SALDO INVESTIČNÍ POZICE (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. USD - souhrnná tabulka) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. USD - souhrnná tabulka

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... SALDO INVESTIČNÍ POZICE - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2011 - 112 683.20
Max 31.12.1993 3 821.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 -82 608.80 -85 586.00 2 977.20 -3.48% -95 202.10 12 593.30 -13.23%
31.03.2014 -85 586.00 -89 061.10 3 475.10 -3.90% -91 170.60 5 584.60 -6.13%
31.12.2013 -89 061.10 -96 298.90 7 237.80 -7.52% -98 427.60 9 366.50 -9.52%
30.09.2013 -96 298.90 -95 202.10 -1 096.80 1.15% -98 945.30 2 646.40 -2.67%
30.06.2013 -95 202.10 -91 170.60 -4 031.50 4.42% -92 348.70 -2 853.40 3.09%
31.03.2013 -91 170.60 -98 427.60 7 257.00 -7.37% - 103 218.20 12 047.60 -11.67%
31.12.2012 -98 427.60 -98 945.30 517.70 -0.52% -91 154.60 -7 273.00 7.98%
30.09.2012 -98 945.30 -92 348.70 -6 596.60 7.14% - 102 045.90 3 100.60 -3.04%
30.06.2012 -92 348.70 - 103 218.20 10 869.50 -10.53% - 112 683.20 20 334.50 -18.05%
31.03.2012 - 103 218.20 -91 154.60 -12 063.60 13.23% - 106 399.90 3 181.70 -2.99%
31.12.2011 -91 154.60 - 102 045.90 10 891.30 -10.67% -97 615.80 6 461.20 -6.62%
30.09.2011 - 102 045.90 - 112 683.20 10 637.30 -9.44% - 101 513.00 - 532.90 0.52%
30.06.2011 - 112 683.20 - 106 399.90 -6 283.30 5.91% -81 266.80 -31 416.40 38.66%
31.03.2011 - 106 399.90 -97 615.80 -8 784.10 9.00% -91 347.30 -15 052.60 16.48%
31.12.2010 -97 615.80 - 101 513.00 3 897.20 -3.84% -94 068.00 -3 547.80 3.77%
30.09.2010 - 101 513.00 -81 266.80 -20 246.20 24.91% -96 419.90 -5 093.10 5.28%
30.06.2010 -81 266.80 -91 347.30 10 080.50 -11.04% -88 542.10 7 275.30 -8.22%
31.03.2010 -91 347.30 -94 068.00 2 720.70 -2.89% -73 534.10 -17 813.20 24.22%
31.12.2009 -94 068.00 -96 419.90 2 351.90 -2.44% -79 863.00 -14 205.00 17.79%
30.09.2009 -96 419.90 -88 542.10 -7 877.80 8.90% -88 134.30 -8 285.60 9.40%
30.06.2009 -88 542.10 -73 534.10 -15 008.00 20.41% -98 708.90 10 166.80 -10.30%
31.03.2009 -73 534.10 -79 863.00 6 328.90 -7.92% -88 292.90 14 758.80 -16.72%
31.12.2008 -79 863.00 -88 134.30 8 271.30 -9.38% -78 433.30 -1 429.70 1.82%
30.09.2008 -88 134.30 -98 708.90 10 574.60 -10.71% -67 081.30 -21 053.00 31.38%
30.06.2008 -98 708.90 -88 292.90 -10 416.00 11.80% -54 178.30 -44 530.60 82.19%
31.03.2008 -88 292.90 -78 433.30 -9 859.60 12.57% -51 267.70 -37 025.20 72.22%
31.12.2007 -78 433.30 -67 081.30 -11 352.00 16.92% -51 910.20 -26 523.10 51.09%
30.09.2007 -67 081.30 -54 178.30 -12 903.00 23.82% -43 962.50 -23 118.80 52.59%
30.06.2007 -54 178.30 -51 267.70 -2 910.60 5.68% -42 269.10 -11 909.20 28.17%
31.03.2007 -51 267.70 -51 910.20 642.50 -1.24% -38 036.60 -13 231.10 34.79%
31.12.2006 -51 910.20 -43 962.50 -7 947.70 18.08% -34 059.00 -17 851.20 52.41%
30.09.2006 -43 962.50 -42 269.10 -1 693.40 4.01% -33 767.10 -10 195.40 30.19%
30.06.2006 -42 269.10 -38 036.60 -4 232.50 11.13% -30 304.00 -11 965.10 39.48%
31.03.2006 -38 036.60 -34 059.00 -3 977.60 11.68% -33 964.30 -4 072.30 11.99%
31.12.2005 -34 059.00 -33 767.10 - 291.90 0.86% -36 887.70 2 828.70 -7.67%
30.09.2005 -33 767.10 -30 304.00 -3 463.10 11.43% -25 995.60 -7 771.50 29.90%
30.06.2005 -30 304.00 -33 964.30 3 660.30 -10.78% -22 343.70 -7 960.30 35.63%
31.03.2005 -33 964.30 -36 887.70 2 923.40 -7.93% -19 206.60 -14 757.70 76.84%
31.12.2004 -36 887.70 -25 995.60 -10 892.10 41.90% -20 561.50 -16 326.20 79.40%
30.09.2004 -25 995.60 -22 343.70 -3 651.90 16.34% -15 985.30 -10 010.30 62.62%
30.06.2004 -22 343.70 -19 206.60 -3 137.10 16.33% -14 220.70 -8 123.00 57.12%
31.03.2004 -19 206.60 -20 561.50 1 354.90 -6.59% -12 355.30 -6 851.30 55.45%
31.12.2003 -20 561.50 -15 985.30 -4 576.20 28.63% -13 179.90 -7 381.60 56.01%
30.09.2003 -15 985.30 -14 220.70 -1 764.60 12.41% -12 371.50 -3 613.80 29.21%
30.06.2003 -14 220.70 -12 355.30 -1 865.40 15.10% -12 266.40 -1 954.30 15.93%
31.03.2003 -12 355.30 -13 179.90 824.60 -6.26% -10 907.30 -1 448.00 13.28%
31.12.2002 -13 179.90 -12 371.50 - 808.40 6.53% -6 731.20 -6 448.70 95.80%
30.09.2002 -12 371.50 -12 266.40 - 105.10 0.86% -6 162.00 -6 209.50 100.77%
30.06.2002 -12 266.40 -10 907.30 -1 359.10 12.46% -5 633.70 -6 632.70 117.73%
31.03.2002 -10 907.30 -6 731.20 -4 176.10 62.04% -5 389.40 -5 517.90 102.38%
31.12.2001 -6 731.20 -6 162.00 - 569.20 9.24% -5 074.20 -1 657.00 32.66%
30.09.2001 -6 162.00 -5 633.70 - 528.30 9.38% -3 151.80 -3 010.20 95.51%
30.06.2001 -5 633.70 -5 389.40 - 244.30 4.53% -3 644.70 -1 989.00 54.57%
31.03.2001 -5 389.40 -5 074.20 - 315.20 6.21% -3 969.20 -1 420.20 35.78%
31.12.2000 -5 074.20 -3 151.80 -1 922.40 60.99% -3 083.40 -1 990.80 64.56%
30.09.2000 -3 151.80 -3 644.70 492.90 -13.52% -3 934.90 783.10 -19.90%
30.06.2000 -3 644.70 -3 969.20 324.50 -8.18% -3 934.90 290.20 -7.38%
31.03.2000 -3 969.20 -3 083.40 - 885.80 28.73% -3 934.90 -34.30 0.87%
31.12.1999 -3 083.40 -3 934.90 851.50 -21.64% -3 934.90 851.50 -21.64%
31.12.1998 -3 934.90 -3 084.60 - 850.30 27.57% -3 084.60 - 850.30 27.57%
31.12.1997 -3 084.60 -2 522.00 - 562.60 22.31% -2 522.00 - 562.60 22.31%
31.12.1996 -2 522.00 2 214.20 -4 736.20 - 213.90% 2 214.20 -4 736.20 - 213.90%
31.12.1995 2 214.20 2 383.20 - 169.00 -7.09% 2 383.20 - 169.00 -7.09%
31.12.1994 2 383.20 3 821.10 -1 437.90 -37.63% 3 821.10 -1 437.90 -37.63%
31.12.1993 3 821.10 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2014 - 168 194.80 - 371 732.70 203 537.90 -54.75% - 371 732.70 203 537.90 -54.75%
01.01.2013 - 371 732.70 - 392 939.80 21 207.10 -5.40% - 392 939.80 21 207.10 -5.40%
01.01.2012 - 392 939.80 - 412 283.60 19 343.80 -4.69% - 412 283.60 19 343.80 -4.69%
01.01.2011 - 412 283.60 - 371 742.90 -40 540.70 10.91% - 371 742.90 -40 540.70 10.91%
01.01.2010 - 371 742.90 - 352 564.10 -19 178.80 5.44% - 352 564.10 -19 178.80 5.44%
01.01.2009 - 352 564.10 - 354 999.10 2 435.00 -0.69% - 354 999.10 2 435.00 -0.69%
01.01.2008 - 354 999.10 - 250 960.60 - 104 038.50 41.46% - 250 960.60 - 104 038.50 41.46%
01.01.2007 - 250 960.60 - 176 178.40 -74 782.20 42.45% - 176 178.40 -74 782.20 42.45%
01.01.2006 - 176 178.40 - 132 094.40 -44 084.00 33.37% - 132 094.40 -44 084.00 33.37%
01.01.2005 - 132 094.40 - 104 433.60 -27 660.80 26.49% - 104 433.60 -27 660.80 26.49%
01.01.2004 - 104 433.60 -63 122.80 -41 310.80 65.45% -63 122.80 -41 310.80 65.45%
01.01.2003 -63 122.80 -48 725.10 -14 397.70 29.55% -48 725.10 -14 397.70 29.55%
01.01.2002 -48 725.10 -23 916.30 -24 808.80 103.73% -23 916.30 -24 808.80 103.73%
01.01.2001 -23 916.30 -15 839.90 -8 076.40 50.99% -15 839.90 -8 076.40 50.99%
01.01.2000 -15 839.90 -3 083.40 -12 756.50 413.72% -3 083.40 -12 756.50 413.72%
01.01.1999 -3 083.40 -3 934.90 851.50 -21.64% -3 934.90 851.50 -21.64%
01.01.1998 -3 934.90 -3 084.60 - 850.30 27.57% -3 084.60 - 850.30 27.57%
01.01.1997 -3 084.60 -2 522.00 - 562.60 22.31% -2 522.00 - 562.60 22.31%
01.01.1996 -2 522.00 2 214.20 -4 736.20 - 213.90% 2 214.20 -4 736.20 - 213.90%
01.01.1995 2 214.20 2 383.20 - 169.00 -7.09% 2 383.20 - 169.00 -7.09%
01.01.1994 2 383.20 3 821.10 -1 437.90 -37.63% 3 821.10 -1 437.90 -37.63%
01.01.1993 3 821.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

SALDO INVESTIČNÍ POZICE - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. USD - souhrnná tabulka)
Saldo investiční pozice (Statistika platební bilance (v mil. Kč))
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ)
Saldo investiční pozice (Statistika platební bilance (v mil. CZK))
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (Investiční pozice vůči zahraničí)
z toho: investiční (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
z toho: investiční (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
z toho: investiční (Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
Finanční účet - saldo (Finanční účet - saldo)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (v mil. Kč) (Základní ukazatele)
INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka (Základní ukazatele)
AKTIVA - rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) (Publikace Měnová statistika)
Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies