Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Obchodní bilance - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2014 72 187.60
Min 31.12.1996 -47 894.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 70 567.50 72 187.60 -1 620.10 -2.24% 61 877.60 8 689.90 14.04%
31.03.2014 72 187.60 37 266.70 34 920.90 93.71% 53 025.10 19 162.50 36.14%
31.12.2013 37 266.70 35 859.30 1 407.40 3.92% 22 251.80 15 014.90 67.48%
30.09.2013 35 859.30 61 877.60 -26 018.30 -42.05% 33 083.10 2 776.20 8.39%
30.06.2013 61 877.60 53 025.10 8 852.50 16.69% 41 598.70 20 278.90 48.75%
31.03.2013 53 025.10 22 251.80 30 773.30 138.30% 51 699.90 1 325.20 2.56%
31.12.2012 22 251.80 33 083.10 -10 831.30 -32.74% 23 224.20 - 972.40 -4.19%
30.09.2012 33 083.10 41 598.70 -8 515.60 -20.47% 6 488.40 26 594.70 409.88%
30.06.2012 41 598.70 51 699.90 -10 101.20 -19.54% 27 332.80 14 265.90 52.19%
31.03.2012 51 699.90 23 224.20 28 475.70 122.61% 33 277.70 18 422.20 55.36%
31.12.2011 23 224.20 6 488.40 16 735.80 257.93% 4 436.60 18 787.60 423.47%
30.09.2011 6 488.40 27 332.80 -20 844.40 -76.26% -4 508.00 10 996.40 - 243.93%
30.06.2011 27 332.80 33 277.70 -5 944.90 -17.86% 22 850.80 4 482.00 19.61%
31.03.2011 33 277.70 4 436.60 28 841.10 650.07% 31 046.90 2 230.80 7.19%
31.12.2010 4 436.60 -4 508.00 8 944.60 - 198.42% 18 273.40 -13 836.80 -75.72%
30.09.2010 -4 508.00 22 850.80 -27 358.80 - 119.73% 19 557.00 -24 065.00 - 123.05%
30.06.2010 22 850.80 31 046.90 -8 196.10 -26.40% 27 925.60 -5 074.80 -18.17%
31.03.2010 31 046.90 18 273.40 12 773.50 69.90% 21 578.90 9 468.00 43.88%
31.12.2009 18 273.40 19 557.00 -1 283.60 -6.56% -15 032.30 33 305.70 - 221.56%
30.09.2009 19 557.00 27 925.60 -8 368.60 -29.97% 5 091.60 14 465.40 284.10%
30.06.2009 27 925.60 21 578.90 6 346.70 29.41% 18 614.30 9 311.30 50.02%
31.03.2009 21 578.90 -15 032.30 36 611.20 - 243.55% 17 017.90 4 561.00 26.80%
31.12.2008 -15 032.30 5 091.60 -20 123.90 - 395.24% 4 044.60 -19 076.90 - 471.66%
30.09.2008 5 091.60 18 614.30 -13 522.70 -72.65% 1 068.10 4 023.50 376.70%
30.06.2008 18 614.30 17 017.90 1 596.40 9.38% 14 765.80 3 848.50 26.06%
31.03.2008 17 017.90 4 044.60 12 973.30 320.76% 26 998.40 -9 980.50 -36.97%
31.12.2007 4 044.60 1 068.10 2 976.50 278.67% 8 976.50 -4 931.90 -54.94%
30.09.2007 1 068.10 14 765.80 -13 697.70 -92.77% 9 681.30 -8 613.20 -88.97%
30.06.2007 14 765.80 26 998.40 -12 232.60 -45.31% 12 482.90 2 282.90 18.29%
31.03.2007 26 998.40 8 976.50 18 021.90 200.77% 28 165.00 -1 166.60 -4.14%
31.12.2006 8 976.50 9 681.30 - 704.80 -7.28% 4 094.90 4 881.60 119.21%
30.09.2006 9 681.30 12 482.90 -2 801.60 -22.44% 3 417.30 6 264.00 183.30%
30.06.2006 12 482.90 28 165.00 -15 682.10 -55.68% 14 987.60 -2 504.70 -16.71%
31.03.2006 28 165.00 4 094.90 24 070.10 587.81% 26 083.10 2 081.90 7.98%
31.12.2005 4 094.90 3 417.30 677.60 19.83% -5 788.20 9 883.10 - 170.75%
30.09.2005 3 417.30 14 987.60 -11 570.30 -77.20% -3 223.60 6 640.90 - 206.01%
30.06.2005 14 987.60 26 083.10 -11 095.50 -42.54% -5 673.10 20 660.70 - 364.19%
31.03.2005 26 083.10 -5 788.20 31 871.30 - 550.63% 1 300.90 24 782.20 1 905.00%
31.12.2004 -5 788.20 -3 223.60 -2 564.60 79.56% -33 727.00 27 938.80 -82.84%
30.09.2004 -3 223.60 -5 673.10 2 449.50 -43.18% -18 277.00 15 053.40 -82.36%
30.06.2004 -5 673.10 1 300.90 -6 974.00 - 536.09% -13 297.00 7 623.90 -57.34%
31.03.2004 1 300.90 -33 727.00 35 027.90 - 103.86% -4 492.00 5 792.90 - 128.96%
31.12.2003 -33 727.00 -18 277.00 -15 450.00 84.53% -30 558.00 -3 169.00 10.37%
30.09.2003 -18 277.00 -13 297.00 -4 980.00 37.45% -18 408.00 131.00 -0.71%
30.06.2003 -13 297.00 -4 492.00 -8 805.00 196.02% -13 160.00 - 137.00 1.04%
31.03.2003 -4 492.00 -30 558.00 26 066.00 -85.30% -9 197.00 4 705.00 -51.16%
31.12.2002 -30 558.00 -18 408.00 -12 150.00 66.00% -37 072.00 6 514.00 -17.57%
30.09.2002 -18 408.00 -13 160.00 -5 248.00 39.88% -28 766.00 10 358.00 -36.01%
30.06.2002 -13 160.00 -9 197.00 -3 963.00 43.09% -24 705.00 11 545.00 -46.73%
31.03.2002 -9 197.00 -37 072.00 27 875.00 -75.19% -26 142.00 16 945.00 -64.82%
31.12.2001 -37 072.00 -28 766.00 -8 306.00 28.87% -47 572.00 10 500.00 -22.07%
30.09.2001 -28 766.00 -24 705.00 -4 061.00 16.44% -31 857.00 3 091.00 -9.70%
30.06.2001 -24 705.00 -26 142.00 1 437.00 -5.50% -24 179.00 - 526.00 2.18%
31.03.2001 -26 142.00 -47 572.00 21 430.00 -45.05% -17 217.00 -8 925.00 51.84%
31.12.2000 -47 572.00 -31 857.00 -15 715.00 49.33% -36 804.20 -10 767.80 29.26%
30.09.2000 -31 857.00 -24 179.00 -7 678.00 31.75% -9 080.60 -22 776.40 250.82%
30.06.2000 -24 179.00 -17 217.00 -6 962.00 40.44% -7 470.00 -16 709.00 223.68%
31.03.2000 -17 217.00 -36 804.20 19 587.20 -53.22% -12 476.00 -4 741.00 38.00%
31.12.1999 -36 804.20 -9 080.60 -27 723.60 305.31% -32 096.70 -4 707.50 14.67%
30.09.1999 -9 080.60 -7 470.00 -1 610.60 21.56% -16 329.00 7 248.40 -44.39%
30.06.1999 -7 470.00 -12 476.00 5 006.00 -40.12% -17 596.60 10 126.60 -57.55%
31.03.1999 -12 476.00 -32 096.70 19 620.70 -61.13% -17 980.50 5 504.50 -30.61%
31.12.1998 -32 096.70 -16 329.00 -15 767.70 96.56% -41 439.70 9 343.00 -22.55%
30.09.1998 -16 329.00 -17 596.60 1 267.60 -7.20% -31 931.80 15 602.80 -48.86%
30.06.1998 -17 596.60 -17 980.50 383.90 -2.13% -41 456.40 23 859.80 -57.55%
31.03.1998 -17 980.50 -41 439.70 23 459.20 -56.61% -40 379.00 22 398.50 -55.47%
31.12.1997 -41 439.70 -31 931.80 -9 507.90 29.78% -47 894.00 6 454.30 -13.48%
30.09.1997 -31 931.80 -41 456.40 9 524.60 -22.97% -38 568.10 6 636.30 -17.21%
30.06.1997 -41 456.40 -40 379.00 -1 077.40 2.67% -40 469.60 - 986.80 2.44%
31.03.1997 -40 379.00 -47 894.00 7 515.00 -15.69% -27 965.10 -12 413.90 44.39%
31.12.1996 -47 894.00 -38 568.10 -9 325.90 24.18% -33 835.80 -14 058.20 41.55%
30.09.1996 -38 568.10 -40 469.60 1 901.50 -4.70% -20 159.80 -18 408.30 91.31%
30.06.1996 -40 469.60 -27 965.10 -12 504.50 44.71% -25 627.10 -14 842.50 57.92%
31.03.1996 -27 965.10 -33 835.80 5 870.70 -17.35% -17 975.90 -9 989.20 55.57%
31.12.1995 -33 835.80 -20 159.80 -13 676.00 67.84% -15 600.20 -18 235.60 116.89%
30.09.1995 -20 159.80 -25 627.10 5 467.30 -21.33% -15 574.80 -4 585.00 29.44%
30.06.1995 -25 627.10 -17 975.90 -7 651.20 42.56% -9 111.40 -16 515.70 181.26%
31.03.1995 -17 975.90 -15 600.20 -2 375.70 15.23% 535.50 -18 511.40 -3 456.84%
31.12.1994 -15 600.20 -15 574.80 -25.40 0.16% -15 704.30 104.10 -0.66%
30.09.1994 -15 574.80 -9 111.40 -6 463.40 70.94% -7 029.60 -8 545.20 121.56%
30.06.1994 -9 111.40 535.50 -9 646.90 -1 801.48% -1 962.50 -7 148.90 364.28%
31.03.1994 535.50 -15 704.30 16 239.80 - 103.41% 9 383.40 -8 847.90 -94.29%
31.12.1993 -15 704.30 -7 029.60 -8 674.70 123.40% - - -
30.09.1993 -7 029.60 -1 962.50 -5 067.10 258.20% - - -
30.06.1993 -1 962.50 9 383.40 -11 345.90 - 120.91% - - -
31.03.1993 9 383.40 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2014 142 755.10 188 028.70 -45 273.60 -24.08% 188 028.70 -45 273.60 -24.08%
01.01.2013 188 028.70 148 633.50 39 395.20 26.50% 148 633.50 39 395.20 26.50%
01.01.2012 148 633.50 90 323.10 58 310.40 64.56% 90 323.10 58 310.40 64.56%
01.01.2011 90 323.10 53 826.30 36 496.80 67.80% 53 826.30 36 496.80 67.80%
01.01.2010 53 826.30 87 334.90 -33 508.60 -38.37% 87 334.90 -33 508.60 -38.37%
01.01.2009 87 334.90 25 691.50 61 643.40 239.94% 25 691.50 61 643.40 239.94%
01.01.2008 25 691.50 46 876.90 -21 185.40 -45.19% 46 876.90 -21 185.40 -45.19%
01.01.2007 46 876.90 59 305.70 -12 428.80 -20.96% 59 305.70 -12 428.80 -20.96%
01.01.2006 59 305.70 48 582.90 10 722.80 22.07% 48 582.90 10 722.80 22.07%
01.01.2005 48 582.90 -13 384.00 61 966.90 - 462.99% -13 384.00 61 966.90 - 462.99%
01.01.2004 -13 384.00 -69 793.00 56 409.00 -80.82% -69 793.00 56 409.00 -80.82%
01.01.2003 -69 793.00 -71 323.00 1 530.00 -2.15% -71 323.00 1 530.00 -2.15%
01.01.2002 -71 323.00 - 116 685.00 45 362.00 -38.88% - 116 685.00 45 362.00 -38.88%
01.01.2001 - 116 685.00 - 120 825.00 4 140.00 -3.43% - 120 825.00 4 140.00 -3.43%
01.01.2000 - 120 825.00 -65 830.80 -54 994.20 83.54% -65 830.80 -54 994.20 83.54%
01.01.1999 -65 830.80 -84 002.80 18 172.00 -21.63% -84 002.80 18 172.00 -21.63%
01.01.1998 -84 002.80 - 155 206.90 71 204.10 -45.88% - 155 206.90 71 204.10 -45.88%
01.01.1997 - 155 206.90 - 154 896.80 - 310.10 0.20% - 154 896.80 - 310.10 0.20%
01.01.1996 - 154 896.80 -97 598.60 -57 298.20 58.71% -97 598.60 -57 298.20 58.71%
01.01.1995 -97 598.60 -39 750.90 -57 847.70 145.53% -39 750.90 -57 847.70 145.53%
01.01.1994 -39 750.90 -15 313.00 -24 437.90 159.59% -15 313.00 -24 437.90 159.59%
01.01.1993 -15 313.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Obchodní bilance - celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. USD))
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. EUR))
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč))
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. USD))
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. EUR))
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet, obchodní bilance se zbožím, doprava a zahraniční cestovní ruch (v mil.Kč))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů