aktiva (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Platební bilance - aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2009 -21 850.00
Max 31.12.1999 46 505.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2018 4 157.60 6 320.10 -2 162.50 -34.22% 15 404.40 -11 246.80 -73.01%
30.06.2018 6 320.10 -5 630.40 11 950.50 - 212.25% 29 475.90 -23 155.80 -78.56%
31.03.2018 -5 630.40 25 252.40 -30 882.80 - 122.30% -2 682.40 -2 948.00 109.90%
31.12.2017 25 252.40 15 404.40 9 848.00 63.93% 9 984.10 15 268.30 152.93%
30.09.2017 15 404.40 29 475.90 -14 071.50 -47.74% 1 181.90 14 222.50 1 203.36%
30.06.2017 29 475.90 -2 682.40 32 158.30 -1 198.86% -1 525.60 31 001.50 -2 032.09%
31.03.2017 -2 682.40 9 984.10 -12 666.50 - 126.87% 12 285.80 -14 968.20 - 121.83%
31.12.2016 9 984.10 1 181.90 8 802.20 744.75% 20 133.70 -10 149.60 -50.41%
30.09.2016 1 181.90 -1 525.60 2 707.50 - 177.47% -14 257.40 15 439.30 - 108.29%
30.06.2016 -1 525.60 12 285.80 -13 811.40 - 112.42% 23 344.60 -24 870.20 - 106.54%
31.03.2016 12 285.80 20 133.70 -7 847.90 -38.98% 43 009.30 -30 723.50 -71.43%
31.12.2015 20 133.70 -14 257.40 34 391.10 - 241.22% 27 706.30 -7 572.60 -27.33%
30.09.2015 -14 257.40 23 344.60 -37 602.00 - 161.07% 12 115.00 -26 372.40 - 217.68%
30.06.2015 23 344.60 43 009.30 -19 664.70 -45.72% 22 526.10 818.50 3.63%
31.03.2015 43 009.30 27 706.30 15 303.00 55.23% 14 211.80 28 797.50 202.63%
31.12.2014 27 706.30 12 115.00 15 591.30 128.69% - 373.60 28 079.90 -7 516.03%
30.09.2014 12 115.00 22 526.10 -10 411.10 -46.22% 6 995.90 5 119.10 73.17%
30.06.2014 22 526.10 14 211.80 8 314.30 58.50% - 615.70 23 141.80 -3 758.62%
31.03.2014 14 211.80 - 373.60 14 585.40 -3 904.01% -4 090.00 18 301.80 - 447.48%
31.12.2013 - 373.60 6 995.90 -7 369.50 - 105.34% 10 795.80 -11 169.40 - 103.46%
30.09.2013 6 995.90 - 615.70 7 611.60 -1 236.25% -2 260.00 9 255.90 - 409.55%
30.06.2013 - 615.70 -4 090.00 3 474.30 -84.95% -4 537.40 3 921.70 -86.43%
31.03.2013 -4 090.00 10 795.80 -14 885.80 - 137.89% 22 372.40 -26 462.40 - 118.28%
31.12.2012 10 795.80 -2 260.00 13 055.80 - 577.69% -10 031.10 20 826.90 - 207.62%
30.09.2012 -2 260.00 -4 537.40 2 277.40 -50.19% -6 988.20 4 728.20 -67.66%
30.06.2012 -4 537.40 22 372.40 -26 909.80 - 120.28% - 390.00 -4 147.40 1 063.44%
31.03.2012 22 372.40 -10 031.10 32 403.50 - 323.03% 31 751.70 -9 379.30 -29.54%
31.12.2011 -10 031.10 -6 988.20 -3 042.90 43.54% -6 796.80 -3 234.30 47.59%
30.09.2011 -6 988.20 - 390.00 -6 598.20 1 691.85% -5 400.80 -1 587.40 29.39%
30.06.2011 - 390.00 31 751.70 -32 141.70 - 101.23% 439.60 - 829.60 - 188.72%
31.03.2011 31 751.70 -6 796.80 38 548.50 - 567.16% -27.20 31 778.90 - 116 834.19%
31.12.2010 -6 796.80 -5 400.80 -1 396.00 25.85% -10 465.20 3 668.40 -35.05%
30.09.2010 -5 400.80 439.60 -5 840.40 -1 328.57% -21 850.00 16 449.20 -75.28%
30.06.2010 439.60 -27.20 466.80 -1 716.18% -20 786.60 21 226.20 - 102.11%
31.03.2010 -27.20 -10 465.20 10 438.00 -99.74% -11 467.90 11 440.70 -99.76%
31.12.2009 -10 465.20 -21 850.00 11 384.80 -52.10% -19 597.40 9 132.20 -46.60%
30.09.2009 -21 850.00 -20 786.60 -1 063.40 5.12% 6 692.30 -28 542.30 - 426.49%
30.06.2009 -20 786.60 -11 467.90 -9 318.70 81.26% 18 673.40 -39 460.00 - 211.32%
31.03.2009 -11 467.90 -19 597.40 8 129.50 -41.48% -1 311.90 -10 156.00 774.14%
31.12.2008 -19 597.40 6 692.30 -26 289.70 - 392.83% 18 475.80 -38 073.20 - 206.07%
30.09.2008 6 692.30 18 673.40 -11 981.10 -64.16% 30 091.50 -23 399.20 -77.76%
30.06.2008 18 673.40 -1 311.90 19 985.30 -1 523.39% 28 822.00 -10 148.60 -35.21%
31.03.2008 -1 311.90 18 475.80 -19 787.70 - 107.10% 21 263.60 -22 575.50 - 106.17%
31.12.2007 18 475.80 30 091.50 -11 615.70 -38.60% 3 801.70 14 674.10 385.99%
30.09.2007 30 091.50 28 822.00 1 269.50 4.40% 14 897.70 15 193.80 101.99%
30.06.2007 28 822.00 21 263.60 7 558.40 35.55% 32 474.30 -3 652.30 -11.25%
31.03.2007 21 263.60 3 801.70 17 461.90 459.32% 17 209.80 4 053.80 23.56%
31.12.2006 3 801.70 14 897.70 -11 096.00 -74.48% 12 390.60 -8 588.90 -69.32%
30.09.2006 14 897.70 32 474.30 -17 576.60 -54.12% 17 016.00 -2 118.30 -12.45%
30.06.2006 32 474.30 17 209.80 15 264.50 88.70% 18 932.40 13 541.90 71.53%
31.03.2006 17 209.80 12 390.60 4 819.20 38.89% 33 700.00 -16 490.20 -48.93%
31.12.2005 12 390.60 17 016.00 -4 625.40 -27.18% 40 035.50 -27 644.90 -69.05%
30.09.2005 17 016.00 18 932.40 -1 916.40 -10.12% 7 082.30 9 933.70 140.26%
30.06.2005 18 932.40 33 700.00 -14 767.60 -43.82% 24 486.10 -5 553.70 -22.68%
31.03.2005 33 700.00 40 035.50 -6 335.50 -15.82% -1 358.20 35 058.20 -2 581.23%
31.12.2004 40 035.50 7 082.30 32 953.20 465.29% 13 980.80 26 054.70 186.36%
30.09.2004 7 082.30 24 486.10 -17 403.80 -71.08% 17 499.00 -10 416.70 -59.53%
30.06.2004 24 486.10 -1 358.20 25 844.30 -1 902.83% 12 540.00 11 946.10 95.26%
31.03.2004 -1 358.20 13 980.80 -15 339.00 - 109.71% 39 872.90 -41 231.10 - 103.41%
31.12.2003 13 980.80 17 499.00 -3 518.20 -20.11% 41 654.30 -27 673.50 -66.44%
30.09.2003 17 499.00 12 540.00 4 959.00 39.55% 14 689.10 2 809.90 19.13%
30.06.2003 12 540.00 39 872.90 -27 332.90 -68.55% 5 529.10 7 010.90 126.80%
31.03.2003 39 872.90 41 654.30 -1 781.40 -4.28% 13 729.60 26 143.30 190.42%
31.12.2002 41 654.30 14 689.10 26 965.20 183.57% -9 936.30 51 590.60 - 519.21%
30.09.2002 14 689.10 5 529.10 9 160.00 165.67% 294.70 14 394.40 4 884.42%
30.06.2002 5 529.10 13 729.60 -8 200.50 -59.73% 3 289.20 2 239.90 68.10%
31.03.2002 13 729.60 -9 936.30 23 665.90 - 238.18% 1 946.80 11 782.80 605.24%
31.12.2001 -9 936.30 294.70 -10 231.00 -3 471.67% 33 711.80 -43 648.10 - 129.47%
30.09.2001 294.70 3 289.20 -2 994.50 -91.04% 10 890.20 -10 595.50 -97.29%
30.06.2001 3 289.20 1 946.80 1 342.40 68.95% 22 421.10 -19 131.90 -85.33%
31.03.2001 1 946.80 33 711.80 -31 765.00 -94.23% 19 608.70 -17 661.90 -90.07%
31.12.2000 33 711.80 10 890.20 22 821.60 209.56% 46 505.80 -12 794.00 -27.51%
30.09.2000 10 890.20 22 421.10 -11 530.90 -51.43% 11 108.00 - 217.80 -1.96%
30.06.2000 22 421.10 19 608.70 2 812.40 14.34% 5 086.00 17 335.10 340.84%
31.03.2000 19 608.70 46 505.80 -26 897.10 -57.84% 2 908.20 16 700.50 574.26%
31.12.1999 46 505.80 11 108.00 35 397.80 318.67% 4 415.70 42 090.10 953.19%
30.09.1999 11 108.00 5 086.00 6 022.00 118.40% 5 595.90 5 512.10 98.50%
30.06.1999 5 086.00 2 908.20 2 177.80 74.88% -11 654.40 16 740.40 - 143.64%
31.03.1999 2 908.20 4 415.70 -1 507.50 -34.14% 2 397.90 510.30 21.28%
31.12.1998 4 415.70 5 595.90 -1 180.20 -21.09% 7 513.10 -3 097.40 -41.23%
30.09.1998 5 595.90 -11 654.40 17 250.30 - 148.02% 2 028.70 3 567.20 175.84%
30.06.1998 -11 654.40 2 397.90 -14 052.30 - 586.03% - 184.60 -11 469.80 6 213.33%
31.03.1998 2 397.90 7 513.10 -5 115.20 -68.08% -3 350.40 5 748.30 - 171.57%
31.12.1997 7 513.10 2 028.70 5 484.40 270.34% -3 650.00 11 163.10 - 305.84%
30.09.1997 2 028.70 - 184.60 2 213.30 -1 198.97% 4 941.10 -2 912.40 -58.94%
30.06.1997 - 184.60 -3 350.40 3 165.80 -94.49% 0.00 - 184.60 -
31.03.1997 -3 350.40 -3 650.00 299.60 -8.21% 0.00 -3 350.40 -
31.12.1996 -3 650.00 4 941.10 -8 591.10 - 173.87% 5.10 -3 655.10 -71 668.63%
30.09.1996 4 941.10 0.00 4 941.10 - 1 127.70 3 813.40 338.16%
30.06.1996 0.00 0.00 0.00 - 5 832.60 -5 832.60 -
31.03.1996 0.00 5.10 -5.10 - 1 600.20 -1 600.20 -
31.12.1995 5.10 1 127.70 -1 122.60 -99.55% 424.10 - 419.00 -98.80%
30.09.1995 1 127.70 5 832.60 -4 704.90 -80.67% 619.30 508.40 82.09%
30.06.1995 5 832.60 1 600.20 4 232.40 264.49% 125.20 5 707.40 4 558.63%
31.03.1995 1 600.20 424.10 1 176.10 277.32% 158.50 1 441.70 909.59%
31.12.1994 424.10 619.30 - 195.20 -31.52% 572.40 - 148.30 -25.91%
30.09.1994 619.30 125.20 494.10 394.65% 92.90 526.40 566.63%
30.06.1994 125.20 158.50 -33.30 -21.01% 5 943.00 -5 817.80 -97.89%
31.03.1994 158.50 572.40 - 413.90 -72.31% 78.60 79.90 101.65%
31.12.1993 572.40 92.90 479.50 516.15% - - -
30.09.1993 92.90 5 943.00 -5 850.10 -98.44% - - -
30.06.1993 5 943.00 78.60 5 864.40 7 461.07% - - -
31.03.1993 78.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
aktiva (Platební bilance)
Aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Aktiva celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní aktiva (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies