Bilance výnosů - náklady (Měsíc»Běžný účet) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Bilance výnosů - náklady - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2014 89 334.70
Min 28.02.2011 8 770.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2014 33 309.90 41 389.90 -8 080.00 -19.52% 33 720.80 - 410.90 -1.22%
31.07.2014 41 389.90 42 439.60 -1 049.70 -2.47% 37 188.30 4 201.60 11.30%
30.06.2014 42 439.60 32 035.20 10 404.40 32.48% 47 756.20 -5 316.60 -11.13%
31.05.2014 32 035.20 89 334.70 -57 299.50 -64.14% 38 609.30 -6 574.10 -17.03%
30.04.2014 89 334.70 21 961.60 67 373.10 306.78% 23 869.10 65 465.60 274.27%
31.03.2014 21 961.60 16 567.40 5 394.20 32.56% 63 654.70 -41 693.10 -65.50%
28.02.2014 16 567.40 16 332.70 234.70 1.44% 12 297.20 4 270.20 34.72%
31.01.2014 16 332.70 22 719.20 -6 386.50 -28.11% 12 093.20 4 239.50 35.06%
31.12.2013 22 719.20 50 889.40 -28 170.20 -55.36% 38 624.30 -15 905.10 -41.18%
30.11.2013 50 889.40 33 022.30 17 867.10 54.11% 21 339.10 29 550.30 138.48%
31.10.2013 33 022.30 38 719.80 -5 697.50 -14.71% 40 514.00 -7 491.70 -18.49%
30.09.2013 38 719.80 33 720.80 4 999.00 14.82% 40 111.70 -1 391.90 -3.47%
31.08.2013 33 720.80 37 188.30 -3 467.50 -9.32% 42 565.20 -8 844.40 -20.78%
31.07.2013 37 188.30 47 756.20 -10 567.90 -22.13% 34 496.70 2 691.60 7.80%
30.06.2013 47 756.20 38 609.30 9 146.90 23.69% 35 116.10 12 640.10 36.00%
31.05.2013 38 609.30 23 869.10 14 740.20 61.75% 41 745.70 -3 136.40 -7.51%
30.04.2013 23 869.10 63 654.70 -39 785.60 -62.50% 14 759.20 9 109.90 61.72%
31.03.2013 63 654.70 12 297.20 51 357.50 417.64% 27 775.60 35 879.10 129.17%
28.02.2013 12 297.20 12 093.20 204.00 1.69% 29 558.90 -17 261.70 -58.40%
31.01.2013 12 093.20 38 624.30 -26 531.10 -68.69% 12 663.00 - 569.80 -4.50%
31.12.2012 38 624.30 21 339.10 17 285.20 81.00% 27 099.40 11 524.90 42.53%
30.11.2012 21 339.10 40 514.00 -19 174.90 -47.33% 17 262.70 4 076.40 23.61%
31.10.2012 40 514.00 40 111.70 402.30 1.00% 26 995.20 13 518.80 50.08%
30.09.2012 40 111.70 42 565.20 -2 453.50 -5.76% 17 790.90 22 320.80 125.46%
31.08.2012 42 565.20 34 496.70 8 068.50 23.39% 35 846.60 6 718.60 18.74%
31.07.2012 34 496.70 35 116.10 - 619.40 -1.76% 23 939.10 10 557.60 44.10%
30.06.2012 35 116.10 41 745.70 -6 629.60 -15.88% 71 728.50 -36 612.40 -51.04%
31.05.2012 41 745.70 14 759.20 26 986.50 182.85% 52 485.80 -10 740.10 -20.46%
30.04.2012 14 759.20 27 775.60 -13 016.40 -46.86% 40 386.00 -25 626.80 -63.45%
31.03.2012 27 775.60 29 558.90 -1 783.30 -6.03% 21 608.30 6 167.30 28.54%
29.02.2012 29 558.90 12 663.00 16 895.90 133.43% 8 770.40 20 788.50 237.03%
31.01.2012 12 663.00 27 099.40 -14 436.40 -53.27% 9 984.50 2 678.50 26.83%
31.12.2011 27 099.40 17 262.70 9 836.70 56.98% 18 020.30 9 079.10 50.38%
30.11.2011 17 262.70 26 995.20 -9 732.50 -36.05% 35 826.40 -18 563.70 -51.82%
31.10.2011 26 995.20 17 790.90 9 204.30 51.74% 25 546.30 1 448.90 5.67%
30.09.2011 17 790.90 35 846.60 -18 055.70 -50.37% 48 799.90 -31 009.00 -63.54%
31.08.2011 35 846.60 23 939.10 11 907.50 49.74% 33 193.60 2 653.00 7.99%
31.07.2011 23 939.10 71 728.50 -47 789.40 -66.63% 59 747.50 -35 808.40 -59.93%
30.06.2011 71 728.50 52 485.80 19 242.70 36.66% 30 359.40 41 369.10 136.26%
31.05.2011 52 485.80 40 386.00 12 099.80 29.96% 60 397.40 -7 911.60 -13.10%
30.04.2011 40 386.00 21 608.30 18 777.70 86.90% 13 981.90 26 404.10 188.84%
31.03.2011 21 608.30 8 770.40 12 837.90 146.38% 22 031.50 - 423.20 -1.92%
28.02.2011 8 770.40 9 984.50 -1 214.10 -12.16% 12 527.70 -3 757.30 -29.99%
31.01.2011 9 984.50 18 020.30 -8 035.80 -44.59% 16 489.30 -6 504.80 -39.45%
31.12.2010 18 020.30 35 826.40 -17 806.10 -49.70% 31 411.50 -13 391.20 -42.63%
30.11.2010 35 826.40 25 546.30 10 280.10 40.24% 25 586.70 10 239.70 40.02%
31.10.2010 25 546.30 48 799.90 -23 253.60 -47.65% 13 987.90 11 558.40 82.63%
30.09.2010 48 799.90 33 193.60 15 606.30 47.02% 33 247.30 15 552.60 46.78%
31.08.2010 33 193.60 59 747.50 -26 553.90 -44.44% 26 673.90 6 519.70 24.44%
31.07.2010 59 747.50 30 359.40 29 388.10 96.80% 27 891.70 31 855.80 114.21%
30.06.2010 30 359.40 60 397.40 -30 038.00 -49.73% 51 926.90 -21 567.50 -41.53%
31.05.2010 60 397.40 13 981.90 46 415.50 331.97% 41 075.70 19 321.70 47.04%
30.04.2010 13 981.90 22 031.50 -8 049.60 -36.54% 29 022.90 -15 041.00 -51.82%
31.03.2010 22 031.50 12 527.70 9 503.80 75.86% 39 418.70 -17 387.20 -44.11%
28.02.2010 12 527.70 16 489.30 -3 961.60 -24.03% 13 566.20 -1 038.50 -7.66%
31.01.2010 16 489.30 31 411.50 -14 922.20 -47.51% 14 234.80 2 254.50 15.84%
31.12.2009 31 411.50 25 586.70 5 824.80 22.76% 21 099.00 10 312.50 48.88%
30.11.2009 25 586.70 13 987.90 11 598.80 82.92% 25 805.80 - 219.10 -0.85%
31.10.2009 13 987.90 33 247.30 -19 259.40 -57.93% 32 659.80 -18 671.90 -57.17%
30.09.2009 33 247.30 26 673.90 6 573.40 24.64% 33 575.90 - 328.60 -0.98%
31.08.2009 26 673.90 27 891.70 -1 217.80 -4.37% 29 111.10 -2 437.20 -8.37%
31.07.2009 27 891.70 51 926.90 -24 035.20 -46.29% 20 995.80 6 895.90 32.84%
30.06.2009 51 926.90 41 075.70 10 851.20 26.42% 66 266.50 -14 339.60 -21.64%
31.05.2009 41 075.70 29 022.90 12 052.80 41.53% 34 065.40 7 010.30 20.58%
30.04.2009 29 022.90 39 418.70 -10 395.80 -26.37% 33 652.50 -4 629.60 -13.76%
31.03.2009 39 418.70 13 566.20 25 852.50 190.57% 16 299.70 23 119.00 141.84%
28.02.2009 13 566.20 14 234.80 - 668.60 -4.70% 20 778.30 -7 212.10 -34.71%
31.01.2009 14 234.80 21 099.00 -6 864.20 -32.53% 13 876.70 358.10 2.58%
31.12.2008 21 099.00 25 805.80 -4 706.80 -18.24% 36 603.20 -15 504.20 -42.36%
30.11.2008 25 805.80 32 659.80 -6 854.00 -20.99% 28 767.30 -2 961.50 -10.29%
31.10.2008 32 659.80 33 575.90 - 916.10 -2.73% 40 010.10 -7 350.30 -18.37%
30.09.2008 33 575.90 29 111.10 4 464.80 15.34% 32 971.60 604.30 1.83%
31.08.2008 29 111.10 20 995.80 8 115.30 38.65% 55 273.40 -26 162.30 -47.33%
31.07.2008 20 995.80 66 266.50 -45 270.70 -68.32% 29 161.20 -8 165.40 -28.00%
30.06.2008 66 266.50 34 065.40 32 201.10 94.53% 37 870.30 28 396.20 74.98%
31.05.2008 34 065.40 33 652.50 412.90 1.23% 45 740.10 -11 674.70 -25.52%
30.04.2008 33 652.50 16 299.70 17 352.80 106.46% 40 038.50 -6 386.00 -15.95%
31.03.2008 16 299.70 20 778.30 -4 478.60 -21.55% 22 341.90 -6 042.20 -27.04%
29.02.2008 20 778.30 13 876.70 6 901.60 49.74% 20 287.00 491.30 2.42%
31.01.2008 13 876.70 36 603.20 -22 726.50 -62.09% 18 675.10 -4 798.40 -25.69%
31.12.2007 36 603.20 28 767.30 7 835.90 27.24% 17 813.50 18 789.70 105.48%
30.11.2007 28 767.30 40 010.10 -11 242.80 -28.10% 34 227.00 -5 459.70 -15.95%
31.10.2007 40 010.10 32 971.60 7 038.50 21.35% 37 634.90 2 375.20 6.31%
30.09.2007 32 971.60 55 273.40 -22 301.80 -40.35% 27 151.60 5 820.00 21.44%
31.08.2007 55 273.40 29 161.20 26 112.20 89.54% 20 774.00 34 499.40 166.07%
31.07.2007 29 161.20 37 870.30 -8 709.10 -23.00% 27 972.30 1 188.90 4.25%
30.06.2007 37 870.30 45 740.10 -7 869.80 -17.21% 42 287.20 -4 416.90 -10.45%
31.05.2007 45 740.10 40 038.50 5 701.60 14.24% 19 892.20 25 847.90 129.94%
30.04.2007 40 038.50 22 341.90 17 696.60 79.21% 21 619.40 18 419.10 85.20%
31.03.2007 22 341.90 20 287.00 2 054.90 10.13% 16 489.00 5 852.90 35.50%
28.02.2007 20 287.00 18 675.10 1 611.90 8.63% 14 325.20 5 961.80 41.62%
31.01.2007 18 675.10 17 813.50 861.60 4.84% 13 595.60 5 079.50 37.36%
31.12.2006 17 813.50 34 227.00 -16 413.50 -47.95% 21 671.20 -3 857.70 -17.80%
30.11.2006 34 227.00 37 634.90 -3 407.90 -9.06% 21 864.60 12 362.40 56.54%
31.10.2006 37 634.90 27 151.60 10 483.30 38.61% 20 391.10 17 243.80 84.57%
30.09.2006 27 151.60 20 774.00 6 377.60 30.70% 22 333.30 4 818.30 21.57%
31.08.2006 20 774.00 27 972.30 -7 198.30 -25.73% 15 712.90 5 061.10 32.21%
31.07.2006 27 972.30 42 287.20 -14 314.90 -33.85% 19 088.40 8 883.90 46.54%
30.06.2006 42 287.20 19 892.20 22 395.00 112.58% 34 114.50 8 172.70 23.96%
31.05.2006 19 892.20 21 619.40 -1 727.20 -7.99% 20 138.40 - 246.20 -1.22%
30.04.2006 21 619.40 16 489.00 5 130.40 31.11% 21 081.70 537.70 2.55%
31.03.2006 16 489.00 14 325.20 2 163.80 15.10% 13 369.60 3 119.40 23.33%
28.02.2006 14 325.20 13 595.60 729.60 5.37% 12 633.20 1 692.00 13.39%
31.01.2006 13 595.60 21 671.20 -8 075.60 -37.26% 12 416.30 1 179.30 9.50%
31.12.2005 21 671.20 21 864.60 - 193.40 -0.88% 17 857.80 3 813.40 21.35%
30.11.2005 21 864.60 20 391.10 1 473.50 7.23% 18 565.50 3 299.10 17.77%
31.10.2005 20 391.10 22 333.30 -1 942.20 -8.70% 19 203.70 1 187.40 6.18%
30.09.2005 22 333.30 15 712.90 6 620.40 42.13% 18 966.70 3 366.60 17.75%
31.08.2005 15 712.90 19 088.40 -3 375.50 -17.68% 25 160.00 -9 447.10 -37.55%
31.07.2005 19 088.40 34 114.50 -15 026.10 -44.05% 39 627.90 -20 539.50 -51.83%
30.06.2005 34 114.50 20 138.40 13 976.10 69.40% 21 740.10 12 374.40 56.92%
31.05.2005 20 138.40 21 081.70 - 943.30 -4.47% 19 673.70 464.70 2.36%
30.04.2005 21 081.70 13 369.60 7 712.10 57.68% 22 643.90 -1 562.20 -6.90%
31.03.2005 13 369.60 12 633.20 736.40 5.83% 13 754.10 - 384.50 -2.80%
28.02.2005 12 633.20 12 416.30 216.90 1.75% 13 527.80 - 894.60 -6.61%
31.01.2005 12 416.30 17 857.80 -5 441.50 -30.47% 13 122.80 - 706.50 -5.38%
31.12.2004 17 857.80 18 565.50 - 707.70 -3.81% 15 280.00 2 577.80 16.87%
30.11.2004 18 565.50 19 203.70 - 638.20 -3.32% 18 750.10 - 184.60 -0.98%
31.10.2004 19 203.70 18 966.70 237.00 1.25% 25 401.40 -6 197.70 -24.40%
30.09.2004 18 966.70 25 160.00 -6 193.30 -24.62% 18 478.40 488.30 2.64%
31.08.2004 25 160.00 39 627.90 -14 467.90 -36.51% 17 284.50 7 875.50 45.56%
31.07.2004 39 627.90 21 740.10 17 887.80 82.28% 22 307.70 17 320.20 77.64%
30.06.2004 21 740.10 19 673.70 2 066.40 10.50% 16 954.60 4 785.50 28.23%
31.05.2004 19 673.70 22 643.90 -2 970.20 -13.12% 13 646.20 6 027.50 44.17%
30.04.2004 22 643.90 13 754.10 8 889.80 64.63% 13 821.80 8 822.10 63.83%
31.03.2004 13 754.10 13 527.80 226.30 1.67% 11 431.40 2 322.70 20.32%
29.02.2004 13 527.80 13 122.80 405.00 3.09% 10 994.50 2 533.30 23.04%
31.01.2004 13 122.80 15 280.00 -2 157.20 -14.12% 11 016.10 2 106.70 19.12%
31.12.2003 15 280.00 18 750.10 -3 470.10 -18.51% - - -
30.11.2003 18 750.10 25 401.40 -6 651.30 -26.18% - - -
31.10.2003 25 401.40 18 478.40 6 923.00 37.47% - - -
30.09.2003 18 478.40 17 284.50 1 193.90 6.91% - - -
31.08.2003 17 284.50 22 307.70 -5 023.20 -22.52% - - -
31.07.2003 22 307.70 16 954.60 5 353.10 31.57% - - -
30.06.2003 16 954.60 13 646.20 3 308.40 24.24% - - -
31.05.2003 13 646.20 13 821.80 - 175.60 -1.27% - - -
30.04.2003 13 821.80 11 431.40 2 390.40 20.91% - - -
31.03.2003 11 431.40 10 994.50 436.90 3.97% - - -
28.02.2003 10 994.50 11 016.10 -21.60 -0.20% - - -
31.01.2003 11 016.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Bilance výnosů - náklady - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance výnosů - náklady (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance výnosů - náklady (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
Bilance výnosů - náklady (Běžný účet)
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V