(5) ostatní rezervní aktiva (CZK) (Stav devizových rezerv) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Stav devizových rezerv (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Stav devizových rezerv (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ...      (5) ostatní rezervní aktiva (CZK) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2018 577 056.30
Min 31.12.2017 32 806.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 169 997.40 401 543.20 - 231 545.80 -57.66% 93 941.50 76 055.90 80.96%
28.02.2019 401 543.20 418 564.20 -17 021.00 -4.07% 522 844.40 - 121 301.20 -23.20%
31.01.2019 418 564.20 51 042.80 367 521.40 720.03% 577 056.30 - 158 492.10 -27.47%
31.12.2018 51 042.80 475 894.20 - 424 851.40 -89.27% 32 806.60 18 236.20 55.59%
30.11.2018 475 894.20 503 300.80 -27 406.60 -5.45% 496 071.80 -20 177.60 -4.07%
31.10.2018 503 300.80 284 849.00 218 451.80 76.69% 572 504.20 -69 203.40 -12.09%
30.09.2018 284 849.00 516 071.60 - 231 222.60 -44.80% 173 571.70 111 277.30 64.11%
31.08.2018 516 071.60 505 403.50 10 668.10 2.11% 508 242.70 7 828.90 1.54%
31.07.2018 505 403.50 127 674.00 377 729.50 295.85% 442 455.40 62 948.10 14.23%
30.06.2018 127 674.00 515 433.60 - 387 759.60 -75.23% 187 616.30 -59 942.30 -31.95%
31.05.2018 515 433.60 547 893.30 -32 459.70 -5.92% 452 382.10 63 051.50 13.94%
30.04.2018 547 893.30 93 941.50 453 951.80 483.23% 372 698.00 175 195.30 47.01%
31.03.2018 93 941.50 522 844.40 - 428 902.90 -82.03% 170 055.50 -76 114.00 -44.76%
28.02.2018 522 844.40 577 056.30 -54 211.90 -9.39% 413 555.20 109 289.20 26.43%
31.01.2018 577 056.30 32 806.60 544 249.70 1 658.96% 450 042.40 127 013.90 28.22%
31.12.2017 32 806.60 496 071.80 - 463 265.20 -93.39% 37 845.80 -5 039.20 -13.31%
30.11.2017 496 071.80 572 504.20 -76 432.40 -13.35% 332 865.80 163 206.00 49.03%
31.10.2017 572 504.20 173 571.70 398 932.50 229.84% 251 364.10 321 140.10 127.76%
30.09.2017 173 571.70 508 242.70 - 334 671.00 -65.85% 158 160.10 15 411.60 9.74%
31.08.2017 508 242.70 442 455.40 65 787.30 14.87% 229 668.10 278 574.60 121.29%
31.07.2017 442 455.40 187 616.30 254 839.10 135.83% 185 910.30 256 545.10 137.99%
30.06.2017 187 616.30 452 382.10 - 264 765.80 -58.53% 85 882.00 101 734.30 118.46%
31.05.2017 452 382.10 372 698.00 79 684.10 21.38% 147 376.40 305 005.70 206.96%
30.04.2017 372 698.00 170 055.50 202 642.50 119.16% 116 988.90 255 709.10 218.58%
31.03.2017 170 055.50 413 555.20 - 243 499.70 -58.88% 65 152.90 104 902.60 161.01%
28.02.2017 413 555.20 450 042.40 -36 487.20 -8.11% 125 109.90 288 445.30 230.55%
31.01.2017 450 042.40 37 845.80 412 196.60 1 089.15% 131 582.30 318 460.10 242.02%
31.12.2016 37 845.80 332 865.80 - 295 020.00 -88.63% 33 981.80 3 864.00 11.37%
30.11.2016 332 865.80 251 364.10 81 501.70 32.42% 117 215.70 215 650.10 183.98%
31.10.2016 251 364.10 158 160.10 93 204.00 58.93% 89 190.60 162 173.50 181.83%
30.09.2016 158 160.10 229 668.10 -71 508.00 -31.14% 67 913.10 90 247.00 132.89%
31.08.2016 229 668.10 185 910.30 43 757.80 23.54% 117 357.90 112 310.20 95.70%
31.07.2016 185 910.30 85 882.00 100 028.30 116.47% 74 864.40 111 045.90 148.33%
30.06.2016 85 882.00 147 376.40 -61 494.40 -41.73% 74 422.80 11 459.20 15.40%
31.05.2016 147 376.40 116 988.90 30 387.50 25.97% 35 679.20 111 697.20 313.06%
30.04.2016 116 988.90 65 152.90 51 836.00 79.56% 67 175.30 49 813.60 74.15%
31.03.2016 65 152.90 125 109.90 -59 957.00 -47.92% 105 622.40 -40 469.50 -38.32%
29.02.2016 125 109.90 131 582.30 -6 472.40 -4.92% 113 067.40 12 042.50 10.65%
31.01.2016 131 582.30 33 981.80 97 600.50 287.21% 138 912.40 -7 330.10 -5.28%
31.12.2015 33 981.80 117 215.70 -83 233.90 -71.01% 60 040.50 -26 058.70 -43.40%
30.11.2015 117 215.70 89 190.60 28 025.10 31.42% 73 312.60 43 903.10 59.88%
31.10.2015 89 190.60 67 913.10 21 277.50 31.33% 93 014.70 -3 824.10 -4.11%
30.09.2015 67 913.10 117 357.90 -49 444.80 -42.13% 61 588.10 6 325.00 10.27%
31.08.2015 117 357.90 74 864.40 42 493.50 56.76% 51 095.00 66 262.90 129.69%
31.07.2015 74 864.40 74 422.80 441.60 0.59% 93 564.10 -18 699.70 -19.99%
30.06.2015 74 422.80 35 679.20 38 743.60 108.59% 107 518.20 -33 095.40 -30.78%
31.05.2015 35 679.20 67 175.30 -31 496.10 -46.89% 174 122.80 - 138 443.60 -79.51%
30.04.2015 67 175.30 105 622.40 -38 447.10 -36.40% 153 254.70 -86 079.40 -56.17%
31.03.2015 105 622.40 113 067.40 -7 445.00 -6.58% 48 221.40 57 401.00 119.04%
28.02.2015 113 067.40 138 912.40 -25 845.00 -18.61% 98 350.80 14 716.60 14.96%
31.01.2015 138 912.40 60 040.50 78 871.90 131.36% 87 070.20 51 842.20 59.54%
31.12.2014 60 040.50 73 312.60 -13 272.10 -18.10% 108 188.40 -48 147.90 -44.50%
30.11.2014 73 312.60 93 014.70 -19 702.10 -21.18% 103 332.70 -30 020.10 -29.05%
31.10.2014 93 014.70 61 588.10 31 426.60 51.03% 90 873.30 2 141.40 2.36%
30.09.2014 61 588.10 51 095.00 10 493.10 20.54% 68 416.50 -6 828.40 -9.98%
31.08.2014 51 095.00 93 564.10 -42 469.10 -45.39% 67 441.00 -16 346.00 -24.24%
31.07.2014 93 564.10 107 518.20 -13 954.10 -12.98% 90 795.40 2 768.70 3.05%
30.06.2014 107 518.20 174 122.80 -66 604.60 -38.25% 70 450.80 37 067.40 52.61%
31.05.2014 174 122.80 153 254.70 20 868.10 13.62% 66 679.00 107 443.80 161.14%
30.04.2014 153 254.70 48 221.40 105 033.30 217.81% 90 147.60 63 107.10 70.00%
31.03.2014 48 221.40 98 350.80 -50 129.40 -50.97% 71 722.20 -23 500.80 -32.77%
28.02.2014 98 350.80 87 070.20 11 280.60 12.96% 103 344.70 -4 993.90 -4.83%
31.01.2014 87 070.20 108 188.40 -21 118.20 -19.52% 94 428.80 -7 358.60 -7.79%
31.12.2013 108 188.40 103 332.70 4 855.70 4.70% 94 776.80 13 411.60 14.15%
30.11.2013 103 332.70 90 873.30 12 459.40 13.71% 138 950.20 -35 617.50 -25.63%
31.10.2013 90 873.30 68 416.50 22 456.80 32.82% 123 183.70 -32 310.40 -26.23%
30.09.2013 68 416.50 67 441.00 975.50 1.45% 48 248.80 20 167.70 41.80%
31.08.2013 67 441.00 90 795.40 -23 354.40 -25.72% 58 160.60 9 280.40 15.96%
31.07.2013 90 795.40 70 450.80 20 344.60 28.88% 58 575.60 32 219.80 55.01%
30.06.2013 70 450.80 66 679.00 3 771.80 5.66% 83 329.70 -12 878.90 -15.46%
31.05.2013 66 679.00 90 147.60 -23 468.60 -26.03% 105 347.00 -38 668.00 -36.71%
30.04.2013 90 147.60 71 722.20 18 425.40 25.69% 136 491.30 -46 343.70 -33.95%
31.03.2013 71 722.20 103 344.70 -31 622.50 -30.60% 128 318.00 -56 595.80 -44.11%
28.02.2013 103 344.70 94 428.80 8 915.90 9.44% 154 417.40 -51 072.70 -33.07%
31.01.2013 94 428.80 94 776.80 - 348.00 -0.37% 127 932.00 -33 503.20 -26.19%
31.12.2012 94 776.80 138 950.20 -44 173.40 -31.79% - - -
30.11.2012 138 950.20 123 183.70 15 766.50 12.80% - - -
31.10.2012 123 183.70 48 248.80 74 934.90 155.31% - - -
30.09.2012 48 248.80 58 160.60 -9 911.80 -17.04% - - -
31.08.2012 58 160.60 58 575.60 - 415.00 -0.71% - - -
31.07.2012 58 575.60 83 329.70 -24 754.10 -29.71% - - -
30.06.2012 83 329.70 105 347.00 -22 017.30 -20.90% - - -
31.05.2012 105 347.00 136 491.30 -31 144.30 -22.82% - - -
30.04.2012 136 491.30 128 318.00 8 173.30 6.37% - - -
31.03.2012 128 318.00 154 417.40 -26 099.40 -16.90% - - -
29.02.2012 154 417.40 127 932.00 26 485.40 20.70% - - -
31.01.2012 127 932.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

     (5) ostatní rezervní aktiva (CZK) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
     (5) ostatní rezervní aktiva (CZK) (Stav devizových rezerv)
Over 5 years - volume (MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and volumes))
Over 1 and up to 5 years - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and volumes))
Over 5 years - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and volumes))
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies