Saldo investiční pozice (Statistika platební bilance (v mil. CZK)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. CZK)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. CZK) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. CZK) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Saldo investiční pozice - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2011 -1 906 299.00
Max 31.12.1993 114 461.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 -1 133 084.40 -1 129 528.10 -3 556.30 0.31% -1 158 277.90 25 193.50 -2.17%
31.03.2019 -1 129 528.10 -1 251 037.30 121 509.20 -9.71% -1 234 305.90 104 777.80 -8.49%
31.12.2018 -1 251 037.30 -1 247 410.90 -3 626.40 0.29% -1 263 684.50 12 647.20 -1.00%
30.09.2018 -1 247 410.90 -1 158 277.90 -89 133.00 7.70% -1 253 977.60 6 566.70 -0.52%
30.06.2018 -1 158 277.90 -1 234 305.90 76 028.00 -6.16% -1 181 474.40 23 196.50 -1.96%
31.03.2018 -1 234 305.90 -1 263 684.50 29 378.60 -2.32% -1 020 067.60 - 214 238.30 21.00%
31.12.2017 -1 263 684.50 -1 253 977.60 -9 706.90 0.77% -1 283 096.60 19 412.10 -1.51%
30.09.2017 -1 253 977.60 -1 181 474.40 -72 503.20 6.14% -1 349 337.10 95 359.50 -7.07%
30.06.2017 -1 181 474.40 -1 020 067.60 - 161 406.80 15.82% -1 350 272.90 168 798.50 -12.50%
31.03.2017 -1 020 067.60 -1 283 096.60 263 029.00 -20.50% -1 381 913.30 361 845.70 -26.18%
31.12.2016 -1 283 096.60 -1 349 337.10 66 240.50 -4.91% -1 512 935.90 229 839.30 -15.19%
30.09.2016 -1 349 337.10 -1 350 272.90 935.80 -0.07% -1 463 958.70 114 621.60 -7.83%
30.06.2016 -1 350 272.90 -1 381 913.30 31 640.40 -2.29% -1 384 709.60 34 436.70 -2.49%
31.03.2016 -1 381 913.30 -1 512 935.90 131 022.60 -8.66% -1 383 983.40 2 070.10 -0.15%
31.12.2015 -1 512 935.90 -1 463 958.70 -48 977.20 3.35% -1 577 078.80 64 142.90 -4.07%
30.09.2015 -1 463 958.70 -1 384 709.60 -79 249.10 5.72% -1 630 810.10 166 851.40 -10.23%
30.06.2015 -1 384 709.60 -1 383 983.40 - 726.20 0.05% -1 642 343.50 257 633.90 -15.69%
31.03.2015 -1 383 983.40 -1 577 078.80 193 095.40 -12.24% -1 579 337.30 195 353.90 -12.37%
31.12.2014 -1 577 078.80 -1 630 810.10 53 731.30 -3.29% -1 695 149.30 118 070.50 -6.97%
30.09.2014 -1 630 810.10 -1 642 343.50 11 533.40 -0.70% -1 761 788.60 130 978.50 -7.43%
30.06.2014 -1 642 343.50 -1 579 337.30 -63 006.20 3.99% -1 827 882.00 185 538.50 -10.15%
31.03.2014 -1 579 337.30 -1 695 149.30 115 812.00 -6.83% -1 789 687.60 210 350.30 -11.75%
31.12.2013 -1 695 149.30 -1 761 788.60 66 639.30 -3.78% -1 864 092.60 168 943.30 -9.06%
30.09.2013 -1 761 788.60 -1 827 882.00 66 093.40 -3.62% -1 904 544.60 142 756.00 -7.50%
30.06.2013 -1 827 882.00 -1 789 687.60 -38 194.40 2.13% -1 876 000.40 48 118.40 -2.56%
31.03.2013 -1 789 687.60 -1 864 092.60 74 405.00 -3.99% -1 890 594.40 100 906.80 -5.34%
31.12.2012 -1 864 092.60 -1 904 544.60 40 452.00 -2.12% -1 822 751.00 -41 341.60 2.27%
30.09.2012 -1 904 544.60 -1 876 000.40 -28 544.20 1.52% -1 879 367.50 -25 177.10 1.34%
30.06.2012 -1 876 000.40 -1 890 594.40 14 594.00 -0.77% -1 906 299.00 30 298.60 -1.59%
31.03.2012 -1 890 594.40 -1 822 751.00 -67 843.40 3.72% -1 841 870.90 -48 723.50 2.65%
31.12.2011 -1 822 751.00 -1 879 367.50 56 616.50 -3.01% -1 822 768.30 17.30 -0.00%
30.09.2011 -1 879 367.50 -1 906 299.00 26 931.50 -1.41% -1 804 794.90 -74 572.60 4.13%
30.06.2011 -1 906 299.00 -1 841 870.90 -64 428.10 3.50% -1 714 656.90 - 191 642.10 11.18%
31.03.2011 -1 841 870.90 -1 822 768.30 -19 102.60 1.05% -1 717 392.90 - 124 478.00 7.25%
31.12.2010 -1 822 768.30 -1 804 794.90 -17 973.40 1.00% -1 725 524.70 -97 243.60 5.64%
30.09.2010 -1 804 794.90 -1 714 656.90 -90 138.00 5.26% -1 715 161.30 -89 633.60 5.23%
30.06.2010 -1 714 656.90 -1 717 392.90 2 736.00 -0.16% -1 650 038.30 -64 618.60 3.92%
31.03.2010 -1 717 392.90 -1 725 524.70 8 131.80 -0.47% -1 522 529.50 - 194 863.40 12.80%
31.12.2009 -1 725 524.70 -1 715 161.30 -10 363.40 0.60% -1 533 853.00 - 191 671.70 12.50%
30.09.2009 -1 715 161.30 -1 650 038.30 -65 123.00 3.95% -1 502 240.90 - 212 920.40 14.17%
30.06.2009 -1 650 038.30 -1 522 529.50 - 127 508.80 8.37% -1 480 048.90 - 169 989.40 11.49%
31.03.2009 -1 522 529.50 -1 533 853.00 11 323.50 -0.74% -1 398 840.30 - 123 689.20 8.84%
31.12.2008 -1 533 853.00 -1 502 240.90 -31 612.10 2.10% -1 398 170.30 - 135 682.70 9.70%
30.09.2008 -1 502 240.90 -1 480 048.90 -22 192.00 1.50% -1 324 650.40 - 177 590.50 13.41%
30.06.2008 -1 480 048.90 -1 398 840.30 -81 208.60 5.81% -1 180 451.30 - 299 597.60 25.38%
31.03.2008 -1 398 840.30 -1 398 170.30 - 670.00 0.05% -1 084 510.60 - 314 329.70 28.98%
31.12.2007 -1 398 170.30 -1 324 650.40 -73 519.90 5.55% - 988 554.50 - 409 615.80 41.44%
30.09.2007 -1 324 650.40 -1 180 451.30 - 144 199.10 12.22% - 905 171.10 - 419 479.30 46.34%
30.06.2007 -1 180 451.30 -1 084 510.60 -95 940.70 8.85% - 866 053.80 - 314 397.50 36.30%
31.03.2007 -1 084 510.60 - 988 554.50 -95 956.10 9.71% - 807 048.60 - 277 462.00 34.38%
31.12.2006 - 988 554.50 - 905 171.10 -83 383.40 9.21% - 753 809.20 - 234 745.30 31.14%
30.09.2006 - 905 171.10 - 866 053.80 -39 117.30 4.52% - 778 959.10 - 126 212.00 16.20%
30.06.2006 - 866 053.80 - 807 048.60 -59 005.20 7.31% - 709 390.20 - 156 663.60 22.08%
31.03.2006 - 807 048.60 - 753 809.20 -53 239.40 7.06% - 729 640.90 -77 407.70 10.61%
31.12.2005 - 753 809.20 - 778 959.10 25 149.90 -3.23% - 734 057.10 -19 752.10 2.69%
30.09.2005 - 778 959.10 - 709 390.20 -69 568.90 9.81% - 582 379.50 - 196 579.60 33.75%
30.06.2005 - 709 390.20 - 729 640.90 20 250.70 -2.78% - 523 420.20 - 185 970.00 35.53%
31.03.2005 - 729 640.90 - 734 057.10 4 416.20 -0.60% - 438 447.50 - 291 193.40 66.41%
31.12.2004 - 734 057.10 - 582 379.50 - 151 677.60 26.04% - 527 483.70 - 206 573.40 39.16%
30.09.2004 - 582 379.50 - 523 420.20 -58 959.30 11.26% - 436 862.20 - 145 517.30 33.31%
30.06.2004 - 523 420.20 - 438 447.50 -84 972.70 19.38% - 392 932.90 - 130 487.30 33.21%
31.03.2004 - 438 447.50 - 527 483.70 89 036.20 -16.88% - 362 220.40 -76 227.10 21.04%
31.12.2003 - 527 483.70 - 436 862.20 -90 621.50 20.74% - 397 254.80 - 130 228.90 32.78%
30.09.2003 - 436 862.20 - 392 932.90 -43 929.30 11.18% - 380 162.80 -56 699.40 14.91%
30.06.2003 - 392 932.90 - 362 220.40 -30 712.50 8.48% - 359 983.10 -32 949.80 9.15%
31.03.2003 - 362 220.40 - 397 254.80 35 034.40 -8.82% - 385 617.80 23 397.40 -6.07%
31.12.2002 - 397 254.80 - 380 162.80 -17 092.00 4.50% - 244 067.70 - 153 187.10 62.76%
30.09.2002 - 380 162.80 - 359 983.10 -20 179.70 5.61% - 227 474.90 - 152 687.90 67.12%
30.06.2002 - 359 983.10 - 385 617.80 25 634.70 -6.65% - 221 842.80 - 138 140.30 62.27%
31.03.2002 - 385 617.80 - 244 067.70 - 141 550.10 58.00% - 209 306.60 - 176 311.20 84.24%
31.12.2001 - 244 067.70 - 227 474.90 -16 592.80 7.29% - 191 869.30 -52 198.40 27.21%
30.09.2001 - 227 474.90 - 221 842.80 -5 632.10 2.54% - 126 128.50 - 101 346.40 80.35%
30.06.2001 - 221 842.80 - 209 306.60 -12 536.20 5.99% - 137 626.40 -84 216.40 61.19%
31.03.2001 - 209 306.60 - 191 869.30 -17 437.30 9.09% - 147 846.90 -61 459.70 41.57%
31.12.2000 - 191 869.30 - 126 128.50 -65 740.80 52.12% - 110 938.40 -80 930.90 72.95%
30.09.2000 - 126 128.50 - 137 626.40 11 497.90 -8.35% - 117 476.70 -8 651.80 7.36%
30.06.2000 - 137 626.40 - 147 846.90 10 220.50 -6.91% - 117 476.70 -20 149.70 17.15%
31.03.2000 - 147 846.90 - 110 938.40 -36 908.50 33.27% - 117 476.70 -30 370.20 25.85%
31.12.1999 - 110 938.40 - 117 476.70 6 538.30 -5.57% - 117 476.70 6 538.30 -5.57%
31.12.1998 - 117 476.70 - 106 837.40 -10 639.30 9.96% - 106 837.40 -10 639.30 9.96%
31.12.1997 - 106 837.40 -68 930.00 -37 907.40 54.99% -68 930.00 -37 907.40 54.99%
31.12.1996 -68 930.00 58 901.60 - 127 831.60 - 217.03% 58 901.60 - 127 831.60 - 217.03%
31.12.1995 58 901.60 66 846.70 -7 945.10 -11.89% 66 846.70 -7 945.10 -11.89%
31.12.1994 66 846.70 114 461.50 -47 614.80 -41.60% 114 461.50 -47 614.80 -41.60%
31.12.1993 114 461.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Saldo investiční pozice - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. USD - souhrnná tabulka)
Saldo investiční pozice (Statistika platební bilance (v mil. Kč))
Saldo investiční pozice (Statistika platební bilance (v mil. CZK))
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) (Publikace Měnová statistika)
Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Běžný účet - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Služby - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Náhrady zaměstnancům - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Důchody z investic - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies