v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2018 62 838.49
Min 30.06.2012 25.55

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 35 463.22 35 297.35 165.87 0.47% 35 790.02 - 326.80 -0.91%
31.07.2020 35 297.35 42 694.64 -7 397.29 -17.33% 35 221.94 75.41 0.21%
30.06.2020 42 694.64 33 378.20 9 316.44 27.91% 50 646.32 -7 951.68 -15.70%
31.05.2020 33 378.20 33 824.05 - 445.85 -1.32% 37 517.83 -4 139.63 -11.03%
30.04.2020 33 824.05 37 486.32 -3 662.27 -9.77% 37 840.62 -4 016.57 -10.61%
31.03.2020 37 486.32 33 844.22 3 642.10 10.76% 51 256.37 -13 770.05 -26.86%
29.02.2020 33 844.22 35 768.32 -1 924.10 -5.38% 40 700.83 -6 856.61 -16.85%
31.01.2020 35 768.32 58 576.21 -22 807.89 -38.94% 40 631.52 -4 863.20 -11.97%
31.12.2019 58 576.21 39 309.00 19 267.21 49.01% 56 880.51 1 695.70 2.98%
30.11.2019 39 309.00 39 133.54 175.46 0.45% 36 823.01 2 485.99 6.75%
31.10.2019 39 133.54 36 140.99 2 992.55 8.28% 36 267.30 2 866.24 7.90%
30.09.2019 36 140.99 35 790.02 350.97 0.98% 46 527.39 -10 386.40 -22.32%
31.08.2019 35 790.02 35 221.94 568.08 1.61% 37 276.67 -1 486.65 -3.99%
31.07.2019 35 221.94 50 646.32 -15 424.38 -30.45% 37 427.56 -2 205.62 -5.89%
30.06.2019 50 646.32 37 517.83 13 128.49 34.99% 54 715.57 -4 069.25 -7.44%
31.05.2019 37 517.83 37 840.62 - 322.79 -0.85% 37 744.50 - 226.67 -0.60%
30.04.2019 37 840.62 51 256.37 -13 415.75 -26.17% 37 752.29 88.33 0.23%
31.03.2019 51 256.37 40 700.83 10 555.54 25.93% 62 838.49 -11 582.12 -18.43%
28.02.2019 40 700.83 40 631.52 69.31 0.17% 42 933.50 -2 232.67 -5.20%
31.01.2019 40 631.52 56 880.51 -16 248.99 -28.57% 38 168.55 2 462.97 6.45%
31.12.2018 56 880.51 36 823.01 20 057.50 54.47% 62 028.48 -5 147.97 -8.30%
30.11.2018 36 823.01 36 267.30 555.71 1.53% 33 333.42 3 489.59 10.47%
31.10.2018 36 267.30 46 527.39 -10 260.09 -22.05% 25 053.33 11 213.97 44.76%
30.09.2018 46 527.39 37 276.67 9 250.72 24.82% 43 687.40 2 839.99 6.50%
31.08.2018 37 276.67 37 427.56 - 150.89 -0.40% 27 762.92 9 513.75 34.27%
31.07.2018 37 427.56 54 715.57 -17 288.01 -31.60% 28 206.56 9 221.00 32.69%
30.06.2018 54 715.57 37 744.50 16 971.07 44.96% 31 867.97 22 847.60 71.69%
31.05.2018 37 744.50 37 752.29 -7.79 -0.02% 22 826.94 14 917.56 65.35%
30.04.2018 37 752.29 62 838.49 -25 086.20 -39.92% 28 868.70 8 883.59 30.77%
31.03.2018 62 838.49 42 933.50 19 904.99 46.36% 33 674.62 29 163.87 86.60%
28.02.2018 42 933.50 38 168.55 4 764.95 12.48% 19 525.18 23 408.32 119.89%
31.01.2018 38 168.55 62 028.48 -23 859.93 -38.47% 14 433.79 23 734.76 164.44%
31.12.2017 62 028.48 33 333.42 28 695.06 86.08% 18 214.10 43 814.38 240.55%
30.11.2017 33 333.42 25 053.33 8 280.09 33.05% 8 992.53 24 340.89 270.68%
31.10.2017 25 053.33 43 687.40 -18 634.07 -42.65% 13 268.62 11 784.71 88.82%
30.09.2017 43 687.40 27 762.92 15 924.48 57.36% 13 646.49 30 040.91 220.14%
31.08.2017 27 762.92 28 206.56 - 443.64 -1.57% 6 482.92 21 280.00 328.25%
31.07.2017 28 206.56 31 867.97 -3 661.41 -11.49% 6 585.72 21 620.84 328.30%
30.06.2017 31 867.97 22 826.94 9 041.03 39.61% 7 525.61 24 342.36 323.46%
31.05.2017 22 826.94 28 868.70 -6 041.76 -20.93% 6 066.43 16 760.51 276.28%
30.04.2017 28 868.70 33 674.62 -4 805.92 -14.27% 6 548.51 22 320.19 340.84%
31.03.2017 33 674.62 19 525.18 14 149.44 72.47% 6 807.38 26 867.24 394.68%
28.02.2017 19 525.18 14 433.79 5 091.39 35.27% 6 564.39 12 960.79 197.44%
31.01.2017 14 433.79 18 214.10 -3 780.31 -20.75% 5 415.24 9 018.55 166.54%
31.12.2016 18 214.10 8 992.53 9 221.57 102.55% 6 427.34 11 786.76 183.38%
30.11.2016 8 992.53 13 268.62 -4 276.09 -32.23% 3 621.86 5 370.67 148.28%
31.10.2016 13 268.62 13 646.49 - 377.87 -2.77% 2 953.47 10 315.15 349.26%
30.09.2016 13 646.49 6 482.92 7 163.57 110.50% 4 822.93 8 823.56 182.95%
31.08.2016 6 482.92 6 585.72 - 102.80 -1.56% 4 576.16 1 906.76 41.67%
31.07.2016 6 585.72 7 525.61 - 939.89 -12.49% 4 732.80 1 852.92 39.15%
30.06.2016 7 525.61 6 066.43 1 459.18 24.05% 4 559.18 2 966.43 65.06%
31.05.2016 6 066.43 6 548.51 - 482.08 -7.36% 4 524.64 1 541.79 34.08%
30.04.2016 6 548.51 6 807.38 - 258.87 -3.80% 4 601.55 1 946.96 42.31%
31.03.2016 6 807.38 6 564.39 242.99 3.70% 2 636.72 4 170.66 158.18%
29.02.2016 6 564.39 5 415.24 1 149.15 21.22% 3 071.18 3 493.21 113.74%
31.01.2016 5 415.24 6 427.34 -1 012.10 -15.75% 1 721.92 3 693.32 214.49%
31.12.2015 6 427.34 3 621.86 2 805.48 77.46% 3 531.10 2 896.24 82.02%
30.11.2015 3 621.86 2 953.47 668.39 22.63% 1 752.69 1 869.17 106.65%
31.10.2015 2 953.47 4 822.93 -1 869.46 -38.76% 1 653.94 1 299.53 78.57%
30.09.2015 4 822.93 4 576.16 246.77 5.39% 1 720.54 3 102.39 180.31%
31.08.2015 4 576.16 4 732.80 - 156.64 -3.31% 1 740.09 2 836.07 162.98%
31.07.2015 4 732.80 4 559.18 173.62 3.81% 1 771.89 2 960.91 167.10%
30.06.2015 4 559.18 4 524.64 34.54 0.76% 1 801.54 2 757.64 153.07%
31.05.2015 4 524.64 4 601.55 -76.91 -1.67% 502.17 4 022.47 801.02%
30.04.2015 4 601.55 2 636.72 1 964.83 74.52% 927.07 3 674.48 396.35%
31.03.2015 2 636.72 3 071.18 - 434.46 -14.15% 1 818.32 818.40 45.01%
28.02.2015 3 071.18 1 721.92 1 349.26 78.36% 1 856.32 1 214.86 65.44%
31.01.2015 1 721.92 3 531.10 -1 809.18 -51.24% 1 782.68 -60.76 -3.41%
31.12.2014 3 531.10 1 752.69 1 778.41 101.47% 323.88 3 207.22 990.25%
30.11.2014 1 752.69 1 653.94 98.75 5.97% 1 387.46 365.23 26.32%
31.10.2014 1 653.94 1 720.54 -66.60 -3.87% 2 131.07 - 477.13 -22.39%
30.09.2014 1 720.54 1 740.09 -19.55 -1.12% 1 390.97 329.57 23.69%
31.08.2014 1 740.09 1 771.89 -31.80 -1.79% 2 199.18 - 459.09 -20.88%
31.07.2014 1 771.89 1 801.54 -29.65 -1.65% 2 837.62 -1 065.73 -37.56%
30.06.2014 1 801.54 502.17 1 299.37 258.75% 2 021.82 - 220.28 -10.90%
31.05.2014 502.17 927.07 - 424.90 -45.83% 3 359.17 -2 857.00 -85.05%
30.04.2014 927.07 1 818.32 - 891.25 -49.02% 2 903.97 -1 976.90 -68.08%
31.03.2014 1 818.32 1 856.32 -38.00 -2.05% 2 361.91 - 543.59 -23.01%
28.02.2014 1 856.32 1 782.68 73.64 4.13% 2 417.91 - 561.59 -23.23%
31.01.2014 1 782.68 323.88 1 458.80 450.41% 2 495.07 - 712.39 -28.55%
31.12.2013 323.88 1 387.46 -1 063.58 -76.66% 3 481.13 -3 157.25 -90.70%
30.11.2013 1 387.46 2 131.07 - 743.61 -34.89% 1 171.20 216.26 18.46%
31.10.2013 2 131.07 1 390.97 740.10 53.21% 3 688.92 -1 557.85 -42.23%
30.09.2013 1 390.97 2 199.18 - 808.21 -36.75% 4 173.82 -2 782.85 -66.67%
31.08.2013 2 199.18 2 837.62 - 638.44 -22.50% 3 644.34 -1 445.16 -39.65%
31.07.2013 2 837.62 2 021.82 815.80 40.35% 3 498.74 - 661.12 -18.90%
30.06.2013 2 021.82 3 359.17 -1 337.35 -39.81% 25.55 1 996.27 7 813.19%
31.05.2013 3 359.17 2 903.97 455.20 15.68% 25.60 3 333.57 13 021.76%
30.04.2013 2 903.97 2 361.91 542.06 22.95% 25.59 2 878.38 11 248.07%
31.03.2013 2 361.91 2 417.91 -56.00 -2.32% 795.05 1 566.86 197.08%
28.02.2013 2 417.91 2 495.07 -77.16 -3.09% 36.78 2 381.13 6 473.98%
31.01.2013 2 495.07 3 481.13 - 986.06 -28.33% 25.70 2 469.37 9 608.44%
31.12.2012 3 481.13 1 171.20 2 309.93 197.23% - - -
30.11.2012 1 171.20 3 688.92 -2 517.72 -68.25% - - -
31.10.2012 3 688.92 4 173.82 - 484.90 -11.62% - - -
30.09.2012 4 173.82 3 644.34 529.48 14.53% - - -
31.08.2012 3 644.34 3 498.74 145.60 4.16% - - -
31.07.2012 3 498.74 25.55 3 473.19 13 593.70% - - -
30.06.2012 25.55 25.60 -0.05 -0.20% - - -
31.05.2012 25.60 25.59 0.01 0.04% - - -
30.04.2012 25.59 795.05 - 769.46 -96.78% - - -
31.03.2012 795.05 36.78 758.27 2 061.64% - - -
29.02.2012 36.78 25.70 11.08 43.11% - - -
31.01.2012 25.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele