Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Obchodní bilance - vývoz - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2014 785 756.80
Min 30.09.1993 96 925.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 785 756.80 779 430.70 6 326.10 0.81% 662 934.80 122 822.00 18.53%
31.03.2014 779 430.70 697 517.60 81 913.10 11.74% 635 718.60 143 712.10 22.61%
31.12.2013 697 517.60 656 849.90 40 667.70 6.19% 650 670.30 46 847.30 7.20%
30.09.2013 656 849.90 662 934.80 -6 084.90 -0.92% 625 523.70 31 326.20 5.01%
30.06.2013 662 934.80 635 718.60 27 216.20 4.28% 655 381.50 7 553.30 1.15%
31.03.2013 635 718.60 650 670.30 -14 951.70 -2.30% 665 310.80 -29 592.20 -4.45%
31.12.2012 650 670.30 625 523.70 25 146.60 4.02% 624 293.70 26 376.60 4.22%
30.09.2012 625 523.70 655 381.50 -29 857.80 -4.56% 582 547.30 42 976.40 7.38%
30.06.2012 655 381.50 665 310.80 -9 929.30 -1.49% 608 070.60 47 310.90 7.78%
31.03.2012 665 310.80 624 293.70 41 017.10 6.57% 594 416.50 70 894.30 11.93%
31.12.2011 624 293.70 582 547.30 41 746.40 7.17% 581 866.50 42 427.20 7.29%
30.09.2011 582 547.30 608 070.60 -25 523.30 -4.20% 541 014.40 41 532.90 7.68%
30.06.2011 608 070.60 594 416.50 13 654.10 2.30% 550 231.30 57 839.30 10.51%
31.03.2011 594 416.50 581 866.50 12 550.00 2.16% 501 984.60 92 431.90 18.41%
31.12.2010 581 866.50 541 014.40 40 852.10 7.55% 498 927.80 82 938.70 16.62%
30.09.2010 541 014.40 550 231.30 -9 216.90 -1.68% 458 276.60 82 737.80 18.05%
30.06.2010 550 231.30 501 984.60 48 246.70 9.61% 459 592.40 90 638.90 19.72%
31.03.2010 501 984.60 498 927.80 3 056.80 0.61% 458 320.30 43 664.30 9.53%
31.12.2009 498 927.80 458 276.60 40 651.20 8.87% 491 517.70 7 410.10 1.51%
30.09.2009 458 276.60 459 592.40 -1 315.80 -0.29% 515 907.50 -57 630.90 -11.17%
30.06.2009 459 592.40 458 320.30 1 272.10 0.28% 563 196.40 - 103 604.00 -18.40%
31.03.2009 458 320.30 491 517.70 -33 197.40 -6.75% 545 946.30 -87 626.00 -16.05%
31.12.2008 491 517.70 515 907.50 -24 389.80 -4.73% 572 906.30 -81 388.60 -14.21%
30.09.2008 515 907.50 563 196.40 -47 288.90 -8.40% 519 428.70 -3 521.20 -0.68%
30.06.2008 563 196.40 545 946.30 17 250.10 3.16% 536 013.20 27 183.20 5.07%
31.03.2008 545 946.30 572 906.30 -26 960.00 -4.71% 524 020.80 21 925.50 4.18%
31.12.2007 572 906.30 519 428.70 53 477.60 10.30% 528 225.70 44 680.60 8.46%
30.09.2007 519 428.70 536 013.20 -16 584.50 -3.09% 462 472.70 56 956.00 12.32%
30.06.2007 536 013.20 524 020.80 11 992.40 2.29% 476 219.20 59 794.00 12.56%
31.03.2007 524 020.80 528 225.70 -4 204.90 -0.80% 462 454.40 61 566.40 13.31%
31.12.2006 528 225.70 462 472.70 65 753.00 14.22% 465 067.40 63 158.30 13.58%
30.09.2006 462 472.70 476 219.20 -13 746.50 -2.89% 423 513.90 38 958.80 9.20%
30.06.2006 476 219.20 462 454.40 13 764.80 2.98% 439 377.30 36 841.90 8.38%
31.03.2006 462 454.40 465 067.40 -2 613.00 -0.56% 391 912.40 70 542.00 18.00%
31.12.2005 465 067.40 423 513.90 41 553.50 9.81% 460 672.90 4 394.50 0.95%
30.09.2005 423 513.90 439 377.30 -15 863.40 -3.61% 425 254.60 -1 740.70 -0.41%
30.06.2005 439 377.30 391 912.40 47 464.90 12.11% 460 142.00 -20 764.70 -4.51%
31.03.2005 391 912.40 460 672.90 -68 760.50 -14.93% 376 587.90 15 324.50 4.07%
31.12.2004 460 672.90 425 254.60 35 418.30 8.33% 365 037.00 95 635.90 26.20%
30.09.2004 425 254.60 460 142.00 -34 887.40 -7.58% 332 456.00 92 798.60 27.91%
30.06.2004 460 142.00 376 587.90 83 554.10 22.19% 340 222.00 119 920.00 35.25%
31.03.2004 376 587.90 365 037.00 11 550.90 3.16% 333 215.00 43 372.90 13.02%
31.12.2003 365 037.00 332 456.00 32 581.00 9.80% 327 540.00 37 497.00 11.45%
30.09.2003 332 456.00 340 222.00 -7 766.00 -2.28% 296 787.00 35 669.00 12.02%
30.06.2003 340 222.00 333 215.00 7 007.00 2.10% 317 143.00 23 079.00 7.28%
31.03.2003 333 215.00 327 540.00 5 675.00 1.73% 312 924.00 20 291.00 6.48%
31.12.2002 327 540.00 296 787.00 30 753.00 10.36% 329 329.00 -1 789.00 -0.54%
30.09.2002 296 787.00 317 143.00 -20 356.00 -6.42% 297 840.00 -1 053.00 -0.35%
30.06.2002 317 143.00 312 924.00 4 219.00 1.35% 323 633.00 -6 490.00 -2.01%
31.03.2002 312 924.00 329 329.00 -16 405.00 -4.98% 318 832.00 -5 908.00 -1.85%
31.12.2001 329 329.00 297 840.00 31 489.00 10.57% 312 098.00 17 231.00 5.52%
30.09.2001 297 840.00 323 633.00 -25 793.00 -7.97% 269 720.00 28 120.00 10.43%
30.06.2001 323 633.00 318 832.00 4 801.00 1.51% 282 824.00 40 809.00 14.43%
31.03.2001 318 832.00 312 098.00 6 734.00 2.16% 256 457.00 62 375.00 24.32%
31.12.2000 312 098.00 269 720.00 42 378.00 15.71% 247 048.00 65 050.00 26.33%
30.09.2000 269 720.00 282 824.00 -13 104.00 -4.63% 223 860.00 45 860.00 20.49%
30.06.2000 282 824.00 256 457.00 26 367.00 10.28% 236 920.00 45 904.00 19.38%
31.03.2000 256 457.00 247 048.00 9 409.00 3.81% 200 928.00 55 529.00 27.64%
31.12.1999 247 048.00 223 860.00 23 188.00 10.36% 200 729.00 46 319.00 23.08%
30.09.1999 223 860.00 236 920.00 -13 060.00 -5.51% 202 625.00 21 235.00 10.48%
30.06.1999 236 920.00 200 928.00 35 992.00 17.91% 218 089.00 18 831.00 8.63%
31.03.1999 200 928.00 200 729.00 199.00 0.10% 212 784.00 -11 856.00 -5.57%
31.12.1998 200 729.00 202 625.00 -1 896.00 -0.94% 205 410.00 -4 681.00 -2.28%
30.09.1998 202 625.00 218 089.00 -15 464.00 -7.09% 182 209.00 20 416.00 11.20%
30.06.1998 218 089.00 212 784.00 5 305.00 2.49% 173 680.00 44 409.00 25.57%
31.03.1998 212 784.00 205 410.00 7 374.00 3.59% 147 962.00 64 822.00 43.81%
31.12.1997 205 410.00 182 209.00 23 201.00 12.73% 156 374.30 49 035.70 31.36%
30.09.1997 182 209.00 173 680.00 8 529.00 4.91% 146 142.30 36 066.70 24.68%
30.06.1997 173 680.00 147 962.00 25 718.00 17.38% 147 756.80 25 923.20 17.54%
31.03.1997 147 962.00 156 374.30 -8 412.30 -5.38% 145 488.20 2 473.80 1.70%
31.12.1996 156 374.30 146 142.30 10 232.00 7.00% 156 953.60 - 579.30 -0.37%
30.09.1996 146 142.30 147 756.80 -1 614.50 -1.09% 138 257.00 7 885.30 5.70%
30.06.1996 147 756.80 145 488.20 2 268.60 1.56% 143 946.70 3 810.10 2.65%
31.03.1996 145 488.20 156 953.60 -11 465.40 -7.30% 130 391.80 15 096.40 11.58%
31.12.1995 156 953.60 138 257.00 18 696.60 13.52% 128 725.90 28 227.70 21.93%
30.09.1995 138 257.00 143 946.70 -5 689.70 -3.95% 109 125.60 29 131.40 26.70%
30.06.1995 143 946.70 130 391.80 13 554.90 10.40% 116 623.80 27 322.90 23.43%
31.03.1995 130 391.80 128 725.90 1 665.90 1.29% 103 961.30 26 430.50 25.42%
31.12.1994 128 725.90 109 125.60 19 600.30 17.96% 111 964.40 16 761.50 14.97%
30.09.1994 109 125.60 116 623.80 -7 498.20 -6.43% 96 925.00 12 200.60 12.59%
30.06.1994 116 623.80 103 961.30 12 662.50 12.18% 106 394.60 10 229.20 9.61%
31.03.1994 103 961.30 111 964.40 -8 003.10 -7.15% 99 549.00 4 412.30 4.43%
31.12.1993 111 964.40 96 925.00 15 039.40 15.52% - - -
30.09.1993 96 925.00 106 394.60 -9 469.60 -8.90% - - -
30.06.1993 106 394.60 99 549.00 6 845.60 6.88% - - -
31.03.1993 99 549.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Obchodní bilance - vývoz - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. USD))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. EUR))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. USD))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. EUR))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet)
na obchodní pohledávky celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
na obchodní pohledávky celkem (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
na obchodní pohledávky celkem (Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
Ostatní dluhové cen. pap. nad 1 rok do 5 let vč. - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) (do r. 2003 do 4 let vč.) (Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru držitele - všechny měny)
Ostatní dluhové cen. pap. nad 5 let - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) (do r. 2003 nad 4 roky) (Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru držitele - všechny měny)
Ostatní dluhové cenné papíry - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) (Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny)
Ostatní dluhové cenné papíry - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) (Souhrnně podle sektoru emitenta - CZK)
Ostatní dluhové cen. pap. nad 1 rok do 5 let vč. - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) (do r. 2003 do 4 let vč.) (Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru emitenta - všechny měny)
Ostatní dluhové cen. pap. nad 5 let - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) (do r. 2003 nad 4 roky) (Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru emitenta - všechny měny)
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V