SALDO INVESTIČNÍ POZICE (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... SALDO INVESTIČNÍ POZICE - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2012 -1 911 704.60
Max 31.12.1993 114 461.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 -1 660 437.30 -1 703 246.40 42 809.10 -2.51% -1 888 905.00 228 467.70 -12.10%
31.03.2014 -1 703 246.40 -1 771 781.90 68 535.50 -3.87% -1 829 975.50 126 729.10 -6.93%
31.12.2013 -1 771 781.90 -1 834 878.90 63 097.00 -3.44% -1 875 537.40 103 755.50 -5.53%
30.09.2013 -1 834 878.90 -1 888 905.00 54 026.10 -2.86% -1 911 227.00 76 348.10 -3.99%
30.06.2013 -1 888 905.00 -1 829 975.50 -58 929.50 3.22% -1 880 312.70 -8 592.30 0.46%
31.03.2013 -1 829 975.50 -1 875 537.40 45 561.90 -2.43% -1 911 704.60 81 729.10 -4.28%
31.12.2012 -1 875 537.40 -1 911 227.00 35 689.60 -1.87% -1 817 622.60 -57 914.80 3.19%
30.09.2012 -1 911 227.00 -1 880 312.70 -30 914.30 1.64% -1 870 603.20 -40 623.80 2.17%
30.06.2012 -1 880 312.70 -1 911 704.60 31 391.90 -1.64% -1 898 148.50 17 835.80 -0.94%
31.03.2012 -1 911 704.60 -1 817 622.60 -94 082.00 5.18% -1 837 952.70 -73 751.90 4.01%
31.12.2011 -1 817 622.60 -1 870 603.20 52 980.60 -2.83% -1 830 394.30 12 771.70 -0.70%
30.09.2011 -1 870 603.20 -1 898 148.50 27 545.30 -1.45% -1 829 772.50 -40 830.70 2.23%
30.06.2011 -1 898 148.50 -1 837 952.70 -60 195.80 3.28% -1 702 294.80 - 195 853.70 11.51%
31.03.2011 -1 837 952.70 -1 830 394.30 -7 558.40 0.41% -1 723 539.90 - 114 412.80 6.64%
31.12.2010 -1 830 394.30 -1 829 772.50 - 621.80 0.03% -1 727 840.90 - 102 553.40 5.94%
30.09.2010 -1 829 772.50 -1 702 294.80 - 127 477.70 7.49% -1 656 300.70 - 173 471.80 10.47%
30.06.2010 -1 702 294.80 -1 723 539.90 21 245.10 -1.23% -1 621 913.40 -80 381.40 4.96%
31.03.2010 -1 723 539.90 -1 727 840.90 4 301.00 -0.25% -1 512 229.60 - 211 310.30 13.97%
31.12.2009 -1 727 840.90 -1 656 300.70 -71 540.20 4.32% -1 545 028.90 - 182 812.00 11.83%
30.09.2009 -1 656 300.70 -1 621 913.40 -34 387.30 2.12% -1 519 876.60 - 136 424.10 8.98%
30.06.2009 -1 621 913.40 -1 512 229.60 - 109 683.80 7.25% -1 496 130.60 - 125 782.80 8.41%
31.03.2009 -1 512 229.60 -1 545 028.90 32 799.30 -2.12% -1 414 805.00 -97 424.60 6.89%
31.12.2008 -1 545 028.90 -1 519 876.60 -25 152.30 1.65% -1 417 917.40 - 127 111.50 8.96%
30.09.2008 -1 519 876.60 -1 496 130.60 -23 746.00 1.59% -1 306 207.40 - 213 669.20 16.36%
30.06.2008 -1 496 130.60 -1 414 805.00 -81 325.60 5.75% -1 151 722.40 - 344 408.20 29.90%
31.03.2008 -1 414 805.00 -1 417 917.40 3 112.40 -0.22% -1 077 800.10 - 337 004.90 31.27%
31.12.2007 -1 417 917.40 -1 306 207.40 - 111 710.00 8.55% -1 083 677.40 - 334 240.00 30.84%
30.09.2007 -1 306 207.40 -1 151 722.40 - 154 485.00 13.41% - 983 660.80 - 322 546.60 32.79%
30.06.2007 -1 151 722.40 -1 077 800.10 -73 922.30 6.86% - 947 378.40 - 204 344.00 21.57%
31.03.2007 -1 077 800.10 -1 083 677.40 5 877.30 -0.54% - 898 538.90 - 179 261.20 19.95%
31.12.2006 -1 083 677.40 - 983 660.80 - 100 016.60 10.17% - 837 442.50 - 246 234.90 29.40%
30.09.2006 - 983 660.80 - 947 378.40 -36 282.40 3.83% - 828 543.90 - 155 116.90 18.72%
30.06.2006 - 947 378.40 - 898 538.90 -48 839.50 5.44% - 752 631.20 - 194 747.20 25.88%
31.03.2006 - 898 538.90 - 837 442.50 -61 096.40 7.30% - 784 575.30 - 113 963.60 14.53%
31.12.2005 - 837 442.50 - 828 543.90 -8 898.60 1.07% - 824 993.50 -12 449.00 1.51%
30.09.2005 - 828 543.90 - 752 631.20 -75 912.70 10.09% - 663 198.90 - 165 345.00 24.93%
30.06.2005 - 752 631.20 - 784 575.30 31 944.10 -4.07% - 584 042.80 - 168 588.40 28.87%
31.03.2005 - 784 575.30 - 824 993.50 40 418.20 -4.90% - 515 869.80 - 268 705.50 52.09%
31.12.2004 - 824 993.50 - 663 198.90 - 161 794.60 24.40% - 527 483.70 - 297 509.80 56.40%
30.09.2004 - 663 198.90 - 584 042.80 -79 156.10 13.55% - 436 862.20 - 226 336.70 51.81%
30.06.2004 - 584 042.80 - 515 869.80 -68 173.00 13.22% - 392 932.90 - 191 109.90 48.64%
31.03.2004 - 515 869.80 - 527 483.70 11 613.90 -2.20% - 362 220.40 - 153 649.40 42.42%
31.12.2003 - 527 483.70 - 436 862.20 -90 621.50 20.74% - 397 254.80 - 130 228.90 32.78%
30.09.2003 - 436 862.20 - 392 932.90 -43 929.30 11.18% - 380 162.80 -56 699.40 14.91%
30.06.2003 - 392 932.90 - 362 220.40 -30 712.50 8.48% - 359 983.10 -32 949.80 9.15%
31.03.2003 - 362 220.40 - 397 254.80 35 034.40 -8.82% - 385 617.80 23 397.40 -6.07%
31.12.2002 - 397 254.80 - 380 162.80 -17 092.00 4.50% - 244 067.70 - 153 187.10 62.76%
30.09.2002 - 380 162.80 - 359 983.10 -20 179.70 5.61% - 227 474.90 - 152 687.90 67.12%
30.06.2002 - 359 983.10 - 385 617.80 25 634.70 -6.65% - 221 842.80 - 138 140.30 62.27%
31.03.2002 - 385 617.80 - 244 067.70 - 141 550.10 58.00% - 209 306.60 - 176 311.20 84.24%
31.12.2001 - 244 067.70 - 227 474.90 -16 592.80 7.29% - 191 869.30 -52 198.40 27.21%
30.09.2001 - 227 474.90 - 221 842.80 -5 632.10 2.54% - 126 128.50 - 101 346.40 80.35%
30.06.2001 - 221 842.80 - 209 306.60 -12 536.20 5.99% - 137 626.40 -84 216.40 61.19%
31.03.2001 - 209 306.60 - 191 869.30 -17 437.30 9.09% - 147 846.90 -61 459.70 41.57%
31.12.2000 - 191 869.30 - 126 128.50 -65 740.80 52.12% - 110 938.40 -80 930.90 72.95%
30.09.2000 - 126 128.50 - 137 626.40 11 497.90 -8.35% - 117 476.70 -8 651.80 7.36%
30.06.2000 - 137 626.40 - 147 846.90 10 220.50 -6.91% - 117 476.70 -20 149.70 17.15%
31.03.2000 - 147 846.90 - 110 938.40 -36 908.50 33.27% - 117 476.70 -30 370.20 25.85%
31.12.1999 - 110 938.40 - 117 476.70 6 538.30 -5.57% - 117 476.70 6 538.30 -5.57%
31.12.1998 - 117 476.70 - 106 837.40 -10 639.30 9.96% - 106 837.40 -10 639.30 9.96%
31.12.1997 - 106 837.40 -68 930.00 -37 907.40 54.99% -68 930.00 -37 907.40 54.99%
31.12.1996 -68 930.00 58 901.60 - 127 831.60 - 217.03% 58 901.60 - 127 831.60 - 217.03%
31.12.1995 58 901.60 66 846.70 -7 945.10 -11.89% 66 846.70 -7 945.10 -11.89%
31.12.1994 66 846.70 114 461.50 -47 614.80 -41.60% 114 461.50 -47 614.80 -41.60%
31.12.1993 114 461.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

SALDO INVESTIČNÍ POZICE - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. USD - souhrnná tabulka)
Saldo investiční pozice (Statistika platební bilance (v mil. Kč))
Saldo investiční pozice (Statistika platební bilance (v mil. CZK))
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) (Publikace Měnová statistika)
Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Běžný účet - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Služby - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Prvotní důchody - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Náhrady zaměstnancům - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
2 - Důchody z investic - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies