Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. USD)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. USD)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Bilance výnosů - náklady obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Bilance výnosů - náklady - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2013 21 176.70
Min 31.03.1993 127.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 10 918.90 2 737.90 8 181.00 298.81% 10 117.90 801.00 7.92%
31.03.2014 2 737.90 21 176.70 -18 438.80 -87.07% 4 544.30 -1 806.40 -39.75%
31.12.2013 21 176.70 15 734.40 5 442.30 34.59% 19 314.60 1 862.10 9.64%
30.09.2013 15 734.40 10 117.90 5 616.50 55.51% 14 139.90 1 594.50 11.28%
30.06.2013 10 117.90 4 544.30 5 573.60 122.65% 8 300.80 1 817.10 21.89%
31.03.2013 4 544.30 19 314.60 -14 770.30 -76.47% 3 656.60 887.70 24.28%
31.12.2012 19 314.60 14 139.90 5 174.70 36.60% 20 294.50 - 979.90 -4.83%
30.09.2012 14 139.90 8 300.80 5 839.10 70.34% 16 494.50 -2 354.60 -14.28%
30.06.2012 8 300.80 3 656.60 4 644.20 127.01% 12 003.20 -3 702.40 -30.85%
31.03.2012 3 656.60 20 294.50 -16 637.90 -81.98% 2 264.20 1 392.40 61.50%
31.12.2011 20 294.50 16 494.50 3 800.00 23.04% 19 616.40 678.10 3.46%
30.09.2011 16 494.50 12 003.20 4 491.30 37.42% 15 267.50 1 227.00 8.04%
30.06.2011 12 003.20 2 264.20 9 739.00 430.13% 7 924.10 4 079.10 51.48%
31.03.2011 2 264.20 19 616.40 -17 352.20 -88.46% 2 728.30 - 464.10 -17.01%
31.12.2010 19 616.40 15 267.50 4 348.90 28.48% 18 353.00 1 263.40 6.88%
30.09.2010 15 267.50 7 924.10 7 343.40 92.67% 14 304.30 963.20 6.73%
30.06.2010 7 924.10 2 728.30 5 195.80 190.44% 9 398.50 -1 474.40 -15.69%
31.03.2010 2 728.30 18 353.00 -15 624.70 -85.13% 3 169.80 - 441.50 -13.93%
31.12.2009 18 353.00 14 304.30 4 048.70 28.30% 20 766.90 -2 413.90 -11.62%
30.09.2009 14 304.30 9 398.50 4 905.80 52.20% 16 632.60 -2 328.30 -14.00%
30.06.2009 9 398.50 3 169.80 6 228.70 196.50% 11 417.40 -2 018.90 -17.68%
31.03.2009 3 169.80 20 766.90 -17 597.10 -84.74% 2 983.80 186.00 6.23%
31.12.2008 20 766.90 16 632.60 4 134.30 24.86% 20 223.50 543.40 2.69%
30.09.2008 16 632.60 11 417.40 5 215.20 45.68% 14 535.80 2 096.80 14.43%
30.06.2008 11 417.40 2 983.80 8 433.60 282.65% 8 761.70 2 655.70 30.31%
31.03.2008 2 983.80 20 223.50 -17 239.70 -85.25% 2 865.50 118.30 4.13%
31.12.2007 20 223.50 14 535.80 5 687.70 39.13% 13 109.70 7 113.80 54.26%
30.09.2007 14 535.80 8 761.70 5 774.10 65.90% 8 990.70 5 545.10 61.68%
30.06.2007 8 761.70 2 865.50 5 896.20 205.77% 5 577.00 3 184.70 57.10%
31.03.2007 2 865.50 13 109.70 -10 244.20 -78.14% 1 866.90 998.60 53.49%
31.12.2006 13 109.70 8 990.70 4 119.00 45.81% 9 768.00 3 341.70 34.21%
30.09.2006 8 990.70 5 577.00 3 413.70 61.21% 7 175.30 1 815.40 25.30%
30.06.2006 5 577.00 1 866.90 3 710.10 198.73% 4 825.00 752.00 15.59%
31.03.2006 1 866.90 9 768.00 -7 901.10 -80.89% 1 677.90 189.00 11.26%
31.12.2005 9 768.00 7 175.30 2 592.70 36.13% 9 498.90 269.10 2.83%
30.09.2005 7 175.30 4 825.00 2 350.30 48.71% 7 183.70 -8.40 -0.12%
30.06.2005 4 825.00 1 677.90 3 147.10 187.56% 3 945.10 879.90 22.30%
31.03.2005 1 677.90 9 498.90 -7 821.00 -82.34% 1 536.10 141.80 9.23%
31.12.2004 9 498.90 7 183.70 2 315.20 32.23% 6 965.60 2 533.30 36.37%
30.09.2004 7 183.70 3 945.10 3 238.60 82.09% 4 765.40 2 418.30 50.75%
30.06.2004 3 945.10 1 536.10 2 409.00 156.83% 2 735.90 1 209.20 44.20%
31.03.2004 1 536.10 6 965.60 -5 429.50 -77.95% 1 134.50 401.60 35.40%
31.12.2003 6 965.60 4 765.40 2 200.20 46.17% 5 630.20 1 335.40 23.72%
30.09.2003 4 765.40 2 735.90 2 029.50 74.18% 4 091.90 673.50 16.46%
30.06.2003 2 735.90 1 134.50 1 601.40 141.15% 2 382.50 353.40 14.83%
31.03.2003 1 134.50 5 630.20 -4 495.70 -79.85% 1 099.20 35.30 3.21%
31.12.2002 5 630.20 4 091.90 1 538.30 37.59% 4 421.00 1 209.20 27.35%
30.09.2002 4 091.90 2 382.50 1 709.40 71.75% 3 462.90 629.00 18.16%
30.06.2002 2 382.50 1 099.20 1 283.30 116.75% 2 147.60 234.90 10.94%
31.03.2002 1 099.20 4 421.00 -3 321.80 -75.14% 1 025.10 74.10 7.23%
31.12.2001 4 421.00 3 462.90 958.10 27.67% 3 321.00 1 100.00 33.12%
30.09.2001 3 462.90 2 147.60 1 315.30 61.25% 2 455.30 1 007.60 41.04%
30.06.2001 2 147.60 1 025.10 1 122.50 109.50% 1 585.20 562.40 35.48%
31.03.2001 1 025.10 3 321.00 -2 295.90 -69.13% 792.30 232.80 29.38%
31.12.2000 3 321.00 2 455.30 865.70 35.26% 3 206.90 114.10 3.56%
30.09.2000 2 455.30 1 585.20 870.10 54.89% 2 486.90 -31.60 -1.27%
30.06.2000 1 585.20 792.30 792.90 100.08% 1 573.30 11.90 0.76%
31.03.2000 792.30 3 206.90 -2 414.60 -75.29% 770.20 22.10 2.87%
31.12.1999 3 206.90 2 486.90 720.00 28.95% 2 806.30 400.60 14.28%
30.09.1999 2 486.90 1 573.30 913.60 58.07% 2 007.50 479.40 23.88%
30.06.1999 1 573.30 770.20 803.10 104.27% 1 309.60 263.70 20.14%
31.03.1999 770.20 2 806.30 -2 036.10 -72.55% 603.40 166.80 27.64%
31.12.1998 2 806.30 2 007.50 798.80 39.79% 2 196.40 609.90 27.77%
30.09.1998 2 007.50 1 309.60 697.90 53.29% 1 652.50 355.00 21.48%
30.06.1998 1 309.60 603.40 706.20 117.04% 1 096.70 212.90 19.41%
31.03.1998 603.40 2 196.40 -1 593.00 -72.53% 489.70 113.70 23.22%
31.12.1997 2 196.40 1 652.50 543.90 32.91% 1 892.20 304.20 16.08%
30.09.1997 1 652.50 1 096.70 555.80 50.68% 1 394.70 257.80 18.48%
30.06.1997 1 096.70 489.70 607.00 123.95% 899.10 197.60 21.98%
31.03.1997 489.70 1 892.20 -1 402.50 -74.12% 396.20 93.50 23.60%
31.12.1996 1 892.20 1 394.70 497.50 35.67% 1 300.80 591.40 45.46%
30.09.1996 1 394.70 899.10 495.60 55.12% 920.00 474.70 51.60%
30.06.1996 899.10 396.20 502.90 126.93% 619.90 279.20 45.04%
31.03.1996 396.20 1 300.80 - 904.60 -69.54% 295.20 101.00 34.21%
31.12.1995 1 300.80 920.00 380.80 41.39% 811.80 489.00 60.24%
30.09.1995 920.00 619.90 300.10 48.41% 564.60 355.40 62.95%
30.06.1995 619.90 295.20 324.70 109.99% 370.90 249.00 67.13%
31.03.1995 295.20 811.80 - 516.60 -63.64% 175.30 119.90 68.40%
31.12.1994 811.80 564.60 247.20 43.78% 664.30 147.50 22.20%
30.09.1994 564.60 370.90 193.70 52.22% 468.70 95.90 20.46%
30.06.1994 370.90 175.30 195.60 111.58% 307.70 63.20 20.54%
31.03.1994 175.30 664.30 - 489.00 -73.61% 127.50 47.80 37.49%
31.12.1993 664.30 468.70 195.60 41.73% - - -
30.09.1993 468.70 307.70 161.00 52.32% - - -
30.06.1993 307.70 127.50 180.20 141.33% - - -
31.03.1993 127.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Bilance výnosů - náklady - Graf
Bilance výnosů - náklady - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance výnosů - náklady (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance výnosů - náklady (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet)
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V