Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Obchodní bilance - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2014 72 187.60
Min 31.12.1996 -47 894.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 70 567.50 72 187.60 -1 620.10 -2.24% 61 877.60 8 689.90 14.04%
31.03.2014 72 187.60 37 266.70 34 920.90 93.71% 53 025.10 19 162.50 36.14%
31.12.2013 37 266.70 35 859.30 1 407.40 3.92% 22 251.80 15 014.90 67.48%
30.09.2013 35 859.30 61 877.60 -26 018.30 -42.05% 33 083.10 2 776.20 8.39%
30.06.2013 61 877.60 53 025.10 8 852.50 16.69% 41 598.70 20 278.90 48.75%
31.03.2013 53 025.10 22 251.80 30 773.30 138.30% 51 699.90 1 325.20 2.56%
31.12.2012 22 251.80 33 083.10 -10 831.30 -32.74% 23 224.20 - 972.40 -4.19%
30.09.2012 33 083.10 41 598.70 -8 515.60 -20.47% 6 488.40 26 594.70 409.88%
30.06.2012 41 598.70 51 699.90 -10 101.20 -19.54% 27 332.80 14 265.90 52.19%
31.03.2012 51 699.90 23 224.20 28 475.70 122.61% 33 277.70 18 422.20 55.36%
31.12.2011 23 224.20 6 488.40 16 735.80 257.93% 4 436.60 18 787.60 423.47%
30.09.2011 6 488.40 27 332.80 -20 844.40 -76.26% -4 508.00 10 996.40 - 243.93%
30.06.2011 27 332.80 33 277.70 -5 944.90 -17.86% 22 850.80 4 482.00 19.61%
31.03.2011 33 277.70 4 436.60 28 841.10 650.07% 31 046.90 2 230.80 7.19%
31.12.2010 4 436.60 -4 508.00 8 944.60 - 198.42% 18 273.40 -13 836.80 -75.72%
30.09.2010 -4 508.00 22 850.80 -27 358.80 - 119.73% 19 557.00 -24 065.00 - 123.05%
30.06.2010 22 850.80 31 046.90 -8 196.10 -26.40% 27 925.60 -5 074.80 -18.17%
31.03.2010 31 046.90 18 273.40 12 773.50 69.90% 21 578.90 9 468.00 43.88%
31.12.2009 18 273.40 19 557.00 -1 283.60 -6.56% -15 032.30 33 305.70 - 221.56%
30.09.2009 19 557.00 27 925.60 -8 368.60 -29.97% 5 091.60 14 465.40 284.10%
30.06.2009 27 925.60 21 578.90 6 346.70 29.41% 18 614.30 9 311.30 50.02%
31.03.2009 21 578.90 -15 032.30 36 611.20 - 243.55% 17 017.90 4 561.00 26.80%
31.12.2008 -15 032.30 5 091.60 -20 123.90 - 395.24% 4 044.60 -19 076.90 - 471.66%
30.09.2008 5 091.60 18 614.30 -13 522.70 -72.65% 1 068.10 4 023.50 376.70%
30.06.2008 18 614.30 17 017.90 1 596.40 9.38% 14 765.80 3 848.50 26.06%
31.03.2008 17 017.90 4 044.60 12 973.30 320.76% 26 998.40 -9 980.50 -36.97%
31.12.2007 4 044.60 1 068.10 2 976.50 278.67% 8 976.50 -4 931.90 -54.94%
30.09.2007 1 068.10 14 765.80 -13 697.70 -92.77% 9 681.30 -8 613.20 -88.97%
30.06.2007 14 765.80 26 998.40 -12 232.60 -45.31% 12 482.90 2 282.90 18.29%
31.03.2007 26 998.40 8 976.50 18 021.90 200.77% 28 165.00 -1 166.60 -4.14%
31.12.2006 8 976.50 9 681.30 - 704.80 -7.28% 4 094.90 4 881.60 119.21%
30.09.2006 9 681.30 12 482.90 -2 801.60 -22.44% 3 417.30 6 264.00 183.30%
30.06.2006 12 482.90 28 165.00 -15 682.10 -55.68% 14 987.60 -2 504.70 -16.71%
31.03.2006 28 165.00 4 094.90 24 070.10 587.81% 26 083.10 2 081.90 7.98%
31.12.2005 4 094.90 3 417.30 677.60 19.83% -5 788.20 9 883.10 - 170.75%
30.09.2005 3 417.30 14 987.60 -11 570.30 -77.20% -3 223.60 6 640.90 - 206.01%
30.06.2005 14 987.60 26 083.10 -11 095.50 -42.54% -5 673.10 20 660.70 - 364.19%
31.03.2005 26 083.10 -5 788.20 31 871.30 - 550.63% 1 300.90 24 782.20 1 905.00%
31.12.2004 -5 788.20 -3 223.60 -2 564.60 79.56% -33 727.00 27 938.80 -82.84%
30.09.2004 -3 223.60 -5 673.10 2 449.50 -43.18% -18 277.00 15 053.40 -82.36%
30.06.2004 -5 673.10 1 300.90 -6 974.00 - 536.09% -13 297.00 7 623.90 -57.34%
31.03.2004 1 300.90 -33 727.00 35 027.90 - 103.86% -4 492.00 5 792.90 - 128.96%
31.12.2003 -33 727.00 -18 277.00 -15 450.00 84.53% -30 558.00 -3 169.00 10.37%
30.09.2003 -18 277.00 -13 297.00 -4 980.00 37.45% -18 408.00 131.00 -0.71%
30.06.2003 -13 297.00 -4 492.00 -8 805.00 196.02% -13 160.00 - 137.00 1.04%
31.03.2003 -4 492.00 -30 558.00 26 066.00 -85.30% -9 197.00 4 705.00 -51.16%
31.12.2002 -30 558.00 -18 408.00 -12 150.00 66.00% -37 072.00 6 514.00 -17.57%
30.09.2002 -18 408.00 -13 160.00 -5 248.00 39.88% -28 766.00 10 358.00 -36.01%
30.06.2002 -13 160.00 -9 197.00 -3 963.00 43.09% -24 705.00 11 545.00 -46.73%
31.03.2002 -9 197.00 -37 072.00 27 875.00 -75.19% -26 142.00 16 945.00 -64.82%
31.12.2001 -37 072.00 -28 766.00 -8 306.00 28.87% -47 572.00 10 500.00 -22.07%
30.09.2001 -28 766.00 -24 705.00 -4 061.00 16.44% -31 857.00 3 091.00 -9.70%
30.06.2001 -24 705.00 -26 142.00 1 437.00 -5.50% -24 179.00 - 526.00 2.18%
31.03.2001 -26 142.00 -47 572.00 21 430.00 -45.05% -17 217.00 -8 925.00 51.84%
31.12.2000 -47 572.00 -31 857.00 -15 715.00 49.33% -36 804.20 -10 767.80 29.26%
30.09.2000 -31 857.00 -24 179.00 -7 678.00 31.75% -9 080.60 -22 776.40 250.82%
30.06.2000 -24 179.00 -17 217.00 -6 962.00 40.44% -7 470.00 -16 709.00 223.68%
31.03.2000 -17 217.00 -36 804.20 19 587.20 -53.22% -12 476.00 -4 741.00 38.00%
31.12.1999 -36 804.20 -9 080.60 -27 723.60 305.31% -32 096.70 -4 707.50 14.67%
30.09.1999 -9 080.60 -7 470.00 -1 610.60 21.56% -16 329.00 7 248.40 -44.39%
30.06.1999 -7 470.00 -12 476.00 5 006.00 -40.12% -17 596.60 10 126.60 -57.55%
31.03.1999 -12 476.00 -32 096.70 19 620.70 -61.13% -17 980.50 5 504.50 -30.61%
31.12.1998 -32 096.70 -16 329.00 -15 767.70 96.56% -41 439.70 9 343.00 -22.55%
30.09.1998 -16 329.00 -17 596.60 1 267.60 -7.20% -31 931.80 15 602.80 -48.86%
30.06.1998 -17 596.60 -17 980.50 383.90 -2.13% -41 456.40 23 859.80 -57.55%
31.03.1998 -17 980.50 -41 439.70 23 459.20 -56.61% -40 379.00 22 398.50 -55.47%
31.12.1997 -41 439.70 -31 931.80 -9 507.90 29.78% -47 894.00 6 454.30 -13.48%
30.09.1997 -31 931.80 -41 456.40 9 524.60 -22.97% -38 568.10 6 636.30 -17.21%
30.06.1997 -41 456.40 -40 379.00 -1 077.40 2.67% -40 469.60 - 986.80 2.44%
31.03.1997 -40 379.00 -47 894.00 7 515.00 -15.69% -27 965.10 -12 413.90 44.39%
31.12.1996 -47 894.00 -38 568.10 -9 325.90 24.18% -33 835.80 -14 058.20 41.55%
30.09.1996 -38 568.10 -40 469.60 1 901.50 -4.70% -20 159.80 -18 408.30 91.31%
30.06.1996 -40 469.60 -27 965.10 -12 504.50 44.71% -25 627.10 -14 842.50 57.92%
31.03.1996 -27 965.10 -33 835.80 5 870.70 -17.35% -17 975.90 -9 989.20 55.57%
31.12.1995 -33 835.80 -20 159.80 -13 676.00 67.84% -15 600.20 -18 235.60 116.89%
30.09.1995 -20 159.80 -25 627.10 5 467.30 -21.33% -15 574.80 -4 585.00 29.44%
30.06.1995 -25 627.10 -17 975.90 -7 651.20 42.56% -9 111.40 -16 515.70 181.26%
31.03.1995 -17 975.90 -15 600.20 -2 375.70 15.23% 535.50 -18 511.40 -3 456.84%
31.12.1994 -15 600.20 -15 574.80 -25.40 0.16% -15 704.30 104.10 -0.66%
30.09.1994 -15 574.80 -9 111.40 -6 463.40 70.94% -7 029.60 -8 545.20 121.56%
30.06.1994 -9 111.40 535.50 -9 646.90 -1 801.48% -1 962.50 -7 148.90 364.28%
31.03.1994 535.50 -15 704.30 16 239.80 - 103.41% 9 383.40 -8 847.90 -94.29%
31.12.1993 -15 704.30 -7 029.60 -8 674.70 123.40% - - -
30.09.1993 -7 029.60 -1 962.50 -5 067.10 258.20% - - -
30.06.1993 -1 962.50 9 383.40 -11 345.90 - 120.91% - - -
31.03.1993 9 383.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Obchodní bilance - celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. USD))
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. EUR))
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč))
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. USD))
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. EUR))
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V