Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Úvěry nerezidentům - bankám 267 499.40 275 545.80 -2.92% 233 649.40 14.49%
UK2 2. Úvěry nerezidentům - nebankám - vládní instituce 11 526.10 12 071.30 -4.52% 15 292.60 -24.63%
UK3 3. Úvěry nerezidentům - nebankám- ostatní 71 448.60 85 263.60 -16.20% 84 517.90 -15.46%
UK4 4. Úvěry nerezidentům - nebankám - celkem 82 974.70 97 334.80 -14.75% 99 810.50 -16.87%
UK5 5. Úvěry nerezidentům - celkem 350 474.10 372 880.60 -6.01% 333 459.90 5.10%
UK6 6. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - bankami 23 635.80 23 935.20 -1.25% 11 022.50 114.43%
UK7 7. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - nebankami - vládní instituce 851 674.80 949 028.50 -10.26% 916 814.70 -7.11%
UK8 8. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - nebankami - ostatní 132 566.40 131 811.30 0.57% 115 204.40 15.07%
UK9 9. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - nebankami - celkem 984 241.20 1 080 839.80 -8.94% 1 032 019.10 -4.63%
UK10 10. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - celkem 1 007 877.10 1 104 775.00 -8.77% 1 043 041.60 -3.37%
UK11 11. Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - bankami 39 794.30 32 668.60 21.81% 27 184.90 46.38%
UK12 12. Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - nebankami - ostatní 199 001.10 183 588.50 8.40% 119 991.20 65.85%
UK13 13. Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - celkem 238 795.50 216 257.10 10.42% 147 176.10 62.25%
UK14 14. Vklady od nerezidentů - bank 99 148.10 160 684.80 -38.30% 107 180.00 -7.49%
UK15 15. Vklady od nerezidentů - nebank - vládní instituce 35 725.70 14 160.10 152.30% 14 693.10 143.15%
UK16 16. Vklady od nerezidentů - nebank - ostatní 110 887.20 126 570.50 -12.39% 117 781.30 -5.85%
UK17 17. Vklady od nerezidentů - nebank - celkem 146 613.00 140 730.50 4.18% 132 474.40 10.67%
UK18 18. Vklady od nerezidentů - celkem 245 761.00 301 415.30 -18.46% 239 654.40 2.55%

Úvěry nerezidentům - bankám

ObdobíHodnota
31.12.2020 267 499.40
30.09.2020 275 545.80
30.06.2020 277 603.40
31.03.2020 301 870.50
31.12.2019 233 649.40
30.09.2019 228 199.80
30.06.2019 254 182.00
31.03.2019 236 972.40
31.12.2018 230 699.00
30.09.2018 353 699.10
Další »
Úvěry nerezidentům - bankám,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy

Úvěry nerezidentům - nebankám - vládní instituce

ObdobíHodnota
31.12.2020 11 526.10
30.09.2020 12 071.30
30.06.2020 11 975.90
31.03.2020 12 040.70
31.12.2019 15 292.60
30.09.2019 15 758.80
30.06.2019 11 085.20
31.03.2019 9 954.00
31.12.2018 10 236.50
30.09.2018 10 786.80
Další »
Úvěry nerezidentům - nebankám - vládní instituce,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy

Úvěry nerezidentům - nebankám- ostatní

ObdobíHodnota
31.12.2020 71 448.60
30.09.2020 85 263.60
30.06.2020 90 537.20
31.03.2020 103 357.30
31.12.2019 84 517.90
30.09.2019 111 212.10
30.06.2019 112 335.50
31.03.2019 95 017.40
31.12.2018 91 846.00
30.09.2018 100 141.30
Další »
Úvěry nerezidentům - nebankám- ostatní,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy

Úvěry nerezidentům - nebankám - celkem

ObdobíHodnota
31.12.2020 82 974.70
30.09.2020 97 334.80
30.06.2020 102 513.10
31.03.2020 115 398.00
31.12.2019 99 810.50
30.09.2019 126 970.80
30.06.2019 123 420.70
31.03.2019 104 971.30
31.12.2018 102 082.50
30.09.2018 110 928.10
Další »
Úvěry nerezidentům - nebankám - celkem,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy

Úvěry nerezidentům - celkem

ObdobíHodnota
31.12.2020 350 474.10
30.09.2020 372 880.60
30.06.2020 380 116.50
31.03.2020 417 268.50
31.12.2019 333 459.90
30.09.2019 355 170.70
30.06.2019 377 602.70
31.03.2019 341 943.70
31.12.2018 332 781.60
30.09.2018 464 627.20
Další »
Úvěry nerezidentům - celkem,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - bankami

ObdobíHodnota
31.12.2020 23 635.80
30.09.2020 23 935.20
30.06.2020 23 261.40
31.03.2020 19 769.00
31.12.2019 11 022.50
30.09.2019 8 621.60
30.06.2019 4 956.50
31.03.2019 4 842.00
31.12.2018 3 680.20
30.09.2018 3 775.00
Další »
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - bankami,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - nebankami - vládní instituce

ObdobíHodnota
31.12.2020 851 674.80
30.09.2020 949 028.50
30.06.2020 1 014 907.40
31.03.2020 973 434.90
31.12.2019 916 814.70
30.09.2019 913 467.40
30.06.2019 864 239.40
31.03.2019 888 570.80
31.12.2018 848 640.20
30.09.2018 803 346.30
Další »
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - nebankami - vládní instituce,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - nebankami - ostatní

ObdobíHodnota
31.12.2020 132 566.40
30.09.2020 131 811.30
30.06.2020 146 979.60
31.03.2020 149 578.90
31.12.2019 115 204.40
30.09.2019 110 897.20
30.06.2019 111 566.70
31.03.2019 118 060.60
31.12.2018 82 177.20
30.09.2018 76 904.80
Další »
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - nebankami - ostatní,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - nebankami - celkem

ObdobíHodnota
31.12.2020 984 241.20
30.09.2020 1 080 839.80
30.06.2020 1 161 887.00
31.03.2020 1 123 013.80
31.12.2019 1 032 019.10
30.09.2019 1 024 364.60
30.06.2019 975 806.10
31.03.2019 1 006 631.40
31.12.2018 930 817.30
30.09.2018 880 251.10
Další »
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - nebankami - celkem,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy

Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - celkem

ObdobíHodnota
31.12.2020 1 007 877.10
30.09.2020 1 104 775.00
30.06.2020 1 185 148.40
31.03.2020 1 142 782.90
31.12.2019 1 043 041.60
30.09.2019 1 032 986.20
30.06.2019 980 762.60
31.03.2019 1 011 473.40
31.12.2018 934 497.60
30.09.2018 884 026.10
Další »
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - celkem,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy

Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - bankami

ObdobíHodnota
31.12.2020 39 794.30
30.09.2020 32 668.60
30.06.2020 29 602.80
31.03.2020 24 508.80
31.12.2019 27 184.90
30.09.2019 27 234.70
30.06.2019 25 623.90
31.03.2019 23 538.80
31.12.2018 19 697.70
30.09.2018 22 107.90
Další »
Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - bankami,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy

Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - nebankami - ostatní

ObdobíHodnota
31.12.2020 199 001.10
30.09.2020 183 588.50
30.06.2020 159 340.10
31.03.2020 122 654.90
31.12.2019 119 991.20
30.09.2019 118 499.20
30.06.2019 106 141.40
31.03.2019 95 058.60
31.12.2018 73 244.10
30.09.2018 84 492.50
Další »
Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - nebankami - ostatní,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy

Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - celkem

ObdobíHodnota
31.12.2020 238 795.50
30.09.2020 216 257.10
30.06.2020 188 942.90
31.03.2020 147 163.70
31.12.2019 147 176.10
30.09.2019 145 733.90
30.06.2019 131 765.30
31.03.2019 118 597.40
31.12.2018 92 941.70
30.09.2018 106 600.40
Další »
Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - celkem,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy

Vklady od nerezidentů - bank

ObdobíHodnota
31.12.2020 99 148.10
30.09.2020 160 684.80
30.06.2020 158 418.50
31.03.2020 135 054.10
31.12.2019 107 180.00
30.09.2019 107 071.20
30.06.2019 94 114.80
31.03.2019 162 916.70
31.12.2018 157 259.40
30.09.2018 148 400.30
Další »
Vklady od nerezidentů - bank,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy

Vklady od nerezidentů - nebank - vládní instituce

ObdobíHodnota
31.12.2020 35 725.70
30.09.2020 14 160.10
30.06.2020 13 370.30
31.03.2020 11 468.90
31.12.2019 14 693.10
30.09.2019 21 328.60
30.06.2019 15 855.80
31.03.2019 14 919.80
31.12.2018 16 849.00
30.09.2018 14 527.20
Další »
Vklady od nerezidentů  - nebank - vládní instituce,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy

Vklady od nerezidentů - nebank - ostatní

ObdobíHodnota
31.12.2020 110 887.20
30.09.2020 126 570.50
30.06.2020 132 283.10
31.03.2020 139 815.20
31.12.2019 117 781.30
30.09.2019 127 647.90
30.06.2019 126 484.80
31.03.2019 130 174.20
31.12.2018 85 747.90
30.09.2018 94 794.50
Další »
Vklady od nerezidentů - nebank - ostatní,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy

Vklady od nerezidentů - nebank - celkem

ObdobíHodnota
31.12.2020 146 613.00
30.09.2020 140 730.50
30.06.2020 145 653.50
31.03.2020 151 284.10
31.12.2019 132 474.40
30.09.2019 148 976.40
30.06.2019 142 340.60
31.03.2019 145 094.00
31.12.2018 102 596.80
30.09.2018 109 321.70
Další »
Vklady od nerezidentů - nebank - celkem,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy

Vklady od nerezidentů - celkem

ObdobíHodnota
31.12.2020 245 761.00
30.09.2020 301 415.30
30.06.2020 304 072.00
31.03.2020 286 338.10
31.12.2019 239 654.40
30.09.2019 256 047.60
30.06.2019 236 455.40
31.03.2019 308 010.70
31.12.2018 259 856.20
30.09.2018 257 722.00
Další »
Vklady od nerezidentů - celkem,Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy (Stavy)
Platby podle typu akceptačního zařízení včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech) (Statistika platebního styku)
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky (Publikace Měnová statistika)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám (Banky celkem)
. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům (Banky celkem)
. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru (Banky celkem)
. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám (Banky celkem)
. Expozice vůči mezinárodním organizacím (Banky celkem)
. Expozice vůči institucím (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům (Banky celkem)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.