Aktiva, hlavní položky, rezidenti (Bilance bank»Aktiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Aktiva, hlavní položky, rezidenti (Bilance bank»Aktiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bilance - aktiva - hlavní položky (1012)
- Bilance - pasiva - hlavní položky (1013)
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny

Aktiva, hlavní položky, rezidenti - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, rezidenti 9 033 872.30 8 946 424.80 0.98% 8 662 808.80 4.28%
UK2 Pokladna, rezidenti 29 688.20 27 553.20 7.75% 33 675.40 -11.84%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, rezidenti 6 730 739.30 6 662 561.00 1.02% 6 548 880.00 2.78%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, rezidenti 2 701 157.00 2 664 823.20 1.36% 2 751 325.50 -1.82%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, rezidenti 173 874.00 169 903.60 2.34% 162 413.30 7.06%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, rezidenti 3 855 708.30 3 827 834.10 0.73% 3 635 141.20 6.07%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti 54 801.00 54 429.10 0.68% 53 155.50 3.10%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti 1 713 018.70 1 694 969.20 1.06% 1 528 012.70 12.11%
UK9 Akcie a majetkové účasti v držení banky, rezidenti 160 177.20 157 620.10 1.62% 139 072.70 15.18%
UK10 Stálá aktiva, rezidenti 187 177.00 186 214.90 0.52% 177 205.70 5.63%
UK11 Ostatní aktiva bilanční, rezidenti 158 271.10 163 077.20 -2.95% 182 806.70 -13.42%
UK12 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, rezidenti 84 191.60 92 328.50 -8.81% 131 910.10 -36.17%

Aktiva bilanční celkem, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 9 033 872.30
31.05.2023 8 946 424.80
30.04.2023 8 861 849.10
31.03.2023 8 822 734.70
28.02.2023 8 746 296.50
31.01.2023 8 667 395.30
31.12.2022 7 980 685.10
30.11.2022 8 611 614.50
31.10.2022 8 608 432.30
30.09.2022 8 511 094.20
Další »
Aktiva bilanční celkem, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Pokladna, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 29 688.20
31.05.2023 27 553.20
30.04.2023 28 399.00
31.03.2023 28 192.70
28.02.2023 28 500.50
31.01.2023 27 751.20
31.12.2022 32 794.90
30.11.2022 28 163.50
31.10.2022 28 074.30
30.09.2022 29 381.20
Další »
Pokladna, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Poskytnuté úvěry a vklady, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 6 730 739.30
31.05.2023 6 662 561.00
30.04.2023 6 623 789.90
31.03.2023 6 557 493.60
28.02.2023 6 497 540.60
31.01.2023 6 483 759.40
31.12.2022 5 877 075.40
30.11.2022 6 412 143.50
31.10.2022 6 394 182.90
30.09.2022 6 330 692.80
Další »
Poskytnuté úvěry a vklady, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Vklady a úvěry u centrálních bank, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 2 701 157.00
31.05.2023 2 664 823.20
30.04.2023 2 647 665.60
31.03.2023 2 620 053.40
28.02.2023 2 590 561.80
31.01.2023 2 578 169.00
31.12.2022 2 057 026.90
30.11.2022 2 501 357.20
31.10.2022 2 486 295.30
30.09.2022 2 448 226.10
Další »
Vklady a úvěry u centrálních bank, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 173 874.00
31.05.2023 169 903.60
30.04.2023 162 136.40
31.03.2023 169 571.90
28.02.2023 161 897.70
31.01.2023 159 733.30
31.12.2022 92 869.40
30.11.2022 144 924.10
31.10.2022 151 886.50
30.09.2022 153 240.60
Další »
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 3 855 708.30
31.05.2023 3 827 834.10
30.04.2023 3 813 987.90
31.03.2023 3 767 868.20
28.02.2023 3 745 081.10
31.01.2023 3 745 857.10
31.12.2022 3 727 179.10
30.11.2022 3 765 862.20
31.10.2022 3 756 001.10
30.09.2022 3 729 226.10
Další »
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 54 801.00
31.05.2023 54 429.10
30.04.2023 54 092.90
31.03.2023 55 370.70
28.02.2023 61 861.10
31.01.2023 58 834.10
31.12.2022 47 266.10
30.11.2022 54 903.30
31.10.2022 54 433.80
30.09.2022 56 872.30
Další »
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 1 713 018.70
31.05.2023 1 694 969.20
30.04.2023 1 640 922.50
31.03.2023 1 671 643.90
28.02.2023 1 644 004.10
31.01.2023 1 592 195.90
31.12.2022 1 541 550.70
30.11.2022 1 632 945.00
31.10.2022 1 626 936.30
30.09.2022 1 591 831.40
Další »
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Akcie a majetkové účasti v držení banky, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 160 177.20
31.05.2023 157 620.10
30.04.2023 155 124.50
31.03.2023 150 088.80
28.02.2023 150 464.80
31.01.2023 146 913.80
31.12.2022 143 836.40
30.11.2022 143 299.00
31.10.2022 142 629.90
30.09.2022 142 681.90
Další »
Akcie a majetkové účasti v držení banky, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Stálá aktiva, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 187 177.00
31.05.2023 186 214.90
30.04.2023 185 260.00
31.03.2023 184 603.10
28.02.2023 183 718.70
31.01.2023 182 717.20
31.12.2022 181 903.00
30.11.2022 179 853.70
31.10.2022 179 842.00
30.09.2022 178 859.20
Další »
Stálá aktiva, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Ostatní aktiva bilanční, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 158 271.10
31.05.2023 163 077.20
30.04.2023 174 260.30
31.03.2023 175 341.90
28.02.2023 180 206.80
31.01.2023 175 223.80
31.12.2022 156 258.50
30.11.2022 160 306.50
31.10.2022 182 333.10
30.09.2022 180 775.30
Další »
Ostatní aktiva bilanční, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, rezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 84 191.60
31.05.2023 92 328.50
30.04.2023 94 517.00
31.03.2023 99 754.10
28.02.2023 107 402.20
31.01.2023 100 615.00
31.12.2022 110 103.90
30.11.2022 100 825.40
31.10.2022 132 703.80
30.09.2022 127 515.60
Další »
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva, hlavní položky, rezidenti (Aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.