 254.10 -0.84% - - -
30.09.1993 30 206.90 23 769.90 6 437.00 27.08% - - -
30.06.1993 23 769.90 24 296.40 - 526.50 -2.17% - - -
31.03.1993 24 296.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Bilance služeb - výdaje - Graf
Bilance služeb - výdaje - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Bilance služeb - výdaje (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance služeb - výdaje (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance služeb - výdaje (Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč))
Bilance služeb - výdaje (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance služeb - výdaje (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance služeb - výdaje (Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč))
Bilance služeb - výdaje (Běžný účet)
Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (Statistika platebního styku)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: Počet platebních institucí, které poskytují služby přes pobočku (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: Počet platebních institucí, které poskytují služby přes zástupce (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: Počet platebních institucí, které neposkytují služby ani přes pobočku ani přes zástupce (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies