Platební bilance v mil. EUR (Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo -1 737.20 302.70 - 673.90% -1 330.00 30.62%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 41 442.80 43 796.20 -5.37% 38 635.20 7.27%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 43 180.00 43 493.50 -0.72% 39 965.30 8.04%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 2 173.90 4 109.80 -47.10% 2 853.60 -23.82%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 38 826.80 40 642.80 -4.47% 36 290.80 6.99%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 36 653.00 36 533.00 0.33% 33 437.10 9.62%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -3 503.20 -3 310.40 5.82% -3 630.10 -3.50%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 1 951.40 2 601.90 -25.00% 1 933.50 0.93%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 5 454.60 5 912.30 -7.74% 5 563.70 -1.96%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo - 407.90 - 496.80 -17.89% - 553.60 -26.32%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 664.50 551.50 20.49% 410.90 61.72%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 1 072.40 1 048.30 2.30% 964.50 11.19%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 163.70 -49.60 - 430.04% 315.50 -48.11%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 485.00 252.50 92.08% 389.80 24.42%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 321.40 302.10 6.39% 74.30 332.57%
UK16 3 - Finanční účet - saldo -1 124.10 125.00 - 999.28% -99.00 1 035.45%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 2 535.80 1 366.00 85.64% 3 636.10 -30.26%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 3 659.80 1 241.00 194.91% 3 735.10 -2.02%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo - 102.60 -1 204.40 -91.48% - 464.50 -77.91%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 1 910.70 678.80 181.48% 1 558.00 22.64%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 2 013.30 1 883.20 6.91% 2 022.50 -0.45%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo -87.30 3 713.80 - 102.35% 5 875.20 - 101.49%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 161.70 242.90 -33.43% 593.00 -72.73%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 249.00 -3 470.90 - 107.17% -5 282.20 - 104.71%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -1.60 - 225.70 -99.29% - 256.70 -99.38%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 322.00 - 352.30 -8.60% - 628.90 -48.80%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 320.40 - 126.60 153.08% - 372.10 -13.89%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo - 683.20 -2 840.30 -75.95% -5 769.10 -88.16%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 1 034.80 115.10 799.04% 1 597.80 -35.24%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 1 718.00 2 955.40 -41.87% 7 366.90 -76.68%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo - 249.30 681.60 - 136.58% 516.10 - 148.30%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva - 249.30 681.60 - 136.58% 516.10 - 148.30%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu -1 573.50 253.10 - 721.69% -1 014.50 55.10%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu -1 124.10 125.00 - 999.28% -99.00 1 035.45%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo 449.50 - 128.10 - 450.90% 915.50 -50.90%

Běžný účet - saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 -1 737.20
30.06.2018 302.70
31.03.2018 2 194.40
31.12.2017 -26.70
30.09.2017 -1 330.00
30.06.2017 - 309.40
31.03.2017 3 606.80
31.12.2016 - 595.80
30.09.2016 - 711.00
30.06.2016 - 369.20
Další »
Běžný účet - saldo,Platební bilance v mil. EUR

Běžný účet - příjmy

ObdobíHodnota
30.09.2018 41 442.80
30.06.2018 43 796.20
31.03.2018 42 895.80
31.12.2017 42 492.20
30.09.2017 38 635.20
30.06.2017 41 845.10
31.03.2017 40 352.10
31.12.2016 38 119.80
30.09.2016 35 727.20
30.06.2016 38 290.30
Další »
Běžný účet - příjmy,Platební bilance v mil. EUR

Běžný účet - výdaje

ObdobíHodnota
30.09.2018 43 180.00
30.06.2018 43 493.50
31.03.2018 40 701.40
31.12.2017 42 518.90
30.09.2017 39 965.30
30.06.2017 42 154.50
31.03.2017 36 745.30
31.12.2016 38 715.60
30.09.2016 36 438.20
30.06.2016 38 659.50
Další »
Běžný účet - výdaje,Platební bilance v mil. EUR

1 - Zboží a služby - saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 2 173.90
30.06.2018 4 109.80
31.03.2018 4 601.90
31.12.2017 2 602.00
30.09.2017 2 853.60
30.06.2017 4 010.30
31.03.2017 4 340.20
31.12.2016 2 390.40
30.09.2016 2 715.80
30.06.2016 3 941.60
Další »
1 - Zboží a služby - saldo,Platební bilance v mil. EUR

1 - Zboží a služby - vývoz

ObdobíHodnota
30.09.2018 38 826.80
30.06.2018 40 642.80
31.03.2018 40 184.00
31.12.2017 39 675.40
30.09.2017 36 290.80
30.06.2017 39 260.40
31.03.2017 37 851.70
31.12.2016 35 912.40
30.09.2016 33 258.10
30.06.2016 36 100.00
Další »
1 - Zboží a služby - vývoz,Platební bilance v mil. EUR

1 - Zboží a služby - dovoz

ObdobíHodnota
30.09.2018 36 653.00
30.06.2018 36 533.00
31.03.2018 35 582.10
31.12.2017 37 073.50
30.09.2017 33 437.10
30.06.2017 35 250.10
31.03.2017 33 511.50
31.12.2016 33 522.00
30.09.2016 30 542.30
30.06.2016 32 158.40
Další »
1 - Zboží a služby - dovoz,Platební bilance v mil. EUR

2 - Prvotní důchody- saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 -3 503.20
30.06.2018 -3 310.40
31.03.2018 -1 606.60
31.12.2017 -2 511.60
30.09.2017 -3 630.10
30.06.2017 -3 725.60
31.03.2017 - 177.80
31.12.2016 -2 463.40
30.09.2016 -3 112.50
30.06.2016 -3 886.70
Další »
2 - Prvotní důchody- saldo,Platební bilance v mil. EUR

2 - Prvotní důchody- příjmy

ObdobíHodnota
30.09.2018 1 951.40
30.06.2018 2 601.90
31.03.2018 2 401.00
31.12.2017 1 886.00
30.09.2017 1 933.50
30.06.2017 2 135.70
31.03.2017 2 125.70
31.12.2016 1 720.20
30.09.2016 1 894.70
30.06.2016 1 849.30
Další »
2 - Prvotní důchody- příjmy,Platební bilance v mil. EUR

2 - Prvotní důchody- výdaje

ObdobíHodnota
30.09.2018 5 454.60
30.06.2018 5 912.30
31.03.2018 4 007.60
31.12.2017 4 397.50
30.09.2017 5 563.70
30.06.2017 5 861.30
31.03.2017 2 303.60
31.12.2016 4 183.60
30.09.2016 5 007.30
30.06.2016 5 736.00
Další »
2 - Prvotní důchody- výdaje,Platební bilance v mil. EUR

3 - Druhotné důchody- saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 - 407.90
30.06.2018 - 496.80
31.03.2018 - 800.90
31.12.2017 - 117.10
30.09.2017 - 553.60
30.06.2017 - 594.00
31.03.2017 - 555.60
31.12.2016 - 522.80
30.09.2016 - 314.30
30.06.2016 - 424.20
Další »
3 - Druhotné důchody- saldo,Platební bilance v mil. EUR

3 - Druhotné důchody- příjmy

ObdobíHodnota
30.09.2018 664.50
30.06.2018 551.50
31.03.2018 310.80
31.12.2017 930.80
30.09.2017 410.90
30.06.2017 449.10
31.03.2017 374.60
31.12.2016 487.20
30.09.2016 574.40
30.06.2016 341.00
Další »
3 - Druhotné důchody- příjmy,Platební bilance v mil. EUR

3 - Druhotné důchody- výdaje

ObdobíHodnota
30.09.2018 1 072.40
30.06.2018 1 048.30
31.03.2018 1 111.80
31.12.2017 1 047.90
30.09.2017 964.50
30.06.2017 1 043.10
31.03.2017 930.20
31.12.2016 1 010.00
30.09.2016 888.60
30.06.2016 765.20
Další »
3 - Druhotné důchody- výdaje,Platební bilance v mil. EUR

Kapitálový účet - saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 163.70
30.06.2018 -49.60
31.03.2018 52.50
31.12.2017 1 155.40
30.09.2017 315.50
30.06.2017 295.70
31.03.2017 37.30
31.12.2016 45.00
30.09.2016 447.60
30.06.2016 799.80
Další »
Kapitálový účet - saldo,Platební bilance v mil. EUR

Kapitálový účet - příjmy

ObdobíHodnota
30.09.2018 485.00
30.06.2018 252.50
31.03.2018 320.70
31.12.2017 1 548.70
30.09.2017 389.80
30.06.2017 388.90
31.03.2017 67.10
31.12.2016 90.70
30.09.2016 448.10
30.06.2016 803.60
Další »
Kapitálový účet - příjmy,Platební bilance v mil. EUR

Kapitálový účet - výdaje

ObdobíHodnota
30.09.2018 321.40
30.06.2018 302.10
31.03.2018 268.20
31.12.2017 393.30
30.09.2017 74.30
30.06.2017 93.30
31.03.2017 29.90
31.12.2016 45.70
30.09.2016 0.50
30.06.2016 3.80
Další »
Kapitálový účet - výdaje,Platební bilance v mil. EUR

Finanční účet - saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 -1 124.10
30.06.2018 125.00
31.03.2018 1 790.20
31.12.2017 - 302.70
30.09.2017 -99.00
30.06.2017 1 179.60
31.03.2017 3 571.30
31.12.2016 363.70
30.09.2016 - 121.60
30.06.2016 - 533.00
Další »
Finanční účet - saldo,Platební bilance v mil. EUR

Finanční účet - aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 2 535.80
30.06.2018 1 366.00
31.03.2018 853.80
31.12.2017 262.50
30.09.2017 3 636.10
30.06.2017 6 005.80
31.03.2017 42 902.60
31.12.2016 7 891.90
30.09.2016 5 387.70
30.06.2016 3 632.80
Další »
Finanční účet - aktiva,Platební bilance v mil. EUR

Finanční účet - pasiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 3 659.80
30.06.2018 1 241.00
31.03.2018 - 936.40
31.12.2017 565.20
30.09.2017 3 735.10
30.06.2017 4 826.20
31.03.2017 39 331.30
31.12.2016 7 528.20
30.09.2016 5 509.30
30.06.2016 4 165.80
Další »
Finanční účet - pasiva,Platební bilance v mil. EUR

1 - Přímé investice - saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 - 102.60
30.06.2018 -1 204.40
31.03.2018 - 377.10
31.12.2017 -1 344.90
30.09.2017 - 464.50
30.06.2017 -1 000.30
31.03.2017 -2 319.70
31.12.2016 - 970.70
30.09.2016 -2 331.40
30.06.2016 -3 521.90
Další »
1 - Přímé investice - saldo,Platební bilance v mil. EUR

1 - Přímé investice - aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 1 910.70
30.06.2018 678.80
31.03.2018 369.50
31.12.2017 428.60
30.09.2017 1 558.00
30.06.2017 544.20
31.03.2017 580.30
31.12.2016 1 954.80
30.09.2016 389.20
30.06.2016 - 939.90
Další »
1 - Přímé investice - aktiva,Platební bilance v mil. EUR

1 - Přímé investice - pasiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 2 013.30
30.06.2018 1 883.20
31.03.2018 746.60
31.12.2017 1 773.50
30.09.2017 2 022.50
30.06.2017 1 544.50
31.03.2017 2 899.90
31.12.2016 2 925.40
30.09.2016 2 720.60
30.06.2016 2 582.10
Další »
1 - Přímé investice - pasiva,Platební bilance v mil. EUR

2 - Portfoliové investice - saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 -87.30
30.06.2018 3 713.80
31.03.2018 -1 960.50
31.12.2017 - 829.10
30.09.2017 5 875.20
30.06.2017 -1 750.50
31.03.2017 -13 090.70
31.12.2016 -4 275.80
30.09.2016 1 878.10
30.06.2016 -2 215.10
Další »
2 - Portfoliové investice - saldo,Platební bilance v mil. EUR

2 - Portfoliové investice - aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 161.70
30.06.2018 242.90
31.03.2018 - 221.40
31.12.2017 988.70
30.09.2017 593.00
30.06.2017 1 125.30
31.03.2017 -99.20
31.12.2016 369.50
30.09.2016 43.70
30.06.2016 -56.20
Další »
2 - Portfoliové investice - aktiva,Platební bilance v mil. EUR

2 - Portfoliové investice - pasiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 249.00
30.06.2018 -3 470.90
31.03.2018 1 739.10
31.12.2017 1 817.80
30.09.2017 -5 282.20
30.06.2017 2 875.80
31.03.2017 12 991.50
31.12.2016 4 645.30
30.09.2016 -1 834.40
30.06.2016 2 158.90
Další »
2 - Portfoliové investice - pasiva,Platební bilance v mil. EUR

3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 -1.60
30.06.2018 - 225.70
31.03.2018 36.20
31.12.2017 - 169.80
30.09.2017 - 256.70
30.06.2017 - 187.60
31.03.2017 64.00
31.12.2016 295.00
30.09.2016 47.60
30.06.2016 17.00
Další »
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo,Platební bilance v mil. EUR

3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 - 322.00
30.06.2018 - 352.30
31.03.2018 - 195.20
31.12.2017 - 575.20
30.09.2017 - 628.90
30.06.2017 - 458.80
31.03.2017 - 175.70
31.12.2016 - 241.90
30.09.2016 - 177.60
30.06.2016 - 219.50
Další »
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva,Platební bilance v mil. EUR

3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 - 320.40
30.06.2018 - 126.60
31.03.2018 - 231.50
31.12.2017 - 405.30
30.09.2017 - 372.10
30.06.2017 - 271.30
31.03.2017 - 239.70
31.12.2016 - 536.90
30.09.2016 - 225.20
30.06.2016 - 236.50
Další »
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva,Platební bilance v mil. EUR

4 - Ostatní investice - saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 - 683.20
30.06.2018 -2 840.30
31.03.2018 4 255.30
31.12.2017 2 434.90
30.09.2017 -5 769.10
30.06.2017 - 610.40
31.03.2017 -22 488.10
31.12.2016 -1 118.80
30.09.2016 -5 962.80
30.06.2016 2 606.90
Další »
4 - Ostatní investice - saldo,Platební bilance v mil. EUR

4 - Ostatní investice - aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 1 034.80
30.06.2018 115.10
31.03.2018 1 064.60
31.12.2017 - 185.90
30.09.2017 1 597.80
30.06.2017 66.90
31.03.2017 1 191.40
31.12.2016 - 624.50
30.09.2016 -1 114.50
30.06.2016 2 268.30
Další »
4 - Ostatní investice - aktiva,Platební bilance v mil. EUR

4 - Ostatní investice - pasiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 1 718.00
30.06.2018 2 955.40
31.03.2018 -3 190.70
31.12.2017 -2 620.80
30.09.2017 7 366.90
30.06.2017 677.20
31.03.2017 23 679.50
31.12.2016 494.40
30.09.2016 4 848.30
30.06.2016 - 338.60
Další »
4 - Ostatní investice - pasiva,Platební bilance v mil. EUR

5 - Rezervní aktiva - saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 - 249.30
30.06.2018 681.60
31.03.2018 - 163.80
31.12.2017 - 393.80
30.09.2017 516.10
30.06.2017 4 728.40
31.03.2017 41 405.90
31.12.2016 6 434.00
30.09.2016 6 246.90
30.06.2016 2 580.20
Další »
5 - Rezervní aktiva - saldo,Platební bilance v mil. EUR

5 - Rezervní aktiva - aktiva

ObdobíHodnota
30.09.2018 - 249.30
30.06.2018 681.60
31.03.2018 - 163.80
31.12.2017 - 393.80
30.09.2017 516.10
30.06.2017 4 728.40
31.03.2017 41 405.90
31.12.2016 6 434.00
30.09.2016 6 246.90
30.06.2016 2 580.20
Další »
5 - Rezervní aktiva - aktiva,Platební bilance v mil. EUR

5 - Rezervní aktiva - pasiva

ObdobíHodnota
Další »
5 - Rezervní aktiva - pasiva,Platební bilance v mil. EUR

3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu

ObdobíHodnota
30.09.2018 -1 573.50
30.06.2018 253.10
31.03.2018 2 247.00
31.12.2017 1 128.70
30.09.2017 -1 014.50
30.06.2017 -13.70
31.03.2017 3 644.00
31.12.2016 - 550.80
30.09.2016 - 263.40
30.06.2016 430.50
Další »
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu,Platební bilance v mil. EUR

4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu

ObdobíHodnota
30.09.2018 -1 124.10
30.06.2018 125.00
31.03.2018 1 790.20
31.12.2017 - 302.70
30.09.2017 -99.00
30.06.2017 1 179.60
31.03.2017 3 571.30
31.12.2016 363.70
30.09.2016 - 121.60
30.06.2016 - 533.00
Další »
4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu,Platební bilance v mil. EUR

5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo

ObdobíHodnota
30.09.2018 449.50
30.06.2018 - 128.10
31.03.2018 - 456.80
31.12.2017 -1 431.40
30.09.2017 915.50
30.06.2017 1 193.30
31.03.2017 -72.70
31.12.2016 914.50
30.09.2016 141.90
30.06.2016 - 963.50
Další »
5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo,Platební bilance v mil. EUR

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Platební bilance v mil. EUR (Platební bilance)
Platební bilance v mil. EUR (Platební bilance)
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR (Úrokové sazby MFI)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies