Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2019 50 327.00
Min 31.07.2008 12 035.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 50 327.00 49 895.00 432.00 0.87% 42 465.00 7 862.00 18.51%
28.02.2019 49 895.00 48 661.00 1 234.00 2.54% 40 161.00 9 734.00 24.24%
31.01.2019 48 661.00 48 158.00 503.00 1.04% 39 742.00 8 919.00 22.44%
31.12.2018 48 158.00 47 529.00 629.00 1.32% 39 492.00 8 666.00 21.94%
30.11.2018 47 529.00 47 428.00 101.00 0.21% 40 198.00 7 331.00 18.24%
31.10.2018 47 428.00 46 466.00 962.00 2.07% 39 194.00 8 234.00 21.01%
30.09.2018 46 466.00 45 926.00 540.00 1.18% 38 658.00 7 808.00 20.20%
31.08.2018 45 926.00 44 658.00 1 268.00 2.84% 38 257.00 7 669.00 20.05%
31.07.2018 44 658.00 44 040.00 618.00 1.40% 37 815.00 6 843.00 18.10%
30.06.2018 44 040.00 43 492.00 548.00 1.26% 36 001.00 8 039.00 22.33%
31.05.2018 43 492.00 42 758.00 734.00 1.72% 36 215.00 7 277.00 20.09%
30.04.2018 42 758.00 42 465.00 293.00 0.69% 34 995.00 7 763.00 22.18%
31.03.2018 42 465.00 40 161.00 2 304.00 5.74% 35 769.00 6 696.00 18.72%
28.02.2018 40 161.00 39 742.00 419.00 1.05% 41 048.00 - 887.00 -2.16%
31.01.2018 39 742.00 39 492.00 250.00 0.63% 43 218.00 -3 476.00 -8.04%
31.12.2017 39 492.00 40 198.00 - 706.00 -1.76% 46 278.00 -6 786.00 -14.66%
30.11.2017 40 198.00 39 194.00 1 004.00 2.56% 46 046.00 -5 848.00 -12.70%
31.10.2017 39 194.00 38 658.00 536.00 1.39% 46 991.00 -7 797.00 -16.59%
30.09.2017 38 658.00 38 257.00 401.00 1.05% 47 012.00 -8 354.00 -17.77%
31.08.2017 38 257.00 37 815.00 442.00 1.17% 47 367.00 -9 110.00 -19.23%
31.07.2017 37 815.00 36 001.00 1 814.00 5.04% 46 707.00 -8 892.00 -19.04%
30.06.2017 36 001.00 36 215.00 - 214.00 -0.59% 46 006.00 -10 005.00 -21.75%
31.05.2017 36 215.00 34 995.00 1 220.00 3.49% 46 511.00 -10 296.00 -22.14%
30.04.2017 34 995.00 35 769.00 - 774.00 -2.16% 45 121.00 -10 126.00 -22.44%
31.03.2017 35 769.00 41 048.00 -5 279.00 -12.86% 43 969.00 -8 200.00 -18.65%
28.02.2017 41 048.00 43 218.00 -2 170.00 -5.02% 43 885.00 -2 837.00 -6.46%
31.01.2017 43 218.00 46 278.00 -3 060.00 -6.61% 44 458.00 -1 240.00 -2.79%
31.12.2016 46 278.00 46 046.00 232.00 0.50% 43 265.00 3 013.00 6.96%
30.11.2016 46 046.00 46 991.00 - 945.00 -2.01% 43 696.00 2 350.00 5.38%
31.10.2016 46 991.00 47 012.00 -21.00 -0.04% 42 962.00 4 029.00 9.38%
30.09.2016 47 012.00 47 367.00 - 355.00 -0.75% 42 357.00 4 655.00 10.99%
31.08.2016 47 367.00 46 707.00 660.00 1.41% 41 744.00 5 623.00 13.47%
31.07.2016 46 707.00 46 006.00 701.00 1.52% 41 972.00 4 735.00 11.28%
30.06.2016 46 006.00 46 511.00 - 505.00 -1.09% 41 215.00 4 791.00 11.62%
31.05.2016 46 511.00 45 121.00 1 390.00 3.08% 40 788.00 5 723.00 14.03%
30.04.2016 45 121.00 43 969.00 1 152.00 2.62% 40 176.00 4 945.00 12.31%
31.03.2016 43 969.00 43 885.00 84.00 0.19% 38 732.00 5 237.00 13.52%
29.02.2016 43 885.00 44 458.00 - 573.00 -1.29% 36 585.00 7 300.00 19.95%
31.01.2016 44 458.00 43 265.00 1 193.00 2.76% 35 915.00 8 543.00 23.79%
31.12.2015 43 265.00 43 696.00 - 431.00 -0.99% 35 671.00 7 594.00 21.29%
30.11.2015 43 696.00 42 962.00 734.00 1.71% 34 999.00 8 697.00 24.85%
31.10.2015 42 962.00 42 357.00 605.00 1.43% 33 777.00 9 185.00 27.19%
30.09.2015 42 357.00 41 744.00 613.00 1.47% 32 923.00 9 434.00 28.65%
31.08.2015 41 744.00 41 972.00 - 228.00 -0.54% 32 332.00 9 412.00 29.11%
31.07.2015 41 972.00 41 215.00 757.00 1.84% 32 115.00 9 857.00 30.69%
30.06.2015 41 215.00 40 788.00 427.00 1.05% 31 176.00 10 039.00 32.20%
31.05.2015 40 788.00 40 176.00 612.00 1.52% 31 161.00 9 627.00 30.89%
30.04.2015 40 176.00 38 732.00 1 444.00 3.73% 29 754.00 10 422.00 35.03%
31.03.2015 38 732.00 36 585.00 2 147.00 5.87% 29 959.00 8 773.00 29.28%
28.02.2015 36 585.00 35 915.00 670.00 1.87% 29 801.00 6 784.00 22.76%
31.01.2015 35 915.00 35 671.00 244.00 0.68% 29 476.00 6 439.00 21.84%
31.12.2014 35 671.00 34 999.00 672.00 1.92% 28 443.00 7 228.00 25.41%
30.11.2014 34 999.00 33 777.00 1 222.00 3.62% 28 280.00 6 719.00 23.76%
31.10.2014 33 777.00 32 923.00 854.00 2.59% 27 348.00 6 429.00 23.51%
30.09.2014 32 923.00 32 332.00 591.00 1.83% 26 512.00 6 411.00 24.18%
31.08.2014 32 332.00 32 115.00 217.00 0.68% 27 033.00 5 299.00 19.60%
31.07.2014 32 115.00 31 176.00 939.00 3.01% 26 550.00 5 565.00 20.96%
30.06.2014 31 176.00 31 161.00 15.00 0.05% 26 000.00 5 176.00 19.91%
31.05.2014 31 161.00 29 754.00 1 407.00 4.73% 25 310.00 5 851.00 23.12%
30.04.2014 29 754.00 29 959.00 - 205.00 -0.68% 25 483.00 4 271.00 16.76%
31.03.2014 29 959.00 29 801.00 158.00 0.53% 24 794.00 5 165.00 20.83%
28.02.2014 29 801.00 29 476.00 325.00 1.10% 25 730.00 4 071.00 15.82%
31.01.2014 29 476.00 28 443.00 1 033.00 3.63% 25 626.00 3 850.00 15.02%
31.12.2013 28 443.00 28 280.00 163.00 0.58% 25 030.00 3 413.00 13.64%
30.11.2013 28 280.00 27 348.00 932.00 3.41% 23 975.00 4 305.00 17.96%
31.10.2013 27 348.00 26 512.00 836.00 3.15% 24 111.00 3 237.00 13.43%
30.09.2013 26 512.00 27 033.00 - 521.00 -1.93% 23 708.00 2 804.00 11.83%
31.08.2013 27 033.00 26 550.00 483.00 1.82% 22 521.00 4 512.00 20.03%
31.07.2013 26 550.00 26 000.00 550.00 2.12% 22 271.00 4 279.00 19.21%
30.06.2013 26 000.00 25 310.00 690.00 2.73% 22 305.00 3 695.00 16.57%
31.05.2013 25 310.00 25 483.00 - 173.00 -0.68% 22 076.00 3 234.00 14.65%
30.04.2013 25 483.00 24 794.00 689.00 2.78% 22 466.00 3 017.00 13.43%
31.03.2013 24 794.00 25 730.00 - 936.00 -3.64% 22 539.00 2 255.00 10.00%
28.02.2013 25 730.00 25 626.00 104.00 0.41% 22 517.00 3 213.00 14.27%
31.01.2013 25 626.00 25 030.00 596.00 2.38% 22 172.00 3 454.00 15.58%
31.12.2012 25 030.00 23 975.00 1 055.00 4.40% 21 948.00 3 082.00 14.04%
30.11.2012 23 975.00 24 111.00 - 136.00 -0.56% 21 203.00 2 772.00 13.07%
31.10.2012 24 111.00 23 708.00 403.00 1.70% 21 498.00 2 613.00 12.15%
30.09.2012 23 708.00 22 521.00 1 187.00 5.27% 21 973.00 1 735.00 7.90%
31.08.2012 22 521.00 22 271.00 250.00 1.12% 22 421.00 100.00 0.45%
31.07.2012 22 271.00 22 305.00 -34.00 -0.15% 22 221.00 50.00 0.23%
30.06.2012 22 305.00 22 076.00 229.00 1.04% 22 243.00 62.00 0.28%
31.05.2012 22 076.00 22 466.00 - 390.00 -1.74% 22 610.00 - 534.00 -2.36%
30.04.2012 22 466.00 22 539.00 -73.00 -0.32% 22 510.00 -44.00 -0.20%
31.03.2012 22 539.00 22 517.00 22.00 0.10% 22 826.00 - 287.00 -1.26%
29.02.2012 22 517.00 22 172.00 345.00 1.56% 23 051.00 - 534.00 -2.32%
31.01.2012 22 172.00 21 948.00 224.00 1.02% 22 772.00 - 600.00 -2.63%
31.12.2011 21 948.00 21 203.00 745.00 3.51% 22 337.00 - 389.00 -1.74%
30.11.2011 21 203.00 21 498.00 - 295.00 -1.37% 22 737.00 -1 534.00 -6.75%
31.10.2011 21 498.00 21 973.00 - 475.00 -2.16% 22 849.00 -1 351.00 -5.91%
30.09.2011 21 973.00 22 421.00 - 448.00 -2.00% 22 648.00 - 675.00 -2.98%
31.08.2011 22 421.00 22 221.00 200.00 0.90% 22 402.00 19.00 0.08%
31.07.2011 22 221.00 22 243.00 -22.00 -0.10% 21 284.00 937.00 4.40%
30.06.2011 22 243.00 22 610.00 - 367.00 -1.62% 20 356.00 1 887.00 9.27%
31.05.2011 22 610.00 22 510.00 100.00 0.44% 20 166.00 2 444.00 12.12%
30.04.2011 22 510.00 22 826.00 - 316.00 -1.38% 20 807.00 1 703.00 8.18%
31.03.2011 22 826.00 23 051.00 - 225.00 -0.98% 20 614.00 2 212.00 10.73%
28.02.2011 23 051.00 22 772.00 279.00 1.23% 21 155.00 1 896.00 8.96%
31.01.2011 22 772.00 22 337.00 435.00 1.95% 20 185.00 2 587.00 12.82%
31.12.2010 22 337.00 22 737.00 - 400.00 -1.76% 20 163.00 2 174.00 10.78%
30.11.2010 22 737.00 22 849.00 - 112.00 -0.49% 20 268.00 2 469.00 12.18%
31.10.2010 22 849.00 22 648.00 201.00 0.89% 20 456.00 2 393.00 11.70%
30.09.2010 22 648.00 22 402.00 246.00 1.10% 19 630.00 3 018.00 15.37%
31.08.2010 22 402.00 21 284.00 1 118.00 5.25% 18 806.00 3 596.00 19.12%
31.07.2010 21 284.00 20 356.00 928.00 4.56% 18 454.00 2 830.00 15.34%
30.06.2010 20 356.00 20 166.00 190.00 0.94% 17 535.00 2 821.00 16.09%
31.05.2010 20 166.00 20 807.00 - 641.00 -3.08% 17 176.00 2 990.00 17.41%
30.04.2010 20 807.00 20 614.00 193.00 0.94% 16 715.00 4 092.00 24.48%
31.03.2010 20 614.00 21 155.00 - 541.00 -2.56% 16 826.00 3 788.00 22.51%
28.02.2010 21 155.00 20 185.00 970.00 4.81% 15 484.00 5 671.00 36.62%
31.01.2010 20 185.00 20 163.00 22.00 0.11% 13 940.00 6 245.00 44.80%
31.12.2009 20 163.00 20 268.00 - 105.00 -0.52% 12 807.00 7 356.00 57.44%
30.11.2009 20 268.00 20 456.00 - 188.00 -0.92% 12 971.00 7 297.00 56.26%
31.10.2009 20 456.00 19 630.00 826.00 4.21% 12 436.00 8 020.00 64.49%
30.09.2009 19 630.00 18 806.00 824.00 4.38% 12 931.00 6 699.00 51.81%
31.08.2009 18 806.00 18 454.00 352.00 1.91% 12 196.00 6 610.00 54.20%
31.07.2009 18 454.00 17 535.00 919.00 5.24% 12 035.00 6 419.00 53.34%
30.06.2009 17 535.00 17 176.00 359.00 2.09% 12 697.00 4 838.00 38.10%
31.05.2009 17 176.00 16 715.00 461.00 2.76% 12 319.00 4 857.00 39.43%
30.04.2009 16 715.00 16 826.00 - 111.00 -0.66% 12 079.00 4 636.00 38.38%
31.03.2009 16 826.00 15 484.00 1 342.00 8.67% 12 440.00 4 386.00 35.26%
28.02.2009 15 484.00 13 940.00 1 544.00 11.08% 12 116.00 3 368.00 27.80%
31.01.2009 13 940.00 12 807.00 1 133.00 8.85% 12 657.00 1 283.00 10.14%
31.12.2008 12 807.00 12 971.00 - 164.00 -1.26% 12 520.00 287.00 2.29%
30.11.2008 12 971.00 12 436.00 535.00 4.30% 12 410.00 561.00 4.52%
31.10.2008 12 436.00 12 931.00 - 495.00 -3.83% 12 517.00 -81.00 -0.65%
30.09.2008 12 931.00 12 196.00 735.00 6.03% 13 258.00 - 327.00 -2.47%
31.08.2008 12 196.00 12 035.00 161.00 1.34% 12 973.00 - 777.00 -5.99%
31.07.2008 12 035.00 12 697.00 - 662.00 -5.21% 14 898.00 -2 863.00 -19.22%
30.06.2008 12 697.00 12 319.00 378.00 3.07% 13 074.00 - 377.00 -2.88%
31.05.2008 12 319.00 12 079.00 240.00 1.99% 12 844.00 - 525.00 -4.09%
30.04.2008 12 079.00 12 440.00 - 361.00 -2.90% 13 158.00 -1 079.00 -8.20%
31.03.2008 12 440.00 12 116.00 324.00 2.67% 12 685.00 - 245.00 -1.93%
29.02.2008 12 116.00 12 657.00 - 541.00 -4.27% 12 501.00 - 385.00 -3.08%
31.01.2008 12 657.00 12 520.00 137.00 1.09% 12 551.00 106.00 0.84%
31.12.2007 12 520.00 12 410.00 110.00 0.89% 12 630.00 - 110.00 -0.87%
30.11.2007 12 410.00 12 517.00 - 107.00 -0.85% 12 733.00 - 323.00 -2.54%
31.10.2007 12 517.00 13 258.00 - 741.00 -5.59% 12 770.00 - 253.00 -1.98%
30.09.2007 13 258.00 12 973.00 285.00 2.20% 12 674.00 584.00 4.61%
31.08.2007 12 973.00 14 898.00 -1 925.00 -12.92% 12 995.00 -22.00 -0.17%
31.07.2007 14 898.00 13 074.00 1 824.00 13.95% 13 331.00 1 567.00 11.75%
30.06.2007 13 074.00 12 844.00 230.00 1.79% 13 308.00 - 234.00 -1.76%
31.05.2007 12 844.00 13 158.00 - 314.00 -2.39% 13 776.00 - 932.00 -6.77%
30.04.2007 13 158.00 12 685.00 473.00 3.73% 13 418.00 - 260.00 -1.94%
31.03.2007 12 685.00 12 501.00 184.00 1.47% 13 232.00 - 547.00 -4.13%
28.02.2007 12 501.00 12 551.00 -50.00 -0.40% 13 503.00 -1 002.00 -7.42%
31.01.2007 12 551.00 12 630.00 -79.00 -0.63% 13 507.00 - 956.00 -7.08%
31.12.2006 12 630.00 12 733.00 - 103.00 -0.81% 13 805.00 -1 175.00 -8.51%
30.11.2006 12 733.00 12 770.00 -37.00 -0.29% 14 170.00 -1 437.00 -10.14%
31.10.2006 12 770.00 12 674.00 96.00 0.76% 14 410.00 -1 640.00 -11.38%
30.09.2006 12 674.00 12 995.00 - 321.00 -2.47% 14 299.00 -1 625.00 -11.36%
31.08.2006 12 995.00 13 331.00 - 336.00 -2.52% 14 938.00 -1 943.00 -13.01%
31.07.2006 13 331.00 13 308.00 23.00 0.17% 14 291.00 - 960.00 -6.72%
30.06.2006 13 308.00 13 776.00 - 468.00 -3.40% 14 114.00 - 806.00 -5.71%
31.05.2006 13 776.00 13 418.00 358.00 2.67% 13 641.00 135.00 0.99%
30.04.2006 13 418.00 13 232.00 186.00 1.41% 13 750.00 - 332.00 -2.41%
31.03.2006 13 232.00 13 503.00 - 271.00 -2.01% 14 172.00 - 940.00 -6.63%
28.02.2006 13 503.00 13 507.00 -4.00 -0.03% 14 257.00 - 754.00 -5.29%
31.01.2006 13 507.00 13 805.00 - 298.00 -2.16% 14 709.00 -1 202.00 -8.17%
31.12.2005 13 805.00 14 170.00 - 365.00 -2.58% 14 375.00 - 570.00 -3.97%
30.11.2005 14 170.00 14 410.00 - 240.00 -1.67% 15 033.00 - 863.00 -5.74%
31.10.2005 14 410.00 14 299.00 111.00 0.78% 15 070.00 - 660.00 -4.38%
30.09.2005 14 299.00 14 938.00 - 639.00 -4.28% 15 183.00 - 884.00 -5.82%
31.08.2005 14 938.00 14 291.00 647.00 4.53% 14 873.00 65.00 0.44%
31.07.2005 14 291.00 14 114.00 177.00 1.25% 14 760.00 - 469.00 -3.18%
30.06.2005 14 114.00 13 641.00 473.00 3.47% 14 661.00 - 547.00 -3.73%
31.05.2005 13 641.00 13 750.00 - 109.00 -0.79% 14 199.00 - 558.00 -3.93%
30.04.2005 13 750.00 14 172.00 - 422.00 -2.98% 14 167.00 - 417.00 -2.94%
31.03.2005 14 172.00 14 257.00 -85.00 -0.60% 14 143.00 29.00 0.20%
28.02.2005 14 257.00 14 709.00 - 452.00 -3.07% 14 361.00 - 104.00 -0.72%
31.01.2005 14 709.00 14 375.00 334.00 2.32% 14 048.00 661.00 4.71%
31.12.2004 14 375.00 15 033.00 - 658.00 -4.38% 13 949.00 426.00 3.05%
30.11.2004 15 033.00 15 070.00 -37.00 -0.25% 14 510.00 523.00 3.60%
31.10.2004 15 070.00 15 183.00 - 113.00 -0.74% 13 945.00 1 125.00 8.07%
30.09.2004 15 183.00 14 873.00 310.00 2.08% 13 967.00 1 216.00 8.71%
31.08.2004 14 873.00 14 760.00 113.00 0.77% 14 146.00 727.00 5.14%
31.07.2004 14 760.00 14 661.00 99.00 0.68% 14 002.00 758.00 5.41%
30.06.2004 14 661.00 14 199.00 462.00 3.25% 14 647.00 14.00 0.10%
31.05.2004 14 199.00 14 167.00 32.00 0.23% 13 781.00 418.00 3.03%
30.04.2004 14 167.00 14 143.00 24.00 0.17% 13 616.00 551.00 4.05%
31.03.2004 14 143.00 14 361.00 - 218.00 -1.52% 13 871.00 272.00 1.96%
29.02.2004 14 361.00 14 048.00 313.00 2.23% 14 023.00 338.00 2.41%
31.01.2004 14 048.00 13 949.00 99.00 0.71% 13 761.00 287.00 2.09%
31.12.2003 13 949.00 14 510.00 - 561.00 -3.87% 14 119.00 - 170.00 -1.20%
30.11.2003 14 510.00 13 945.00 565.00 4.05% 14 271.00 239.00 1.67%
31.10.2003 13 945.00 13 967.00 -22.00 -0.16% 14 522.00 - 577.00 -3.97%
30.09.2003 13 967.00 14 146.00 - 179.00 -1.27% 14 654.00 - 687.00 -4.69%
31.08.2003 14 146.00 14 002.00 144.00 1.03% 14 026.00 120.00 0.86%
31.07.2003 14 002.00 14 647.00 - 645.00 -4.40% 14 496.00 - 494.00 -3.41%
30.06.2003 14 647.00 13 781.00 866.00 6.28% 14 087.00 560.00 3.98%
31.05.2003 13 781.00 13 616.00 165.00 1.21% 14 640.00 - 859.00 -5.87%
30.04.2003 13 616.00 13 871.00 - 255.00 -1.84% 15 168.00 -1 552.00 -10.23%
31.03.2003 13 871.00 14 023.00 - 152.00 -1.08% 15 249.00 -1 378.00 -9.04%
28.02.2003 14 023.00 13 761.00 262.00 1.90% 16 125.00 -2 102.00 -13.04%
31.01.2003 13 761.00 14 119.00 - 358.00 -2.54% 16 549.00 -2 788.00 -16.85%
31.12.2002 14 119.00 14 271.00 - 152.00 -1.06% - - -
30.11.2002 14 271.00 14 522.00 - 251.00 -1.73% - - -
31.10.2002 14 522.00 14 654.00 - 132.00 -0.90% - - -
30.09.2002 14 654.00 14 026.00 628.00 4.48% - - -
31.08.2002 14 026.00 14 496.00 - 470.00 -3.24% - - -
31.07.2002 14 496.00 14 087.00 409.00 2.90% - - -
30.06.2002 14 087.00 14 640.00 - 553.00 -3.78% - - -
31.05.2002 14 640.00 15 168.00 - 528.00 -3.48% - - -
30.04.2002 15 168.00 15 249.00 -81.00 -0.53% - - -
31.03.2002 15 249.00 16 125.00 - 876.00 -5.43% - - -
28.02.2002 16 125.00 16 549.00 - 424.00 -2.56% - - -
31.01.2002 16 549.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies