Vklady nad 1 rok (Kč) (Stavební spořitelny - vklady v Kč) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stavební spořitelny - vklady v Kč

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Stavební spořitelny - vklady v Kč (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Stavební spořitelny - vklady v Kč (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady nad 1 rok (Kč) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2008 69 543.00
Max 30.04.2005 243 104.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
28.02.2019 196 003.00 195 679.00 324.00 0.17% 185 502.00 10 501.00 5.66%
31.01.2019 195 679.00 194 444.00 1 235.00 0.64% 185 920.00 9 759.00 5.25%
31.12.2018 194 444.00 190 069.00 4 375.00 2.30% 186 814.00 7 630.00 4.08%
30.11.2018 190 069.00 189 837.00 232.00 0.12% 184 528.00 5 541.00 3.00%
31.10.2018 189 837.00 189 155.00 682.00 0.36% 184 886.00 4 951.00 2.68%
30.09.2018 189 155.00 189 221.00 -66.00 -0.03% 185 114.00 4 041.00 2.18%
31.08.2018 189 221.00 189 012.00 209.00 0.11% 185 727.00 3 494.00 1.88%
31.07.2018 189 012.00 188 232.00 780.00 0.41% 185 456.00 3 556.00 1.92%
30.06.2018 188 232.00 187 873.00 359.00 0.19% 185 445.00 2 787.00 1.50%
31.05.2018 187 873.00 188 026.00 - 153.00 -0.08% 185 812.00 2 061.00 1.11%
30.04.2018 188 026.00 185 059.00 2 967.00 1.60% 185 772.00 2 254.00 1.21%
31.03.2018 185 059.00 185 502.00 - 443.00 -0.24% 183 819.00 1 240.00 0.67%
28.02.2018 185 502.00 185 920.00 - 418.00 -0.22% 183 840.00 1 662.00 0.90%
31.01.2018 185 920.00 186 814.00 - 894.00 -0.48% 183 424.00 2 496.00 1.36%
31.12.2017 186 814.00 184 528.00 2 286.00 1.24% 181 981.00 4 833.00 2.66%
30.11.2017 184 528.00 184 886.00 - 358.00 -0.19% 178 381.00 6 147.00 3.45%
31.10.2017 184 886.00 185 114.00 - 228.00 -0.12% 178 745.00 6 141.00 3.44%
30.09.2017 185 114.00 185 727.00 - 613.00 -0.33% 178 982.00 6 132.00 3.43%
31.08.2017 185 727.00 185 456.00 271.00 0.15% 179 438.00 6 289.00 3.50%
31.07.2017 185 456.00 185 445.00 11.00 0.01% 178 618.00 6 838.00 3.83%
30.06.2017 185 445.00 185 812.00 - 367.00 -0.20% 177 182.00 8 263.00 4.66%
31.05.2017 185 812.00 185 772.00 40.00 0.02% 175 929.00 9 883.00 5.62%
30.04.2017 185 772.00 183 819.00 1 953.00 1.06% 175 097.00 10 675.00 6.10%
31.03.2017 183 819.00 183 840.00 -21.00 -0.01% 172 284.00 11 535.00 6.70%
28.02.2017 183 840.00 183 424.00 416.00 0.23% 172 586.00 11 254.00 6.52%
31.01.2017 183 424.00 181 981.00 1 443.00 0.79% 172 233.00 11 191.00 6.50%
31.12.2016 181 981.00 178 381.00 3 600.00 2.02% 171 872.00 10 109.00 5.88%
30.11.2016 178 381.00 178 745.00 - 364.00 -0.20% 173 890.00 4 491.00 2.58%
31.10.2016 178 745.00 178 982.00 - 237.00 -0.13% 176 718.00 2 027.00 1.15%
30.09.2016 178 982.00 179 438.00 - 456.00 -0.25% 178 660.00 322.00 0.18%
31.08.2016 179 438.00 178 618.00 820.00 0.46% 179 707.00 - 269.00 -0.15%
31.07.2016 178 618.00 177 182.00 1 436.00 0.81% 179 916.00 -1 298.00 -0.72%
30.06.2016 177 182.00 175 929.00 1 253.00 0.71% 179 797.00 -2 615.00 -1.45%
31.05.2016 175 929.00 175 097.00 832.00 0.48% 179 949.00 -4 020.00 -2.23%
30.04.2016 175 097.00 172 284.00 2 813.00 1.63% 179 662.00 -4 565.00 -2.54%
31.03.2016 172 284.00 172 586.00 - 302.00 -0.17% 176 906.00 -4 622.00 -2.61%
29.02.2016 172 586.00 172 233.00 353.00 0.20% 176 154.00 -3 568.00 -2.03%
31.01.2016 172 233.00 171 872.00 361.00 0.21% 175 038.00 -2 805.00 -1.60%
31.12.2015 171 872.00 173 890.00 -2 018.00 -1.16% 174 517.00 -2 645.00 -1.52%
30.11.2015 173 890.00 176 718.00 -2 828.00 -1.60% 172 009.00 1 881.00 1.09%
31.10.2015 176 718.00 178 660.00 -1 942.00 -1.09% 172 579.00 4 139.00 2.40%
30.09.2015 178 660.00 179 707.00 -1 047.00 -0.58% 173 223.00 5 437.00 3.14%
31.08.2015 179 707.00 179 916.00 - 209.00 -0.12% 174 278.00 5 429.00 3.12%
31.07.2015 179 916.00 179 797.00 119.00 0.07% 174 363.00 5 553.00 3.18%
30.06.2015 179 797.00 179 949.00 - 152.00 -0.08% 174 037.00 5 760.00 3.31%
31.05.2015 179 949.00 179 662.00 287.00 0.16% 173 795.00 6 154.00 3.54%
30.04.2015 179 662.00 176 906.00 2 756.00 1.56% 173 020.00 6 642.00 3.84%
31.03.2015 176 906.00 176 154.00 752.00 0.43% 168 559.00 8 347.00 4.95%
28.02.2015 176 154.00 175 038.00 1 116.00 0.64% 167 922.00 8 232.00 4.90%
31.01.2015 175 038.00 174 517.00 521.00 0.30% 166 885.00 8 153.00 4.89%
31.12.2014 174 517.00 172 009.00 2 508.00 1.46% 166 839.00 7 678.00 4.60%
30.11.2014 172 009.00 172 579.00 - 570.00 -0.33% 163 934.00 8 075.00 4.93%
31.10.2014 172 579.00 173 223.00 - 644.00 -0.37% 164 562.00 8 017.00 4.87%
30.09.2014 173 223.00 174 278.00 -1 055.00 -0.61% 164 784.00 8 439.00 5.12%
31.08.2014 174 278.00 174 363.00 -85.00 -0.05% 164 587.00 9 691.00 5.89%
31.07.2014 174 363.00 174 037.00 326.00 0.19% 164 817.00 9 546.00 5.79%
30.06.2014 174 037.00 173 795.00 242.00 0.14% 163 816.00 10 221.00 6.24%
31.05.2014 173 795.00 173 020.00 775.00 0.45% 163 955.00 9 840.00 6.00%
30.04.2014 173 020.00 168 559.00 4 461.00 2.65% 164 349.00 8 671.00 5.28%
31.03.2014 168 559.00 167 922.00 637.00 0.38% 161 836.00 6 723.00 4.15%
28.02.2014 167 922.00 166 885.00 1 037.00 0.62% 162 144.00 5 778.00 3.56%
31.01.2014 166 885.00 166 839.00 46.00 0.03% 162 232.00 4 653.00 2.87%
31.12.2013 166 839.00 163 934.00 2 905.00 1.77% 162 613.00 4 226.00 2.60%
30.11.2013 163 934.00 164 562.00 - 628.00 -0.38% 161 224.00 2 710.00 1.68%
31.10.2013 164 562.00 164 784.00 - 222.00 -0.13% 162 477.00 2 085.00 1.28%
30.09.2013 164 784.00 164 587.00 197.00 0.12% 163 371.00 1 413.00 0.86%
31.08.2013 164 587.00 164 817.00 - 230.00 -0.14% 164 017.00 570.00 0.35%
31.07.2013 164 817.00 163 816.00 1 001.00 0.61% 164 408.00 409.00 0.25%
30.06.2013 163 816.00 163 955.00 - 139.00 -0.08% 163 998.00 - 182.00 -0.11%
31.05.2013 163 955.00 164 349.00 - 394.00 -0.24% 163 880.00 75.00 0.05%
30.04.2013 164 349.00 161 836.00 2 513.00 1.55% 163 977.00 372.00 0.23%
31.03.2013 161 836.00 162 144.00 - 308.00 -0.19% 161 139.00 697.00 0.43%
28.02.2013 162 144.00 162 232.00 -88.00 -0.05% 160 626.00 1 518.00 0.94%
31.01.2013 162 232.00 162 613.00 - 381.00 -0.23% 159 772.00 2 460.00 1.54%
31.12.2012 162 613.00 161 224.00 1 389.00 0.86% 159 064.00 3 549.00 2.23%
30.11.2012 161 224.00 162 477.00 -1 253.00 -0.77% 154 296.00 6 928.00 4.49%
31.10.2012 162 477.00 163 371.00 - 894.00 -0.55% 153 984.00 8 493.00 5.52%
30.09.2012 163 371.00 164 017.00 - 646.00 -0.39% 153 542.00 9 829.00 6.40%
31.08.2012 164 017.00 164 408.00 - 391.00 -0.24% 153 240.00 10 777.00 7.03%
31.07.2012 164 408.00 163 998.00 410.00 0.25% 152 939.00 11 469.00 7.50%
30.06.2012 163 998.00 163 880.00 118.00 0.07% 152 451.00 11 547.00 7.57%
31.05.2012 163 880.00 163 977.00 -97.00 -0.06% 151 560.00 12 320.00 8.13%
30.04.2012 163 977.00 161 139.00 2 838.00 1.76% 149 286.00 14 691.00 9.84%
31.03.2012 161 139.00 160 626.00 513.00 0.32% 146 641.00 14 498.00 9.89%
29.02.2012 160 626.00 159 772.00 854.00 0.53% 145 580.00 15 046.00 10.34%
31.01.2012 159 772.00 159 064.00 708.00 0.45% 144 279.00 15 493.00 10.74%
31.12.2011 159 064.00 154 296.00 4 768.00 3.09% 143 195.00 15 869.00 11.08%
30.11.2011 154 296.00 153 984.00 312.00 0.20% 134 905.00 19 391.00 14.37%
31.10.2011 153 984.00 153 542.00 442.00 0.29% 132 584.00 21 400.00 16.14%
30.09.2011 153 542.00 153 240.00 302.00 0.20% 130 814.00 22 728.00 17.37%
31.08.2011 153 240.00 152 939.00 301.00 0.20% 129 341.00 23 899.00 18.48%
31.07.2011 152 939.00 152 451.00 488.00 0.32% 128 113.00 24 826.00 19.38%
30.06.2011 152 451.00 151 560.00 891.00 0.59% 126 720.00 25 731.00 20.31%
31.05.2011 151 560.00 149 286.00 2 274.00 1.52% 125 136.00 26 424.00 21.12%
30.04.2011 149 286.00 146 641.00 2 645.00 1.80% 123 330.00 25 956.00 21.05%
31.03.2011 146 641.00 145 580.00 1 061.00 0.73% 117 518.00 29 123.00 24.78%
28.02.2011 145 580.00 144 279.00 1 301.00 0.90% 115 128.00 30 452.00 26.45%
31.01.2011 144 279.00 143 195.00 1 084.00 0.76% 102 886.00 41 393.00 40.23%
31.12.2010 143 195.00 134 905.00 8 290.00 6.14% 100 651.00 42 544.00 42.27%
30.11.2010 134 905.00 132 584.00 2 321.00 1.75% 92 948.00 41 957.00 45.14%
31.10.2010 132 584.00 130 814.00 1 770.00 1.35% 90 268.00 42 316.00 46.88%
30.09.2010 130 814.00 129 341.00 1 473.00 1.14% 88 050.00 42 764.00 48.57%
31.08.2010 129 341.00 128 113.00 1 228.00 0.96% 86 109.00 43 232.00 50.21%
31.07.2010 128 113.00 126 720.00 1 393.00 1.10% 84 341.00 43 772.00 51.90%
30.06.2010 126 720.00 125 136.00 1 584.00 1.27% 82 499.00 44 221.00 53.60%
31.05.2010 125 136.00 123 330.00 1 806.00 1.46% 80 658.00 44 478.00 55.14%
30.04.2010 123 330.00 117 518.00 5 812.00 4.95% 78 798.00 44 532.00 56.51%
31.03.2010 117 518.00 115 128.00 2 390.00 2.08% 74 128.00 43 390.00 58.53%
28.02.2010 115 128.00 102 886.00 12 242.00 11.90% 72 019.00 43 109.00 59.86%
31.01.2010 102 886.00 100 651.00 2 235.00 2.22% 69 796.00 33 090.00 47.41%
31.12.2009 100 651.00 92 948.00 7 703.00 8.29% 69 543.00 31 108.00 44.73%
30.11.2009 92 948.00 90 268.00 2 680.00 2.97% 112 107.00 -19 159.00 -17.09%
31.10.2009 90 268.00 88 050.00 2 218.00 2.52% 128 654.00 -38 386.00 -29.84%
30.09.2009 88 050.00 86 109.00 1 941.00 2.25% 140 086.00 -52 036.00 -37.15%
31.08.2009 86 109.00 84 341.00 1 768.00 2.10% 150 004.00 -63 895.00 -42.60%
31.07.2009 84 341.00 82 499.00 1 842.00 2.23% 155 774.00 -71 433.00 -45.86%
30.06.2009 82 499.00 80 658.00 1 841.00 2.28% 161 647.00 -79 148.00 -48.96%
31.05.2009 80 658.00 78 798.00 1 860.00 2.36% 166 301.00 -85 643.00 -51.50%
30.04.2009 78 798.00 74 128.00 4 670.00 6.30% 169 695.00 -90 897.00 -53.56%
31.03.2009 74 128.00 72 019.00 2 109.00 2.93% 166 732.00 -92 604.00 -55.54%
28.02.2009 72 019.00 69 796.00 2 223.00 3.18% 174 048.00 - 102 029.00 -58.62%
31.01.2009 69 796.00 69 543.00 253.00 0.36% 177 906.00 - 108 110.00 -60.77%
31.12.2008 69 543.00 112 107.00 -42 564.00 -37.97% 180 705.00 - 111 162.00 -61.52%
30.11.2008 112 107.00 128 654.00 -16 547.00 -12.86% 184 466.00 -72 359.00 -39.23%
31.10.2008 128 654.00 140 086.00 -11 432.00 -8.16% 191 535.00 -62 881.00 -32.83%
30.09.2008 140 086.00 150 004.00 -9 918.00 -6.61% 198 893.00 -58 807.00 -29.57%
31.08.2008 150 004.00 155 774.00 -5 770.00 -3.70% 202 899.00 -52 895.00 -26.07%
31.07.2008 155 774.00 161 647.00 -5 873.00 -3.63% 206 462.00 -50 688.00 -24.55%
30.06.2008 161 647.00 166 301.00 -4 654.00 -2.80% 208 836.00 -47 189.00 -22.60%
31.05.2008 166 301.00 169 695.00 -3 394.00 -2.00% 211 676.00 -45 375.00 -21.44%
30.04.2008 169 695.00 166 732.00 2 963.00 1.78% 214 427.00 -44 732.00 -20.86%
31.03.2008 166 732.00 174 048.00 -7 316.00 -4.20% 207 496.00 -40 764.00 -19.65%
29.02.2008 174 048.00 177 906.00 -3 858.00 -2.17% 210 182.00 -36 134.00 -17.19%
31.01.2008 177 906.00 180 705.00 -2 799.00 -1.55% 211 839.00 -33 933.00 -16.02%
31.12.2007 180 705.00 184 466.00 -3 761.00 -2.04% 213 926.00 -33 221.00 -15.53%
30.11.2007 184 466.00 191 535.00 -7 069.00 -3.69% 213 812.00 -29 346.00 -13.73%
31.10.2007 191 535.00 198 893.00 -7 358.00 -3.70% 216 685.00 -25 150.00 -11.61%
30.09.2007 198 893.00 202 899.00 -4 006.00 -1.97% 219 022.00 -20 129.00 -9.19%
31.08.2007 202 899.00 206 462.00 -3 563.00 -1.73% 219 908.00 -17 009.00 -7.73%
31.07.2007 206 462.00 208 836.00 -2 374.00 -1.14% 227 392.00 -20 930.00 -9.20%
30.06.2007 208 836.00 211 676.00 -2 840.00 -1.34% 229 980.00 -21 144.00 -9.19%
31.05.2007 211 676.00 214 427.00 -2 751.00 -1.28% 235 304.00 -23 628.00 -10.04%
30.04.2007 214 427.00 207 496.00 6 931.00 3.34% 237 083.00 -22 656.00 -9.56%
31.03.2007 207 496.00 210 182.00 -2 686.00 -1.28% 229 917.00 -22 421.00 -9.75%
28.02.2007 210 182.00 211 839.00 -1 657.00 -0.78% 230 763.00 -20 581.00 -8.92%
31.01.2007 211 839.00 213 926.00 -2 087.00 -0.98% 232 275.00 -20 436.00 -8.80%
31.12.2006 213 926.00 213 812.00 114.00 0.05% 233 589.00 -19 663.00 -8.42%
30.11.2006 213 812.00 216 685.00 -2 873.00 -1.33% 233 224.00 -19 412.00 -8.32%
31.10.2006 216 685.00 219 022.00 -2 337.00 -1.07% 237 308.00 -20 623.00 -8.69%
30.09.2006 219 022.00 219 908.00 - 886.00 -0.40% 238 730.00 -19 708.00 -8.26%
31.08.2006 219 908.00 227 392.00 -7 484.00 -3.29% 239 691.00 -19 783.00 -8.25%
31.07.2006 227 392.00 229 980.00 -2 588.00 -1.13% 239 886.00 -12 494.00 -5.21%
30.06.2006 229 980.00 235 304.00 -5 324.00 -2.26% 240 610.00 -10 630.00 -4.42%
31.05.2006 235 304.00 237 083.00 -1 779.00 -0.75% 242 292.00 -6 988.00 -2.88%
30.04.2006 237 083.00 229 917.00 7 166.00 3.12% 243 104.00 -6 021.00 -2.48%
31.03.2006 229 917.00 230 763.00 - 846.00 -0.37% 229 756.00 161.00 0.07%
28.02.2006 230 763.00 232 275.00 -1 512.00 -0.65% 230 556.00 207.00 0.09%
31.01.2006 232 275.00 233 589.00 -1 314.00 -0.56% 230 543.00 1 732.00 0.75%
31.12.2005 233 589.00 233 224.00 365.00 0.16% 231 896.00 1 693.00 0.73%
30.11.2005 233 224.00 237 308.00 -4 084.00 -1.72% 227 918.00 5 306.00 2.33%
31.10.2005 237 308.00 238 730.00 -1 422.00 -0.60% 229 331.00 7 977.00 3.48%
30.09.2005 238 730.00 239 691.00 - 961.00 -0.40% 229 591.00 9 139.00 3.98%
31.08.2005 239 691.00 239 886.00 - 195.00 -0.08% 230 241.00 9 450.00 4.10%
31.07.2005 239 886.00 240 610.00 - 724.00 -0.30% 229 656.00 10 230.00 4.45%
30.06.2005 240 610.00 242 292.00 -1 682.00 -0.69% 228 983.00 11 627.00 5.08%
31.05.2005 242 292.00 243 104.00 - 812.00 -0.33% 228 698.00 13 594.00 5.94%
30.04.2005 243 104.00 229 756.00 13 348.00 5.81% 228 436.00 14 668.00 6.42%
31.03.2005 229 756.00 230 556.00 - 800.00 -0.35% 214 500.00 15 256.00 7.11%
28.02.2005 230 556.00 230 543.00 13.00 0.01% 213 253.00 17 303.00 8.11%
31.01.2005 230 543.00 231 896.00 -1 353.00 -0.58% 210 659.00 19 884.00 9.44%
31.12.2004 231 896.00 227 918.00 3 978.00 1.75% 208 054.00 23 842.00 11.46%
30.11.2004 227 918.00 229 331.00 -1 413.00 -0.62% 198 230.00 29 688.00 14.98%
31.10.2004 229 331.00 229 591.00 - 260.00 -0.11% 195 461.00 33 870.00 17.33%
30.09.2004 229 591.00 230 241.00 - 650.00 -0.28% 192 937.00 36 654.00 19.00%
31.08.2004 230 241.00 229 656.00 585.00 0.25% 191 216.00 39 025.00 20.41%
31.07.2004 229 656.00 228 983.00 673.00 0.29% 189 561.00 40 095.00 21.15%
30.06.2004 228 983.00 228 698.00 285.00 0.12% 187 265.00 41 718.00 22.28%
31.05.2004 228 698.00 228 436.00 262.00 0.11% 185 691.00 43 007.00 23.16%
30.04.2004 228 436.00 214 500.00 13 936.00 6.50% 176 046.00 52 390.00 29.76%
31.03.2004 214 500.00 213 253.00 1 247.00 0.58% 169 884.00 44 616.00 26.26%
29.02.2004 213 253.00 210 659.00 2 594.00 1.23% 167 159.00 46 094.00 27.57%
31.01.2004 210 659.00 208 054.00 2 605.00 1.25% 164 476.00 46 183.00 28.08%
31.12.2003 208 054.00 198 230.00 9 824.00 4.96% 160 994.00 47 060.00 29.23%
30.11.2003 198 230.00 195 461.00 2 769.00 1.42% 150 883.00 47 347.00 31.38%
31.10.2003 195 461.00 192 937.00 2 524.00 1.31% 151 202.00 44 259.00 29.27%
30.09.2003 192 937.00 191 216.00 1 721.00 0.90% 147 864.00 45 073.00 30.48%
31.08.2003 191 216.00 189 561.00 1 655.00 0.87% 155 043.00 36 173.00 23.33%
31.07.2003 189 561.00 187 265.00 2 296.00 1.23% 152 812.00 36 749.00 24.05%
30.06.2003 187 265.00 185 691.00 1 574.00 0.85% 150 806.00 36 459.00 24.18%
31.05.2003 185 691.00 176 046.00 9 645.00 5.48% 148 911.00 36 780.00 24.70%
30.04.2003 176 046.00 169 884.00 6 162.00 3.63% 145 917.00 30 129.00 20.65%
31.03.2003 169 884.00 167 159.00 2 725.00 1.63% 136 024.00 33 860.00 24.89%
28.02.2003 167 159.00 164 476.00 2 683.00 1.63% 134 709.00 32 450.00 24.09%
31.01.2003 164 476.00 160 994.00 3 482.00 2.16% 133 808.00 30 668.00 22.92%
31.12.2002 160 994.00 150 883.00 10 111.00 6.70% - - -
30.11.2002 150 883.00 151 202.00 - 319.00 -0.21% - - -
31.10.2002 151 202.00 147 864.00 3 338.00 2.26% - - -
30.09.2002 147 864.00 155 043.00 -7 179.00 -4.63% - - -
31.08.2002 155 043.00 152 812.00 2 231.00 1.46% - - -
31.07.2002 152 812.00 150 806.00 2 006.00 1.33% - - -
30.06.2002 150 806.00 148 911.00 1 895.00 1.27% - - -
31.05.2002 148 911.00 145 917.00 2 994.00 2.05% - - -
30.04.2002 145 917.00 136 024.00 9 893.00 7.27% - - -
31.03.2002 136 024.00 134 709.00 1 315.00 0.98% - - -
28.02.2002 134 709.00 133 808.00 901.00 0.67% - - -
31.01.2002 133 808.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady nad 1 rok (Kč) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady nad 1 rok (Kč) (Stavební spořitelny - vklady v Kč)
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies