Bilance služeb - výdaje - doprava (Běžný účet (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Bilance služeb - výdaje - doprava - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2014 24 616.50
Min 31.03.1996 4 189.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 24 616.50 22 004.20 2 612.30 11.87% 22 012.10 2 604.40 11.83%
31.03.2014 22 004.20 24 523.80 -2 519.60 -10.27% 20 258.10 1 746.10 8.62%
31.12.2013 24 523.80 22 563.80 1 960.00 8.69% 22 632.40 1 891.40 8.36%
30.09.2013 22 563.80 22 012.10 551.70 2.51% 21 395.50 1 168.30 5.46%
30.06.2013 22 012.10 20 258.10 1 754.00 8.66% 21 473.30 538.80 2.51%
31.03.2013 20 258.10 22 632.40 -2 374.30 -10.49% 19 906.70 351.40 1.77%
31.12.2012 22 632.40 21 395.50 1 236.90 5.78% 21 451.60 1 180.80 5.50%
30.09.2012 21 395.50 21 473.30 -77.80 -0.36% 21 664.60 - 269.10 -1.24%
30.06.2012 21 473.30 19 906.70 1 566.60 7.87% 21 477.50 -4.20 -0.02%
31.03.2012 19 906.70 21 451.60 -1 544.90 -7.20% 19 924.50 -17.80 -0.09%
31.12.2011 21 451.60 21 664.60 - 213.00 -0.98% 21 831.30 - 379.70 -1.74%
30.09.2011 21 664.60 21 477.50 187.10 0.87% 20 856.70 807.90 3.87%
30.06.2011 21 477.50 19 924.50 1 553.00 7.79% 19 384.00 2 093.50 10.80%
31.03.2011 19 924.50 21 831.30 -1 906.80 -8.73% 16 669.80 3 254.70 19.52%
31.12.2010 21 831.30 20 856.70 974.60 4.67% 17 003.40 4 827.90 28.39%
30.09.2010 20 856.70 19 384.00 1 472.70 7.60% 15 523.40 5 333.30 34.36%
30.06.2010 19 384.00 16 669.80 2 714.20 16.28% 15 205.20 4 178.80 27.48%
31.03.2010 16 669.80 17 003.40 - 333.60 -1.96% 15 697.40 972.40 6.19%
31.12.2009 17 003.40 15 523.40 1 480.00 9.53% 18 643.30 -1 639.90 -8.80%
30.09.2009 15 523.40 15 205.20 318.20 2.09% 18 540.90 -3 017.50 -16.27%
30.06.2009 15 205.20 15 697.40 - 492.20 -3.14% 17 096.40 -1 891.20 -11.06%
31.03.2009 15 697.40 18 643.30 -2 945.90 -15.80% 16 662.10 - 964.70 -5.79%
31.12.2008 18 643.30 18 540.90 102.40 0.55% 18 589.80 53.50 0.29%
30.09.2008 18 540.90 17 096.40 1 444.50 8.45% 17 740.90 800.00 4.51%
30.06.2008 17 096.40 16 662.10 434.30 2.61% 17 072.40 24.00 0.14%
31.03.2008 16 662.10 18 589.80 -1 927.70 -10.37% 15 672.40 989.70 6.31%
31.12.2007 18 589.80 17 740.90 848.90 4.78% 16 019.20 2 570.60 16.05%
30.09.2007 17 740.90 17 072.40 668.50 3.92% 14 548.30 3 192.60 21.94%
30.06.2007 17 072.40 15 672.40 1 400.00 8.93% 14 344.00 2 728.40 19.02%
31.03.2007 15 672.40 16 019.20 - 346.80 -2.16% 13 962.50 1 709.90 12.25%
31.12.2006 16 019.20 14 548.30 1 470.90 10.11% 15 881.00 138.20 0.87%
30.09.2006 14 548.30 14 344.00 204.30 1.42% 13 825.70 722.60 5.23%
30.06.2006 14 344.00 13 962.50 381.50 2.73% 12 333.70 2 010.30 16.30%
31.03.2006 13 962.50 15 881.00 -1 918.50 -12.08% 10 579.00 3 383.50 31.98%
31.12.2005 15 881.00 13 825.70 2 055.30 14.87% 13 899.90 1 981.10 14.25%
30.09.2005 13 825.70 12 333.70 1 492.00 12.10% 14 025.40 - 199.70 -1.42%
30.06.2005 12 333.70 10 579.00 1 754.70 16.59% 11 746.40 587.30 5.00%
31.03.2005 10 579.00 13 899.90 -3 320.90 -23.89% 7 899.70 2 679.30 33.92%
31.12.2004 13 899.90 14 025.40 - 125.50 -0.89% 9 254.10 4 645.80 50.20%
30.09.2004 14 025.40 11 746.40 2 279.00 19.40% 8 535.00 5 490.40 64.33%
30.06.2004 11 746.40 7 899.70 3 846.70 48.69% 8 623.90 3 122.50 36.21%
31.03.2004 7 899.70 9 254.10 -1 354.40 -14.64% 7 312.70 587.00 8.03%
31.12.2003 9 254.10 8 535.00 719.10 8.43% 6 961.40 2 292.70 32.93%
30.09.2003 8 535.00 8 623.90 -88.90 -1.03% 6 638.10 1 896.90 28.58%
30.06.2003 8 623.90 7 312.70 1 311.20 17.93% 7 427.60 1 196.30 16.11%
31.03.2003 7 312.70 6 961.40 351.30 5.05% 8 305.70 - 993.00 -11.96%
31.12.2002 6 961.40 6 638.10 323.30 4.87% 7 338.60 - 377.20 -5.14%
30.09.2002 6 638.10 7 427.60 - 789.50 -10.63% 7 409.20 - 771.10 -10.41%
30.06.2002 7 427.60 8 305.70 - 878.10 -10.57% 7 208.60 219.00 3.04%
31.03.2002 8 305.70 7 338.60 967.10 13.18% 8 614.10 - 308.40 -3.58%
31.12.2001 7 338.60 7 409.20 -70.60 -0.95% 7 210.50 128.10 1.78%
30.09.2001 7 409.20 7 208.60 200.60 2.78% 6 749.40 659.80 9.78%
30.06.2001 7 208.60 8 614.10 -1 405.50 -16.32% 6 335.50 873.10 13.78%
31.03.2001 8 614.10 7 210.50 1 403.60 19.47% 7 247.60 1 366.50 18.85%
31.12.2000 7 210.50 6 749.40 461.10 6.83% 7 134.50 76.00 1.07%
30.09.2000 6 749.40 6 335.50 413.90 6.53% 7 311.60 - 562.20 -7.69%
30.06.2000 6 335.50 7 247.60 - 912.10 -12.58% 6 798.20 - 462.70 -6.81%
31.03.2000 7 247.60 7 134.50 113.10 1.59% 5 827.10 1 420.50 24.38%
31.12.1999 7 134.50 7 311.60 - 177.10 -2.42% 4 279.60 2 854.90 66.71%
30.09.1999 7 311.60 6 798.20 513.40 7.55% 4 851.40 2 460.20 50.71%
30.06.1999 6 798.20 5 827.10 971.10 16.67% 6 297.90 500.30 7.94%
31.03.1999 5 827.10 4 279.60 1 547.50 36.16% 7 365.10 -1 538.00 -20.88%
31.12.1998 4 279.60 4 851.40 - 571.80 -11.79% 5 005.10 - 725.50 -14.50%
30.09.1998 4 851.40 6 297.90 -1 446.50 -22.97% 5 969.30 -1 117.90 -18.73%
30.06.1998 6 297.90 7 365.10 -1 067.20 -14.49% 4 252.80 2 045.10 48.09%
31.03.1998 7 365.10 5 005.10 2 360.00 47.15% 4 746.40 2 618.70 55.17%
31.12.1997 5 005.10 5 969.30 - 964.20 -16.15% 5 409.10 - 404.00 -7.47%
30.09.1997 5 969.30 4 252.80 1 716.50 40.36% 4 984.00 985.30 19.77%
30.06.1997 4 252.80 4 746.40 - 493.60 -10.40% 4 400.90 - 148.10 -3.37%
31.03.1997 4 746.40 5 409.10 - 662.70 -12.25% 4 189.30 557.10 13.30%
31.12.1996 5 409.10 4 984.00 425.10 8.53% 5 179.20 229.90 4.44%
30.09.1996 4 984.00 4 400.90 583.10 13.25% 4 918.70 65.30 1.33%
30.06.1996 4 400.90 4 189.30 211.60 5.05% 6 284.60 -1 883.70 -29.97%
31.03.1996 4 189.30 5 179.20 - 989.90 -19.11% 4 826.40 - 637.10 -13.20%
31.12.1995 5 179.20 4 918.70 260.50 5.30% 5 846.70 - 667.50 -11.42%
30.09.1995 4 918.70 6 284.60 -1 365.90 -21.73% 7 150.60 -2 231.90 -31.21%
30.06.1995 6 284.60 4 826.40 1 458.20 30.21% 6 124.20 160.40 2.62%
31.03.1995 4 826.40 5 846.70 -1 020.30 -17.45% 5 420.90 - 594.50 -10.97%
31.12.1994 5 846.70 7 150.60 -1 303.90 -18.23% 5 293.60 553.10 10.45%
30.09.1994 7 150.60 6 124.20 1 026.40 16.76% 6 963.20 187.40 2.69%
30.06.1994 6 124.20 5 420.90 703.30 12.97% 4 952.60 1 171.60 23.66%
31.03.1994 5 420.90 5 293.60 127.30 2.40% 4 192.70 1 228.20 29.29%
31.12.1993 5 293.60 6 963.20 -1 669.60 -23.98% - - -
30.09.1993 6 963.20 4 952.60 2 010.60 40.60% - - -
30.06.1993 4 952.60 4 192.70 759.90 18.12% - - -
31.03.1993 4 192.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Bilance služeb - výdaje - doprava - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Bilance služeb - výdaje - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje - doprava (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance služeb - výdaje - doprava (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance služeb - výdaje - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje - doprava (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance služeb - výdaje - doprava (Běžný účet (v mil. EUR))
Doprava, spoje (H) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Komerční služby (J+L+M+N) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Pozemní a potrubní doprava (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V