Netermínované vklady klientů celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (EUR)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Netermínované vklady klientů celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 28.02.2019 325 046.60
Min 31.03.2002 41 545.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 319 667.60 325 046.60 -5 379.00 -1.65% 288 149.40 31 518.20 10.94%
28.02.2019 325 046.60 308 305.00 16 741.60 5.43% 290 960.30 34 086.30 11.72%
31.01.2019 308 305.00 295 686.60 12 618.40 4.27% 283 226.10 25 078.90 8.85%
31.12.2018 295 686.60 317 457.90 -21 771.30 -6.86% 261 469.90 34 216.70 13.09%
30.11.2018 317 457.90 298 517.80 18 940.10 6.34% 280 437.00 37 020.90 13.20%
31.10.2018 298 517.80 286 901.70 11 616.10 4.05% 270 900.50 27 617.30 10.19%
30.09.2018 286 901.70 305 935.60 -19 033.90 -6.22% 269 140.60 17 761.10 6.60%
31.08.2018 305 935.60 310 484.70 -4 549.10 -1.47% 273 253.30 32 682.30 11.96%
31.07.2018 310 484.70 295 413.30 15 071.40 5.10% 259 446.00 51 038.70 19.67%
30.06.2018 295 413.30 300 820.40 -5 407.10 -1.80% 259 655.90 35 757.40 13.77%
31.05.2018 300 820.40 290 544.90 10 275.50 3.54% 259 612.50 41 207.90 15.87%
30.04.2018 290 544.90 288 149.40 2 395.50 0.83% 234 759.30 55 785.60 23.76%
31.03.2018 288 149.40 290 960.30 -2 810.90 -0.97% 230 862.60 57 286.80 24.81%
28.02.2018 290 960.30 283 226.10 7 734.20 2.73% 293 180.70 -2 220.40 -0.76%
31.01.2018 283 226.10 261 469.90 21 756.20 8.32% 274 354.00 8 872.10 3.23%
31.12.2017 261 469.90 280 437.00 -18 967.10 -6.76% 274 114.40 -12 644.50 -4.61%
30.11.2017 280 437.00 270 900.50 9 536.50 3.52% 282 431.20 -1 994.20 -0.71%
31.10.2017 270 900.50 269 140.60 1 759.90 0.65% 284 967.60 -14 067.10 -4.94%
30.09.2017 269 140.60 273 253.30 -4 112.70 -1.50% 285 933.20 -16 792.60 -5.87%
31.08.2017 273 253.30 259 446.00 13 807.30 5.32% 285 051.80 -11 798.50 -4.14%
31.07.2017 259 446.00 259 655.90 - 209.90 -0.08% 278 760.30 -19 314.30 -6.93%
30.06.2017 259 655.90 259 612.50 43.40 0.02% 274 248.40 -14 592.50 -5.32%
31.05.2017 259 612.50 234 759.30 24 853.20 10.59% 293 760.00 -34 147.50 -11.62%
30.04.2017 234 759.30 230 862.60 3 896.70 1.69% 278 488.60 -43 729.30 -15.70%
31.03.2017 230 862.60 293 180.70 -62 318.10 -21.26% 285 554.00 -54 691.40 -19.15%
28.02.2017 293 180.70 274 354.00 18 826.70 6.86% 268 904.50 24 276.20 9.03%
31.01.2017 274 354.00 274 114.40 239.60 0.09% 263 493.80 10 860.20 4.12%
31.12.2016 274 114.40 282 431.20 -8 316.80 -2.94% 261 411.10 12 703.30 4.86%
30.11.2016 282 431.20 284 967.60 -2 536.40 -0.89% 284 927.70 -2 496.50 -0.88%
31.10.2016 284 967.60 285 933.20 - 965.60 -0.34% 263 047.30 21 920.30 8.33%
30.09.2016 285 933.20 285 051.80 881.40 0.31% 248 418.00 37 515.20 15.10%
31.08.2016 285 051.80 278 760.30 6 291.50 2.26% 259 647.30 25 404.50 9.78%
31.07.2016 278 760.30 274 248.40 4 511.90 1.65% 259 802.50 18 957.80 7.30%
30.06.2016 274 248.40 293 760.00 -19 511.60 -6.64% 262 004.00 12 244.40 4.67%
31.05.2016 293 760.00 278 488.60 15 271.40 5.48% 263 194.30 30 565.70 11.61%
30.04.2016 278 488.60 285 554.00 -7 065.40 -2.47% 256 011.40 22 477.20 8.78%
31.03.2016 285 554.00 268 904.50 16 649.50 6.19% 259 418.10 26 135.90 10.07%
29.02.2016 268 904.50 263 493.80 5 410.70 2.05% 263 129.50 5 775.00 2.19%
31.01.2016 263 493.80 261 411.10 2 082.70 0.80% 244 903.70 18 590.10 7.59%
31.12.2015 261 411.10 284 927.70 -23 516.60 -8.25% 244 297.90 17 113.20 7.00%
30.11.2015 284 927.70 263 047.30 21 880.40 8.32% 244 801.40 40 126.30 16.39%
31.10.2015 263 047.30 248 418.00 14 629.30 5.89% 241 582.20 21 465.10 8.89%
30.09.2015 248 418.00 259 647.30 -11 229.30 -4.32% 243 296.10 5 121.90 2.11%
31.08.2015 259 647.30 259 802.50 - 155.20 -0.06% 236 209.20 23 438.10 9.92%
31.07.2015 259 802.50 262 004.00 -2 201.50 -0.84% 228 446.40 31 356.10 13.73%
30.06.2015 262 004.00 263 194.30 -1 190.30 -0.45% 223 063.20 38 940.80 17.46%
31.05.2015 263 194.30 256 011.40 7 182.90 2.81% 202 546.20 60 648.10 29.94%
30.04.2015 256 011.40 259 418.10 -3 406.70 -1.31% 195 910.40 60 101.00 30.68%
31.03.2015 259 418.10 263 129.50 -3 711.40 -1.41% 193 436.90 65 981.20 34.11%
28.02.2015 263 129.50 244 903.70 18 225.80 7.44% 210 135.00 52 994.50 25.22%
31.01.2015 244 903.70 244 297.90 605.80 0.25% 188 506.10 56 397.60 29.92%
31.12.2014 244 297.90 244 801.40 - 503.50 -0.21% 194 288.50 50 009.40 25.74%
30.11.2014 244 801.40 241 582.20 3 219.20 1.33% 191 291.20 53 510.20 27.97%
31.10.2014 241 582.20 243 296.10 -1 713.90 -0.70% 195 201.80 46 380.40 23.76%
30.09.2014 243 296.10 236 209.20 7 086.90 3.00% 188 255.60 55 040.50 29.24%
31.08.2014 236 209.20 228 446.40 7 762.80 3.40% 197 984.00 38 225.20 19.31%
31.07.2014 228 446.40 223 063.20 5 383.20 2.41% 208 103.40 20 343.00 9.78%
30.06.2014 223 063.20 202 546.20 20 517.00 10.13% 182 268.10 40 795.10 22.38%
31.05.2014 202 546.20 195 910.40 6 635.80 3.39% 183 074.10 19 472.10 10.64%
30.04.2014 195 910.40 193 436.90 2 473.50 1.28% 174 181.20 21 729.20 12.47%
31.03.2014 193 436.90 210 135.00 -16 698.10 -7.95% 155 479.10 37 957.80 24.41%
28.02.2014 210 135.00 188 506.10 21 628.90 11.47% 162 140.00 47 995.00 29.60%
31.01.2014 188 506.10 194 288.50 -5 782.40 -2.98% 161 896.80 26 609.30 16.44%
31.12.2013 194 288.50 191 291.20 2 997.30 1.57% 169 721.60 24 566.90 14.47%
30.11.2013 191 291.20 195 201.80 -3 910.60 -2.00% 158 079.90 33 211.30 21.01%
31.10.2013 195 201.80 188 255.60 6 946.20 3.69% 156 798.90 38 402.90 24.49%
30.09.2013 188 255.60 197 984.00 -9 728.40 -4.91% 156 635.60 31 620.00 20.19%
31.08.2013 197 984.00 208 103.40 -10 119.40 -4.86% 161 248.00 36 736.00 22.78%
31.07.2013 208 103.40 182 268.10 25 835.30 14.17% 155 987.00 52 116.40 33.41%
30.06.2013 182 268.10 183 074.10 - 806.00 -0.44% 126 735.50 55 532.60 43.82%
31.05.2013 183 074.10 174 181.20 8 892.90 5.11% 125 870.00 57 204.10 45.45%
30.04.2013 174 181.20 155 479.10 18 702.10 12.03% 130 920.60 43 260.60 33.04%
31.03.2013 155 479.10 162 140.00 -6 660.90 -4.11% 126 182.60 29 296.50 23.22%
28.02.2013 162 140.00 161 896.80 243.20 0.15% 130 435.00 31 705.00 24.31%
31.01.2013 161 896.80 169 721.60 -7 824.80 -4.61% 132 820.60 29 076.20 21.89%
31.12.2012 169 721.60 158 079.90 11 641.70 7.36% 129 507.70 40 213.90 31.05%
30.11.2012 158 079.90 156 798.90 1 281.00 0.82% 117 595.70 40 484.20 34.43%
31.10.2012 156 798.90 156 635.60 163.30 0.10% 119 060.10 37 738.80 31.70%
30.09.2012 156 635.60 161 248.00 -4 612.40 -2.86% 113 176.50 43 459.10 38.40%
31.08.2012 161 248.00 155 987.00 5 261.00 3.37% 116 700.40 44 547.60 38.17%
31.07.2012 155 987.00 126 735.50 29 251.50 23.08% 116 713.60 39 273.40 33.65%
30.06.2012 126 735.50 125 870.00 865.50 0.69% 115 367.10 11 368.40 9.85%
31.05.2012 125 870.00 130 920.60 -5 050.60 -3.86% 117 553.10 8 316.90 7.08%
30.04.2012 130 920.60 126 182.60 4 738.00 3.75% 119 672.90 11 247.70 9.40%
31.03.2012 126 182.60 130 435.00 -4 252.40 -3.26% 118 725.10 7 457.50 6.28%
29.02.2012 130 435.00 132 820.60 -2 385.60 -1.80% 120 273.30 10 161.70 8.45%
31.01.2012 132 820.60 129 507.70 3 312.90 2.56% 120 801.70 12 018.90 9.95%
31.12.2011 129 507.70 117 595.70 11 912.00 10.13% 122 681.10 6 826.60 5.56%
30.11.2011 117 595.70 119 060.10 -1 464.40 -1.23% 123 765.50 -6 169.80 -4.99%
31.10.2011 119 060.10 113 176.50 5 883.60 5.20% 128 325.50 -9 265.40 -7.22%
30.09.2011 113 176.50 116 700.40 -3 523.90 -3.02% 128 036.70 -14 860.20 -11.61%
31.08.2011 116 700.40 116 713.60 -13.20 -0.01% 126 382.20 -9 681.80 -7.66%
31.07.2011 116 713.60 115 367.10 1 346.50 1.17% 123 152.40 -6 438.80 -5.23%
30.06.2011 115 367.10 117 553.10 -2 186.00 -1.86% 116 737.20 -1 370.10 -1.17%
31.05.2011 117 553.10 119 672.90 -2 119.80 -1.77% 121 585.70 -4 032.60 -3.32%
30.04.2011 119 672.90 118 725.10 947.80 0.80% 121 121.40 -1 448.50 -1.20%
31.03.2011 118 725.10 120 273.30 -1 548.20 -1.29% 118 412.30 312.80 0.26%
28.02.2011 120 273.30 120 801.70 - 528.40 -0.44% 117 347.10 2 926.20 2.49%
31.01.2011 120 801.70 122 681.10 -1 879.40 -1.53% 112 982.90 7 818.80 6.92%
31.12.2010 122 681.10 123 765.50 -1 084.40 -0.88% 118 842.90 3 838.20 3.23%
30.11.2010 123 765.50 128 325.50 -4 560.00 -3.55% 125 871.70 -2 106.20 -1.67%
31.10.2010 128 325.50 128 036.70 288.80 0.23% 117 129.30 11 196.20 9.56%
30.09.2010 128 036.70 126 382.20 1 654.50 1.31% 116 141.90 11 894.80 10.24%
31.08.2010 126 382.20 123 152.40 3 229.80 2.62% 121 398.50 4 983.70 4.11%
31.07.2010 123 152.40 116 737.20 6 415.20 5.50% 119 014.90 4 137.50 3.48%
30.06.2010 116 737.20 121 585.70 -4 848.50 -3.99% 114 309.70 2 427.50 2.12%
31.05.2010 121 585.70 121 121.40 464.30 0.38% 104 044.20 17 541.50 16.86%
30.04.2010 121 121.40 118 412.30 2 709.10 2.29% 108 727.50 12 393.90 11.40%
31.03.2010 118 412.30 117 347.10 1 065.20 0.91% 110 911.40 7 500.90 6.76%
28.02.2010 117 347.10 112 982.90 4 364.20 3.86% 108 107.30 9 239.80 8.55%
31.01.2010 112 982.90 118 842.90 -5 860.00 -4.93% 103 428.10 9 554.80 9.24%
31.12.2009 118 842.90 125 871.70 -7 028.80 -5.58% 96 612.70 22 230.20 23.01%
30.11.2009 125 871.70 117 129.30 8 742.40 7.46% 90 982.20 34 889.50 38.35%
31.10.2009 117 129.30 116 141.90 987.40 0.85% 89 670.80 27 458.50 30.62%
30.09.2009 116 141.90 121 398.50 -5 256.60 -4.33% 88 650.40 27 491.50 31.01%
31.08.2009 121 398.50 119 014.90 2 383.60 2.00% 91 460.20 29 938.30 32.73%
31.07.2009 119 014.90 114 309.70 4 705.20 4.12% 94 068.20 24 946.70 26.52%
30.06.2009 114 309.70 104 044.20 10 265.50 9.87% 102 303.00 12 006.70 11.74%
31.05.2009 104 044.20 108 727.50 -4 683.30 -4.31% 95 843.40 8 200.80 8.56%
30.04.2009 108 727.50 110 911.40 -2 183.90 -1.97% 92 777.70 15 949.80 17.19%
31.03.2009 110 911.40 108 107.30 2 804.10 2.59% 92 465.60 18 445.80 19.95%
28.02.2009 108 107.30 103 428.10 4 679.20 4.52% 96 431.80 11 675.50 12.11%
31.01.2009 103 428.10 96 612.70 6 815.40 7.05% 110 933.40 -7 505.30 -6.77%
31.12.2008 96 612.70 90 982.20 5 630.50 6.19% 112 921.50 -16 308.80 -14.44%
30.11.2008 90 982.20 89 670.80 1 311.40 1.46% 108 443.50 -17 461.30 -16.10%
31.10.2008 89 670.80 88 650.40 1 020.40 1.15% 107 437.00 -17 766.20 -16.54%
30.09.2008 88 650.40 91 460.20 -2 809.80 -3.07% 99 396.80 -10 746.40 -10.81%
31.08.2008 91 460.20 94 068.20 -2 608.00 -2.77% 103 723.80 -12 263.60 -11.82%
31.07.2008 94 068.20 102 303.00 -8 234.80 -8.05% 98 178.40 -4 110.20 -4.19%
30.06.2008 102 303.00 95 843.40 6 459.60 6.74% 93 338.30 8 964.70 9.60%
31.05.2008 95 843.40 92 777.70 3 065.70 3.30% 88 912.60 6 930.80 7.79%
30.04.2008 92 777.70 92 465.60 312.10 0.34% 89 063.20 3 714.50 4.17%
31.03.2008 92 465.60 96 431.80 -3 966.20 -4.11% 85 055.40 7 410.20 8.71%
29.02.2008 96 431.80 110 933.40 -14 501.60 -13.07% 84 092.30 12 339.50 14.67%
31.01.2008 110 933.40 112 921.50 -1 988.10 -1.76% 82 662.60 28 270.80 34.20%
31.12.2007 112 921.50 108 443.50 4 478.00 4.13% 84 576.70 28 344.80 33.51%
30.11.2007 108 443.50 107 437.00 1 006.50 0.94% 82 594.60 25 848.90 31.30%
31.10.2007 107 437.00 99 396.80 8 040.20 8.09% 80 836.30 26 600.70 32.91%
30.09.2007 99 396.80 103 723.80 -4 327.00 -4.17% 75 703.40 23 693.40 31.30%
31.08.2007 103 723.80 98 178.40 5 545.40 5.65% 74 900.90 28 822.90 38.48%
31.07.2007 98 178.40 93 338.30 4 840.10 5.19% 72 677.00 25 501.40 35.09%
30.06.2007 93 338.30 88 912.60 4 425.70 4.98% 72 274.00 21 064.30 29.14%
31.05.2007 88 912.60 89 063.20 - 150.60 -0.17% 79 211.90 9 700.70 12.25%
30.04.2007 89 063.20 85 055.40 4 007.80 4.71% 72 867.30 16 195.90 22.23%
31.03.2007 85 055.40 84 092.30 963.10 1.15% 69 756.80 15 298.60 21.93%
28.02.2007 84 092.30 82 662.60 1 429.70 1.73% 74 496.00 9 596.30 12.88%
31.01.2007 82 662.60 84 576.70 -1 914.10 -2.26% 76 123.30 6 539.30 8.59%
31.12.2006 84 576.70 82 594.60 1 982.10 2.40% 76 224.50 8 352.20 10.96%
30.11.2006 82 594.60 80 836.30 1 758.30 2.18% 73 014.70 9 579.90 13.12%
31.10.2006 80 836.30 75 703.40 5 132.90 6.78% 70 165.30 10 671.00 15.21%
30.09.2006 75 703.40 74 900.90 802.50 1.07% 66 869.50 8 833.90 13.21%
31.08.2006 74 900.90 72 677.00 2 223.90 3.06% 65 030.20 9 870.70 15.18%
31.07.2006 72 677.00 72 274.00 403.00 0.56% 63 184.70 9 492.30 15.02%
30.06.2006 72 274.00 79 211.90 -6 937.90 -8.76% 61 488.30 10 785.70 17.54%
31.05.2006 79 211.90 72 867.30 6 344.60 8.71% 70 262.90 8 949.00 12.74%
30.04.2006 72 867.30 69 756.80 3 110.50 4.46% 69 641.80 3 225.50 4.63%
31.03.2006 69 756.80 74 496.00 -4 739.20 -6.36% 58 786.80 10 970.00 18.66%
28.02.2006 74 496.00 76 123.30 -1 627.30 -2.14% 62 126.10 12 369.90 19.91%
31.01.2006 76 123.30 76 224.50 - 101.20 -0.13% 63 337.90 12 785.40 20.19%
31.12.2005 76 224.50 73 014.70 3 209.80 4.40% 63 238.20 12 986.30 20.54%
30.11.2005 73 014.70 70 165.30 2 849.40 4.06% 63 660.40 9 354.30 14.69%
31.10.2005 70 165.30 66 869.50 3 295.80 4.93% 62 821.20 7 344.10 11.69%
30.09.2005 66 869.50 65 030.20 1 839.30 2.83% 60 999.90 5 869.60 9.62%
31.08.2005 65 030.20 63 184.70 1 845.50 2.92% 58 288.90 6 741.30 11.57%
31.07.2005 63 184.70 61 488.30 1 696.40 2.76% 59 312.50 3 872.20 6.53%
30.06.2005 61 488.30 70 262.90 -8 774.60 -12.49% 58 545.90 2 942.40 5.03%
31.05.2005 70 262.90 69 641.80 621.10 0.89% 59 735.40 10 527.50 17.62%
30.04.2005 69 641.80 58 786.80 10 855.00 18.46% 54 808.70 14 833.10 27.06%
31.03.2005 58 786.80 62 126.10 -3 339.30 -5.38% 52 568.90 6 217.90 11.83%
28.02.2005 62 126.10 63 337.90 -1 211.80 -1.91% 51 103.30 11 022.80 21.57%
31.01.2005 63 337.90 63 238.20 99.70 0.16% 50 602.80 12 735.10 25.17%
31.12.2004 63 238.20 63 660.40 - 422.20 -0.66% 52 067.80 11 170.40 21.45%
30.11.2004 63 660.40 62 821.20 839.20 1.34% 52 837.60 10 822.80 20.48%
31.10.2004 62 821.20 60 999.90 1 821.30 2.99% 52 915.50 9 905.70 18.72%
30.09.2004 60 999.90 58 288.90 2 711.00 4.65% 51 176.50 9 823.40 19.20%
31.08.2004 58 288.90 59 312.50 -1 023.60 -1.73% 49 333.20 8 955.70 18.15%
31.07.2004 59 312.50 58 545.90 766.60 1.31% 48 313.40 10 999.10 22.77%
30.06.2004 58 545.90 59 735.40 -1 189.50 -1.99% 46 460.20 12 085.70 26.01%
31.05.2004 59 735.40 54 808.70 4 926.70 8.99% 44 392.30 15 343.10 34.56%
30.04.2004 54 808.70 52 568.90 2 239.80 4.26% 46 475.70 8 333.00 17.93%
31.03.2004 52 568.90 51 103.30 1 465.60 2.87% 42 921.40 9 647.50 22.48%
29.02.2004 51 103.30 50 602.80 500.50 0.99% 44 740.00 6 363.30 14.22%
31.01.2004 50 602.80 52 067.80 -1 465.00 -2.81% 45 004.90 5 597.90 12.44%
31.12.2003 52 067.80 52 837.60 - 769.80 -1.46% 46 006.70 6 061.10 13.17%
30.11.2003 52 837.60 52 915.50 -77.90 -0.15% 43 004.00 9 833.60 22.87%
31.10.2003 52 915.50 51 176.50 1 739.00 3.40% 43 331.30 9 584.20 22.12%
30.09.2003 51 176.50 49 333.20 1 843.30 3.74% 46 575.80 4 600.70 9.88%
31.08.2003 49 333.20 48 313.40 1 019.80 2.11% 45 736.90 3 596.30 7.86%
31.07.2003 48 313.40 46 460.20 1 853.20 3.99% 45 113.60 3 199.80 7.09%
30.06.2003 46 460.20 44 392.30 2 067.90 4.66% 48 615.10 -2 154.90 -4.43%
31.05.2003 44 392.30 46 475.70 -2 083.40 -4.48% 50 453.40 -6 061.10 -12.01%
30.04.2003 46 475.70 42 921.40 3 554.30 8.28% 62 112.10 -15 636.40 -25.17%
31.03.2003 42 921.40 44 740.00 -1 818.60 -4.06% 41 545.50 1 375.90 3.31%
28.02.2003 44 740.00 45 004.90 - 264.90 -0.59% 43 133.10 1 606.90 3.73%
31.01.2003 45 004.90 46 006.70 -1 001.80 -2.18% 45 087.50 -82.60 -0.18%
31.12.2002 46 006.70 43 004.00 3 002.70 6.98% - - -
30.11.2002 43 004.00 43 331.30 - 327.30 -0.76% - - -
31.10.2002 43 331.30 46 575.80 -3 244.50 -6.97% - - -
30.09.2002 46 575.80 45 736.90 838.90 1.83% - - -
31.08.2002 45 736.90 45 113.60 623.30 1.38% - - -
31.07.2002 45 113.60 48 615.10 -3 501.50 -7.20% - - -
30.06.2002 48 615.10 50 453.40 -1 838.30 -3.64% - - -
31.05.2002 50 453.40 62 112.10 -11 658.70 -18.77% - - -
30.04.2002 62 112.10 41 545.50 20 566.60 49.50% - - -
31.03.2002 41 545.50 43 133.10 -1 587.60 -3.68% - - -
28.02.2002 43 133.10 45 087.50 -1 954.40 -4.33% - - -
31.01.2002 45 087.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Netermínované vklady klientů celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Netermínované vklady klientů celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Netermínované vklady klientů celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Netermínované vklady klientů celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Netermínované vklady klientů celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Netermínované vklady klientů celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Netermínované vklady klientů celkem (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Netermínované vklady klientů celkem (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Netermínované vklady klientů celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Netermínované vklady klientů celkem (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Netermínované vklady klientů celkem (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies