Platební bilance v mil. EUR (Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET 2 310.80 -26.70 -8 754.68% 3 606.80 -35.93%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 42 480.90 42 492.20 -0.03% 40 352.10 5.28%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 40 170.10 42 518.90 -5.52% 36 745.30 9.32%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 4 446.70 2 602.00 70.90% 4 340.20 2.45%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 39 772.20 39 675.40 0.24% 37 851.70 5.07%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 35 325.50 37 073.50 -4.71% 33 511.50 5.41%
UK7 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -1 339.50 -2 511.60 -46.67% - 177.80 653.37%
UK8 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 2 398.10 1 886.00 27.15% 2 125.70 12.81%
UK9 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 3 737.60 4 397.50 -15.01% 2 303.60 62.25%
UK10 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET - 796.40 - 117.10 580.10% - 555.60 43.34%
UK11 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 310.60 930.80 -66.63% 374.60 -17.08%
UK12 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 1 107.00 1 047.90 5.64% 930.20 19.01%
UK13 2-Kapitálový účet-NET 225.30 1 155.40 -80.50% 37.30 504.02%
UK14 2-Kapitálový účet-CR 320.70 1 548.70 -79.29% 67.10 377.94%
UK15 2-Kapitálový účet-DB 95.40 393.30 -75.74% 29.90 219.06%
UK16 3-Finanční účet-NET 1 719.80 - 302.70 - 668.15% 3 571.30 -51.84%
UK17 3-Finanční účet-A 1 072.00 262.50 308.38% 42 902.60 -97.50%
UK18 3-Finanční účet-P - 647.80 565.20 - 214.61% 39 331.30 - 101.65%
UK19 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET - 335.40 -1 344.90 -75.06% -2 319.70 -85.54%
UK20 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-A 630.70 428.60 47.15% 580.30 8.69%
UK21 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-P 966.20 1 773.50 -45.52% 2 899.90 -66.68%
UK22 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET -1 960.50 - 829.10 136.46% -13 090.70 -85.02%
UK23 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A - 221.40 988.70 - 122.39% -99.20 123.19%
UK24 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P 1 739.10 1 817.80 -4.33% 12 991.50 -86.61%
UK25 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET 36.20 - 169.80 - 121.32% 64.00 -43.44%
UK26 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A - 195.20 - 575.20 -66.06% - 175.70 11.10%
UK27 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P - 231.50 - 405.30 -42.88% - 239.70 -3.42%
UK28 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET 4 143.30 2 434.90 70.16% -22 488.10 - 118.42%
UK29 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A 1 021.70 - 185.90 - 649.60% 1 191.40 -14.24%
UK30 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P -3 121.60 -2 620.80 19.11% 23 679.50 - 113.18%
UK31 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET - 163.80 - 393.80 -58.41% 41 405.90 - 100.40%
UK32 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A - 163.80 - 393.80 -58.41% 41 405.90 - 100.40%
UK34 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET 2 536.10 1 128.70 124.69% 3 644.00 -30.40%
UK35 4.4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET 1 719.80 - 302.70 - 668.15% 3 571.30 -51.84%
UK36 4.5-Čisté chyby a opomenutí-NET - 816.20 -1 431.40 -42.98% -72.70 1 022.70%

Běžný účet (B12)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 2 310.80
31.12.2017 -26.70
30.09.2017 -1 330.00
30.06.2017 - 309.40
31.03.2017 3 606.80
31.12.2016 - 595.80
30.09.2016 - 711.00
30.06.2016 - 369.20
31.03.2016 4 418.70
31.12.2015 543.40
Další »
Běžný účet (B12)-NET,Platební bilance v mil. EUR

Běžný účet (B12)-CR

ObdobíHodnota
31.03.2018 42 480.90
31.12.2017 42 492.20
30.09.2017 38 635.20
30.06.2017 41 845.10
31.03.2017 40 352.10
31.12.2016 38 119.80
30.09.2016 35 727.20
30.06.2016 38 290.30
31.03.2016 37 792.70
31.12.2015 37 348.30
Další »
Běžný účet (B12)-CR,Platební bilance v mil. EUR

Běžný účet (B12)-DB

ObdobíHodnota
31.03.2018 40 170.10
31.12.2017 42 518.90
30.09.2017 39 965.30
30.06.2017 42 154.50
31.03.2017 36 745.30
31.12.2016 38 715.60
30.09.2016 36 438.20
30.06.2016 38 659.50
31.03.2016 33 374.10
31.12.2015 36 804.90
Další »
Běžný účet (B12)-DB,Platební bilance v mil. EUR

A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 4 446.70
31.12.2017 2 602.00
30.09.2017 2 853.60
30.06.2017 4 010.30
31.03.2017 4 340.20
31.12.2016 2 390.40
30.09.2016 2 715.80
30.06.2016 3 941.60
31.03.2016 4 006.50
31.12.2015 1 997.20
Další »
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET,Platební bilance v mil. EUR

A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR

ObdobíHodnota
31.03.2018 39 772.20
31.12.2017 39 675.40
30.09.2017 36 290.80
30.06.2017 39 260.40
31.03.2017 37 851.70
31.12.2016 35 912.40
30.09.2016 33 258.10
30.06.2016 36 100.00
31.03.2016 34 568.90
31.12.2015 35 425.50
Další »
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR,Platební bilance v mil. EUR

A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB

ObdobíHodnota
31.03.2018 35 325.50
31.12.2017 37 073.50
30.09.2017 33 437.10
30.06.2017 35 250.10
31.03.2017 33 511.50
31.12.2016 33 522.00
30.09.2016 30 542.30
30.06.2016 32 158.40
31.03.2016 30 562.40
31.12.2015 33 428.30
Další »
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB,Platební bilance v mil. EUR

B-BÚ-Prvotní důchody-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 -1 339.50
31.12.2017 -2 511.60
30.09.2017 -3 630.10
30.06.2017 -3 725.60
31.03.2017 - 177.80
31.12.2016 -2 463.40
30.09.2016 -3 112.50
30.06.2016 -3 886.70
31.03.2016 159.70
31.12.2015 -1 094.30
Další »
B-BÚ-Prvotní důchody-NET,Platební bilance v mil. EUR

B-BÚ-Prvotní důchody-CR

ObdobíHodnota
31.03.2018 2 398.10
31.12.2017 1 886.00
30.09.2017 1 933.50
30.06.2017 2 135.70
31.03.2017 2 125.70
31.12.2016 1 720.20
30.09.2016 1 894.70
30.06.2016 1 849.30
31.03.2016 2 034.70
31.12.2015 1 387.00
Další »
B-BÚ-Prvotní důchody-CR,Platební bilance v mil. EUR

B-BÚ-Prvotní důchody-DB

ObdobíHodnota
31.03.2018 3 737.60
31.12.2017 4 397.50
30.09.2017 5 563.70
30.06.2017 5 861.30
31.03.2017 2 303.60
31.12.2016 4 183.60
30.09.2016 5 007.30
30.06.2016 5 736.00
31.03.2016 1 875.00
31.12.2015 2 481.30
Další »
B-BÚ-Prvotní důchody-DB,Platební bilance v mil. EUR

C-BÚ-Druhotné důchody-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 - 796.40
31.12.2017 - 117.10
30.09.2017 - 553.60
30.06.2017 - 594.00
31.03.2017 - 555.60
31.12.2016 - 522.80
30.09.2016 - 314.30
30.06.2016 - 424.20
31.03.2016 252.50
31.12.2015 - 359.50
Další »
C-BÚ-Druhotné důchody-NET,Platební bilance v mil. EUR

C-BÚ-Druhotné důchody-CR

ObdobíHodnota
31.03.2018 310.60
31.12.2017 930.80
30.09.2017 410.90
30.06.2017 449.10
31.03.2017 374.60
31.12.2016 487.20
30.09.2016 574.40
30.06.2016 341.00
31.03.2016 1 189.20
31.12.2015 535.80
Další »
C-BÚ-Druhotné důchody-CR,Platební bilance v mil. EUR

C-BÚ-Druhotné důchody-DB

ObdobíHodnota
31.03.2018 1 107.00
31.12.2017 1 047.90
30.09.2017 964.50
30.06.2017 1 043.10
31.03.2017 930.20
31.12.2016 1 010.00
30.09.2016 888.60
30.06.2016 765.20
31.03.2016 936.60
31.12.2015 895.30
Další »
C-BÚ-Druhotné důchody-DB,Platební bilance v mil. EUR

Kapitálový účet-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 225.30
31.12.2017 1 155.40
30.09.2017 315.50
30.06.2017 295.70
31.03.2017 37.30
31.12.2016 45.00
30.09.2016 447.60
30.06.2016 799.80
31.03.2016 683.90
31.12.2015 391.10
Další »
Kapitálový účet-NET,Platební bilance v mil. EUR

Kapitálový účet-CR

ObdobíHodnota
31.03.2018 320.70
31.12.2017 1 548.70
30.09.2017 389.80
30.06.2017 388.90
31.03.2017 67.10
31.12.2016 90.70
30.09.2016 448.10
30.06.2016 803.60
31.03.2016 687.00
31.12.2015 497.20
Další »
Kapitálový účet-CR,Platební bilance v mil. EUR

Kapitálový účet-DB

ObdobíHodnota
31.03.2018 95.40
31.12.2017 393.30
30.09.2017 74.30
30.06.2017 93.30
31.03.2017 29.90
31.12.2016 45.70
30.09.2016 0.50
30.06.2016 3.80
31.03.2016 3.20
31.12.2015 106.10
Další »
Kapitálový účet-DB,Platební bilance v mil. EUR

Finanční účet-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 1 719.80
31.12.2017 - 302.70
30.09.2017 -99.00
30.06.2017 1 179.60
31.03.2017 3 571.30
31.12.2016 363.70
30.09.2016 - 121.60
30.06.2016 - 533.00
31.03.2016 4 611.90
31.12.2015 1 508.30
Další »
Finanční účet-NET,Platební bilance v mil. EUR

Finanční účet-A

ObdobíHodnota
31.03.2018 1 072.00
31.12.2017 262.50
30.09.2017 3 636.10
30.06.2017 6 005.80
31.03.2017 42 902.60
31.12.2016 7 891.90
30.09.2016 5 387.70
30.06.2016 3 632.80
31.03.2016 8 777.90
31.12.2015 782.80
Další »
Finanční účet-A,Platební bilance v mil. EUR

Finanční účet-P

ObdobíHodnota
31.03.2018 - 647.80
31.12.2017 565.20
30.09.2017 3 735.10
30.06.2017 4 826.20
31.03.2017 39 331.30
31.12.2016 7 528.20
30.09.2016 5 509.30
30.06.2016 4 165.80
31.03.2016 4 166.00
31.12.2015 - 725.60
Další »
Finanční účet-P,Platební bilance v mil. EUR

1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 - 335.40
31.12.2017 -1 344.90
30.09.2017 - 464.50
30.06.2017 -1 000.30
31.03.2017 -2 319.70
31.12.2016 - 970.70
30.09.2016 -2 331.40
30.06.2016 -3 521.90
31.03.2016 -65.70
31.12.2015 1 021.30
Další »
1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET,Platební bilance v mil. EUR

1-FÚ-Přímé investice (FD)-A

ObdobíHodnota
31.03.2018 630.70
31.12.2017 428.60
30.09.2017 1 558.00
30.06.2017 544.20
31.03.2017 580.30
31.12.2016 1 954.80
30.09.2016 389.20
30.06.2016 - 939.90
31.03.2016 1 507.80
31.12.2015 1 233.40
Další »
1-FÚ-Přímé investice (FD)-A,Platební bilance v mil. EUR

1-FÚ-Přímé investice (FD)-P

ObdobíHodnota
31.03.2018 966.20
31.12.2017 1 773.50
30.09.2017 2 022.50
30.06.2017 1 544.50
31.03.2017 2 899.90
31.12.2016 2 925.40
30.09.2016 2 720.60
30.06.2016 2 582.10
31.03.2016 1 573.40
31.12.2015 212.10
Další »
1-FÚ-Přímé investice (FD)-P,Platební bilance v mil. EUR

2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 -1 960.50
31.12.2017 - 829.10
30.09.2017 5 875.20
30.06.2017 -1 750.50
31.03.2017 -13 090.70
31.12.2016 -4 275.80
30.09.2016 1 878.10
30.06.2016 -2 215.10
31.03.2016 -1 650.40
31.12.2015 -4 883.90
Další »
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET,Platební bilance v mil. EUR

2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A

ObdobíHodnota
31.03.2018 - 221.40
31.12.2017 988.70
30.09.2017 593.00
30.06.2017 1 125.30
31.03.2017 -99.20
31.12.2016 369.50
30.09.2016 43.70
30.06.2016 -56.20
31.03.2016 454.10
31.12.2015 745.00
Další »
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A,Platební bilance v mil. EUR

2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P

ObdobíHodnota
31.03.2018 1 739.10
31.12.2017 1 817.80
30.09.2017 -5 282.20
30.06.2017 2 875.80
31.03.2017 12 991.50
31.12.2016 4 645.30
30.09.2016 -1 834.40
30.06.2016 2 158.90
31.03.2016 2 104.50
31.12.2015 5 628.90
Další »
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P,Platební bilance v mil. EUR

3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 36.20
31.12.2017 - 169.80
30.09.2017 - 256.70
30.06.2017 - 187.60
31.03.2017 64.00
31.12.2016 295.00
30.09.2016 47.60
30.06.2016 17.00
31.03.2016 58.20
31.12.2015 - 147.30
Další »
3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET,Platební bilance v mil. EUR

3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A

ObdobíHodnota
31.03.2018 - 195.20
31.12.2017 - 575.20
30.09.2017 - 628.90
30.06.2017 - 458.80
31.03.2017 - 175.70
31.12.2016 - 241.90
30.09.2016 - 177.60
30.06.2016 - 219.50
31.03.2016 - 239.00
31.12.2015 - 396.20
Další »
3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A,Platební bilance v mil. EUR

3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P

ObdobíHodnota
31.03.2018 - 231.50
31.12.2017 - 405.30
30.09.2017 - 372.10
30.06.2017 - 271.30
31.03.2017 - 239.70
31.12.2016 - 536.90
30.09.2016 - 225.20
30.06.2016 - 236.50
31.03.2016 - 297.10
31.12.2015 - 248.90
Další »
3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P,Platební bilance v mil. EUR

4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 4 143.30
31.12.2017 2 434.90
30.09.2017 -5 769.10
30.06.2017 - 610.40
31.03.2017 -22 488.10
31.12.2016 -1 118.80
30.09.2016 -5 962.80
30.06.2016 2 606.90
31.03.2016 692.90
31.12.2015 3 349.40
Další »
4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET,Platební bilance v mil. EUR

4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A

ObdobíHodnota
31.03.2018 1 021.70
31.12.2017 - 185.90
30.09.2017 1 597.80
30.06.2017 66.90
31.03.2017 1 191.40
31.12.2016 - 624.50
30.09.2016 -1 114.50
30.06.2016 2 268.30
31.03.2016 1 478.10
31.12.2015 -2 968.30
Další »
4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A,Platební bilance v mil. EUR

4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P

ObdobíHodnota
31.03.2018 -3 121.60
31.12.2017 -2 620.80
30.09.2017 7 366.90
30.06.2017 677.20
31.03.2017 23 679.50
31.12.2016 494.40
30.09.2016 4 848.30
30.06.2016 - 338.60
31.03.2016 785.20
31.12.2015 -6 317.70
Další »
4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P,Platební bilance v mil. EUR

5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 - 163.80
31.12.2017 - 393.80
30.09.2017 516.10
30.06.2017 4 728.40
31.03.2017 41 405.90
31.12.2016 6 434.00
30.09.2016 6 246.90
30.06.2016 2 580.20
31.03.2016 5 576.90
31.12.2015 2 168.80
Další »
5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET,Platební bilance v mil. EUR

5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A

ObdobíHodnota
31.03.2018 - 163.80
31.12.2017 - 393.80
30.09.2017 516.10
30.06.2017 4 728.40
31.03.2017 41 405.90
31.12.2016 6 434.00
30.09.2016 6 246.90
30.06.2016 2 580.20
31.03.2016 5 576.90
31.12.2015 2 168.80
Další »
5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A,Platební bilance v mil. EUR

5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-P

ObdobíHodnota
Další »
5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-P,Platební bilance v mil. EUR

3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 2 536.10
31.12.2017 1 128.70
30.09.2017 -1 014.50
30.06.2017 -13.70
31.03.2017 3 644.00
31.12.2016 - 550.80
30.09.2016 - 263.40
30.06.2016 430.50
31.03.2016 5 102.50
31.12.2015 934.50
Další »
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET,Platební bilance v mil. EUR

4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 1 719.80
31.12.2017 - 302.70
30.09.2017 -99.00
30.06.2017 1 179.60
31.03.2017 3 571.30
31.12.2016 363.70
30.09.2016 - 121.60
30.06.2016 - 533.00
31.03.2016 4 611.90
31.12.2015 1 508.30
Další »
4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET,Platební bilance v mil. EUR

5-Čisté chyby a opomenutí-NET

ObdobíHodnota
31.03.2018 - 816.20
31.12.2017 -1 431.40
30.09.2017 915.50
30.06.2017 1 193.30
31.03.2017 -72.70
31.12.2016 914.50
30.09.2016 141.90
30.06.2016 - 963.50
31.03.2016 - 490.70
31.12.2015 573.80
Další »
5-Čisté chyby a opomenutí-NET,Platební bilance v mil. EUR

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Platební bilance v mil. EUR (Platební bilance)
Platební bilance v mil. EUR (Platební bilance)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - levels (Levels)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows (Flows)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů