Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Repo operace - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Repo operace v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti, Celkem, Repo operace, Stav (zůstatek)
30.06.2024 Ostatní vybrané položky: Měsíční, cenné papíry půjčené a v repo operaci, CZK
30.06.2024 Ostatní vybrané položky: Měsíční, cenné papíry půjčené a v repo operaci, EUR
30.06.2024 Ostatní vybrané položky: Měsíční, cenné papíry půjčené a v repo operaci, USD
30.06.2024 Ostatní vybrané položky: Měsíční, zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I, CZK
30.06.2024 Ostatní vybrané položky: Měsíční, zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I, EUR
30.06.2024 Ostatní vybrané položky: Měsíční, zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I, USD
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I, CZK
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I, EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I, USD
31.05.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Repo operace
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní

Graf hodnot, Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Repo operace - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2013 42 619.00
Min 31.01.2012 3 467.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 28 229.70 30 763.00 -2 533.30 -8.23% 42 619.00 -14 389.30 -33.76%
30.11.2014 30 763.00 26 761.10 4 001.90 14.95% 37 935.10 -7 172.10 -18.91%
31.10.2014 26 761.10 29 110.90 -2 349.80 -8.07% 38 563.50 -11 802.40 -30.61%
30.09.2014 29 110.90 28 805.50 305.40 1.06% 38 429.50 -9 318.60 -24.25%
31.08.2014 28 805.50 24 924.90 3 880.60 15.57% 37 664.30 -8 858.80 -23.52%
31.07.2014 24 924.90 24 151.90 773.00 3.20% 32 727.00 -7 802.10 -23.84%
30.06.2014 24 151.90 29 332.50 -5 180.60 -17.66% 29 595.70 -5 443.80 -18.39%
31.05.2014 29 332.50 35 717.30 -6 384.80 -17.88% 26 898.10 2 434.40 9.05%
30.04.2014 35 717.30 35 613.90 103.40 0.29% 22 746.80 12 970.50 57.02%
31.03.2014 35 613.90 32 276.60 3 337.30 10.34% 20 018.50 15 595.40 77.90%
28.02.2014 32 276.60 35 267.80 -2 991.20 -8.48% 19 194.50 13 082.10 68.16%
31.01.2014 35 267.80 42 619.00 -7 351.20 -17.25% 15 498.20 19 769.60 127.56%
31.12.2013 42 619.00 37 935.10 4 683.90 12.35% 16 362.80 26 256.20 160.46%
30.11.2013 37 935.10 38 563.50 - 628.40 -1.63% 11 674.10 26 261.00 224.95%
31.10.2013 38 563.50 38 429.50 134.00 0.35% 16 708.60 21 854.90 130.80%
30.09.2013 38 429.50 37 664.30 765.20 2.03% 12 240.70 26 188.80 213.95%
31.08.2013 37 664.30 32 727.00 4 937.30 15.09% 7 534.00 30 130.30 399.92%
31.07.2013 32 727.00 29 595.70 3 131.30 10.58% 5 328.80 27 398.20 514.15%
30.06.2013 29 595.70 26 898.10 2 697.60 10.03% 6 320.40 23 275.30 368.26%
31.05.2013 26 898.10 22 746.80 4 151.30 18.25% 10 018.60 16 879.50 168.48%
30.04.2013 22 746.80 20 018.50 2 728.30 13.63% 6 637.80 16 109.00 242.69%
31.03.2013 20 018.50 19 194.50 824.00 4.29% 5 654.90 14 363.60 254.00%
28.02.2013 19 194.50 15 498.20 3 696.30 23.85% 4 814.10 14 380.40 298.71%
31.01.2013 15 498.20 16 362.80 - 864.60 -5.28% 3 467.00 12 031.20 347.02%
31.12.2012 16 362.80 11 674.10 4 688.70 40.16% 3 889.60 12 473.20 320.68%
30.11.2012 11 674.10 16 708.60 -5 034.50 -30.13% 4 151.70 7 522.40 181.19%
31.10.2012 16 708.60 12 240.70 4 467.90 36.50% 4 783.00 11 925.60 249.33%
30.09.2012 12 240.70 7 534.00 4 706.70 62.47% 4 063.50 8 177.20 201.24%
31.08.2012 7 534.00 5 328.80 2 205.20 41.38% 4 801.20 2 732.80 56.92%
31.07.2012 5 328.80 6 320.40 - 991.60 -15.69% 9 563.20 -4 234.40 -44.28%
30.06.2012 6 320.40 10 018.60 -3 698.20 -36.91% 9 813.80 -3 493.40 -35.60%
31.05.2012 10 018.60 6 637.80 3 380.80 50.93% 11 156.00 -1 137.40 -10.20%
30.04.2012 6 637.80 5 654.90 982.90 17.38% 11 912.30 -5 274.50 -44.28%
31.03.2012 5 654.90 4 814.10 840.80 17.47% 5 748.20 -93.30 -1.62%
29.02.2012 4 814.10 3 467.00 1 347.10 38.85% 12 067.00 -7 252.90 -60.11%
31.01.2012 3 467.00 3 889.60 - 422.60 -10.86% 13 427.30 -9 960.30 -74.18%
31.12.2011 3 889.60 4 151.70 - 262.10 -6.31% 12 408.30 -8 518.70 -68.65%
30.11.2011 4 151.70 4 783.00 - 631.30 -13.20% 14 983.40 -10 831.70 -72.29%
31.10.2011 4 783.00 4 063.50 719.50 17.71% 13 898.20 -9 115.20 -65.59%
30.09.2011 4 063.50 4 801.20 - 737.70 -15.36% 10 950.60 -6 887.10 -62.89%
31.08.2011 4 801.20 9 563.20 -4 762.00 -49.80% 12 885.40 -8 084.20 -62.74%
31.07.2011 9 563.20 9 813.80 - 250.60 -2.55% 13 085.40 -3 522.20 -26.92%
30.06.2011 9 813.80 11 156.00 -1 342.20 -12.03% 12 540.40 -2 726.60 -21.74%
31.05.2011 11 156.00 11 912.30 - 756.30 -6.35% 13 569.70 -2 413.70 -17.79%
30.04.2011 11 912.30 5 748.20 6 164.10 107.24% 23 801.20 -11 888.90 -49.95%
31.03.2011 5 748.20 12 067.00 -6 318.80 -52.36% 20 894.80 -15 146.60 -72.49%
28.02.2011 12 067.00 13 427.30 -1 360.30 -10.13% 16 674.50 -4 607.50 -27.63%
31.01.2011 13 427.30 12 408.30 1 019.00 8.21% 13 537.70 - 110.40 -0.82%
31.12.2010 12 408.30 14 983.40 -2 575.10 -17.19% 14 363.30 -1 955.00 -13.61%
30.11.2010 14 983.40 13 898.20 1 085.20 7.81% 13 664.50 1 318.90 9.65%
31.10.2010 13 898.20 10 950.60 2 947.60 26.92% 14 204.80 - 306.60 -2.16%
30.09.2010 10 950.60 12 885.40 -1 934.80 -15.02% 15 324.90 -4 374.30 -28.54%
31.08.2010 12 885.40 13 085.40 - 200.00 -1.53% 14 475.90 -1 590.50 -10.99%
31.07.2010 13 085.40 12 540.40 545.00 4.35% 19 806.10 -6 720.70 -33.93%
30.06.2010 12 540.40 13 569.70 -1 029.30 -7.59% 14 958.80 -2 418.40 -16.17%
31.05.2010 13 569.70 23 801.20 -10 231.50 -42.99% 18 634.00 -5 064.30 -27.18%
30.04.2010 23 801.20 20 894.80 2 906.40 13.91% 24 035.30 - 234.10 -0.97%
31.03.2010 20 894.80 16 674.50 4 220.30 25.31% 30 731.10 -9 836.30 -32.01%
28.02.2010 16 674.50 13 537.70 3 136.80 23.17% 26 758.20 -10 083.70 -37.68%
31.01.2010 13 537.70 14 363.30 - 825.60 -5.75% 23 877.10 -10 339.40 -43.30%
31.12.2009 14 363.30 13 664.50 698.80 5.11% 21 877.50 -7 514.20 -34.35%
30.11.2009 13 664.50 14 204.80 - 540.30 -3.80% 21 974.40 -8 309.90 -37.82%
31.10.2009 14 204.80 15 324.90 -1 120.10 -7.31% 21 534.30 -7 329.50 -34.04%
30.09.2009 15 324.90 14 475.90 849.00 5.86% 19 292.70 -3 967.80 -20.57%
31.08.2009 14 475.90 19 806.10 -5 330.20 -26.91% 23 393.50 -8 917.60 -38.12%
31.07.2009 19 806.10 14 958.80 4 847.30 32.40% 25 169.30 -5 363.20 -21.31%
30.06.2009 14 958.80 18 634.00 -3 675.20 -19.72% 21 595.40 -6 636.60 -30.73%
31.05.2009 18 634.00 24 035.30 -5 401.30 -22.47% 23 372.60 -4 738.60 -20.27%
30.04.2009 24 035.30 30 731.10 -6 695.80 -21.79% 20 073.30 3 962.00 19.74%
31.03.2009 30 731.10 26 758.20 3 972.90 14.85% 20 244.40 10 486.70 51.80%
28.02.2009 26 758.20 23 877.10 2 881.10 12.07% 17 623.80 9 134.40 51.83%
31.01.2009 23 877.10 21 877.50 1 999.60 9.14% 13 627.80 10 249.30 75.21%
31.12.2008 21 877.50 21 974.40 -96.90 -0.44% 14 350.20 7 527.30 52.45%
30.11.2008 21 974.40 21 534.30 440.10 2.04% 11 782.10 10 192.30 86.51%
31.10.2008 21 534.30 19 292.70 2 241.60 11.62% 13 971.70 7 562.60 54.13%
30.09.2008 19 292.70 23 393.50 -4 100.80 -17.53% 14 659.40 4 633.30 31.61%
31.08.2008 23 393.50 25 169.30 -1 775.80 -7.06% 11 502.10 11 891.40 103.38%
31.07.2008 25 169.30 21 595.40 3 573.90 16.55% 6 552.80 18 616.50 284.10%
30.06.2008 21 595.40 23 372.60 -1 777.20 -7.60% 6 314.20 15 281.20 242.01%
31.05.2008 23 372.60 20 073.30 3 299.30 16.44% 9 045.00 14 327.60 158.40%
30.04.2008 20 073.30 20 244.40 - 171.10 -0.85% 7 450.90 12 622.40 169.41%
31.03.2008 20 244.40 17 623.80 2 620.60 14.87% 7 045.20 13 199.20 187.35%
29.02.2008 17 623.80 13 627.80 3 996.00 29.32% 10 534.00 7 089.80 67.30%
31.01.2008 13 627.80 14 350.20 - 722.40 -5.03% 8 264.90 5 362.90 64.89%
31.12.2007 14 350.20 11 782.10 2 568.10 21.80% 8 351.60 5 998.60 71.83%
30.11.2007 11 782.10 13 971.70 -2 189.60 -15.67% 11 089.70 692.40 6.24%
31.10.2007 13 971.70 14 659.40 - 687.70 -4.69% 11 946.60 2 025.10 16.95%
30.09.2007 14 659.40 11 502.10 3 157.30 27.45% 9 857.80 4 801.60 48.71%
31.08.2007 11 502.10 6 552.80 4 949.30 75.53% 13 014.70 -1 512.60 -11.62%
31.07.2007 6 552.80 6 314.20 238.60 3.78% 13 947.80 -7 395.00 -53.02%
30.06.2007 6 314.20 9 045.00 -2 730.80 -30.19% 14 583.60 -8 269.40 -56.70%
31.05.2007 9 045.00 7 450.90 1 594.10 21.39% 14 770.10 -5 725.10 -38.76%
30.04.2007 7 450.90 7 045.20 405.70 5.76% 15 988.00 -8 537.10 -53.40%
31.03.2007 7 045.20 10 534.00 -3 488.80 -33.12% 16 149.90 -9 104.70 -56.38%
28.02.2007 10 534.00 8 264.90 2 269.10 27.45% 12 998.10 -2 464.10 -18.96%
31.01.2007 8 264.90 8 351.60 -86.70 -1.04% 14 169.50 -5 904.60 -41.67%
31.12.2006 8 351.60 11 089.70 -2 738.10 -24.69% 9 320.10 - 968.50 -10.39%
30.11.2006 11 089.70 11 946.60 - 856.90 -7.17% 9 727.50 1 362.20 14.00%
31.10.2006 11 946.60 9 857.80 2 088.80 21.19% 10 018.40 1 928.20 19.25%
30.09.2006 9 857.80 13 014.70 -3 156.90 -24.26% 12 079.50 -2 221.70 -18.39%
31.08.2006 13 014.70 13 947.80 - 933.10 -6.69% 13 671.80 - 657.10 -4.81%
31.07.2006 13 947.80 14 583.60 - 635.80 -4.36% 9 195.60 4 752.20 51.68%
30.06.2006 14 583.60 14 770.10 - 186.50 -1.26% 8 087.10 6 496.50 80.33%
31.05.2006 14 770.10 15 988.00 -1 217.90 -7.62% 9 510.60 5 259.50 55.30%
30.04.2006 15 988.00 16 149.90 - 161.90 -1.00% 9 634.80 6 353.20 65.94%
31.03.2006 16 149.90 12 998.10 3 151.80 24.25% 7 778.40 8 371.50 107.62%
28.02.2006 12 998.10 14 169.50 -1 171.40 -8.27% 5 459.00 7 539.10 138.10%
31.01.2006 14 169.50 9 320.10 4 849.40 52.03% 6 185.60 7 983.90 129.07%
31.12.2005 9 320.10 9 727.50 - 407.40 -4.19% 7 589.80 1 730.30 22.80%
30.11.2005 9 727.50 10 018.40 - 290.90 -2.90% 9 773.20 -45.70 -0.47%
31.10.2005 10 018.40 12 079.50 -2 061.10 -17.06% 8 675.00 1 343.40 15.49%
30.09.2005 12 079.50 13 671.80 -1 592.30 -11.65% 10 954.80 1 124.70 10.27%
31.08.2005 13 671.80 9 195.60 4 476.20 48.68% 10 764.80 2 907.00 27.00%
31.07.2005 9 195.60 8 087.10 1 108.50 13.71% 17 061.80 -7 866.20 -46.10%
30.06.2005 8 087.10 9 510.60 -1 423.50 -14.97% 14 249.70 -6 162.60 -43.25%
31.05.2005 9 510.60 9 634.80 - 124.20 -1.29% 15 686.40 -6 175.80 -39.37%
30.04.2005 9 634.80 7 778.40 1 856.40 23.87% 12 940.80 -3 306.00 -25.55%
31.03.2005 7 778.40 5 459.00 2 319.40 42.49% 9 394.10 -1 615.70 -17.20%
28.02.2005 5 459.00 6 185.60 - 726.60 -11.75% 12 278.00 -6 819.00 -55.54%
31.01.2005 6 185.60 7 589.80 -1 404.20 -18.50% 9 352.80 -3 167.20 -33.86%
31.12.2004 7 589.80 9 773.20 -2 183.40 -22.34% 11 287.20 -3 697.40 -32.76%
30.11.2004 9 773.20 8 675.00 1 098.20 12.66% 9 056.50 716.70 7.91%
31.10.2004 8 675.00 10 954.80 -2 279.80 -20.81% 8 910.00 - 235.00 -2.64%
30.09.2004 10 954.80 10 764.80 190.00 1.76% 8 999.80 1 955.00 21.72%
31.08.2004 10 764.80 17 061.80 -6 297.00 -36.91% 5 906.80 4 858.00 82.24%
31.07.2004 17 061.80 14 249.70 2 812.10 19.73% 7 248.70 9 813.10 135.38%
30.06.2004 14 249.70 15 686.40 -1 436.70 -9.16% 7 045.40 7 204.30 102.26%
31.05.2004 15 686.40 12 940.80 2 745.60 21.22% 7 104.00 8 582.40 120.81%
30.04.2004 12 940.80 9 394.10 3 546.70 37.75% 7 767.80 5 173.00 66.60%
31.03.2004 9 394.10 12 278.00 -2 883.90 -23.49% 8 908.00 486.10 5.46%
29.02.2004 12 278.00 9 352.80 2 925.20 31.28% 9 882.60 2 395.40 24.24%
31.01.2004 9 352.80 11 287.20 -1 934.40 -17.14% 16 811.60 -7 458.80 -44.37%
31.12.2003 11 287.20 9 056.50 2 230.70 24.63% 18 647.30 -7 360.10 -39.47%
30.11.2003 9 056.50 8 910.00 146.50 1.64% 15 663.90 -6 607.40 -42.18%
31.10.2003 8 910.00 8 999.80 -89.80 -1.00% 11 855.50 -2 945.50 -24.84%
30.09.2003 8 999.80 5 906.80 3 093.00 52.36% 13 811.20 -4 811.40 -34.84%
31.08.2003 5 906.80 7 248.70 -1 341.90 -18.51% 15 892.80 -9 986.00 -62.83%
31.07.2003 7 248.70 7 045.40 203.30 2.89% 14 569.40 -7 320.70 -50.25%
30.06.2003 7 045.40 7 104.00 -58.60 -0.82% 13 098.90 -6 053.50 -46.21%
31.05.2003 7 104.00 7 767.80 - 663.80 -8.55% 17 977.70 -10 873.70 -60.48%
30.04.2003 7 767.80 8 908.00 -1 140.20 -12.80% 18 469.50 -10 701.70 -57.94%
31.03.2003 8 908.00 9 882.60 - 974.60 -9.86% 15 643.50 -6 735.50 -43.06%
28.02.2003 9 882.60 16 811.60 -6 929.00 -41.22% 8 617.40 1 265.20 14.68%
31.01.2003 16 811.60 18 647.30 -1 835.70 -9.84% 13 570.30 3 241.30 23.89%
31.12.2002 18 647.30 15 663.90 2 983.40 19.05% - - -
30.11.2002 15 663.90 11 855.50 3 808.40 32.12% - - -
31.10.2002 11 855.50 13 811.20 -1 955.70 -14.16% - - -
30.09.2002 13 811.20 15 892.80 -2 081.60 -13.10% - - -
31.08.2002 15 892.80 14 569.40 1 323.40 9.08% - - -
31.07.2002 14 569.40 13 098.90 1 470.50 11.23% - - -
30.06.2002 13 098.90 17 977.70 -4 878.80 -27.14% - - -
31.05.2002 17 977.70 18 469.50 - 491.80 -2.66% - - -
30.04.2002 18 469.50 15 643.50 2 826.00 18.07% - - -
31.03.2002 15 643.50 8 617.40 7 026.10 81.53% - - -
28.02.2002 8 617.40 13 570.30 -4 952.90 -36.50% - - -
31.01.2002 13 570.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Repo operace - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Repo operace (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Repo operace (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Repo operace (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Repo operace (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Repo operace (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Repo operace (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.