M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, M, N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, EUR, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, CZK, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, CZK, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Nevýkonné, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.10.2015 173 519.50 252 084.30 -78 564.80 -31.17% 206 745.50 -33 226.00 -16.07%
01.07.2015 252 084.30 220 994.10 31 090.20 14.07% 176 254.50 75 829.80 43.02%
01.04.2015 220 994.10 208 863.40 12 130.70 5.81% 169 048.60 51 945.50 30.73%
01.01.2015 208 863.40 206 745.50 2 117.90 1.02% 176 090.20 32 773.20 18.61%
01.10.2014 206 745.50 176 254.50 30 491.00 17.30% 170 530.80 36 214.70 21.24%
01.07.2014 176 254.50 169 048.60 7 205.90 4.26% 160 953.80 15 300.70 9.51%
01.04.2014 169 048.60 176 090.20 -7 041.60 -4.00% 164 051.00 4 997.60 3.05%
01.01.2014 176 090.20 170 530.80 5 559.40 3.26% 161 691.30 14 398.90 8.91%
01.10.2013 170 530.80 160 953.80 9 577.00 5.95% 222 715.20 -52 184.40 -23.43%
01.07.2013 160 953.80 164 051.00 -3 097.20 -1.89% 225 429.70 -64 475.90 -28.60%
01.04.2013 164 051.00 161 691.30 2 359.70 1.46% 213 247.00 -49 196.00 -23.07%
01.01.2013 161 691.30 222 715.20 -61 023.90 -27.40% 202 637.90 -40 946.60 -20.21%
01.10.2012 222 715.20 225 429.70 -2 714.50 -1.20% 173 983.50 48 731.70 28.01%
01.07.2012 225 429.70 213 247.00 12 182.70 5.71% 166 692.80 58 736.90 35.24%
01.04.2012 213 247.00 202 637.90 10 609.10 5.24% 166 058.00 47 189.00 28.42%
01.01.2012 202 637.90 173 983.50 28 654.40 16.47% 162 720.50 39 917.40 24.53%
01.10.2011 173 983.50 166 692.80 7 290.70 4.37% 160 135.60 13 847.90 8.65%
01.07.2011 166 692.80 166 058.00 634.80 0.38% 157 532.50 9 160.30 5.81%
01.04.2011 166 058.00 162 720.50 3 337.50 2.05% 155 666.70 10 391.30 6.68%
01.01.2011 162 720.50 160 135.60 2 584.90 1.61% 163 349.90 - 629.40 -0.39%
01.10.2010 160 135.60 157 532.50 2 603.10 1.65% 161 001.10 - 865.50 -0.54%
01.07.2010 157 532.50 155 666.70 1 865.80 1.20% 166 154.00 -8 621.50 -5.19%
01.04.2010 155 666.70 163 349.90 -7 683.20 -4.70% 175 381.60 -19 714.90 -11.24%
01.01.2010 163 349.90 161 001.10 2 348.80 1.46% 180 299.90 -16 950.00 -9.40%
01.10.2009 161 001.10 166 154.00 -5 152.90 -3.10% 196 796.00 -35 794.90 -18.19%
01.07.2009 166 154.00 175 381.60 -9 227.60 -5.26% 198 877.80 -32 723.80 -16.45%
01.04.2009 175 381.60 180 299.90 -4 918.30 -2.73% 190 038.30 -14 656.70 -7.71%
01.01.2009 180 299.90 196 796.00 -16 496.10 -8.38% 176 774.10 3 525.80 1.99%
01.10.2008 196 796.00 198 877.80 -2 081.80 -1.05% 176 061.50 20 734.50 11.78%
01.07.2008 198 877.80 190 038.30 8 839.50 4.65% 176 289.00 22 588.80 12.81%
01.04.2008 190 038.30 176 774.10 13 264.20 7.50% 164 529.90 25 508.40 15.50%
01.01.2008 176 774.10 176 061.50 712.60 0.40% 158 350.50 18 423.60 11.63%
01.10.2007 176 061.50 176 289.00 - 227.50 -0.13% 148 016.80 28 044.70 18.95%
01.07.2007 176 289.00 164 529.90 11 759.10 7.15% 143 999.90 32 289.10 22.42%
01.04.2007 164 529.90 158 350.50 6 179.40 3.90% 136 907.80 27 622.10 20.18%
01.01.2007 158 350.50 148 016.80 10 333.70 6.98% 132 945.50 25 405.00 19.11%
01.10.2006 148 016.80 143 999.90 4 016.90 2.79% 134 119.70 13 897.10 10.36%
01.07.2006 143 999.90 136 907.80 7 092.10 5.18% 126 859.90 17 140.00 13.51%
01.04.2006 136 907.80 132 945.50 3 962.30 2.98% 129 467.80 7 440.00 5.75%
01.01.2006 132 945.50 134 119.70 -1 174.20 -0.88% 131 088.30 1 857.20 1.42%
01.10.2005 134 119.70 126 859.90 7 259.80 5.72% 137 978.80 -3 859.10 -2.80%
01.07.2005 126 859.90 129 467.80 -2 607.90 -2.01% 136 344.40 -9 484.50 -6.96%
01.04.2005 129 467.80 131 088.30 -1 620.50 -1.24% 138 761.70 -9 293.90 -6.70%
01.01.2005 131 088.30 137 978.80 -6 890.50 -4.99% 134 532.70 -3 444.40 -2.56%
01.10.2004 137 978.80 136 344.40 1 634.40 1.20% 136 370.80 1 608.00 1.18%
01.07.2004 136 344.40 138 761.70 -2 417.30 -1.74% 132 671.40 3 673.00 2.77%
01.04.2004 138 761.70 134 532.70 4 229.00 3.14% 131 233.90 7 527.80 5.74%
01.01.2004 134 532.70 136 370.80 -1 838.10 -1.35% 137 073.00 -2 540.30 -1.85%
01.10.2003 136 370.80 132 671.40 3 699.40 2.79% 141 244.50 -4 873.70 -3.45%
01.07.2003 132 671.40 131 233.90 1 437.50 1.10% 132 772.50 - 101.10 -0.08%
01.04.2003 131 233.90 137 073.00 -5 839.10 -4.26% 136 275.20 -5 041.30 -3.70%
01.01.2003 137 073.00 141 244.50 -4 171.50 -2.95% 174 018.30 -36 945.30 -21.23%
01.10.2002 141 244.50 132 772.50 8 472.00 6.38% 211 103.90 -69 859.40 -33.09%
01.07.2002 132 772.50 136 275.20 -3 502.70 -2.57% 289 131.80 - 156 359.30 -54.08%
01.04.2002 136 275.20 174 018.30 -37 743.10 -21.69% 319 166.10 - 182 890.90 -57.30%
01.01.2002 174 018.30 211 103.90 -37 085.60 -17.57% 316 200.10 - 142 181.80 -44.97%
01.10.2001 211 103.90 289 131.80 -78 027.90 -26.99% 363 953.50 - 152 849.60 -42.00%
01.07.2001 289 131.80 319 166.10 -30 034.30 -9.41% 320 622.10 -31 490.30 -9.82%
01.04.2001 319 166.10 316 200.10 2 966.00 0.94% 266 408.80 52 757.30 19.80%
01.01.2001 316 200.10 363 953.50 -47 753.40 -13.12% 278 021.50 38 178.60 13.73%
01.10.2000 363 953.50 320 622.10 43 331.40 13.51% 228 009.40 135 944.10 59.62%
01.07.2000 320 622.10 266 408.80 54 213.30 20.35% 236 066.80 84 555.30 35.82%
01.04.2000 266 408.80 278 021.50 -11 612.70 -4.18% 244 720.90 21 687.90 8.86%
01.01.2000 278 021.50 228 009.40 50 012.10 21.93% 251 299.70 26 721.80 10.63%
01.10.1999 228 009.40 236 066.80 -8 057.40 -3.41% 264 526.30 -36 516.90 -13.80%
01.07.1999 236 066.80 244 720.90 -8 654.10 -3.54% 259 570.10 -23 503.30 -9.05%
01.04.1999 244 720.90 251 299.70 -6 578.80 -2.62% 257 930.20 -13 209.30 -5.12%
01.01.1999 251 299.70 264 526.30 -13 226.60 -5.00% 257 460.30 -6 160.60 -2.39%
01.10.1998 264 526.30 259 570.10 4 956.20 1.91% 244 935.00 19 591.30 8.00%
01.07.1998 259 570.10 257 930.20 1 639.90 0.64% 225 206.10 34 364.00 15.26%
01.04.1998 257 930.20 257 460.30 469.90 0.18% 218 928.00 39 002.20 17.82%
01.01.1998 257 460.30 244 935.00 12 525.30 5.11% 198 697.10 58 763.20 29.57%
01.10.1997 244 935.00 225 206.10 19 728.90 8.76% 212 754.90 32 180.10 15.13%
01.07.1997 225 206.10 218 928.00 6 278.10 2.87% 212 460.30 12 745.80 6.00%
01.04.1997 218 928.00 198 697.10 20 230.90 10.18% 201 613.70 17 314.30 8.59%
01.01.1997 198 697.10 212 754.90 -14 057.80 -6.61% 138 843.30 59 853.80 43.11%
01.10.1996 212 754.90 212 460.30 294.60 0.14% 136 924.40 75 830.50 55.38%
01.07.1996 212 460.30 201 613.70 10 846.60 5.38% 128 441.90 84 018.40 65.41%
01.04.1996 201 613.70 138 843.30 62 770.40 45.21% 115 975.10 85 638.60 73.84%
01.01.1996 138 843.30 136 924.40 1 918.90 1.40% 113 151.20 25 692.10 22.71%
01.10.1995 136 924.40 128 441.90 8 482.50 6.60% - - -
01.07.1995 128 441.90 115 975.10 12 466.80 10.75% - - -
01.04.1995 115 975.10 113 151.20 2 823.90 2.50% - - -
01.01.1995 113 151.20 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Komerční služby (J+L+M+N) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
2.2. O/N deposit (MONETARY BASE (end of month, CZK in bn))
2.2. O/N deposit (MONETARY BASE (monthly average, CZK in bn))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
M,N,J. PROFESNÍ, VĚDECKÉ,TECHNICKÉ, INFORMAČNÍ,KOMUNIKAČNÍ,ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.