v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2018 62 838.49
Min 30.06.2012 25.55

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 51 256.37 40 700.83 10 555.54 25.93% 62 838.49 -11 582.12 -18.43%
28.02.2019 40 700.83 40 631.52 69.31 0.17% 42 933.50 -2 232.67 -5.20%
31.01.2019 40 631.52 56 880.51 -16 248.99 -28.57% 38 168.55 2 462.97 6.45%
31.12.2018 56 880.51 36 823.01 20 057.50 54.47% 62 028.48 -5 147.97 -8.30%
30.11.2018 36 823.01 36 267.30 555.71 1.53% 33 333.42 3 489.59 10.47%
31.10.2018 36 267.30 46 527.39 -10 260.09 -22.05% 25 053.33 11 213.97 44.76%
30.09.2018 46 527.39 37 276.67 9 250.72 24.82% 43 687.40 2 839.99 6.50%
31.08.2018 37 276.67 37 427.56 - 150.89 -0.40% 27 762.92 9 513.75 34.27%
31.07.2018 37 427.56 54 715.57 -17 288.01 -31.60% 28 206.56 9 221.00 32.69%
30.06.2018 54 715.57 37 744.50 16 971.07 44.96% 31 867.97 22 847.60 71.69%
31.05.2018 37 744.50 37 752.29 -7.79 -0.02% 22 826.94 14 917.56 65.35%
30.04.2018 37 752.29 62 838.49 -25 086.20 -39.92% 28 868.70 8 883.59 30.77%
31.03.2018 62 838.49 42 933.50 19 904.99 46.36% 33 674.62 29 163.87 86.60%
28.02.2018 42 933.50 38 168.55 4 764.95 12.48% 19 525.18 23 408.32 119.89%
31.01.2018 38 168.55 62 028.48 -23 859.93 -38.47% 14 433.79 23 734.76 164.44%
31.12.2017 62 028.48 33 333.42 28 695.06 86.08% 18 214.10 43 814.38 240.55%
30.11.2017 33 333.42 25 053.33 8 280.09 33.05% 8 992.53 24 340.89 270.68%
31.10.2017 25 053.33 43 687.40 -18 634.07 -42.65% 13 268.62 11 784.71 88.82%
30.09.2017 43 687.40 27 762.92 15 924.48 57.36% 13 646.49 30 040.91 220.14%
31.08.2017 27 762.92 28 206.56 - 443.64 -1.57% 6 482.92 21 280.00 328.25%
31.07.2017 28 206.56 31 867.97 -3 661.41 -11.49% 6 585.72 21 620.84 328.30%
30.06.2017 31 867.97 22 826.94 9 041.03 39.61% 7 525.61 24 342.36 323.46%
31.05.2017 22 826.94 28 868.70 -6 041.76 -20.93% 6 066.43 16 760.51 276.28%
30.04.2017 28 868.70 33 674.62 -4 805.92 -14.27% 6 548.51 22 320.19 340.84%
31.03.2017 33 674.62 19 525.18 14 149.44 72.47% 6 807.38 26 867.24 394.68%
28.02.2017 19 525.18 14 433.79 5 091.39 35.27% 6 564.39 12 960.79 197.44%
31.01.2017 14 433.79 18 214.10 -3 780.31 -20.75% 5 415.24 9 018.55 166.54%
31.12.2016 18 214.10 8 992.53 9 221.57 102.55% 6 427.34 11 786.76 183.38%
30.11.2016 8 992.53 13 268.62 -4 276.09 -32.23% 3 621.86 5 370.67 148.28%
31.10.2016 13 268.62 13 646.49 - 377.87 -2.77% 2 953.47 10 315.15 349.26%
30.09.2016 13 646.49 6 482.92 7 163.57 110.50% 4 822.93 8 823.56 182.95%
31.08.2016 6 482.92 6 585.72 - 102.80 -1.56% 4 576.16 1 906.76 41.67%
31.07.2016 6 585.72 7 525.61 - 939.89 -12.49% 4 732.80 1 852.92 39.15%
30.06.2016 7 525.61 6 066.43 1 459.18 24.05% 4 559.18 2 966.43 65.06%
31.05.2016 6 066.43 6 548.51 - 482.08 -7.36% 4 524.64 1 541.79 34.08%
30.04.2016 6 548.51 6 807.38 - 258.87 -3.80% 4 601.55 1 946.96 42.31%
31.03.2016 6 807.38 6 564.39 242.99 3.70% 2 636.72 4 170.66 158.18%
29.02.2016 6 564.39 5 415.24 1 149.15 21.22% 3 071.18 3 493.21 113.74%
31.01.2016 5 415.24 6 427.34 -1 012.10 -15.75% 1 721.92 3 693.32 214.49%
31.12.2015 6 427.34 3 621.86 2 805.48 77.46% 3 531.10 2 896.24 82.02%
30.11.2015 3 621.86 2 953.47 668.39 22.63% 1 752.69 1 869.17 106.65%
31.10.2015 2 953.47 4 822.93 -1 869.46 -38.76% 1 653.94 1 299.53 78.57%
30.09.2015 4 822.93 4 576.16 246.77 5.39% 1 720.54 3 102.39 180.31%
31.08.2015 4 576.16 4 732.80 - 156.64 -3.31% 1 740.09 2 836.07 162.98%
31.07.2015 4 732.80 4 559.18 173.62 3.81% 1 771.89 2 960.91 167.10%
30.06.2015 4 559.18 4 524.64 34.54 0.76% 1 801.54 2 757.64 153.07%
31.05.2015 4 524.64 4 601.55 -76.91 -1.67% 502.17 4 022.47 801.02%
30.04.2015 4 601.55 2 636.72 1 964.83 74.52% 927.07 3 674.48 396.35%
31.03.2015 2 636.72 3 071.18 - 434.46 -14.15% 1 818.32 818.40 45.01%
28.02.2015 3 071.18 1 721.92 1 349.26 78.36% 1 856.32 1 214.86 65.44%
31.01.2015 1 721.92 3 531.10 -1 809.18 -51.24% 1 782.68 -60.76 -3.41%
31.12.2014 3 531.10 1 752.69 1 778.41 101.47% 323.88 3 207.22 990.25%
30.11.2014 1 752.69 1 653.94 98.75 5.97% 1 387.46 365.23 26.32%
31.10.2014 1 653.94 1 720.54 -66.60 -3.87% 2 131.07 - 477.13 -22.39%
30.09.2014 1 720.54 1 740.09 -19.55 -1.12% 1 390.97 329.57 23.69%
31.08.2014 1 740.09 1 771.89 -31.80 -1.79% 2 199.18 - 459.09 -20.88%
31.07.2014 1 771.89 1 801.54 -29.65 -1.65% 2 837.62 -1 065.73 -37.56%
30.06.2014 1 801.54 502.17 1 299.37 258.75% 2 021.82 - 220.28 -10.90%
31.05.2014 502.17 927.07 - 424.90 -45.83% 3 359.17 -2 857.00 -85.05%
30.04.2014 927.07 1 818.32 - 891.25 -49.02% 2 903.97 -1 976.90 -68.08%
31.03.2014 1 818.32 1 856.32 -38.00 -2.05% 2 361.91 - 543.59 -23.01%
28.02.2014 1 856.32 1 782.68 73.64 4.13% 2 417.91 - 561.59 -23.23%
31.01.2014 1 782.68 323.88 1 458.80 450.41% 2 495.07 - 712.39 -28.55%
31.12.2013 323.88 1 387.46 -1 063.58 -76.66% 3 481.13 -3 157.25 -90.70%
30.11.2013 1 387.46 2 131.07 - 743.61 -34.89% 1 171.20 216.26 18.46%
31.10.2013 2 131.07 1 390.97 740.10 53.21% 3 688.92 -1 557.85 -42.23%
30.09.2013 1 390.97 2 199.18 - 808.21 -36.75% 4 173.82 -2 782.85 -66.67%
31.08.2013 2 199.18 2 837.62 - 638.44 -22.50% 3 644.34 -1 445.16 -39.65%
31.07.2013 2 837.62 2 021.82 815.80 40.35% 3 498.74 - 661.12 -18.90%
30.06.2013 2 021.82 3 359.17 -1 337.35 -39.81% 25.55 1 996.27 7 813.19%
31.05.2013 3 359.17 2 903.97 455.20 15.68% 25.60 3 333.57 13 021.76%
30.04.2013 2 903.97 2 361.91 542.06 22.95% 25.59 2 878.38 11 248.07%
31.03.2013 2 361.91 2 417.91 -56.00 -2.32% 795.05 1 566.86 197.08%
28.02.2013 2 417.91 2 495.07 -77.16 -3.09% 36.78 2 381.13 6 473.98%
31.01.2013 2 495.07 3 481.13 - 986.06 -28.33% 25.70 2 469.37 9 608.44%
31.12.2012 3 481.13 1 171.20 2 309.93 197.23% - - -
30.11.2012 1 171.20 3 688.92 -2 517.72 -68.25% - - -
31.10.2012 3 688.92 4 173.82 - 484.90 -11.62% - - -
30.09.2012 4 173.82 3 644.34 529.48 14.53% - - -
31.08.2012 3 644.34 3 498.74 145.60 4.16% - - -
31.07.2012 3 498.74 25.55 3 473.19 13 593.70% - - -
30.06.2012 25.55 25.60 -0.05 -0.20% - - -
31.05.2012 25.60 25.59 0.01 0.04% - - -
30.04.2012 25.59 795.05 - 769.46 -96.78% - - -
31.03.2012 795.05 36.78 758.27 2 061.64% - - -
29.02.2012 36.78 25.70 11.08 43.11% - - -
31.01.2012 25.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Sociální dávky jiné než naturální sociální dávky (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodu, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Čistý domácí úvěr centrální vládě (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies