Vklady do 1 roku včetně (Kč) (Stavební spořitelny - vklady v Kč) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stavební spořitelny - vklady v Kč

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Stavební spořitelny - vklady v Kč (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Stavební spořitelny - vklady v Kč (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady do 1 roku včetně (Kč) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2008 331 518.00
Min 31.08.2002 10.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
28.02.2019 158 658.00 159 928.00 -1 270.00 -0.79% 171 084.00 -12 426.00 -7.26%
31.01.2019 159 928.00 164 524.00 -4 596.00 -2.79% 172 482.00 -12 554.00 -7.28%
31.12.2018 164 524.00 157 607.00 6 917.00 4.39% 176 622.00 -12 098.00 -6.85%
30.11.2018 157 607.00 157 431.00 176.00 0.11% 167 547.00 -9 940.00 -5.93%
31.10.2018 157 431.00 159 360.00 -1 929.00 -1.21% 167 616.00 -10 185.00 -6.08%
30.09.2018 159 360.00 160 472.00 -1 112.00 -0.69% 170 249.00 -10 889.00 -6.40%
31.08.2018 160 472.00 161 684.00 -1 212.00 -0.75% 171 174.00 -10 702.00 -6.25%
31.07.2018 161 684.00 164 179.00 -2 495.00 -1.52% 173 153.00 -11 469.00 -6.62%
30.06.2018 164 179.00 166 266.00 -2 087.00 -1.26% 174 565.00 -10 386.00 -5.95%
31.05.2018 166 266.00 168 224.00 -1 958.00 -1.16% 176 976.00 -10 710.00 -6.05%
30.04.2018 168 224.00 169 568.00 -1 344.00 -0.79% 180 475.00 -12 251.00 -6.79%
31.03.2018 169 568.00 171 084.00 -1 516.00 -0.89% 178 735.00 -9 167.00 -5.13%
28.02.2018 171 084.00 172 482.00 -1 398.00 -0.81% 178 248.00 -7 164.00 -4.02%
31.01.2018 172 482.00 176 622.00 -4 140.00 -2.34% 184 399.00 -11 917.00 -6.46%
31.12.2017 176 622.00 167 547.00 9 075.00 5.42% 188 107.00 -11 485.00 -6.11%
30.11.2017 167 547.00 167 616.00 -69.00 -0.04% 176 489.00 -8 942.00 -5.07%
31.10.2017 167 616.00 170 249.00 -2 633.00 -1.55% 176 061.00 -8 445.00 -4.80%
30.09.2017 170 249.00 171 174.00 - 925.00 -0.54% 176 687.00 -6 438.00 -3.64%
31.08.2017 171 174.00 173 153.00 -1 979.00 -1.14% 178 204.00 -7 030.00 -3.94%
31.07.2017 173 153.00 174 565.00 -1 412.00 -0.81% 180 520.00 -7 367.00 -4.08%
30.06.2017 174 565.00 176 976.00 -2 411.00 -1.36% 184 360.00 -9 795.00 -5.31%
31.05.2017 176 976.00 180 475.00 -3 499.00 -1.94% 191 694.00 -14 718.00 -7.68%
30.04.2017 180 475.00 178 735.00 1 740.00 0.97% 204 692.00 -24 217.00 -11.83%
31.03.2017 178 735.00 178 248.00 487.00 0.27% 206 343.00 -27 608.00 -13.38%
28.02.2017 178 248.00 184 399.00 -6 151.00 -3.34% 208 324.00 -30 076.00 -14.44%
31.01.2017 184 399.00 188 107.00 -3 708.00 -1.97% 211 051.00 -26 652.00 -12.63%
31.12.2016 188 107.00 176 489.00 11 618.00 6.58% 212 460.00 -24 353.00 -11.46%
30.11.2016 176 489.00 176 061.00 428.00 0.24% 202 235.00 -25 746.00 -12.73%
31.10.2016 176 061.00 176 687.00 - 626.00 -0.35% 201 586.00 -25 525.00 -12.66%
30.09.2016 176 687.00 178 204.00 -1 517.00 -0.85% 201 448.00 -24 761.00 -12.29%
31.08.2016 178 204.00 180 520.00 -2 316.00 -1.28% 203 709.00 -25 505.00 -12.52%
31.07.2016 180 520.00 184 360.00 -3 840.00 -2.08% 208 252.00 -27 732.00 -13.32%
30.06.2016 184 360.00 191 694.00 -7 334.00 -3.83% 212 904.00 -28 544.00 -13.41%
31.05.2016 191 694.00 204 692.00 -12 998.00 -6.35% 221 350.00 -29 656.00 -13.40%
30.04.2016 204 692.00 206 343.00 -1 651.00 -0.80% 228 862.00 -24 170.00 -10.56%
31.03.2016 206 343.00 208 324.00 -1 981.00 -0.95% 232 187.00 -25 844.00 -11.13%
29.02.2016 208 324.00 211 051.00 -2 727.00 -1.29% 235 987.00 -27 663.00 -11.72%
31.01.2016 211 051.00 212 460.00 -1 409.00 -0.66% 238 827.00 -27 776.00 -11.63%
31.12.2015 212 460.00 202 235.00 10 225.00 5.06% 239 977.00 -27 517.00 -11.47%
30.11.2015 202 235.00 201 586.00 649.00 0.32% 231 555.00 -29 320.00 -12.66%
31.10.2015 201 586.00 201 448.00 138.00 0.07% 232 495.00 -30 909.00 -13.29%
30.09.2015 201 448.00 203 709.00 -2 261.00 -1.11% 235 777.00 -34 329.00 -14.56%
31.08.2015 203 709.00 208 252.00 -4 543.00 -2.18% 235 882.00 -32 173.00 -13.64%
31.07.2015 208 252.00 212 904.00 -4 652.00 -2.19% 239 680.00 -31 428.00 -13.11%
30.06.2015 212 904.00 221 350.00 -8 446.00 -3.82% 244 520.00 -31 616.00 -12.93%
31.05.2015 221 350.00 228 862.00 -7 512.00 -3.28% 248 177.00 -26 827.00 -10.81%
30.04.2015 228 862.00 232 187.00 -3 325.00 -1.43% 251 604.00 -22 742.00 -9.04%
31.03.2015 232 187.00 235 987.00 -3 800.00 -1.61% 254 072.00 -21 885.00 -8.61%
28.02.2015 235 987.00 238 827.00 -2 840.00 -1.19% 257 810.00 -21 823.00 -8.46%
31.01.2015 238 827.00 239 977.00 -1 150.00 -0.48% 261 889.00 -23 062.00 -8.81%
31.12.2014 239 977.00 231 555.00 8 422.00 3.64% 263 171.00 -23 194.00 -8.81%
30.11.2014 231 555.00 232 495.00 - 940.00 -0.40% 255 062.00 -23 507.00 -9.22%
31.10.2014 232 495.00 235 777.00 -3 282.00 -1.39% 256 374.00 -23 879.00 -9.31%
30.09.2014 235 777.00 235 882.00 - 105.00 -0.04% 256 920.00 -21 143.00 -8.23%
31.08.2014 235 882.00 239 680.00 -3 798.00 -1.58% 259 077.00 -23 195.00 -8.95%
31.07.2014 239 680.00 244 520.00 -4 840.00 -1.98% 261 992.00 -22 312.00 -8.52%
30.06.2014 244 520.00 248 177.00 -3 657.00 -1.47% 265 057.00 -20 537.00 -7.75%
31.05.2014 248 177.00 251 604.00 -3 427.00 -1.36% 267 257.00 -19 080.00 -7.14%
30.04.2014 251 604.00 254 072.00 -2 468.00 -0.97% 269 344.00 -17 740.00 -6.59%
31.03.2014 254 072.00 257 810.00 -3 738.00 -1.45% 269 344.00 -15 272.00 -5.67%
28.02.2014 257 810.00 261 889.00 -4 079.00 -1.56% 270 763.00 -12 953.00 -4.78%
31.01.2014 261 889.00 263 171.00 -1 282.00 -0.49% 272 605.00 -10 716.00 -3.93%
31.12.2013 263 171.00 255 062.00 8 109.00 3.18% 273 179.00 -10 008.00 -3.66%
30.11.2013 255 062.00 256 374.00 -1 312.00 -0.51% 261 459.00 -6 397.00 -2.45%
31.10.2013 256 374.00 256 920.00 - 546.00 -0.21% 261 914.00 -5 540.00 -2.12%
30.09.2013 256 920.00 259 077.00 -2 157.00 -0.83% 261 183.00 -4 263.00 -1.63%
31.08.2013 259 077.00 261 992.00 -2 915.00 -1.11% 261 438.00 -2 361.00 -0.90%
31.07.2013 261 992.00 265 057.00 -3 065.00 -1.16% 262 316.00 - 324.00 -0.12%
30.06.2013 265 057.00 267 257.00 -2 200.00 -0.82% 263 877.00 1 180.00 0.45%
31.05.2013 267 257.00 269 344.00 -2 087.00 -0.77% 267 044.00 213.00 0.08%
30.04.2013 269 344.00 269 344.00 0.00 0.00 269 827.00 - 483.00 -0.18%
31.03.2013 269 344.00 270 763.00 -1 419.00 -0.52% 270 777.00 -1 433.00 -0.53%
28.02.2013 270 763.00 272 605.00 -1 842.00 -0.68% 273 462.00 -2 699.00 -0.99%
31.01.2013 272 605.00 273 179.00 - 574.00 -0.21% 275 852.00 -3 247.00 -1.18%
31.12.2012 273 179.00 261 459.00 11 720.00 4.48% 275 879.00 -2 700.00 -0.98%
30.11.2012 261 459.00 261 914.00 - 455.00 -0.17% 267 652.00 -6 193.00 -2.31%
31.10.2012 261 914.00 261 183.00 731.00 0.28% 267 809.00 -5 895.00 -2.20%
30.09.2012 261 183.00 261 438.00 - 255.00 -0.10% 267 450.00 -6 267.00 -2.34%
31.08.2012 261 438.00 262 316.00 - 878.00 -0.33% 269 085.00 -7 647.00 -2.84%
31.07.2012 262 316.00 263 877.00 -1 561.00 -0.59% 271 099.00 -8 783.00 -3.24%
30.06.2012 263 877.00 267 044.00 -3 167.00 -1.19% 273 234.00 -9 357.00 -3.42%
31.05.2012 267 044.00 269 827.00 -2 783.00 -1.03% 275 993.00 -8 949.00 -3.24%
30.04.2012 269 827.00 270 777.00 - 950.00 -0.35% 277 061.00 -7 234.00 -2.61%
31.03.2012 270 777.00 273 462.00 -2 685.00 -0.98% 277 595.00 -6 818.00 -2.46%
29.02.2012 273 462.00 275 852.00 -2 390.00 -0.87% 280 316.00 -6 854.00 -2.44%
31.01.2012 275 852.00 275 879.00 -27.00 -0.01% 283 516.00 -7 664.00 -2.70%
31.12.2011 275 879.00 267 652.00 8 227.00 3.07% 286 927.00 -11 048.00 -3.85%
30.11.2011 267 652.00 267 809.00 - 157.00 -0.06% 282 712.00 -15 060.00 -5.33%
31.10.2011 267 809.00 267 450.00 359.00 0.13% 285 835.00 -18 026.00 -6.31%
30.09.2011 267 450.00 269 085.00 -1 635.00 -0.61% 288 703.00 -21 253.00 -7.36%
31.08.2011 269 085.00 271 099.00 -2 014.00 -0.74% 291 174.00 -22 089.00 -7.59%
31.07.2011 271 099.00 273 234.00 -2 135.00 -0.78% 293 153.00 -22 054.00 -7.52%
30.06.2011 273 234.00 275 993.00 -2 759.00 -1.00% 295 535.00 -22 301.00 -7.55%
31.05.2011 275 993.00 277 061.00 -1 068.00 -0.39% 298 151.00 -22 158.00 -7.43%
30.04.2011 277 061.00 277 595.00 - 534.00 -0.19% 300 936.00 -23 875.00 -7.93%
31.03.2011 277 595.00 280 316.00 -2 721.00 -0.97% 297 509.00 -19 914.00 -6.69%
28.02.2011 280 316.00 283 516.00 -3 200.00 -1.13% 300 465.00 -20 149.00 -6.71%
31.01.2011 283 516.00 286 927.00 -3 411.00 -1.19% 312 374.00 -28 858.00 -9.24%
31.12.2010 286 927.00 282 712.00 4 215.00 1.49% 314 499.00 -27 572.00 -8.77%
30.11.2010 282 712.00 285 835.00 -3 123.00 -1.09% 303 475.00 -20 763.00 -6.84%
31.10.2010 285 835.00 288 703.00 -2 868.00 -0.99% 303 859.00 -18 024.00 -5.93%
30.09.2010 288 703.00 291 174.00 -2 471.00 -0.85% 305 118.00 -16 415.00 -5.38%
31.08.2010 291 174.00 293 153.00 -1 979.00 -0.68% 306 856.00 -15 682.00 -5.11%
31.07.2010 293 153.00 295 535.00 -2 382.00 -0.81% 308 933.00 -15 780.00 -5.11%
30.06.2010 295 535.00 298 151.00 -2 616.00 -0.88% 311 740.00 -16 205.00 -5.20%
31.05.2010 298 151.00 300 936.00 -2 785.00 -0.93% 315 492.00 -17 341.00 -5.50%
30.04.2010 300 936.00 297 509.00 3 427.00 1.15% 319 573.00 -18 637.00 -5.83%
31.03.2010 297 509.00 300 465.00 -2 956.00 -0.98% 316 655.00 -19 146.00 -6.05%
28.02.2010 300 465.00 312 374.00 -11 909.00 -3.81% 321 814.00 -21 349.00 -6.63%
31.01.2010 312 374.00 314 499.00 -2 125.00 -0.68% 327 450.00 -15 076.00 -4.60%
31.12.2009 314 499.00 303 475.00 11 024.00 3.63% 331 518.00 -17 019.00 -5.13%
30.11.2009 303 475.00 303 859.00 - 384.00 -0.13% 273 554.00 29 921.00 10.94%
31.10.2009 303 859.00 305 118.00 -1 259.00 -0.41% 256 258.00 47 601.00 18.58%
30.09.2009 305 118.00 306 856.00 -1 738.00 -0.57% 244 765.00 60 353.00 24.66%
31.08.2009 306 856.00 308 933.00 -2 077.00 -0.67% 235 495.00 71 361.00 30.30%
31.07.2009 308 933.00 311 740.00 -2 807.00 -0.90% 230 115.00 78 818.00 34.25%
30.06.2009 311 740.00 315 492.00 -3 752.00 -1.19% 225 698.00 86 042.00 38.12%
31.05.2009 315 492.00 319 573.00 -4 081.00 -1.28% 222 885.00 92 607.00 41.55%
30.04.2009 319 573.00 316 655.00 2 918.00 0.92% 221 694.00 97 879.00 44.15%
31.03.2009 316 655.00 321 814.00 -5 159.00 -1.60% 214 084.00 102 571.00 47.91%
28.02.2009 321 814.00 327 450.00 -5 636.00 -1.72% 209 374.00 112 440.00 53.70%
31.01.2009 327 450.00 331 518.00 -4 068.00 -1.23% 206 709.00 120 741.00 58.41%
31.12.2008 331 518.00 273 554.00 57 964.00 21.19% 204 329.00 127 189.00 62.25%
30.11.2008 273 554.00 256 258.00 17 296.00 6.75% 184 379.00 89 175.00 48.37%
31.10.2008 256 258.00 244 765.00 11 493.00 4.70% 175 637.00 80 621.00 45.90%
30.09.2008 244 765.00 235 495.00 9 270.00 3.94% 167 752.00 77 013.00 45.91%
31.08.2008 235 495.00 230 115.00 5 380.00 2.34% 163 870.00 71 625.00 43.71%
31.07.2008 230 115.00 225 698.00 4 417.00 1.96% 160 561.00 69 554.00 43.32%
30.06.2008 225 698.00 222 885.00 2 813.00 1.26% 158 882.00 66 816.00 42.05%
31.05.2008 222 885.00 221 694.00 1 191.00 0.54% 157 260.00 65 625.00 41.73%
30.04.2008 221 694.00 214 084.00 7 610.00 3.55% 155 975.00 65 719.00 42.13%
31.03.2008 214 084.00 209 374.00 4 710.00 2.25% 151 264.00 62 820.00 41.53%
29.02.2008 209 374.00 206 709.00 2 665.00 1.29% 149 902.00 59 472.00 39.67%
31.01.2008 206 709.00 204 329.00 2 380.00 1.16% 148 558.00 58 151.00 39.14%
31.12.2007 204 329.00 184 379.00 19 950.00 10.82% 145 931.00 58 398.00 40.02%
30.11.2007 184 379.00 175 637.00 8 742.00 4.98% 129 100.00 55 279.00 42.82%
31.10.2007 175 637.00 167 752.00 7 885.00 4.70% 123 822.00 51 815.00 41.85%
30.09.2007 167 752.00 163 870.00 3 882.00 2.37% 120 407.00 47 345.00 39.32%
31.08.2007 163 870.00 160 561.00 3 309.00 2.06% 119 178.00 44 692.00 37.50%
31.07.2007 160 561.00 158 882.00 1 679.00 1.06% 112 235.00 48 326.00 43.06%
30.06.2007 158 882.00 157 260.00 1 622.00 1.03% 110 307.00 48 575.00 44.04%
31.05.2007 157 260.00 155 975.00 1 285.00 0.82% 106 053.00 51 207.00 48.28%
30.04.2007 155 975.00 151 264.00 4 711.00 3.11% 104 194.00 51 781.00 49.70%
31.03.2007 151 264.00 149 902.00 1 362.00 0.91% 99 210.00 52 054.00 52.47%
28.02.2007 149 902.00 148 558.00 1 344.00 0.90% 98 935.00 50 967.00 51.52%
31.01.2007 148 558.00 145 931.00 2 627.00 1.80% 97 263.00 51 295.00 52.74%
31.12.2006 145 931.00 129 100.00 16 831.00 13.04% 95 561.00 50 370.00 52.71%
30.11.2006 129 100.00 123 822.00 5 278.00 4.26% 78 709.00 50 391.00 64.02%
31.10.2006 123 822.00 120 407.00 3 415.00 2.84% 71 909.00 51 913.00 72.19%
30.09.2006 120 407.00 119 178.00 1 229.00 1.03% 68 799.00 51 608.00 75.01%
31.08.2006 119 178.00 112 235.00 6 943.00 6.19% 66 521.00 52 657.00 79.16%
31.07.2006 112 235.00 110 307.00 1 928.00 1.75% 65 420.00 46 815.00 71.56%
30.06.2006 110 307.00 106 053.00 4 254.00 4.01% 64 275.00 46 032.00 71.62%
31.05.2006 106 053.00 104 194.00 1 859.00 1.78% 62 488.00 43 565.00 69.72%
30.04.2006 104 194.00 99 210.00 4 984.00 5.02% 61 679.00 42 515.00 68.93%
31.03.2006 99 210.00 98 935.00 275.00 0.28% 59 747.00 39 463.00 66.05%
28.02.2006 98 935.00 97 263.00 1 672.00 1.72% 58 608.00 40 327.00 68.81%
31.01.2006 97 263.00 95 561.00 1 702.00 1.78% 57 603.00 39 660.00 68.85%
31.12.2005 95 561.00 78 709.00 16 852.00 21.41% 55 327.00 40 234.00 72.72%
30.11.2005 78 709.00 71 909.00 6 800.00 9.46% 42 815.00 35 894.00 83.84%
31.10.2005 71 909.00 68 799.00 3 110.00 4.52% 38 680.00 33 229.00 85.91%
30.09.2005 68 799.00 66 521.00 2 278.00 3.42% 36 465.00 32 334.00 88.67%
31.08.2005 66 521.00 65 420.00 1 101.00 1.68% 34 341.00 32 180.00 93.71%
31.07.2005 65 420.00 64 275.00 1 145.00 1.78% 33 382.00 32 038.00 95.97%
30.06.2005 64 275.00 62 488.00 1 787.00 2.86% 32 795.00 31 480.00 95.99%
31.05.2005 62 488.00 61 679.00 809.00 1.31% 31 990.00 30 498.00 95.34%
30.04.2005 61 679.00 59 747.00 1 932.00 3.23% 31 188.00 30 491.00 97.77%
31.03.2005 59 747.00 58 608.00 1 139.00 1.94% 29 861.00 29 886.00 100.08%
28.02.2005 58 608.00 57 603.00 1 005.00 1.74% 29 325.00 29 283.00 99.86%
31.01.2005 57 603.00 55 327.00 2 276.00 4.11% 29 003.00 28 600.00 98.61%
31.12.2004 55 327.00 42 815.00 12 512.00 29.22% 28 812.00 26 515.00 92.03%
30.11.2004 42 815.00 38 680.00 4 135.00 10.69% 21 171.00 21 644.00 102.23%
31.10.2004 38 680.00 36 465.00 2 215.00 6.07% 19 740.00 18 940.00 95.95%
30.09.2004 36 465.00 34 341.00 2 124.00 6.18% 19 241.00 17 224.00 89.52%
31.08.2004 34 341.00 33 382.00 959.00 2.87% 18 666.00 15 675.00 83.98%
31.07.2004 33 382.00 32 795.00 587.00 1.79% 18 403.00 14 979.00 81.39%
30.06.2004 32 795.00 31 990.00 805.00 2.52% 18 423.00 14 372.00 78.01%
31.05.2004 31 990.00 31 188.00 802.00 2.57% 18 322.00 13 668.00 74.60%
30.04.2004 31 188.00 29 861.00 1 327.00 4.44% 18 123.00 13 065.00 72.09%
31.03.2004 29 861.00 29 325.00 536.00 1.83% 18 229.00 11 632.00 63.81%
29.02.2004 29 325.00 29 003.00 322.00 1.11% 18 656.00 10 669.00 57.19%
31.01.2004 29 003.00 28 812.00 191.00 0.66% 18 868.00 10 135.00 53.72%
31.12.2003 28 812.00 21 171.00 7 641.00 36.09% 19 230.00 9 582.00 49.83%
30.11.2003 21 171.00 19 740.00 1 431.00 7.25% 15 174.00 5 997.00 39.52%
31.10.2003 19 740.00 19 241.00 499.00 2.59% 10 090.00 9 650.00 95.64%
30.09.2003 19 241.00 18 666.00 575.00 3.08% 10 081.00 9 160.00 90.86%
31.08.2003 18 666.00 18 403.00 263.00 1.43% 10.00 18 656.00 186 560.00%
31.07.2003 18 403.00 18 423.00 -20.00 -0.11% 47.00 18 356.00 39 055.32%
30.06.2003 18 423.00 18 322.00 101.00 0.55% 71.00 18 352.00 25 847.89%
31.05.2003 18 322.00 18 123.00 199.00 1.10% 47.00 18 275.00 38 882.98%
30.04.2003 18 123.00 18 229.00 - 106.00 -0.58% 68.00 18 055.00 26 551.47%
31.03.2003 18 229.00 18 656.00 - 427.00 -2.29% 73.00 18 156.00 24 871.23%
28.02.2003 18 656.00 18 868.00 - 212.00 -1.12% 86.00 18 570.00 21 593.02%
31.01.2003 18 868.00 19 230.00 - 362.00 -1.88% 84.00 18 784.00 22 361.90%
31.12.2002 19 230.00 15 174.00 4 056.00 26.73% - - -
30.11.2002 15 174.00 10 090.00 5 084.00 50.39% - - -
31.10.2002 10 090.00 10 081.00 9.00 0.09% - - -
30.09.2002 10 081.00 10.00 10 071.00 100 710.00% - - -
31.08.2002 10.00 47.00 -37.00 -78.72% - - -
31.07.2002 47.00 71.00 -24.00 -33.80% - - -
30.06.2002 71.00 47.00 24.00 51.06% - - -
31.05.2002 47.00 68.00 -21.00 -30.88% - - -
30.04.2002 68.00 73.00 -5.00 -6.85% - - -
31.03.2002 73.00 86.00 -13.00 -15.12% - - -
28.02.2002 86.00 84.00 2.00 2.38% - - -
31.01.2002 84.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady do 1 roku včetně (Kč) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady do 1 roku včetně (Kč) (Stavební spořitelny - vklady v Kč)
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies