Platební bilance v mil. EUR (Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET 327.50 2 194.40 -85.08% - 309.40 - 205.85%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 43 668.20 42 895.80 1.80% 41 845.10 4.36%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 43 340.70 40 701.40 6.48% 42 154.50 2.81%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 4 144.80 4 601.90 -9.93% 4 010.30 3.35%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 40 525.30 40 184.00 0.85% 39 260.40 3.22%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 36 380.40 35 582.10 2.24% 35 250.10 3.21%
UK7 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -3 321.20 -1 606.60 106.72% -3 725.60 -10.85%
UK8 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 2 591.80 2 401.00 7.95% 2 135.70 21.36%
UK9 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 5 913.00 4 007.60 47.54% 5 861.30 0.88%
UK10 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET - 496.10 - 800.90 -38.06% - 594.00 -16.48%
UK11 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 551.10 310.80 77.32% 449.10 22.71%
UK12 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 1 047.30 1 111.80 -5.80% 1 043.10 0.40%
UK13 2-Kapitálový účet-NET -49.60 52.50 - 194.48% 295.70 - 116.77%
UK14 2-Kapitálový účet-CR 252.50 320.70 -21.27% 388.90 -35.07%
UK15 2-Kapitálový účet-DB 302.10 268.20 12.64% 93.30 223.79%
UK16 3-Finanční účet-NET - 514.70 1 790.20 - 128.75% 1 179.60 - 143.63%
UK17 3-Finanční účet-A 1 208.70 853.80 41.57% 6 005.80 -79.87%
UK18 3-Finanční účet-P 1 723.40 - 936.40 - 284.05% 4 826.20 -64.29%
UK19 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET -1 776.40 - 377.10 371.07% -1 000.30 77.59%
UK20 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-A 658.40 369.50 78.19% 544.20 20.98%
UK21 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-P 2 434.80 746.60 226.12% 1 544.50 57.64%
UK22 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET 3 713.80 -1 960.50 - 289.43% -1 750.50 - 312.16%
UK23 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A 242.90 - 221.40 - 209.71% 1 125.30 -78.41%
UK24 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P -3 470.90 1 739.10 - 299.58% 2 875.80 - 220.69%
UK25 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET - 225.70 36.20 - 723.48% - 187.60 20.31%
UK26 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A - 352.30 - 195.20 80.48% - 458.80 -23.21%
UK27 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P - 126.60 - 231.50 -45.31% - 271.30 -53.34%
UK28 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET -2 908.00 4 255.30 - 168.34% - 610.40 376.41%
UK29 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A -21.90 1 064.60 - 102.06% 66.90 - 132.74%
UK30 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P 2 886.10 -3 190.70 - 190.45% 677.20 326.18%
UK31 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET 681.60 - 163.80 - 516.12% 4 728.40 -85.58%
UK32 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A 681.60 - 163.80 - 516.12% 4 728.40 -85.58%
UK34 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET 278.00 2 247.00 -87.63% -13.70 -2 129.20%
UK35 4.4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET - 514.70 1 790.20 - 128.75% 1 179.60 - 143.63%
UK36 4.5-Čisté chyby a opomenutí-NET - 792.70 - 456.80 73.53% 1 193.30 - 166.43%

Běžný účet (B12)-NET

ObdobíHodnota
30.06.2018 327.50
31.03.2018 2 194.40
31.12.2017 -26.70
30.09.2017 -1 330.00
30.06.2017 - 309.40
31.03.2017 3 606.80
31.12.2016 - 595.80
30.09.2016 - 711.00
30.06.2016 - 369.20
31.03.2016 4 418.70
Další »
Běžný účet (B12)-NET,Platební bilance v mil. EUR

Běžný účet (B12)-CR

ObdobíHodnota
30.06.2018 43 668.20
31.03.2018 42 895.80
31.12.2017 42 492.20
30.09.2017 38 635.20
30.06.2017 41 845.10
31.03.2017 40 352.10
31.12.2016 38 119.80
30.09.2016 35 727.20
30.06.2016 38 290.30
31.03.2016 37 792.70
Další »
Běžný účet (B12)-CR,Platební bilance v mil. EUR

Běžný účet (B12)-DB

ObdobíHodnota
30.06.2018 43 340.70
31.03.2018 40 701.40
31.12.2017 42 518.90
30.09.2017 39 965.30
30.06.2017 42 154.50
31.03.2017 36 745.30
31.12.2016 38 715.60
30.09.2016 36 438.20
30.06.2016 38 659.50
31.03.2016 33 374.10
Další »
Běžný účet (B12)-DB,Platební bilance v mil. EUR

A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET

ObdobíHodnota
30.06.2018 4 144.80
31.03.2018 4 601.90
31.12.2017 2 602.00
30.09.2017 2 853.60
30.06.2017 4 010.30
31.03.2017 4 340.20
31.12.2016 2 390.40
30.09.2016 2 715.80
30.06.2016 3 941.60
31.03.2016 4 006.50
Další »
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET,Platební bilance v mil. EUR

A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR

ObdobíHodnota
30.06.2018 40 525.30
31.03.2018 40 184.00
31.12.2017 39 675.40
30.09.2017 36 290.80
30.06.2017 39 260.40
31.03.2017 37 851.70
31.12.2016 35 912.40
30.09.2016 33 258.10
30.06.2016 36 100.00
31.03.2016 34 568.90
Další »
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR,Platební bilance v mil. EUR

A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB

ObdobíHodnota
30.06.2018 36 380.40
31.03.2018 35 582.10
31.12.2017 37 073.50
30.09.2017 33 437.10
30.06.2017 35 250.10
31.03.2017 33 511.50
31.12.2016 33 522.00
30.09.2016 30 542.30
30.06.2016 32 158.40
31.03.2016 30 562.40
Další »
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB,Platební bilance v mil. EUR

B-BÚ-Prvotní důchody-NET

ObdobíHodnota
30.06.2018 -3 321.20
31.03.2018 -1 606.60
31.12.2017 -2 511.60
30.09.2017 -3 630.10
30.06.2017 -3 725.60
31.03.2017 - 177.80
31.12.2016 -2 463.40
30.09.2016 -3 112.50
30.06.2016 -3 886.70
31.03.2016 159.70
Další »
B-BÚ-Prvotní důchody-NET,Platební bilance v mil. EUR

B-BÚ-Prvotní důchody-CR

ObdobíHodnota
30.06.2018 2 591.80
31.03.2018 2 401.00
31.12.2017 1 886.00
30.09.2017 1 933.50
30.06.2017 2 135.70
31.03.2017 2 125.70
31.12.2016 1 720.20
30.09.2016 1 894.70
30.06.2016 1 849.30
31.03.2016 2 034.70
Další »
B-BÚ-Prvotní důchody-CR,Platební bilance v mil. EUR

B-BÚ-Prvotní důchody-DB

ObdobíHodnota
30.06.2018 5 913.00
31.03.2018 4 007.60
31.12.2017 4 397.50
30.09.2017 5 563.70
30.06.2017 5 861.30
31.03.2017 2 303.60
31.12.2016 4 183.60
30.09.2016 5 007.30
30.06.2016 5 736.00
31.03.2016 1 875.00
Další »
B-BÚ-Prvotní důchody-DB,Platební bilance v mil. EUR

C-BÚ-Druhotné důchody-NET

ObdobíHodnota
30.06.2018 - 496.10
31.03.2018 - 800.90
31.12.2017 - 117.10
30.09.2017 - 553.60
30.06.2017 - 594.00
31.03.2017 - 555.60
31.12.2016 - 522.80
30.09.2016 - 314.30
30.06.2016 - 424.20
31.03.2016 252.50
Další »
C-BÚ-Druhotné důchody-NET,Platební bilance v mil. EUR

C-BÚ-Druhotné důchody-CR

ObdobíHodnota
30.06.2018 551.10
31.03.2018 310.80
31.12.2017 930.80
30.09.2017 410.90
30.06.2017 449.10
31.03.2017 374.60
31.12.2016 487.20
30.09.2016 574.40
30.06.2016 341.00
31.03.2016 1 189.20
Další »
C-BÚ-Druhotné důchody-CR,Platební bilance v mil. EUR

C-BÚ-Druhotné důchody-DB

ObdobíHodnota
30.06.2018 1 047.30
31.03.2018 1 111.80
31.12.2017 1 047.90
30.09.2017 964.50
30.06.2017 1 043.10
31.03.2017 930.20
31.12.2016 1 010.00
30.09.2016 888.60
30.06.2016 765.20
31.03.2016 936.60
Další »
C-BÚ-Druhotné důchody-DB,Platební bilance v mil. EUR

Kapitálový účet-NET

ObdobíHodnota
30.06.2018 -49.60
31.03.2018 52.50
31.12.2017 1 155.40
30.09.2017 315.50
30.06.2017 295.70
31.03.2017 37.30
31.12.2016 45.00
30.09.2016 447.60
30.06.2016 799.80
31.03.2016 683.90
Další »
Kapitálový účet-NET,Platební bilance v mil. EUR

Kapitálový účet-CR

ObdobíHodnota
30.06.2018 252.50
31.03.2018 320.70
31.12.2017 1 548.70
30.09.2017 389.80
30.06.2017 388.90
31.03.2017 67.10
31.12.2016 90.70
30.09.2016 448.10
30.06.2016 803.60
31.03.2016 687.00
Další »
Kapitálový účet-CR,Platební bilance v mil. EUR

Kapitálový účet-DB

ObdobíHodnota
30.06.2018 302.10
31.03.2018 268.20
31.12.2017 393.30
30.09.2017 74.30
30.06.2017 93.30
31.03.2017 29.90
31.12.2016 45.70
30.09.2016 0.50
30.06.2016 3.80
31.03.2016 3.20
Další »
Kapitálový účet-DB,Platební bilance v mil. EUR

Finanční účet-NET

ObdobíHodnota
30.06.2018 - 514.70
31.03.2018 1 790.20
31.12.2017 - 302.70
30.09.2017 -99.00
30.06.2017 1 179.60
31.03.2017 3 571.30
31.12.2016 363.70
30.09.2016 - 121.60
30.06.2016 - 533.00
31.03.2016 4 611.90
Další »
Finanční účet-NET,Platební bilance v mil. EUR

Finanční účet-A

ObdobíHodnota
30.06.2018 1 208.70
31.03.2018 853.80
31.12.2017 262.50
30.09.2017 3 636.10
30.06.2017 6 005.80
31.03.2017 42 902.60
31.12.2016 7 891.90
30.09.2016 5 387.70
30.06.2016 3 632.80
31.03.2016 8 777.90
Další »
Finanční účet-A,Platební bilance v mil. EUR

Finanční účet-P

ObdobíHodnota
30.06.2018 1 723.40
31.03.2018 - 936.40
31.12.2017 565.20
30.09.2017 3 735.10
30.06.2017 4 826.20
31.03.2017 39 331.30
31.12.2016 7 528.20
30.09.2016 5 509.30
30.06.2016 4 165.80
31.03.2016 4 166.00
Další »
Finanční účet-P,Platební bilance v mil. EUR

1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET

ObdobíHodnota
30.06.2018 -1 776.40
31.03.2018 - 377.10
31.12.2017 -1 344.90
30.09.2017 - 464.50
30.06.2017 -1 000.30
31.03.2017 -2 319.70
31.12.2016 - 970.70
30.09.2016 -2 331.40
30.06.2016 -3 521.90
31.03.2016 -65.70
Další »
1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET,Platební bilance v mil. EUR

1-FÚ-Přímé investice (FD)-A

ObdobíHodnota
30.06.2018 658.40
31.03.2018 369.50
31.12.2017 428.60
30.09.2017 1 558.00
30.06.2017 544.20
31.03.2017 580.30
31.12.2016 1 954.80
30.09.2016 389.20
30.06.2016 - 939.90
31.03.2016 1 507.80
Další »
1-FÚ-Přímé investice (FD)-A,Platební bilance v mil. EUR

1-FÚ-Přímé investice (FD)-P

ObdobíHodnota
30.06.2018 2 434.80
31.03.2018 746.60
31.12.2017 1 773.50
30.09.2017 2 022.50
30.06.2017 1 544.50
31.03.2017 2 899.90
31.12.2016 2 925.40
30.09.2016 2 720.60
30.06.2016 2 582.10
31.03.2016 1 573.40
Další »
1-FÚ-Přímé investice (FD)-P,Platební bilance v mil. EUR

2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET

ObdobíHodnota
30.06.2018 3 713.80
31.03.2018 -1 960.50
31.12.2017 - 829.10
30.09.2017 5 875.20
30.06.2017 -1 750.50
31.03.2017 -13 090.70
31.12.2016 -4 275.80
30.09.2016 1 878.10
30.06.2016 -2 215.10
31.03.2016 -1 650.40
Další »
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET,Platební bilance v mil. EUR

2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A

ObdobíHodnota
30.06.2018 242.90
31.03.2018 - 221.40
31.12.2017 988.70
30.09.2017 593.00
30.06.2017 1 125.30
31.03.2017 -99.20
31.12.2016 369.50
30.09.2016 43.70
30.06.2016 -56.20
31.03.2016 454.10
Další »
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A,Platební bilance v mil. EUR

2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P

ObdobíHodnota
30.06.2018 -3 470.90
31.03.2018 1 739.10
31.12.2017 1 817.80
30.09.2017 -5 282.20
30.06.2017 2 875.80
31.03.2017 12 991.50
31.12.2016 4 645.30
30.09.2016 -1 834.40
30.06.2016 2 158.90
31.03.2016 2 104.50
Další »
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P,Platební bilance v mil. EUR

3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET

ObdobíHodnota
30.06.2018 - 225.70
31.03.2018 36.20
31.12.2017 - 169.80
30.09.2017 - 256.70
30.06.2017 - 187.60
31.03.2017 64.00
31.12.2016 295.00
30.09.2016 47.60
30.06.2016 17.00
31.03.2016 58.20
Další »
3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET,Platební bilance v mil. EUR

3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A

ObdobíHodnota
30.06.2018 - 352.30
31.03.2018 - 195.20
31.12.2017 - 575.20
30.09.2017 - 628.90
30.06.2017 - 458.80
31.03.2017 - 175.70
31.12.2016 - 241.90
30.09.2016 - 177.60
30.06.2016 - 219.50
31.03.2016 - 239.00
Další »
3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A,Platební bilance v mil. EUR

3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P

ObdobíHodnota
30.06.2018 - 126.60
31.03.2018 - 231.50
31.12.2017 - 405.30
30.09.2017 - 372.10
30.06.2017 - 271.30
31.03.2017 - 239.70
31.12.2016 - 536.90
30.09.2016 - 225.20
30.06.2016 - 236.50
31.03.2016 - 297.10
Další »
3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P,Platební bilance v mil. EUR

4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET

ObdobíHodnota
30.06.2018 -2 908.00
31.03.2018 4 255.30
31.12.2017 2 434.90
30.09.2017 -5 769.10
30.06.2017 - 610.40
31.03.2017 -22 488.10
31.12.2016 -1 118.80
30.09.2016 -5 962.80
30.06.2016 2 606.90
31.03.2016 692.90
Další »
4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET,Platební bilance v mil. EUR

4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A

ObdobíHodnota
30.06.2018 -21.90
31.03.2018 1 064.60
31.12.2017 - 185.90
30.09.2017 1 597.80
30.06.2017 66.90
31.03.2017 1 191.40
31.12.2016 - 624.50
30.09.2016 -1 114.50
30.06.2016 2 268.30
31.03.2016 1 478.10
Další »
4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A,Platební bilance v mil. EUR

4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P

ObdobíHodnota
30.06.2018 2 886.10
31.03.2018 -3 190.70
31.12.2017 -2 620.80
30.09.2017 7 366.90
30.06.2017 677.20
31.03.2017 23 679.50
31.12.2016 494.40
30.09.2016 4 848.30
30.06.2016 - 338.60
31.03.2016 785.20
Další »
4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P,Platební bilance v mil. EUR

5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET

ObdobíHodnota
30.06.2018 681.60
31.03.2018 - 163.80
31.12.2017 - 393.80
30.09.2017 516.10
30.06.2017 4 728.40
31.03.2017 41 405.90
31.12.2016 6 434.00
30.09.2016 6 246.90
30.06.2016 2 580.20
31.03.2016 5 576.90
Další »
5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET,Platební bilance v mil. EUR

5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A

ObdobíHodnota
30.06.2018 681.60
31.03.2018 - 163.80
31.12.2017 - 393.80
30.09.2017 516.10
30.06.2017 4 728.40
31.03.2017 41 405.90
31.12.2016 6 434.00
30.09.2016 6 246.90
30.06.2016 2 580.20
31.03.2016 5 576.90
Další »
5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A,Platební bilance v mil. EUR

5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-P

ObdobíHodnota
Další »
5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-P,Platební bilance v mil. EUR

3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET

ObdobíHodnota
30.06.2018 278.00
31.03.2018 2 247.00
31.12.2017 1 128.70
30.09.2017 -1 014.50
30.06.2017 -13.70
31.03.2017 3 644.00
31.12.2016 - 550.80
30.09.2016 - 263.40
30.06.2016 430.50
31.03.2016 5 102.50
Další »
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET,Platební bilance v mil. EUR

4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET

ObdobíHodnota
30.06.2018 - 514.70
31.03.2018 1 790.20
31.12.2017 - 302.70
30.09.2017 -99.00
30.06.2017 1 179.60
31.03.2017 3 571.30
31.12.2016 363.70
30.09.2016 - 121.60
30.06.2016 - 533.00
31.03.2016 4 611.90
Další »
4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET,Platební bilance v mil. EUR

5-Čisté chyby a opomenutí-NET

ObdobíHodnota
30.06.2018 - 792.70
31.03.2018 - 456.80
31.12.2017 -1 431.40
30.09.2017 915.50
30.06.2017 1 193.30
31.03.2017 -72.70
31.12.2016 914.50
30.09.2016 141.90
30.06.2016 - 963.50
31.03.2016 - 490.70
Další »
5-Čisté chyby a opomenutí-NET,Platební bilance v mil. EUR

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Platební bilance v mil. EUR (Platební bilance)
Platební bilance v mil. EUR (Platební bilance)
EUR (Devizové kurzy (ke konci měsíce))
EUR (Devizové kurzy (měsíční průměr))
ECU/EUR (Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (ke konci měsíce))
ECU/EUR (Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (měsíční průměr))
EUR (Exchange rates (end of month))
EUR (Exchange rates (monthly average))
ECU/EUR (Exchange rates (conversion rates) for former EMU currencies (end of month))
ECU/EUR (Exchange rates (conversion rates) for former EMU currencies (monthly average))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies