Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Obchodní bilance - vývoz - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2014 785 756.80
Min 30.09.1993 96 925.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 785 756.80 779 430.70 6 326.10 0.81% 662 934.80 122 822.00 18.53%
31.03.2014 779 430.70 697 517.60 81 913.10 11.74% 635 718.60 143 712.10 22.61%
31.12.2013 697 517.60 656 849.90 40 667.70 6.19% 650 670.30 46 847.30 7.20%
30.09.2013 656 849.90 662 934.80 -6 084.90 -0.92% 625 523.70 31 326.20 5.01%
30.06.2013 662 934.80 635 718.60 27 216.20 4.28% 655 381.50 7 553.30 1.15%
31.03.2013 635 718.60 650 670.30 -14 951.70 -2.30% 665 310.80 -29 592.20 -4.45%
31.12.2012 650 670.30 625 523.70 25 146.60 4.02% 624 293.70 26 376.60 4.22%
30.09.2012 625 523.70 655 381.50 -29 857.80 -4.56% 582 547.30 42 976.40 7.38%
30.06.2012 655 381.50 665 310.80 -9 929.30 -1.49% 608 070.60 47 310.90 7.78%
31.03.2012 665 310.80 624 293.70 41 017.10 6.57% 594 416.50 70 894.30 11.93%
31.12.2011 624 293.70 582 547.30 41 746.40 7.17% 581 866.50 42 427.20 7.29%
30.09.2011 582 547.30 608 070.60 -25 523.30 -4.20% 541 014.40 41 532.90 7.68%
30.06.2011 608 070.60 594 416.50 13 654.10 2.30% 550 231.30 57 839.30 10.51%
31.03.2011 594 416.50 581 866.50 12 550.00 2.16% 501 984.60 92 431.90 18.41%
31.12.2010 581 866.50 541 014.40 40 852.10 7.55% 498 927.80 82 938.70 16.62%
30.09.2010 541 014.40 550 231.30 -9 216.90 -1.68% 458 276.60 82 737.80 18.05%
30.06.2010 550 231.30 501 984.60 48 246.70 9.61% 459 592.40 90 638.90 19.72%
31.03.2010 501 984.60 498 927.80 3 056.80 0.61% 458 320.30 43 664.30 9.53%
31.12.2009 498 927.80 458 276.60 40 651.20 8.87% 491 517.70 7 410.10 1.51%
30.09.2009 458 276.60 459 592.40 -1 315.80 -0.29% 515 907.50 -57 630.90 -11.17%
30.06.2009 459 592.40 458 320.30 1 272.10 0.28% 563 196.40 - 103 604.00 -18.40%
31.03.2009 458 320.30 491 517.70 -33 197.40 -6.75% 545 946.30 -87 626.00 -16.05%
31.12.2008 491 517.70 515 907.50 -24 389.80 -4.73% 572 906.30 -81 388.60 -14.21%
30.09.2008 515 907.50 563 196.40 -47 288.90 -8.40% 519 428.70 -3 521.20 -0.68%
30.06.2008 563 196.40 545 946.30 17 250.10 3.16% 536 013.20 27 183.20 5.07%
31.03.2008 545 946.30 572 906.30 -26 960.00 -4.71% 524 020.80 21 925.50 4.18%
31.12.2007 572 906.30 519 428.70 53 477.60 10.30% 528 225.70 44 680.60 8.46%
30.09.2007 519 428.70 536 013.20 -16 584.50 -3.09% 462 472.70 56 956.00 12.32%
30.06.2007 536 013.20 524 020.80 11 992.40 2.29% 476 219.20 59 794.00 12.56%
31.03.2007 524 020.80 528 225.70 -4 204.90 -0.80% 462 454.40 61 566.40 13.31%
31.12.2006 528 225.70 462 472.70 65 753.00 14.22% 465 067.40 63 158.30 13.58%
30.09.2006 462 472.70 476 219.20 -13 746.50 -2.89% 423 513.90 38 958.80 9.20%
30.06.2006 476 219.20 462 454.40 13 764.80 2.98% 439 377.30 36 841.90 8.38%
31.03.2006 462 454.40 465 067.40 -2 613.00 -0.56% 391 912.40 70 542.00 18.00%
31.12.2005 465 067.40 423 513.90 41 553.50 9.81% 460 672.90 4 394.50 0.95%
30.09.2005 423 513.90 439 377.30 -15 863.40 -3.61% 425 254.60 -1 740.70 -0.41%
30.06.2005 439 377.30 391 912.40 47 464.90 12.11% 460 142.00 -20 764.70 -4.51%
31.03.2005 391 912.40 460 672.90 -68 760.50 -14.93% 376 587.90 15 324.50 4.07%
31.12.2004 460 672.90 425 254.60 35 418.30 8.33% 365 037.00 95 635.90 26.20%
30.09.2004 425 254.60 460 142.00 -34 887.40 -7.58% 332 456.00 92 798.60 27.91%
30.06.2004 460 142.00 376 587.90 83 554.10 22.19% 340 222.00 119 920.00 35.25%
31.03.2004 376 587.90 365 037.00 11 550.90 3.16% 333 215.00 43 372.90 13.02%
31.12.2003 365 037.00 332 456.00 32 581.00 9.80% 327 540.00 37 497.00 11.45%
30.09.2003 332 456.00 340 222.00 -7 766.00 -2.28% 296 787.00 35 669.00 12.02%
30.06.2003 340 222.00 333 215.00 7 007.00 2.10% 317 143.00 23 079.00 7.28%
31.03.2003 333 215.00 327 540.00 5 675.00 1.73% 312 924.00 20 291.00 6.48%
31.12.2002 327 540.00 296 787.00 30 753.00 10.36% 329 329.00 -1 789.00 -0.54%
30.09.2002 296 787.00 317 143.00 -20 356.00 -6.42% 297 840.00 -1 053.00 -0.35%
30.06.2002 317 143.00 312 924.00 4 219.00 1.35% 323 633.00 -6 490.00 -2.01%
31.03.2002 312 924.00 329 329.00 -16 405.00 -4.98% 318 832.00 -5 908.00 -1.85%
31.12.2001 329 329.00 297 840.00 31 489.00 10.57% 312 098.00 17 231.00 5.52%
30.09.2001 297 840.00 323 633.00 -25 793.00 -7.97% 269 720.00 28 120.00 10.43%
30.06.2001 323 633.00 318 832.00 4 801.00 1.51% 282 824.00 40 809.00 14.43%
31.03.2001 318 832.00 312 098.00 6 734.00 2.16% 256 457.00 62 375.00 24.32%
31.12.2000 312 098.00 269 720.00 42 378.00 15.71% 247 048.00 65 050.00 26.33%
30.09.2000 269 720.00 282 824.00 -13 104.00 -4.63% 223 860.00 45 860.00 20.49%
30.06.2000 282 824.00 256 457.00 26 367.00 10.28% 236 920.00 45 904.00 19.38%
31.03.2000 256 457.00 247 048.00 9 409.00 3.81% 200 928.00 55 529.00 27.64%
31.12.1999 247 048.00 223 860.00 23 188.00 10.36% 200 729.00 46 319.00 23.08%
30.09.1999 223 860.00 236 920.00 -13 060.00 -5.51% 202 625.00 21 235.00 10.48%
30.06.1999 236 920.00 200 928.00 35 992.00 17.91% 218 089.00 18 831.00 8.63%
31.03.1999 200 928.00 200 729.00 199.00 0.10% 212 784.00 -11 856.00 -5.57%
31.12.1998 200 729.00 202 625.00 -1 896.00 -0.94% 205 410.00 -4 681.00 -2.28%
30.09.1998 202 625.00 218 089.00 -15 464.00 -7.09% 182 209.00 20 416.00 11.20%
30.06.1998 218 089.00 212 784.00 5 305.00 2.49% 173 680.00 44 409.00 25.57%
31.03.1998 212 784.00 205 410.00 7 374.00 3.59% 147 962.00 64 822.00 43.81%
31.12.1997 205 410.00 182 209.00 23 201.00 12.73% 156 374.30 49 035.70 31.36%
30.09.1997 182 209.00 173 680.00 8 529.00 4.91% 146 142.30 36 066.70 24.68%
30.06.1997 173 680.00 147 962.00 25 718.00 17.38% 147 756.80 25 923.20 17.54%
31.03.1997 147 962.00 156 374.30 -8 412.30 -5.38% 145 488.20 2 473.80 1.70%
31.12.1996 156 374.30 146 142.30 10 232.00 7.00% 156 953.60 - 579.30 -0.37%
30.09.1996 146 142.30 147 756.80 -1 614.50 -1.09% 138 257.00 7 885.30 5.70%
30.06.1996 147 756.80 145 488.20 2 268.60 1.56% 143 946.70 3 810.10 2.65%
31.03.1996 145 488.20 156 953.60 -11 465.40 -7.30% 130 391.80 15 096.40 11.58%
31.12.1995 156 953.60 138 257.00 18 696.60 13.52% 128 725.90 28 227.70 21.93%
30.09.1995 138 257.00 143 946.70 -5 689.70 -3.95% 109 125.60 29 131.40 26.70%
30.06.1995 143 946.70 130 391.80 13 554.90 10.40% 116 623.80 27 322.90 23.43%
31.03.1995 130 391.80 128 725.90 1 665.90 1.29% 103 961.30 26 430.50 25.42%
31.12.1994 128 725.90 109 125.60 19 600.30 17.96% 111 964.40 16 761.50 14.97%
30.09.1994 109 125.60 116 623.80 -7 498.20 -6.43% 96 925.00 12 200.60 12.59%
30.06.1994 116 623.80 103 961.30 12 662.50 12.18% 106 394.60 10 229.20 9.61%
31.03.1994 103 961.30 111 964.40 -8 003.10 -7.15% 99 549.00 4 412.30 4.43%
31.12.1993 111 964.40 96 925.00 15 039.40 15.52% - - -
30.09.1993 96 925.00 106 394.60 -9 469.60 -8.90% - - -
30.06.1993 106 394.60 99 549.00 6 845.60 6.88% - - -
31.03.1993 99 549.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Obchodní bilance - vývoz - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. USD))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. EUR))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. USD))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. EUR))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet)
Obchodní úvěry a zálohy (Zahraniční zadluženost podle instrumentů v mil. CZK)
Obchodní úvěry a zálohy: z toho PZI (Zahraniční zadluženost podle instrumentů v mil. CZK)
Obchodní úvěry a zálohy (Zahraniční zadluženost podle instrumentů v mil. CZK)
Obchodní úvěry a zálohy: z toho PZI (Zahraniční zadluženost podle instrumentů v mil. CZK)
Obchodní úvěry a zálohy (Zahraniční zadluženost podle instrumentů v mil. EUR)
Obchodní úvěry a zálohy: z toho PZI (Zahraniční zadluženost podle instrumentů v mil. EUR)
Obchodní úvěry a zálohy (Zahraniční zadluženost podle instrumentů v mil. EUR)
Obchodní úvěry a zálohy: z toho PZI (Zahraniční zadluženost podle instrumentů v mil. EUR)
Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem (Banky celkem)
Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice (Publikace Měnová statistika)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.