AKTIVA - rezervy ČNB - devizy (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... AKTIVA - rezervy ČNB - devizy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2014 1 049 354.30
Min 31.12.1993 113 266.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 1 031 110.00 1 049 354.30 -18 244.30 -1.74% 750 252.20 280 857.80 37.44%
31.03.2014 1 049 354.30 963 954.10 85 400.20 8.86% 772 926.00 276 428.30 35.76%
31.12.2013 963 954.10 759 333.40 204 620.70 26.95% 713 378.40 250 575.70 35.13%
30.09.2013 759 333.40 750 252.20 9 081.20 1.21% 687 199.50 72 133.90 10.50%
30.06.2013 750 252.20 772 926.00 -22 673.80 -2.93% 670 513.20 79 739.00 11.89%
31.03.2013 772 926.00 713 378.40 59 547.60 8.35% 622 251.20 150 674.80 24.21%
31.12.2012 713 378.40 687 199.50 26 178.90 3.81% 702 547.60 10 830.80 1.54%
30.09.2012 687 199.50 670 513.20 16 686.30 2.49% 645 278.90 41 920.60 6.50%
30.06.2012 670 513.20 622 251.20 48 262.00 7.76% 649 088.50 21 424.70 3.30%
31.03.2012 622 251.20 702 547.60 -80 296.40 -11.43% 677 823.60 -55 572.40 -8.20%
31.12.2011 702 547.60 645 278.90 57 268.70 8.88% 712 509.00 -9 961.40 -1.40%
30.09.2011 645 278.90 649 088.50 -3 809.60 -0.59% 693 980.50 -48 701.60 -7.02%
30.06.2011 649 088.50 677 823.60 -28 735.10 -4.24% 741 723.00 -92 634.50 -12.49%
31.03.2011 677 823.60 712 509.00 -34 685.40 -4.87% 688 268.70 -10 445.10 -1.52%
31.12.2010 712 509.00 693 980.50 18 528.50 2.67% 693 136.90 19 372.10 2.79%
30.09.2010 693 980.50 741 723.00 -47 742.50 -6.44% 632 781.70 61 198.80 9.67%
30.06.2010 741 723.00 688 268.70 53 454.30 7.77% 671 230.20 70 492.80 10.50%
31.03.2010 688 268.70 693 136.90 -4 868.20 -0.70% 733 636.80 -45 368.10 -6.18%
31.12.2009 693 136.90 632 781.70 60 355.20 9.54% 695 935.60 -2 798.70 -0.40%
30.09.2009 632 781.70 671 230.20 -38 448.50 -5.73% 612 942.30 19 839.40 3.24%
30.06.2009 671 230.20 733 636.80 -62 406.60 -8.51% 553 300.40 117 929.80 21.31%
31.03.2009 733 636.80 695 935.60 37 701.20 5.42% 589 253.30 144 383.50 24.50%
31.12.2008 695 935.60 612 942.30 82 993.30 13.54% 618 048.00 77 887.60 12.60%
30.09.2008 612 942.30 553 300.40 59 641.90 10.78% 624 640.30 -11 698.00 -1.87%
30.06.2008 553 300.40 589 253.30 -35 952.90 -6.10% 657 050.80 - 103 750.40 -15.79%
31.03.2008 589 253.30 618 048.00 -28 794.70 -4.66% 658 697.60 -69 444.30 -10.54%
31.12.2007 618 048.00 624 640.30 -6 592.30 -1.06% 648 192.10 -30 144.10 -4.65%
30.09.2007 624 640.30 657 050.80 -32 410.50 -4.93% 678 957.50 -54 317.20 -8.00%
30.06.2007 657 050.80 658 697.60 -1 646.80 -0.25% 672 463.80 -15 413.00 -2.29%
31.03.2007 658 697.60 648 192.10 10 505.50 1.62% 683 178.50 -24 480.90 -3.58%
31.12.2006 648 192.10 678 957.50 -30 765.40 -4.53% 716 315.20 -68 123.10 -9.51%
30.09.2006 678 957.50 672 463.80 6 493.70 0.97% 721 767.80 -42 810.30 -5.93%
30.06.2006 672 463.80 683 178.50 -10 714.70 -1.57% 723 345.30 -50 881.50 -7.03%
31.03.2006 683 178.50 716 315.20 -33 136.70 -4.63% 623 014.60 60 163.90 9.66%
31.12.2005 716 315.20 721 767.80 -5 452.60 -0.76% 610 659.10 105 656.10 17.30%
30.09.2005 721 767.80 723 345.30 -1 577.50 -0.22% 668 266.00 53 501.80 8.01%
30.06.2005 723 345.30 623 014.60 100 330.70 16.10% 674 057.30 49 288.00 7.31%
31.03.2005 623 014.60 610 659.10 12 355.50 2.02% 707 462.70 -84 448.10 -11.94%
31.12.2004 610 659.10 668 266.00 -57 606.90 -8.62% 674 451.80 -63 792.70 -9.46%
30.09.2004 668 266.00 674 057.30 -5 791.30 -0.86% 688 127.00 -19 861.00 -2.89%
30.06.2004 674 057.30 707 462.70 -33 405.40 -4.72% 674 167.80 - 110.50 -0.02%
31.03.2004 707 462.70 674 451.80 33 010.90 4.89% 704 036.70 3 426.00 0.49%
31.12.2003 674 451.80 688 127.00 -13 675.20 -1.99% 686 516.10 -12 064.30 -1.76%
30.09.2003 688 127.00 674 167.80 13 959.20 2.07% 650 399.30 37 727.70 5.80%
30.06.2003 674 167.80 704 036.70 -29 868.90 -4.24% 578 021.50 96 146.30 16.63%
31.03.2003 704 036.70 686 516.10 17 520.60 2.55% 511 665.50 192 371.20 37.60%
31.12.2002 686 516.10 650 399.30 36 116.80 5.55% 514 188.00 172 328.10 33.51%
30.09.2002 650 399.30 578 021.50 72 377.80 12.52% 478 311.80 172 087.50 35.98%
30.06.2002 578 021.50 511 665.50 66 356.00 12.97% 469 726.90 108 294.60 23.05%
31.03.2002 511 665.50 514 188.00 -2 522.50 -0.49% 494 079.60 17 585.90 3.56%
31.12.2001 514 188.00 478 311.80 35 876.20 7.50% 491 001.20 23 186.80 4.72%
30.09.2001 478 311.80 469 726.90 8 584.90 1.83% 497 668.60 -19 356.80 -3.89%
30.06.2001 469 726.90 494 079.60 -24 352.70 -4.93% 490 623.60 -20 896.70 -4.26%
31.03.2001 494 079.60 491 001.20 3 078.40 0.63% 454 705.00 39 374.60 8.66%
31.12.2000 491 001.20 497 668.60 -6 667.40 -1.34% 460 742.60 30 258.60 6.57%
30.09.2000 497 668.60 490 623.60 7 045.00 1.44% 376 304.80 121 363.80 32.25%
30.06.2000 490 623.60 454 705.00 35 918.60 7.90% 376 304.80 114 318.80 30.38%
31.03.2000 454 705.00 460 742.60 -6 037.60 -1.31% 376 304.80 78 400.20 20.83%
31.12.1999 460 742.60 376 304.80 84 437.80 22.44% 376 304.80 84 437.80 22.44%
31.12.1998 376 304.80 336 994.40 39 310.40 11.66% 336 994.40 39 310.40 11.66%
31.12.1997 336 994.40 337 585.70 - 591.30 -0.18% 337 585.70 - 591.30 -0.18%
31.12.1996 337 585.70 370 790.80 -33 205.10 -8.96% 370 790.80 -33 205.10 -8.96%
31.12.1995 370 790.80 172 805.00 197 985.80 114.57% 172 805.00 197 985.80 114.57%
31.12.1994 172 805.00 113 266.50 59 538.50 52.56% 113 266.50 59 538.50 52.56%
31.12.1993 113 266.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

AKTIVA - rezervy ČNB - devizy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
AKTIVA - rezervy ČNB - devizy (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
AKTIVA - rezervy ČNB - devizy (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka)
AKTIVA - rezervy ČNB - devizy (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. USD - souhrnná tabulka)
Aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Aktiva celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní aktiva (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Úprava o změnu čistého podílu domácností na rezervách penzijních fonsů (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
čisté pořízení nevyráběných aktiv (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Finanční aktiva (konsolidoovaná) (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
- Důchody z rezervních aktiv - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
- Důchody z rezervních aktiv - příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies