Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Objemy pro B1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2016 2 294.00
Max 30.09.2008 67 697.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 15 547.80 15 724.80 - 177.00 -1.13% 5 880.30 9 667.50 164.40%
31.05.2019 15 724.80 14 906.30 818.50 5.49% 5 072.20 10 652.60 210.02%
30.04.2019 14 906.30 13 239.90 1 666.40 12.59% 6 527.80 8 378.50 128.35%
31.03.2019 13 239.90 17 050.20 -3 810.30 -22.35% 4 977.00 8 262.90 166.02%
28.02.2019 17 050.20 16 318.30 731.90 4.49% 6 028.40 11 021.80 182.83%
31.01.2019 16 318.30 13 361.40 2 956.90 22.13% 4 384.50 11 933.80 272.18%
31.12.2018 13 361.40 20 220.20 -6 858.80 -33.92% 2 505.10 10 856.30 433.37%
30.11.2018 20 220.20 16 559.20 3 661.00 22.11% 2 340.10 17 880.10 764.07%
31.10.2018 16 559.20 7 466.10 9 093.10 121.79% 3 429.70 13 129.50 382.82%
30.09.2018 7 466.10 9 751.00 -2 284.90 -23.43% 2 951.70 4 514.40 152.94%
31.08.2018 9 751.00 6 883.50 2 867.50 41.66% 5 468.70 4 282.30 78.31%
31.07.2018 6 883.50 5 880.30 1 003.20 17.06% 2 667.80 4 215.70 158.02%
30.06.2018 5 880.30 5 072.20 808.10 15.93% 2 621.10 3 259.20 124.34%
31.05.2018 5 072.20 6 527.80 -1 455.60 -22.30% 3 462.20 1 610.00 46.50%
30.04.2018 6 527.80 4 977.00 1 550.80 31.16% 2 784.00 3 743.80 134.48%
31.03.2018 4 977.00 6 028.40 -1 051.40 -17.44% 3 099.70 1 877.30 60.56%
28.02.2018 6 028.40 4 384.50 1 643.90 37.49% 3 639.30 2 389.10 65.65%
31.01.2018 4 384.50 2 505.10 1 879.40 75.02% 4 007.30 377.20 9.41%
31.12.2017 2 505.10 2 340.10 165.00 7.05% 2 663.20 - 158.10 -5.94%
30.11.2017 2 340.10 3 429.70 -1 089.60 -31.77% 3 811.60 -1 471.50 -38.61%
31.10.2017 3 429.70 2 951.70 478.00 16.19% 3 066.40 363.30 11.85%
30.09.2017 2 951.70 5 468.70 -2 517.00 -46.03% 2 294.00 657.70 28.67%
31.08.2017 5 468.70 2 667.80 2 800.90 104.99% 3 570.30 1 898.40 53.17%
31.07.2017 2 667.80 2 621.10 46.70 1.78% 2 675.60 -7.80 -0.29%
30.06.2017 2 621.10 3 462.20 - 841.10 -24.29% 3 695.70 -1 074.60 -29.08%
31.05.2017 3 462.20 2 784.00 678.20 24.36% 3 352.50 109.70 3.27%
30.04.2017 2 784.00 3 099.70 - 315.70 -10.18% 2 514.10 269.90 10.74%
31.03.2017 3 099.70 3 639.30 - 539.60 -14.83% 3 788.90 - 689.20 -18.19%
28.02.2017 3 639.30 4 007.30 - 368.00 -9.18% 4 472.90 - 833.60 -18.64%
31.01.2017 4 007.30 2 663.20 1 344.10 50.47% 3 151.20 856.10 27.17%
31.12.2016 2 663.20 3 811.60 -1 148.40 -30.13% 3 494.10 - 830.90 -23.78%
30.11.2016 3 811.60 3 066.40 745.20 24.30% 2 862.80 948.80 33.14%
31.10.2016 3 066.40 2 294.00 772.40 33.67% 2 527.00 539.40 21.35%
30.09.2016 2 294.00 3 570.30 -1 276.30 -35.75% 2 367.80 -73.80 -3.12%
31.08.2016 3 570.30 2 675.60 894.70 33.44% 3 069.70 500.60 16.31%
31.07.2016 2 675.60 3 695.70 -1 020.10 -27.60% 2 596.60 79.00 3.04%
30.06.2016 3 695.70 3 352.50 343.20 10.24% 2 762.20 933.50 33.80%
31.05.2016 3 352.50 2 514.10 838.40 33.35% 2 355.40 997.10 42.33%
30.04.2016 2 514.10 3 788.90 -1 274.80 -33.65% 3 324.00 - 809.90 -24.37%
31.03.2016 3 788.90 4 472.90 - 684.00 -15.29% 3 082.80 706.10 22.90%
29.02.2016 4 472.90 3 151.20 1 321.70 41.94% 4 159.60 313.30 7.53%
31.01.2016 3 151.20 3 494.10 - 342.90 -9.81% 3 230.70 -79.50 -2.46%
31.12.2015 3 494.10 2 862.80 631.30 22.05% 2 953.70 540.40 18.30%
30.11.2015 2 862.80 2 527.00 335.80 13.29% 2 517.10 345.70 13.73%
31.10.2015 2 527.00 2 367.80 159.20 6.72% 2 632.40 - 105.40 -4.00%
30.09.2015 2 367.80 3 069.70 - 701.90 -22.87% 2 454.70 -86.90 -3.54%
31.08.2015 3 069.70 2 596.60 473.10 18.22% 2 526.90 542.80 21.48%
31.07.2015 2 596.60 2 762.20 - 165.60 -6.00% 4 031.30 -1 434.70 -35.59%
30.06.2015 2 762.20 2 355.40 406.80 17.27% 2 410.30 351.90 14.60%
31.05.2015 2 355.40 3 324.00 - 968.60 -29.14% 2 919.80 - 564.40 -19.33%
30.04.2015 3 324.00 3 082.80 241.20 7.82% 3 028.10 295.90 9.77%
31.03.2015 3 082.80 4 159.60 -1 076.80 -25.89% 3 381.10 - 298.30 -8.82%
28.02.2015 4 159.60 3 230.70 928.90 28.75% 4 674.20 - 514.60 -11.01%
31.01.2015 3 230.70 2 953.70 277.00 9.38% 3 770.10 - 539.40 -14.31%
31.12.2014 2 953.70 2 517.10 436.60 17.35% 3 126.90 - 173.20 -5.54%
30.11.2014 2 517.10 2 632.40 - 115.30 -4.38% 3 473.20 - 956.10 -27.53%
31.10.2014 2 632.40 2 454.70 177.70 7.24% 2 941.80 - 309.40 -10.52%
30.09.2014 2 454.70 2 526.90 -72.20 -2.86% 2 868.30 - 413.60 -14.42%
31.08.2014 2 526.90 4 031.30 -1 504.40 -37.32% 3 227.30 - 700.40 -21.70%
31.07.2014 4 031.30 2 410.30 1 621.00 67.25% 4 296.80 - 265.50 -6.18%
30.06.2014 2 410.30 2 919.80 - 509.50 -17.45% 3 962.00 -1 551.70 -39.16%
31.05.2014 2 919.80 3 028.10 - 108.30 -3.58% 4 666.40 -1 746.60 -37.43%
30.04.2014 3 028.10 3 381.10 - 353.00 -10.44% 3 986.20 - 958.10 -24.04%
31.03.2014 3 381.10 4 674.20 -1 293.10 -27.66% 4 396.20 -1 015.10 -23.09%
28.02.2014 4 674.20 3 770.10 904.10 23.98% 6 573.60 -1 899.40 -28.89%
31.01.2014 3 770.10 3 126.90 643.20 20.57% 5 510.30 -1 740.20 -31.58%
31.12.2013 3 126.90 3 473.20 - 346.30 -9.97% 5 731.90 -2 605.00 -45.45%
30.11.2013 3 473.20 2 941.80 531.40 18.06% 6 402.30 -2 929.10 -45.75%
31.10.2013 2 941.80 2 868.30 73.50 2.56% 7 202.60 -4 260.80 -59.16%
30.09.2013 2 868.30 3 227.30 - 359.00 -11.12% 6 258.40 -3 390.10 -54.17%
31.08.2013 3 227.30 4 296.80 -1 069.50 -24.89% 7 344.40 -4 117.10 -56.06%
31.07.2013 4 296.80 3 962.00 334.80 8.45% 7 926.90 -3 630.10 -45.79%
30.06.2013 3 962.00 4 666.40 - 704.40 -15.10% 9 217.90 -5 255.90 -57.02%
31.05.2013 4 666.40 3 986.20 680.20 17.06% 7 875.40 -3 209.00 -40.75%
30.04.2013 3 986.20 4 396.20 - 410.00 -9.33% 8 593.90 -4 607.70 -53.62%
31.03.2013 4 396.20 6 573.60 -2 177.40 -33.12% 10 503.80 -6 107.60 -58.15%
28.02.2013 6 573.60 5 510.30 1 063.30 19.30% 9 543.80 -2 970.20 -31.12%
31.01.2013 5 510.30 5 731.90 - 221.60 -3.87% 8 783.00 -3 272.70 -37.26%
31.12.2012 5 731.90 6 402.30 - 670.40 -10.47% 9 905.10 -4 173.20 -42.13%
30.11.2012 6 402.30 7 202.60 - 800.30 -11.11% 9 819.80 -3 417.50 -34.80%
31.10.2012 7 202.60 6 258.40 944.20 15.09% 9 704.80 -2 502.20 -25.78%
30.09.2012 6 258.40 7 344.40 -1 086.00 -14.79% 15 527.00 -9 268.60 -59.69%
31.08.2012 7 344.40 7 926.90 - 582.50 -7.35% 13 983.00 -6 638.60 -47.48%
31.07.2012 7 926.90 9 217.90 -1 291.00 -14.01% 10 710.10 -2 783.20 -25.99%
30.06.2012 9 217.90 7 875.40 1 342.50 17.05% 12 294.30 -3 076.40 -25.02%
31.05.2012 7 875.40 8 593.90 - 718.50 -8.36% 12 694.70 -4 819.30 -37.96%
30.04.2012 8 593.90 10 503.80 -1 909.90 -18.18% 12 152.20 -3 558.30 -29.28%
31.03.2012 10 503.80 9 543.80 960.00 10.06% 12 567.30 -2 063.50 -16.42%
29.02.2012 9 543.80 8 783.00 760.80 8.66% 12 339.00 -2 795.20 -22.65%
31.01.2012 8 783.00 9 905.10 -1 122.10 -11.33% 14 178.80 -5 395.80 -38.06%
31.12.2011 9 905.10 9 819.80 85.30 0.87% 13 959.70 -4 054.60 -29.05%
30.11.2011 9 819.80 9 704.80 115.00 1.18% 14 070.10 -4 250.30 -30.21%
31.10.2011 9 704.80 15 527.00 -5 822.20 -37.50% 13 916.00 -4 211.20 -30.26%
30.09.2011 15 527.00 13 983.00 1 544.00 11.04% 14 761.10 765.90 5.19%
31.08.2011 13 983.00 10 710.10 3 272.90 30.56% 14 999.70 -1 016.70 -6.78%
31.07.2011 10 710.10 12 294.30 -1 584.20 -12.89% 17 355.80 -6 645.70 -38.29%
30.06.2011 12 294.30 12 694.70 - 400.40 -3.15% 18 064.50 -5 770.20 -31.94%
31.05.2011 12 694.70 12 152.20 542.50 4.46% 18 841.20 -6 146.50 -32.62%
30.04.2011 12 152.20 12 567.30 - 415.10 -3.30% 20 973.20 -8 821.00 -42.06%
31.03.2011 12 567.30 12 339.00 228.30 1.85% 22 336.00 -9 768.70 -43.74%
28.02.2011 12 339.00 14 178.80 -1 839.80 -12.98% 22 453.30 -10 114.30 -45.05%
31.01.2011 14 178.80 13 959.70 219.10 1.57% 24 682.90 -10 504.10 -42.56%
31.12.2010 13 959.70 14 070.10 - 110.40 -0.78% 27 850.60 -13 890.90 -49.88%
30.11.2010 14 070.10 13 916.00 154.10 1.11% 25 906.70 -11 836.60 -45.69%
31.10.2010 13 916.00 14 761.10 - 845.10 -5.73% 26 845.30 -12 929.30 -48.16%
30.09.2010 14 761.10 14 999.70 - 238.60 -1.59% 27 123.30 -12 362.20 -45.58%
31.08.2010 14 999.70 17 355.80 -2 356.10 -13.58% 28 312.00 -13 312.30 -47.02%
31.07.2010 17 355.80 18 064.50 - 708.70 -3.92% 31 286.20 -13 930.40 -44.53%
30.06.2010 18 064.50 18 841.20 - 776.70 -4.12% 37 744.40 -19 679.90 -52.14%
31.05.2010 18 841.20 20 973.20 -2 132.00 -10.17% 39 529.80 -20 688.60 -52.34%
30.04.2010 20 973.20 22 336.00 -1 362.80 -6.10% 41 209.70 -20 236.50 -49.11%
31.03.2010 22 336.00 22 453.30 - 117.30 -0.52% 42 286.00 -19 950.00 -47.18%
28.02.2010 22 453.30 24 682.90 -2 229.60 -9.03% 43 396.90 -20 943.60 -48.26%
31.01.2010 24 682.90 27 850.60 -3 167.70 -11.37% 57 564.70 -32 881.80 -57.12%
31.12.2009 27 850.60 25 906.70 1 943.90 7.50% 58 562.80 -30 712.20 -52.44%
30.11.2009 25 906.70 26 845.30 - 938.60 -3.50% 60 021.70 -34 115.00 -56.84%
31.10.2009 26 845.30 27 123.30 - 278.00 -1.02% 64 849.70 -38 004.40 -58.60%
30.09.2009 27 123.30 28 312.00 -1 188.70 -4.20% 67 697.90 -40 574.60 -59.93%
31.08.2009 28 312.00 31 286.20 -2 974.20 -9.51% 58 924.20 -30 612.20 -51.95%
31.07.2009 31 286.20 37 744.40 -6 458.20 -17.11% 57 196.00 -25 909.80 -45.30%
30.06.2009 37 744.40 39 529.80 -1 785.40 -4.52% 57 995.70 -20 251.30 -34.92%
31.05.2009 39 529.80 41 209.70 -1 679.90 -4.08% 59 429.90 -19 900.10 -33.48%
30.04.2009 41 209.70 42 286.00 -1 076.30 -2.55% 59 803.50 -18 593.80 -31.09%
31.03.2009 42 286.00 43 396.90 -1 110.90 -2.56% 58 562.20 -16 276.20 -27.79%
28.02.2009 43 396.90 57 564.70 -14 167.80 -24.61% 58 583.30 -15 186.40 -25.92%
31.01.2009 57 564.70 58 562.80 - 998.10 -1.70% 62 201.20 -4 636.50 -7.45%
31.12.2008 58 562.80 60 021.70 -1 458.90 -2.43% 60 553.70 -1 990.90 -3.29%
30.11.2008 60 021.70 64 849.70 -4 828.00 -7.44% 58 306.40 1 715.30 2.94%
31.10.2008 64 849.70 67 697.90 -2 848.20 -4.21% 64 526.10 323.60 0.50%
30.09.2008 67 697.90 58 924.20 8 773.70 14.89% 57 208.90 10 489.00 18.33%
31.08.2008 58 924.20 57 196.00 1 728.20 3.02% 60 820.60 -1 896.40 -3.12%
31.07.2008 57 196.00 57 995.70 - 799.70 -1.38% 63 667.10 -6 471.10 -10.16%
30.06.2008 57 995.70 59 429.90 -1 434.20 -2.41% 60 449.30 -2 453.60 -4.06%
31.05.2008 59 429.90 59 803.50 - 373.60 -0.62% 60 479.00 -1 049.10 -1.73%
30.04.2008 59 803.50 58 562.20 1 241.30 2.12% 57 258.80 2 544.70 4.44%
31.03.2008 58 562.20 58 583.30 -21.10 -0.04% 55 990.30 2 571.90 4.59%
29.02.2008 58 583.30 62 201.20 -3 617.90 -5.82% 52 902.30 5 681.00 10.74%
31.01.2008 62 201.20 60 553.70 1 647.50 2.72% 56 393.40 5 807.80 10.30%
31.12.2007 60 553.70 58 306.40 2 247.30 3.85% 51 073.20 9 480.50 18.56%
30.11.2007 58 306.40 64 526.10 -6 219.70 -9.64% 49 005.00 9 301.40 18.98%
31.10.2007 64 526.10 57 208.90 7 317.20 12.79% 53 147.40 11 378.70 21.41%
30.09.2007 57 208.90 60 820.60 -3 611.70 -5.94% 47 479.60 9 729.30 20.49%
31.08.2007 60 820.60 63 667.10 -2 846.50 -4.47% 43 705.10 17 115.50 39.16%
31.07.2007 63 667.10 60 449.30 3 217.80 5.32% 44 757.20 18 909.90 42.25%
30.06.2007 60 449.30 60 479.00 -29.70 -0.05% 46 901.70 13 547.60 28.89%
31.05.2007 60 479.00 57 258.80 3 220.20 5.62% 46 099.50 14 379.50 31.19%
30.04.2007 57 258.80 55 990.30 1 268.50 2.27% 47 777.70 9 481.10 19.84%
31.03.2007 55 990.30 52 902.30 3 088.00 5.84% 47 089.50 8 900.80 18.90%
28.02.2007 52 902.30 56 393.40 -3 491.10 -6.19% 40 921.10 11 981.20 29.28%
31.01.2007 56 393.40 51 073.20 5 320.20 10.42% 46 377.70 10 015.70 21.60%
31.12.2006 51 073.20 49 005.00 2 068.20 4.22% 46 782.10 4 291.10 9.17%
30.11.2006 49 005.00 53 147.40 -4 142.40 -7.79% 42 580.30 6 424.70 15.09%
31.10.2006 53 147.40 47 479.60 5 667.80 11.94% 45 793.70 7 353.70 16.06%
30.09.2006 47 479.60 43 705.10 3 774.50 8.64% 43 539.00 3 940.60 9.05%
31.08.2006 43 705.10 44 757.20 -1 052.10 -2.35% 46 321.10 -2 616.00 -5.65%
31.07.2006 44 757.20 46 901.70 -2 144.50 -4.57% 43 231.30 1 525.90 3.53%
30.06.2006 46 901.70 46 099.50 802.20 1.74% 44 929.40 1 972.30 4.39%
31.05.2006 46 099.50 47 777.70 -1 678.20 -3.51% 46 027.20 72.30 0.16%
30.04.2006 47 777.70 47 089.50 688.20 1.46% 44 960.00 2 817.70 6.27%
31.03.2006 47 089.50 40 921.10 6 168.40 15.07% 47 269.40 - 179.90 -0.38%
28.02.2006 40 921.10 46 377.70 -5 456.60 -11.77% 44 746.60 -3 825.50 -8.55%
31.01.2006 46 377.70 46 782.10 - 404.40 -0.86% 49 151.50 -2 773.80 -5.64%
31.12.2005 46 782.10 42 580.30 4 201.80 9.87% 49 844.60 -3 062.50 -6.14%
30.11.2005 42 580.30 45 793.70 -3 213.40 -7.02% 48 302.80 -5 722.50 -11.85%
31.10.2005 45 793.70 43 539.00 2 254.70 5.18% 46 569.10 - 775.40 -1.67%
30.09.2005 43 539.00 46 321.10 -2 782.10 -6.01% 48 541.30 -5 002.30 -10.31%
31.08.2005 46 321.10 43 231.30 3 089.80 7.15% 45 119.40 1 201.70 2.66%
31.07.2005 43 231.30 44 929.40 -1 698.10 -3.78% 40 981.40 2 249.90 5.49%
30.06.2005 44 929.40 46 027.20 -1 097.80 -2.39% 38 149.90 6 779.50 17.77%
31.05.2005 46 027.20 44 960.00 1 067.20 2.37% 54 022.50 -7 995.30 -14.80%
30.04.2005 44 960.00 47 269.40 -2 309.40 -4.89% 39 817.10 5 142.90 12.92%
31.03.2005 47 269.40 44 746.60 2 522.80 5.64% 40 128.60 7 140.80 17.79%
28.02.2005 44 746.60 49 151.50 -4 404.90 -8.96% 43 922.20 824.40 1.88%
31.01.2005 49 151.50 49 844.60 - 693.10 -1.39% 39 506.80 9 644.70 24.41%
31.12.2004 49 844.60 48 302.80 1 541.80 3.19% - - -
30.11.2004 48 302.80 46 569.10 1 733.70 3.72% - - -
31.10.2004 46 569.10 48 541.30 -1 972.20 -4.06% - - -
30.09.2004 48 541.30 45 119.40 3 421.90 7.58% - - -
31.08.2004 45 119.40 40 981.40 4 138.00 10.10% - - -
31.07.2004 40 981.40 38 149.90 2 831.50 7.42% - - -
30.06.2004 38 149.90 54 022.50 -15 872.60 -29.38% - - -
31.05.2004 54 022.50 39 817.10 14 205.40 35.68% - - -
30.04.2004 39 817.10 40 128.60 - 311.50 -0.78% - - -
31.03.2004 40 128.60 43 922.20 -3 793.60 -8.64% - - -
29.02.2004 43 922.20 39 506.80 4 415.40 11.18% - - -
31.01.2004 39 506.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (Čtvrtletní úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (Objemy pro B1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (Objemy pro B1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
Platby podle typu akceptačního zařízení včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech) (Statistika platebního styku)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (Banky celkem)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.