AKTIVA - rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... AKTIVA - rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2012 128 318.00
Min 31.12.1995 7.60
Min 31.12.1994 7.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 107 472.80 48 181.90 59 290.90 123.06% 70 450.80 37 022.00 52.55%
31.03.2014 48 181.90 108 188.40 -60 006.50 -55.46% 71 721.30 -23 539.40 -32.82%
31.12.2013 108 188.40 68 416.50 39 771.90 58.13% 94 776.80 13 411.60 14.15%
30.09.2013 68 416.50 70 450.80 -2 034.30 -2.89% 48 248.80 20 167.70 41.80%
30.06.2013 70 450.80 71 721.30 -1 270.50 -1.77% 83 329.70 -12 878.90 -15.46%
31.03.2013 71 721.30 94 776.80 -23 055.50 -24.33% 128 318.00 -56 596.70 -44.11%
31.12.2012 94 776.80 48 248.80 46 528.00 96.43% 52 259.90 42 516.90 81.36%
30.09.2012 48 248.80 83 329.70 -35 080.90 -42.10% 55 890.40 -7 641.60 -13.67%
30.06.2012 83 329.70 128 318.00 -44 988.30 -35.06% 38 115.30 45 214.40 118.63%
31.03.2012 128 318.00 52 259.90 76 058.10 145.54% 14 006.70 114 311.30 816.12%
31.12.2011 52 259.90 55 890.40 -3 630.50 -6.50% 43 818.40 8 441.50 19.26%
30.09.2011 55 890.40 38 115.30 17 775.10 46.63% 60 546.00 -4 655.60 -7.69%
30.06.2011 38 115.30 14 006.70 24 108.60 172.12% 5 627.70 32 487.60 577.28%
31.03.2011 14 006.70 43 818.40 -29 811.70 -68.03% 25 124.10 -11 117.40 -44.25%
31.12.2010 43 818.40 60 546.00 -16 727.60 -27.63% 35 517.60 8 300.80 23.37%
30.09.2010 60 546.00 5 627.70 54 918.30 975.86% 40 275.20 20 270.80 50.33%
30.06.2010 5 627.70 25 124.10 -19 496.40 -77.60% 21 002.30 -15 374.60 -73.20%
31.03.2010 25 124.10 35 517.60 -10 393.50 -29.26% 12 962.30 12 161.80 93.82%
31.12.2009 35 517.60 40 275.20 -4 757.60 -11.81% 9 644.50 25 873.10 268.27%
30.09.2009 40 275.20 21 002.30 19 272.90 91.77% 4 861.70 35 413.50 728.42%
30.06.2009 21 002.30 12 962.30 8 040.00 62.03% 16 156.80 4 845.50 29.99%
31.03.2009 12 962.30 9 644.50 3 317.80 34.40% 11 030.80 1 931.50 17.51%
31.12.2008 9 644.50 4 861.70 4 782.80 98.38% 4 651.70 4 992.80 107.33%
30.09.2008 4 861.70 16 156.80 -11 295.10 -69.91% 7 214.70 -2 353.00 -32.61%
30.06.2008 16 156.80 11 030.80 5 126.00 46.47% 50.00 16 106.80 32 213.60%
31.03.2008 11 030.80 4 651.70 6 379.10 137.13% 49.50 10 981.30 22 184.44%
31.12.2007 4 651.70 7 214.70 -2 563.00 -35.52% 84.10 4 567.60 5 431.15%
30.09.2007 7 214.70 50.00 7 164.70 14 329.40% 54.30 7 160.40 13 186.74%
30.06.2007 50.00 49.50 0.50 1.01% 69.90 -19.90 -28.47%
31.03.2007 49.50 84.10 -34.60 -41.14% 10 030.90 -9 981.40 -99.51%
31.12.2006 84.10 54.30 29.80 54.88% 122.50 -38.40 -31.35%
30.09.2006 54.30 69.90 -15.60 -22.32% 76.40 -22.10 -28.93%
30.06.2006 69.90 10 030.90 -9 961.00 -99.30% 10 136.30 -10 066.40 -99.31%
31.03.2006 10 030.90 122.50 9 908.40 8 088.49% 61.70 9 969.20 16 157.54%
31.12.2005 122.50 76.40 46.10 60.34% 12 074.20 -11 951.70 -98.99%
30.09.2005 76.40 10 136.30 -10 059.90 -99.25% 79.40 -3.00 -3.78%
30.06.2005 10 136.30 61.70 10 074.60 16 328.36% 1 334.50 8 801.80 659.56%
31.03.2005 61.70 12 074.20 -12 012.50 -99.49% 65.00 -3.30 -5.08%
31.12.2004 12 074.20 79.40 11 994.80 15 106.80% 90.20 11 984.00 13 286.03%
30.09.2004 79.40 1 334.50 -1 255.10 -94.05% 34.40 45.00 130.81%
30.06.2004 1 334.50 65.00 1 269.50 1 953.08% 15 408.80 -14 074.30 -91.34%
31.03.2004 65.00 90.20 -25.20 -27.94% 8 919.60 -8 854.60 -99.27%
31.12.2003 90.20 34.40 55.80 162.21% 16 223.20 -16 133.00 -99.44%
30.09.2003 34.40 15 408.80 -15 374.40 -99.78% 28 992.90 -28 958.50 -99.88%
30.06.2003 15 408.80 8 919.60 6 489.20 72.75% 42 206.00 -26 797.20 -63.49%
31.03.2003 8 919.60 16 223.20 -7 303.60 -45.02% 37.70 8 881.90 23 559.42%
31.12.2002 16 223.20 28 992.90 -12 769.70 -44.04% 290.60 15 932.60 5 482.66%
30.09.2002 28 992.90 42 206.00 -13 213.10 -31.31% 19 654.60 9 338.30 47.51%
30.06.2002 42 206.00 37.70 42 168.30 111 852.25% 27 893.00 14 313.00 51.31%
31.03.2002 37.70 290.60 - 252.90 -87.03% 708.20 - 670.50 -94.68%
31.12.2001 290.60 19 654.60 -19 364.00 -98.52% 1 053.90 - 763.30 -72.43%
30.09.2001 19 654.60 27 893.00 -8 238.40 -29.54% 23.20 19 631.40 84 618.10%
30.06.2001 27 893.00 708.20 27 184.80 3 838.58% 34.60 27 858.40 80 515.61%
31.03.2001 708.20 1 053.90 - 345.70 -32.80% 12 973.20 -12 265.00 -94.54%
31.12.2000 1 053.90 23.20 1 030.70 4 442.67% 9.60 1 044.30 10 878.12%
30.09.2000 23.20 34.60 -11.40 -32.95% 9.10 14.10 154.94%
30.06.2000 34.60 12 973.20 -12 938.60 -99.73% 9.10 25.50 280.22%
31.03.2000 12 973.20 9.60 12 963.60 135 037.50% 9.10 12 964.10 142 462.64%
31.12.1999 9.60 9.10 0.50 5.49% 9.10 0.50 5.49%
31.12.1998 9.10 8.40 0.70 8.33% 8.40 0.70 8.33%
31.12.1997 8.40 8.00 0.40 5.00% 8.00 0.40 5.00%
31.12.1996 8.00 7.60 0.40 5.26% 7.60 0.40 5.26%
31.12.1995 7.60 7.60 0.00 0.00 7.60 0.00 0.00
31.12.1994 7.60 0.00 7.60 - 0.00 7.60 -
31.12.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

AKTIVA - rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
AKTIVA - rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
AKTIVA - rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka)
AKTIVA - rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. USD - souhrnná tabulka)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní daně z výroby (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Platby za ostatní netržní produkci (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní běžné příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní dotace na výrobu (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies