Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (EUR)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2018 7 786.20
Min 31.05.2005 107.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 7 475.60 7 420.10 55.50 0.75% 5 645.20 1 830.40 32.42%
28.02.2019 7 420.10 7 604.30 - 184.20 -2.42% 4 675.10 2 745.00 58.72%
31.01.2019 7 604.30 7 620.60 -16.30 -0.21% 3 868.20 3 736.10 96.58%
31.12.2018 7 620.60 7 704.10 -83.50 -1.08% 3 207.10 4 413.50 137.62%
30.11.2018 7 704.10 7 732.80 -28.70 -0.37% 2 838.00 4 866.10 171.46%
31.10.2018 7 732.80 7 713.40 19.40 0.25% 2 690.30 5 042.50 187.43%
30.09.2018 7 713.40 7 760.20 -46.80 -0.60% 2 754.60 4 958.80 180.02%
31.08.2018 7 760.20 7 752.10 8.10 0.10% 2 799.20 4 961.00 177.23%
31.07.2018 7 752.10 7 786.20 -34.10 -0.44% 2 830.80 4 921.30 173.85%
30.06.2018 7 786.20 7 346.00 440.20 5.99% 2 858.00 4 928.20 172.44%
31.05.2018 7 346.00 6 371.40 974.60 15.30% 2 935.90 4 410.10 150.21%
30.04.2018 6 371.40 5 645.20 726.20 12.86% 3 279.90 3 091.50 94.26%
31.03.2018 5 645.20 4 675.10 970.10 20.75% 3 332.00 2 313.20 69.42%
28.02.2018 4 675.10 3 868.20 806.90 20.86% 3 403.10 1 272.00 37.38%
31.01.2018 3 868.20 3 207.10 661.10 20.61% 3 458.00 410.20 11.86%
31.12.2017 3 207.10 2 838.00 369.10 13.01% 3 483.70 - 276.60 -7.94%
30.11.2017 2 838.00 2 690.30 147.70 5.49% 3 533.00 - 695.00 -19.67%
31.10.2017 2 690.30 2 754.60 -64.30 -2.33% 3 542.60 - 852.30 -24.06%
30.09.2017 2 754.60 2 799.20 -44.60 -1.59% 3 574.90 - 820.30 -22.95%
31.08.2017 2 799.20 2 830.80 -31.60 -1.12% 3 594.00 - 794.80 -22.11%
31.07.2017 2 830.80 2 858.00 -27.20 -0.95% 3 631.50 - 800.70 -22.05%
30.06.2017 2 858.00 2 935.90 -77.90 -2.65% 3 651.60 - 793.60 -21.73%
31.05.2017 2 935.90 3 279.90 - 344.00 -10.49% 3 674.30 - 738.40 -20.10%
30.04.2017 3 279.90 3 332.00 -52.10 -1.56% 3 703.30 - 423.40 -11.43%
31.03.2017 3 332.00 3 403.10 -71.10 -2.09% 3 707.90 - 375.90 -10.14%
28.02.2017 3 403.10 3 458.00 -54.90 -1.59% 3 795.90 - 392.80 -10.35%
31.01.2017 3 458.00 3 483.70 -25.70 -0.74% 3 519.70 -61.70 -1.75%
31.12.2016 3 483.70 3 533.00 -49.30 -1.40% 3 432.60 51.10 1.49%
30.11.2016 3 533.00 3 542.60 -9.60 -0.27% 3 392.50 140.50 4.14%
31.10.2016 3 542.60 3 574.90 -32.30 -0.90% 3 353.00 189.60 5.65%
30.09.2016 3 574.90 3 594.00 -19.10 -0.53% 3 283.20 291.70 8.88%
31.08.2016 3 594.00 3 631.50 -37.50 -1.03% 3 173.60 420.40 13.25%
31.07.2016 3 631.50 3 651.60 -20.10 -0.55% 3 072.80 558.70 18.18%
30.06.2016 3 651.60 3 674.30 -22.70 -0.62% 3 061.20 590.40 19.29%
31.05.2016 3 674.30 3 703.30 -29.00 -0.78% 2 992.10 682.20 22.80%
30.04.2016 3 703.30 3 707.90 -4.60 -0.12% 2 959.70 743.60 25.12%
31.03.2016 3 707.90 3 795.90 -88.00 -2.32% 2 863.50 844.40 29.49%
29.02.2016 3 795.90 3 519.70 276.20 7.85% 2 828.70 967.20 34.19%
31.01.2016 3 519.70 3 432.60 87.10 2.54% 2 812.30 707.40 25.15%
31.12.2015 3 432.60 3 392.50 40.10 1.18% 2 712.20 720.40 26.56%
30.11.2015 3 392.50 3 353.00 39.50 1.18% 2 326.20 1 066.30 45.84%
31.10.2015 3 353.00 3 283.20 69.80 2.13% 2 332.70 1 020.30 43.74%
30.09.2015 3 283.20 3 173.60 109.60 3.45% 2 311.10 972.10 42.06%
31.08.2015 3 173.60 3 072.80 100.80 3.28% 2 337.40 836.20 35.77%
31.07.2015 3 072.80 3 061.20 11.60 0.38% 2 319.10 753.70 32.50%
30.06.2015 3 061.20 2 992.10 69.10 2.31% 2 295.70 765.50 33.34%
31.05.2015 2 992.10 2 959.70 32.40 1.09% 2 725.50 266.60 9.78%
30.04.2015 2 959.70 2 863.50 96.20 3.36% 2 756.60 203.10 7.37%
31.03.2015 2 863.50 2 828.70 34.80 1.23% 1 584.30 1 279.20 80.74%
28.02.2015 2 828.70 2 812.30 16.40 0.58% 1 567.40 1 261.30 80.47%
31.01.2015 2 812.30 2 712.20 100.10 3.69% 1 583.40 1 228.90 77.61%
31.12.2014 2 712.20 2 326.20 386.00 16.59% 1 732.20 980.00 56.58%
30.11.2014 2 326.20 2 332.70 -6.50 -0.28% 1 750.30 575.90 32.90%
31.10.2014 2 332.70 2 311.10 21.60 0.93% 1 666.00 666.70 40.02%
30.09.2014 2 311.10 2 337.40 -26.30 -1.13% 1 753.20 557.90 31.82%
31.08.2014 2 337.40 2 319.10 18.30 0.79% 1 787.00 550.40 30.80%
31.07.2014 2 319.10 2 295.70 23.40 1.02% 1 738.30 580.80 33.41%
30.06.2014 2 295.70 2 725.50 - 429.80 -15.77% 1 770.20 525.50 29.69%
31.05.2014 2 725.50 2 756.60 -31.10 -1.13% 1 753.20 972.30 55.46%
30.04.2014 2 756.60 1 584.30 1 172.30 73.99% 1 623.90 1 132.70 69.75%
31.03.2014 1 584.30 1 567.40 16.90 1.08% 1 554.30 30.00 1.93%
28.02.2014 1 567.40 1 583.40 -16.00 -1.01% 1 578.80 -11.40 -0.72%
31.01.2014 1 583.40 1 732.20 - 148.80 -8.59% 1 575.70 7.70 0.49%
31.12.2013 1 732.20 1 750.30 -18.10 -1.03% 1 616.00 116.20 7.19%
30.11.2013 1 750.30 1 666.00 84.30 5.06% 1 609.90 140.40 8.72%
31.10.2013 1 666.00 1 753.20 -87.20 -4.97% 1 680.00 -14.00 -0.83%
30.09.2013 1 753.20 1 787.00 -33.80 -1.89% 1 656.50 96.70 5.84%
31.08.2013 1 787.00 1 738.30 48.70 2.80% 1 660.90 126.10 7.59%
31.07.2013 1 738.30 1 770.20 -31.90 -1.80% 1 619.90 118.40 7.31%
30.06.2013 1 770.20 1 753.20 17.00 0.97% 1 646.90 123.30 7.49%
31.05.2013 1 753.20 1 623.90 129.30 7.96% 1 656.30 96.90 5.85%
30.04.2013 1 623.90 1 554.30 69.60 4.48% 1 609.10 14.80 0.92%
31.03.2013 1 554.30 1 578.80 -24.50 -1.55% 1 570.70 -16.40 -1.04%
28.02.2013 1 578.80 1 575.70 3.10 0.20% 1 561.90 16.90 1.08%
31.01.2013 1 575.70 1 616.00 -40.30 -2.49% 1 525.70 50.00 3.28%
31.12.2012 1 616.00 1 609.90 6.10 0.38% 1 522.10 93.90 6.17%
30.11.2012 1 609.90 1 680.00 -70.10 -4.17% 1 450.10 159.80 11.02%
31.10.2012 1 680.00 1 656.50 23.50 1.42% 1 402.30 277.70 19.80%
30.09.2012 1 656.50 1 660.90 -4.40 -0.26% 1 368.90 287.60 21.01%
31.08.2012 1 660.90 1 619.90 41.00 2.53% 1 532.70 128.20 8.36%
31.07.2012 1 619.90 1 646.90 -27.00 -1.64% 1 462.60 157.30 10.75%
30.06.2012 1 646.90 1 656.30 -9.40 -0.57% 1 457.90 189.00 12.96%
31.05.2012 1 656.30 1 609.10 47.20 2.93% 1 321.40 334.90 25.34%
30.04.2012 1 609.10 1 570.70 38.40 2.44% 1 138.70 470.40 41.31%
31.03.2012 1 570.70 1 561.90 8.80 0.56% 1 119.20 451.50 40.34%
29.02.2012 1 561.90 1 525.70 36.20 2.37% 1 280.60 281.30 21.97%
31.01.2012 1 525.70 1 522.10 3.60 0.24% 1 252.00 273.70 21.86%
31.12.2011 1 522.10 1 450.10 72.00 4.97% 1 258.90 263.20 20.91%
30.11.2011 1 450.10 1 402.30 47.80 3.41% 1 074.60 375.50 34.94%
31.10.2011 1 402.30 1 368.90 33.40 2.44% 1 739.30 - 337.00 -19.38%
30.09.2011 1 368.90 1 532.70 - 163.80 -10.69% 1 683.70 - 314.80 -18.70%
31.08.2011 1 532.70 1 462.60 70.10 4.79% 1 715.30 - 182.60 -10.65%
31.07.2011 1 462.60 1 457.90 4.70 0.32% 1 669.10 - 206.50 -12.37%
30.06.2011 1 457.90 1 321.40 136.50 10.33% 1 699.70 - 241.80 -14.23%
31.05.2011 1 321.40 1 138.70 182.70 16.04% 1 677.50 - 356.10 -21.23%
30.04.2011 1 138.70 1 119.20 19.50 1.74% 1 678.00 - 539.30 -32.14%
31.03.2011 1 119.20 1 280.60 - 161.40 -12.60% 1 642.30 - 523.10 -31.85%
28.02.2011 1 280.60 1 252.00 28.60 2.28% 1 654.80 - 374.20 -22.61%
31.01.2011 1 252.00 1 258.90 -6.90 -0.55% 1 634.70 - 382.70 -23.41%
31.12.2010 1 258.90 1 074.60 184.30 17.15% 1 631.10 - 372.20 -22.82%
30.11.2010 1 074.60 1 739.30 - 664.70 -38.22% 1 522.90 - 448.30 -29.44%
31.10.2010 1 739.30 1 683.70 55.60 3.30% 1 530.70 208.60 13.63%
30.09.2010 1 683.70 1 715.30 -31.60 -1.84% 1 424.50 259.20 18.20%
31.08.2010 1 715.30 1 669.10 46.20 2.77% 1 427.80 287.50 20.14%
31.07.2010 1 669.10 1 699.70 -30.60 -1.80% 1 430.50 238.60 16.68%
30.06.2010 1 699.70 1 677.50 22.20 1.32% 1 445.30 254.40 17.60%
31.05.2010 1 677.50 1 678.00 -0.50 -0.03% 1 185.60 491.90 41.49%
30.04.2010 1 678.00 1 642.30 35.70 2.17% 1 170.10 507.90 43.41%
31.03.2010 1 642.30 1 654.80 -12.50 -0.76% 1 213.90 428.40 35.29%
28.02.2010 1 654.80 1 634.70 20.10 1.23% 1 276.00 378.80 29.69%
31.01.2010 1 634.70 1 631.10 3.60 0.22% 1 274.80 359.90 28.23%
31.12.2009 1 631.10 1 522.90 108.20 7.10% 1 235.40 395.70 32.03%
30.11.2009 1 522.90 1 530.70 -7.80 -0.51% 1 150.40 372.50 32.38%
31.10.2009 1 530.70 1 424.50 106.20 7.46% 1 333.90 196.80 14.75%
30.09.2009 1 424.50 1 427.80 -3.30 -0.23% 1 362.50 62.00 4.55%
31.08.2009 1 427.80 1 430.50 -2.70 -0.19% 1 379.80 48.00 3.48%
31.07.2009 1 430.50 1 445.30 -14.80 -1.02% 1 346.00 84.50 6.28%
30.06.2009 1 445.30 1 185.60 259.70 21.90% 636.60 808.70 127.03%
31.05.2009 1 185.60 1 170.10 15.50 1.32% 657.30 528.30 80.37%
30.04.2009 1 170.10 1 213.90 -43.80 -3.61% 682.30 487.80 71.49%
31.03.2009 1 213.90 1 276.00 -62.10 -4.87% 695.20 518.70 74.61%
28.02.2009 1 276.00 1 274.80 1.20 0.09% 696.90 579.10 83.10%
31.01.2009 1 274.80 1 235.40 39.40 3.19% 745.80 529.00 70.93%
31.12.2008 1 235.40 1 150.40 85.00 7.39% 781.20 454.20 58.14%
30.11.2008 1 150.40 1 333.90 - 183.50 -13.76% 736.40 414.00 56.22%
31.10.2008 1 333.90 1 362.50 -28.60 -2.10% 761.60 572.30 75.14%
30.09.2008 1 362.50 1 379.80 -17.30 -1.25% 771.70 590.80 76.56%
31.08.2008 1 379.80 1 346.00 33.80 2.51% 775.30 604.50 77.97%
31.07.2008 1 346.00 636.60 709.40 111.44% 793.10 552.90 69.71%
30.06.2008 636.60 657.30 -20.70 -3.15% 814.90 - 178.30 -21.88%
31.05.2008 657.30 682.30 -25.00 -3.66% 845.20 - 187.90 -22.23%
30.04.2008 682.30 695.20 -12.90 -1.86% 849.20 - 166.90 -19.65%
31.03.2008 695.20 696.90 -1.70 -0.24% 863.10 - 167.90 -19.45%
29.02.2008 696.90 745.80 -48.90 -6.56% 867.30 - 170.40 -19.65%
31.01.2008 745.80 781.20 -35.40 -4.53% 875.30 - 129.50 -14.79%
31.12.2007 781.20 736.40 44.80 6.08% 845.80 -64.60 -7.64%
30.11.2007 736.40 761.60 -25.20 -3.31% 854.90 - 118.50 -13.86%
31.10.2007 761.60 771.70 -10.10 -1.31% 874.40 - 112.80 -12.90%
30.09.2007 771.70 775.30 -3.60 -0.46% 878.10 - 106.40 -12.12%
31.08.2007 775.30 793.10 -17.80 -2.24% 883.00 - 107.70 -12.20%
31.07.2007 793.10 814.90 -21.80 -2.68% 907.10 - 114.00 -12.57%
30.06.2007 814.90 845.20 -30.30 -3.58% 909.00 -94.10 -10.35%
31.05.2007 845.20 849.20 -4.00 -0.47% 894.70 -49.50 -5.53%
30.04.2007 849.20 863.10 -13.90 -1.61% 426.40 422.80 99.16%
31.03.2007 863.10 867.30 -4.20 -0.48% 424.30 438.80 103.42%
28.02.2007 867.30 875.30 -8.00 -0.91% 204.80 662.50 323.49%
31.01.2007 875.30 845.80 29.50 3.49% 204.20 671.10 328.65%
31.12.2006 845.80 854.90 -9.10 -1.06% 191.80 654.00 340.98%
30.11.2006 854.90 874.40 -19.50 -2.23% 190.90 664.00 347.83%
31.10.2006 874.40 878.10 -3.70 -0.42% 163.40 711.00 435.13%
30.09.2006 878.10 883.00 -4.90 -0.55% 150.00 728.10 485.40%
31.08.2006 883.00 907.10 -24.10 -2.66% 164.70 718.30 436.13%
31.07.2006 907.10 909.00 -1.90 -0.21% 168.40 738.70 438.66%
30.06.2006 909.00 894.70 14.30 1.60% 166.90 742.10 444.64%
31.05.2006 894.70 426.40 468.30 109.83% 107.60 787.10 731.51%
30.04.2006 426.40 424.30 2.10 0.49% 110.20 316.20 286.93%
31.03.2006 424.30 204.80 219.50 107.18% 113.70 310.60 273.18%
28.02.2006 204.80 204.20 0.60 0.29% 179.70 25.10 13.97%
31.01.2006 204.20 191.80 12.40 6.46% 181.90 22.30 12.26%
31.12.2005 191.80 190.90 0.90 0.47% 184.10 7.70 4.18%
30.11.2005 190.90 163.40 27.50 16.83% 194.00 -3.10 -1.60%
31.10.2005 163.40 150.00 13.40 8.93% 198.10 -34.70 -17.52%
30.09.2005 150.00 164.70 -14.70 -8.93% 198.00 -48.00 -24.24%
31.08.2005 164.70 168.40 -3.70 -2.20% 200.00 -35.30 -17.65%
31.07.2005 168.40 166.90 1.50 0.90% 195.80 -27.40 -13.99%
30.06.2005 166.90 107.60 59.30 55.11% 204.30 -37.40 -18.31%
31.05.2005 107.60 110.20 -2.60 -2.36% 215.20 - 107.60 -50.00%
30.04.2005 110.20 113.70 -3.50 -3.08% 245.40 - 135.20 -55.09%
31.03.2005 113.70 179.70 -66.00 -36.73% 240.60 - 126.90 -52.74%
28.02.2005 179.70 181.90 -2.20 -1.21% 222.70 -43.00 -19.31%
31.01.2005 181.90 184.10 -2.20 -1.20% 223.60 -41.70 -18.65%
31.12.2004 184.10 194.00 -9.90 -5.10% 284.80 - 100.70 -35.36%
30.11.2004 194.00 198.10 -4.10 -2.07% 280.40 -86.40 -30.81%
31.10.2004 198.10 198.00 0.10 0.05% 199.60 -1.50 -0.75%
30.09.2004 198.00 200.00 -2.00 -1.00% 190.20 7.80 4.10%
31.08.2004 200.00 195.80 4.20 2.15% 182.80 17.20 9.41%
31.07.2004 195.80 204.30 -8.50 -4.16% 195.70 0.10 0.05%
30.06.2004 204.30 215.20 -10.90 -5.07% 182.00 22.30 12.25%
31.05.2004 215.20 245.40 -30.20 -12.31% 180.20 35.00 19.42%
30.04.2004 245.40 240.60 4.80 2.00% 163.50 81.90 50.09%
31.03.2004 240.60 222.70 17.90 8.04% 2 108.40 -1 867.80 -88.59%
29.02.2004 222.70 223.60 -0.90 -0.40% 2 099.60 -1 876.90 -89.39%
31.01.2004 223.60 284.80 -61.20 -21.49% 2 081.20 -1 857.60 -89.26%
31.12.2003 284.80 280.40 4.40 1.57% 2 071.20 -1 786.40 -86.25%
30.11.2003 280.40 199.60 80.80 40.48% 2 066.20 -1 785.80 -86.43%
31.10.2003 199.60 190.20 9.40 4.94% 2 126.30 -1 926.70 -90.61%
30.09.2003 190.20 182.80 7.40 4.05% 2 017.10 -1 826.90 -90.57%
31.08.2003 182.80 195.70 -12.90 -6.59% 2 017.30 -1 834.50 -90.94%
31.07.2003 195.70 182.00 13.70 7.53% 2 010.20 -1 814.50 -90.26%
30.06.2003 182.00 180.20 1.80 1.00% 1 933.80 -1 751.80 -90.59%
31.05.2003 180.20 163.50 16.70 10.21% 2 010.50 -1 830.30 -91.04%
30.04.2003 163.50 2 108.40 -1 944.90 -92.25% 2 021.20 -1 857.70 -91.91%
31.03.2003 2 108.40 2 099.60 8.80 0.42% 192.00 1 916.40 998.12%
28.02.2003 2 099.60 2 081.20 18.40 0.88% 176.10 1 923.50 1 092.28%
31.01.2003 2 081.20 2 071.20 10.00 0.48% 186.30 1 894.90 1 017.12%
31.12.2002 2 071.20 2 066.20 5.00 0.24% - - -
30.11.2002 2 066.20 2 126.30 -60.10 -2.83% - - -
31.10.2002 2 126.30 2 017.10 109.20 5.41% - - -
30.09.2002 2 017.10 2 017.30 -0.20 -0.01% - - -
31.08.2002 2 017.30 2 010.20 7.10 0.35% - - -
31.07.2002 2 010.20 1 933.80 76.40 3.95% - - -
30.06.2002 1 933.80 2 010.50 -76.70 -3.81% - - -
31.05.2002 2 010.50 2 021.20 -10.70 -0.53% - - -
30.04.2002 2 021.20 192.00 1 829.20 952.71% - - -
31.03.2002 192.00 176.10 15.90 9.03% - - -
28.02.2002 176.10 186.30 -10.20 -5.47% - - -
31.01.2002 186.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies