Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Finanční aktiva celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2017 198 150.00
Min 31.12.2016 -36 493.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2020 9 142.00 16 933.00 -7 791.00 -46.01% 43 556.00 -34 414.00 -79.01%
31.03.2020 16 933.00 1 348.00 15 585.00 1 156.16% 36 301.00 -19 368.00 -53.35%
31.12.2019 1 348.00 9 744.00 -8 396.00 -86.17% 6 965.00 -5 617.00 -80.65%
30.09.2019 9 744.00 43 556.00 -33 812.00 -77.63% 64 116.00 -54 372.00 -84.80%
30.06.2019 43 556.00 36 301.00 7 255.00 19.99% 33 024.00 10 532.00 31.89%
31.03.2019 36 301.00 6 965.00 29 336.00 421.19% 87 544.00 -51 243.00 -58.53%
31.12.2018 6 965.00 64 116.00 -57 151.00 -89.14% 22 863.00 -15 898.00 -69.54%
30.09.2018 64 116.00 33 024.00 31 092.00 94.15% 47 559.00 16 557.00 34.81%
30.06.2018 33 024.00 87 544.00 -54 520.00 -62.28% 25 292.00 7 732.00 30.57%
31.03.2018 87 544.00 22 863.00 64 681.00 282.91% 198 150.00 - 110 606.00 -55.82%
31.12.2017 22 863.00 47 559.00 -24 696.00 -51.93% -36 493.00 59 356.00 - 162.65%
30.09.2017 47 559.00 25 292.00 22 267.00 88.04% 26 609.00 20 950.00 78.73%
30.06.2017 25 292.00 198 150.00 - 172 858.00 -87.24% 25 324.00 -32.00 -0.13%
31.03.2017 198 150.00 -36 493.00 234 643.00 - 642.98% -5 631.00 203 781.00 -3 618.91%
31.12.2016 -36 493.00 26 609.00 -63 102.00 - 237.15% -6 145.00 -30 348.00 493.86%
30.09.2016 26 609.00 25 324.00 1 285.00 5.07% 34 139.00 -7 530.00 -22.06%
30.06.2016 25 324.00 -5 631.00 30 955.00 - 549.72% 13 847.00 11 477.00 82.88%
31.03.2016 -5 631.00 -6 145.00 514.00 -8.36% 15 721.00 -21 352.00 - 135.82%
31.12.2015 -6 145.00 34 139.00 -40 284.00 - 118.00% 12 414.00 -18 559.00 - 149.50%
30.09.2015 34 139.00 13 847.00 20 292.00 146.54% 34 413.00 - 274.00 -0.80%
30.06.2015 13 847.00 15 721.00 -1 874.00 -11.92% -10 578.00 24 425.00 - 230.90%
31.03.2015 15 721.00 12 414.00 3 307.00 26.64% 41 792.00 -26 071.00 -62.38%
31.12.2014 12 414.00 34 413.00 -21 999.00 -63.93% -4 916.00 17 330.00 - 352.52%
30.09.2014 34 413.00 -10 578.00 44 991.00 - 425.33% - 984.00 35 397.00 -3 597.26%
30.06.2014 -10 578.00 41 792.00 -52 370.00 - 125.31% 11 313.00 -21 891.00 - 193.50%
31.03.2014 41 792.00 -4 916.00 46 708.00 - 950.12% 24 549.00 17 243.00 70.24%
31.12.2013 -4 916.00 - 984.00 -3 932.00 399.59% 42 098.00 -47 014.00 - 111.68%
30.09.2013 - 984.00 11 313.00 -12 297.00 - 108.70% 111 118.00 - 112 102.00 - 100.89%
30.06.2013 11 313.00 24 549.00 -13 236.00 -53.92% 754.00 10 559.00 1 400.40%
31.03.2013 24 549.00 42 098.00 -17 549.00 -41.69% 30 063.00 -5 514.00 -18.34%
31.12.2012 42 098.00 111 118.00 -69 020.00 -62.11% 22 817.00 19 281.00 84.50%
30.09.2012 111 118.00 754.00 110 364.00 14 637.14% -10 554.00 121 672.00 -1 152.85%
30.06.2012 754.00 30 063.00 -29 309.00 -97.49% 11 419.00 -10 665.00 -93.40%
31.03.2012 30 063.00 22 817.00 7 246.00 31.76% -16 061.00 46 124.00 - 287.18%
31.12.2011 22 817.00 -10 554.00 33 371.00 - 316.19% -13 019.00 35 836.00 - 275.26%
30.09.2011 -10 554.00 11 419.00 -21 973.00 - 192.42% 34 671.00 -45 225.00 - 130.44%
30.06.2011 11 419.00 -16 061.00 27 480.00 - 171.10% -8 140.00 19 559.00 - 240.28%
31.03.2011 -16 061.00 -13 019.00 -3 042.00 23.37% 24 487.00 -40 548.00 - 165.59%
31.12.2010 -13 019.00 34 671.00 -47 690.00 - 137.55% -35 572.00 22 553.00 -63.40%
30.09.2010 34 671.00 -8 140.00 42 811.00 - 525.93% -16 255.00 50 926.00 - 313.29%
30.06.2010 -8 140.00 24 487.00 -32 627.00 - 133.24% -17 260.00 9 120.00 -52.84%
31.03.2010 24 487.00 -35 572.00 60 059.00 - 168.84% - 728.00 25 215.00 -3 463.60%
31.12.2009 -35 572.00 -16 255.00 -19 317.00 118.84% 24 154.00 -59 726.00 - 247.27%
30.09.2009 -16 255.00 -17 260.00 1 005.00 -5.82% -1 701.00 -14 554.00 855.61%
30.06.2009 -17 260.00 - 728.00 -16 532.00 2 270.88% 11 445.00 -28 705.00 - 250.81%
31.03.2009 - 728.00 24 154.00 -24 882.00 - 103.01% -39.00 - 689.00 1 766.67%
31.12.2008 24 154.00 -1 701.00 25 855.00 -1 519.99% 35 739.00 -11 585.00 -32.42%
30.09.2008 -1 701.00 11 445.00 -13 146.00 - 114.86% 19 875.00 -21 576.00 - 108.56%
30.06.2008 11 445.00 -39.00 11 484.00 -29 446.15% 18 525.00 -7 080.00 -38.22%
31.03.2008 -39.00 35 739.00 -35 778.00 - 100.11% 38 524.00 -38 563.00 - 100.10%
31.12.2007 35 739.00 19 875.00 15 864.00 79.82% -1 460.00 37 199.00 -2 547.88%
30.09.2007 19 875.00 18 525.00 1 350.00 7.29% 7 166.00 12 709.00 177.35%
30.06.2007 18 525.00 38 524.00 -19 999.00 -51.91% - 905.00 19 430.00 -2 146.96%
31.03.2007 38 524.00 -1 460.00 39 984.00 -2 738.63% 826.00 37 698.00 4 563.92%
31.12.2006 -1 460.00 7 166.00 -8 626.00 - 120.37% 4 083.00 -5 543.00 - 135.76%
30.09.2006 7 166.00 - 905.00 8 071.00 - 891.82% 5 835.00 1 331.00 22.81%
30.06.2006 - 905.00 826.00 -1 731.00 - 209.56% 5 168.00 -6 073.00 - 117.51%
31.03.2006 826.00 4 083.00 -3 257.00 -79.77% 29 165.00 -28 339.00 -97.17%
31.12.2005 4 083.00 5 835.00 -1 752.00 -30.03% 1 398.00 2 685.00 192.06%
30.09.2005 5 835.00 5 168.00 667.00 12.91% - 396.00 6 231.00 -1 573.48%
30.06.2005 5 168.00 29 165.00 -23 997.00 -82.28% -8 725.00 13 893.00 - 159.23%
31.03.2005 29 165.00 1 398.00 27 767.00 1 986.19% -1 700.00 30 865.00 -1 815.59%
31.12.2004 1 398.00 - 396.00 1 794.00 - 453.03% - - -
30.09.2004 - 396.00 -8 725.00 8 329.00 -95.46% - - -
30.06.2004 -8 725.00 -1 700.00 -7 025.00 413.24% - - -
31.03.2004 -1 700.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Finanční aktiva celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
Finanční aktiva celkem (Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
B-D - Průmysl celkem (2015=100, měsíční data, sezonně očištěná)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange