(3) SDR (CZK) (Stav devizových rezerv) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Stav devizových rezerv (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Stav devizových rezerv (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Stav devizových rezerv -      (3) SDR (CZK) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.01.2018 13 495.90
Max 31.03.2015 26 527.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 14 566.80 14 320.60 246.20 1.72% 13 749.60 817.20 5.94%
28.02.2019 14 320.60 14 313.50 7.10 0.05% 13 806.20 514.40 3.73%
31.01.2019 14 313.50 14 272.90 40.60 0.28% 13 495.90 817.60 6.06%
31.12.2018 14 272.90 14 436.80 - 163.90 -1.14% 13 825.90 447.00 3.23%
30.11.2018 14 436.80 14 459.40 -22.60 -0.16% 13 932.40 504.40 3.62%
31.10.2018 14 459.40 14 080.30 379.10 2.69% 14 164.00 295.40 2.09%
30.09.2018 14 080.30 14 149.20 -68.90 -0.49% 14 198.70 - 118.40 -0.83%
31.08.2018 14 149.20 13 985.40 163.80 1.17% 14 309.30 - 160.10 -1.12%
31.07.2018 13 985.40 14 325.80 - 340.40 -2.38% 14 289.60 - 304.20 -2.13%
30.06.2018 14 325.80 14 246.80 79.00 0.55% 14 590.40 - 264.60 -1.81%
31.05.2018 14 246.80 13 893.10 353.70 2.55% 14 859.20 - 612.40 -4.12%
30.04.2018 13 893.10 13 749.60 143.50 1.04% 15 414.70 -1 521.60 -9.87%
31.03.2018 13 749.60 13 806.20 -56.60 -0.41% 15 717.70 -1 968.10 -12.52%
28.02.2018 13 806.20 13 495.90 310.30 2.30% 15 767.50 -1 961.30 -12.44%
31.01.2018 13 495.90 13 825.90 - 330.00 -2.39% 15 553.90 -2 058.00 -13.23%
31.12.2017 13 825.90 13 932.40 - 106.50 -0.76% 15 708.00 -1 882.10 -11.98%
30.11.2017 13 932.40 14 164.00 - 231.60 -1.64% 15 735.00 -1 802.60 -11.46%
31.10.2017 14 164.00 14 198.70 -34.70 -0.24% 15 505.70 -1 341.70 -8.65%
30.09.2017 14 198.70 14 309.30 - 110.60 -0.77% 15 449.40 -1 250.70 -8.10%
31.08.2017 14 309.30 14 289.60 19.70 0.14% 15 481.40 -1 172.10 -7.57%
31.07.2017 14 289.60 14 590.40 - 300.80 -2.06% 15 495.30 -1 205.70 -7.78%
30.06.2017 14 590.40 14 859.20 - 268.80 -1.81% 15 625.10 -1 034.70 -6.62%
31.05.2017 14 859.20 15 414.70 - 555.50 -3.60% 15 536.40 - 677.20 -4.36%
30.04.2017 15 414.70 15 717.70 - 303.00 -1.93% 15 366.30 48.40 0.31%
31.03.2017 15 717.70 15 767.50 -49.80 -0.32% 15 302.70 415.00 2.71%
28.02.2017 15 767.50 15 553.90 213.60 1.37% 15 774.50 -7.00 -0.04%
31.01.2017 15 553.90 15 708.00 - 154.10 -0.98% 25 692.30 -10 138.40 -39.46%
31.12.2016 15 708.00 15 735.00 -27.00 -0.17% 25 857.60 -10 149.60 -39.25%
30.11.2016 15 735.00 15 505.70 229.30 1.48% 26 347.70 -10 612.70 -40.28%
31.10.2016 15 505.70 15 449.40 56.30 0.36% 25 821.90 -10 316.20 -39.95%
30.09.2016 15 449.40 15 481.40 -32.00 -0.21% 25 603.20 -10 153.80 -39.66%
31.08.2016 15 481.40 15 495.30 -13.90 -0.09% 25 505.50 -10 024.10 -39.30%
31.07.2016 15 495.30 15 625.10 - 129.80 -0.83% 25 837.20 -10 341.90 -40.03%
30.06.2016 15 625.10 15 536.40 88.70 0.57% 25 735.80 -10 110.70 -39.29%
31.05.2016 15 536.40 15 366.30 170.10 1.11% 26 104.80 -10 568.40 -40.48%
30.04.2016 15 366.30 15 302.70 63.60 0.42% 25 855.50 -10 489.20 -40.57%
31.03.2016 15 302.70 15 774.50 - 471.80 -2.99% 26 527.10 -11 224.40 -42.31%
29.02.2016 15 774.50 25 692.30 -9 917.80 -38.60% 25 810.10 -10 035.60 -38.88%
31.01.2016 25 692.30 25 857.60 - 165.30 -0.64% 26 048.20 - 355.90 -1.37%
31.12.2015 25 857.60 26 347.70 - 490.10 -1.86% 24 862.30 995.30 4.00%
30.11.2015 26 347.70 25 821.90 525.80 2.04% 24 378.30 1 969.40 8.08%
31.10.2015 25 821.90 25 603.20 218.70 0.85% 24 636.70 1 185.20 4.81%
30.09.2015 25 603.20 25 505.50 97.70 0.38% 24 347.30 1 255.90 5.16%
31.08.2015 25 505.50 25 837.20 - 331.70 -1.28% 23 987.40 1 518.10 6.33%
31.07.2015 25 837.20 25 735.80 101.40 0.39% 23 710.80 2 126.40 8.97%
30.06.2015 25 735.80 26 104.80 - 369.00 -1.41% 23 347.80 2 388.00 10.23%
31.05.2015 26 104.80 25 855.50 249.30 0.96% 23 365.10 2 739.70 11.73%
30.04.2015 25 855.50 26 527.10 - 671.60 -2.53% 23 084.00 2 771.50 12.01%
31.03.2015 26 527.10 25 810.10 717.00 2.78% 23 108.20 3 418.90 14.80%
28.02.2015 25 810.10 26 048.20 - 238.10 -0.91% 23 006.70 2 803.40 12.19%
31.01.2015 26 048.20 24 862.30 1 185.90 4.77% 23 446.60 2 601.60 11.10%
31.12.2014 24 862.30 24 378.30 484.00 1.99% 23 013.20 1 849.10 8.03%
30.11.2014 24 378.30 24 636.70 - 258.40 -1.05% 23 205.50 1 172.80 5.05%
31.10.2014 24 636.70 24 347.30 289.40 1.19% 21 777.60 2 859.10 13.13%
30.09.2014 24 347.30 23 987.40 359.90 1.50% 21 954.10 2 393.20 10.90%
31.08.2014 23 987.40 23 710.80 276.60 1.17% 22 130.60 1 856.80 8.39%
31.07.2014 23 710.80 23 347.80 363.00 1.55% 22 166.80 1 544.00 6.97%
30.06.2014 23 347.80 23 365.10 -17.30 -0.07% 22 410.10 937.70 4.18%
31.05.2014 23 365.10 23 084.00 281.10 1.22% 22 251.70 1 113.40 5.00%
30.04.2014 23 084.00 23 108.20 -24.20 -0.10% 22 360.40 723.60 3.24%
31.03.2014 23 108.20 23 006.70 101.50 0.44% 22 579.00 529.20 2.34%
28.02.2014 23 006.70 23 446.60 - 439.90 -1.88% 22 211.10 795.60 3.58%
31.01.2014 23 446.60 23 013.20 433.40 1.88% 21 877.50 1 569.10 7.17%
31.12.2013 23 013.20 23 205.50 - 192.30 -0.83% 21 990.10 1 023.10 4.65%
30.11.2013 23 205.50 21 777.60 1 427.90 6.56% 22 414.30 791.20 3.53%
31.10.2013 21 777.60 21 954.10 - 176.50 -0.80% 22 311.40 - 533.80 -2.39%
30.09.2013 21 954.10 22 130.60 - 176.50 -0.80% 22 330.20 - 376.10 -1.68%
31.08.2013 22 130.60 22 166.80 -36.20 -0.16% 22 511.90 - 381.30 -1.69%
31.07.2013 22 166.80 22 410.10 - 243.30 -1.09% 23 279.40 -1 112.60 -4.78%
30.06.2013 22 410.10 22 251.70 158.40 0.71% 23 195.40 - 785.30 -3.39%
31.05.2013 22 251.70 22 360.40 - 108.70 -0.49% 23 487.40 -1 235.70 -5.26%
30.04.2013 22 360.40 22 579.00 - 218.60 -0.97% 21 899.60 460.80 2.10%
31.03.2013 22 579.00 22 211.10 367.90 1.66% 21 534.40 1 044.60 4.85%
28.02.2013 22 211.10 21 877.50 333.60 1.52% 21 580.90 630.20 2.92%
31.01.2013 21 877.50 21 990.10 - 112.60 -0.51% 22 192.20 - 314.70 -1.42%
31.12.2012 21 990.10 22 414.30 - 424.20 -1.89% - - -
30.11.2012 22 414.30 22 311.40 102.90 0.46% - - -
31.10.2012 22 311.40 22 330.20 -18.80 -0.08% - - -
30.09.2012 22 330.20 22 511.90 - 181.70 -0.81% - - -
31.08.2012 22 511.90 23 279.40 - 767.50 -3.30% - - -
31.07.2012 23 279.40 23 195.40 84.00 0.36% - - -
30.06.2012 23 195.40 23 487.40 - 292.00 -1.24% - - -
31.05.2012 23 487.40 21 899.60 1 587.80 7.25% - - -
30.04.2012 21 899.60 21 534.40 365.20 1.70% - - -
31.03.2012 21 534.40 21 580.90 -46.50 -0.22% - - -
29.02.2012 21 580.90 22 192.20 - 611.30 -2.75% - - -
31.01.2012 22 192.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

     (3) SDR (CZK) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
     (3) SDR (CZK) (Stav devizových rezerv)
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.1) Households: Up to 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies