1 - Zboží a služby - saldo (Platební bilance v mil. EUR) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance v mil. EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 - Zboží a služby - saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2017 4 620.40
Min 31.12.1996 -1 011.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2019 2 836.90 4 546.20 -1 709.30 -37.60% 2 097.70 739.20 35.24%
30.06.2019 4 546.20 4 241.70 304.50 7.18% 4 051.00 495.20 12.22%
31.03.2019 4 241.70 2 566.60 1 675.10 65.27% 4 426.30 - 184.60 -4.17%
31.12.2018 2 566.60 2 097.70 468.90 22.35% 2 821.80 - 255.20 -9.04%
30.09.2018 2 097.70 4 051.00 -1 953.30 -48.22% 3 013.40 - 915.70 -30.39%
30.06.2018 4 051.00 4 426.30 - 375.30 -8.48% 4 260.10 - 209.10 -4.91%
31.03.2018 4 426.30 2 821.80 1 604.50 56.86% 4 620.40 - 194.10 -4.20%
31.12.2017 2 821.80 3 013.40 - 191.60 -6.36% 2 390.40 431.40 18.05%
30.09.2017 3 013.40 4 260.10 -1 246.70 -29.26% 2 715.80 297.60 10.96%
30.06.2017 4 260.10 4 620.40 - 360.30 -7.80% 3 941.60 318.50 8.08%
31.03.2017 4 620.40 2 390.40 2 230.00 93.29% 4 006.50 613.90 15.32%
31.12.2016 2 390.40 2 715.80 - 325.40 -11.98% 1 997.20 393.20 19.69%
30.09.2016 2 715.80 3 941.60 -1 225.80 -31.10% 1 958.70 757.10 38.65%
30.06.2016 3 941.60 4 006.50 -64.90 -1.62% 2 397.00 1 544.60 64.44%
31.03.2016 4 006.50 1 997.20 2 009.30 100.61% 3 398.20 608.30 17.90%
31.12.2015 1 997.20 1 958.70 38.50 1.97% 1 556.90 440.30 28.28%
30.09.2015 1 958.70 2 397.00 - 438.30 -18.29% 2 205.80 - 247.10 -11.20%
30.06.2015 2 397.00 3 398.20 -1 001.20 -29.46% 2 933.10 - 536.10 -18.28%
31.03.2015 3 398.20 1 556.90 1 841.30 118.27% 3 326.00 72.20 2.17%
31.12.2014 1 556.90 2 205.80 - 648.90 -29.42% 1 577.70 -20.80 -1.32%
30.09.2014 2 205.80 2 933.10 - 727.30 -24.80% 1 792.50 413.30 23.06%
30.06.2014 2 933.10 3 326.00 - 392.90 -11.81% 3 001.10 -68.00 -2.27%
31.03.2014 3 326.00 1 577.70 1 748.30 110.81% 2 722.20 603.80 22.18%
31.12.2013 1 577.70 1 792.50 - 214.80 -11.98% 1 349.80 227.90 16.88%
30.09.2013 1 792.50 3 001.10 -1 208.60 -40.27% 1 753.70 38.80 2.21%
30.06.2013 3 001.10 2 722.20 278.90 10.25% 2 228.00 773.10 34.70%
31.03.2013 2 722.20 1 349.80 1 372.40 101.67% 2 699.50 22.70 0.84%
31.12.2012 1 349.80 1 753.70 - 403.90 -23.03% 1 353.50 -3.70 -0.27%
30.09.2012 1 753.70 2 228.00 - 474.30 -21.29% 990.20 763.50 77.11%
30.06.2012 2 228.00 2 699.50 - 471.50 -17.47% 2 098.70 129.30 6.16%
31.03.2012 2 699.50 1 353.50 1 346.00 99.45% 1 884.00 815.50 43.29%
31.12.2011 1 353.50 990.20 363.30 36.69% 663.00 690.50 104.15%
30.09.2011 990.20 2 098.70 -1 108.50 -52.82% 246.90 743.30 301.05%
30.06.2011 2 098.70 1 884.00 214.70 11.40% 1 787.40 311.30 17.42%
31.03.2011 1 884.00 663.00 1 221.00 184.16% 1 974.70 -90.70 -4.59%
31.12.2010 663.00 246.90 416.10 168.53% 1 219.00 - 556.00 -45.61%
30.09.2010 246.90 1 787.40 -1 540.50 -86.19% 1 335.10 -1 088.20 -81.51%
30.06.2010 1 787.40 1 974.70 - 187.30 -9.48% 1 635.50 151.90 9.29%
31.03.2010 1 974.70 1 219.00 755.70 61.99% 1 412.50 562.20 39.80%
31.12.2009 1 219.00 1 335.10 - 116.10 -8.70% -94.80 1 313.80 -1 385.86%
30.09.2009 1 335.10 1 635.50 - 300.40 -18.37% 843.60 491.50 58.26%
30.06.2009 1 635.50 1 412.50 223.00 15.79% 1 486.50 149.00 10.02%
31.03.2009 1 412.50 -94.80 1 507.30 -1 589.98% 1 226.40 186.10 15.17%
31.12.2008 -94.80 843.60 - 938.40 - 111.24% 451.80 - 546.60 - 120.98%
30.09.2008 843.60 1 486.50 - 642.90 -43.25% 337.10 506.50 150.25%
30.06.2008 1 486.50 1 226.40 260.10 21.21% 954.60 531.90 55.72%
31.03.2008 1 226.40 451.80 774.60 171.45% 1 250.70 -24.30 -1.94%
31.12.2007 451.80 337.10 114.70 34.03% 410.90 40.90 9.95%
30.09.2007 337.10 954.60 - 617.50 -64.69% 588.50 - 251.40 -42.72%
30.06.2007 954.60 1 250.70 - 296.10 -23.67% 680.40 274.20 40.30%
31.03.2007 1 250.70 410.90 839.80 204.38% 1 383.90 - 133.20 -9.62%
31.12.2006 410.90 588.50 - 177.60 -30.18% 189.20 221.70 117.18%
30.09.2006 588.50 680.40 -91.90 -13.51% 342.20 246.30 71.98%
30.06.2006 680.40 1 383.90 - 703.50 -50.83% 779.70 -99.30 -12.74%
31.03.2006 1 383.90 189.20 1 194.70 631.45% 980.20 403.70 41.19%
31.12.2005 189.20 342.20 - 153.00 -44.71% -3.90 193.10 -4 951.28%
30.09.2005 342.20 779.70 - 437.50 -56.11% 126.70 215.50 170.09%
30.06.2005 779.70 980.20 - 200.50 -20.45% 92.10 687.60 746.58%
31.03.2005 980.20 -3.90 984.10 -25 233.33% 214.60 765.60 356.76%
31.12.2004 -3.90 126.70 - 130.60 - 103.08% - 953.90 950.00 -99.59%
30.09.2004 126.70 92.10 34.60 37.57% - 483.60 610.30 - 126.20%
30.06.2004 92.10 214.60 - 122.50 -57.08% - 284.30 376.40 - 132.40%
31.03.2004 214.60 - 953.90 1 168.50 - 122.50% -39.80 254.40 - 639.20%
31.12.2003 - 953.90 - 483.60 - 470.30 97.25% - 930.10 -23.80 2.56%
30.09.2003 - 483.60 - 284.30 - 199.30 70.10% - 542.30 58.70 -10.82%
30.06.2003 - 284.30 -39.80 - 244.50 614.32% - 123.20 - 161.10 130.76%
31.03.2003 -39.80 - 930.10 890.30 -95.72% -1.40 -38.40 2 742.86%
31.12.2002 - 930.10 - 542.30 - 387.80 71.51% - 681.50 - 248.60 36.48%
30.09.2002 - 542.30 - 123.20 - 419.10 340.18% - 279.70 - 262.60 93.89%
30.06.2002 - 123.20 -1.40 - 121.80 8 700.00% - 323.30 200.10 -61.89%
31.03.2002 -1.40 - 681.50 680.10 -99.79% - 478.20 476.80 -99.71%
31.12.2001 - 681.50 - 279.70 - 401.80 143.65% - 897.00 215.50 -24.02%
30.09.2001 - 279.70 - 323.30 43.60 -13.49% - 411.00 131.30 -31.95%
30.06.2001 - 323.30 - 478.20 154.90 -32.39% - 323.60 0.30 -0.09%
31.03.2001 - 478.20 - 897.00 418.80 -46.69% - 241.80 - 236.40 97.77%
31.12.2000 - 897.00 - 411.00 - 486.00 118.25% - 670.10 - 226.90 33.86%
30.09.2000 - 411.00 - 323.60 -87.40 27.01% 158.40 - 569.40 - 359.47%
30.06.2000 - 323.60 - 241.80 -81.80 33.83% -16.40 - 307.20 1 873.17%
31.03.2000 - 241.80 - 670.10 428.30 -63.92% - 134.40 - 107.40 79.91%
31.12.1999 - 670.10 158.40 - 828.50 - 523.04% - 602.30 -67.80 11.26%
30.09.1999 158.40 -16.40 174.80 -1 065.85% 17.80 140.60 789.89%
30.06.1999 -16.40 - 134.40 118.00 -87.80% 119.80 - 136.20 - 113.69%
31.03.1999 - 134.40 - 602.30 467.90 -77.69% - 163.70 29.30 -17.90%
31.12.1998 - 602.30 17.80 - 620.10 -3 483.71% - 517.70 -84.60 16.34%
30.09.1998 17.80 119.80 - 102.00 -85.14% - 529.90 547.70 - 103.36%
30.06.1998 119.80 - 163.70 283.50 - 173.18% - 786.10 905.90 - 115.24%
31.03.1998 - 163.70 - 517.70 354.00 -68.38% - 935.10 771.40 -82.49%
31.12.1997 - 517.70 - 529.90 12.20 -2.30% -1 011.30 493.60 -48.81%
30.09.1997 - 529.90 - 786.10 256.20 -32.59% - 859.40 329.50 -38.34%
30.06.1997 - 786.10 - 935.10 149.00 -15.93% - 618.20 - 167.90 27.16%
31.03.1997 - 935.10 -1 011.30 76.20 -7.53% - 532.60 - 402.50 75.57%
31.12.1996 -1 011.30 - 859.40 - 151.90 17.68% - 634.60 - 376.70 59.36%
30.09.1996 - 859.40 - 618.20 - 241.20 39.02% - 145.60 - 713.80 490.25%
30.06.1996 - 618.20 - 532.60 -85.60 16.07% - 406.00 - 212.20 52.27%
31.03.1996 - 532.60 - 634.60 102.00 -16.07% - 237.60 - 295.00 124.16%
31.12.1995 - 634.60 - 145.60 - 489.00 335.85% - 425.40 - 209.20 49.18%
30.09.1995 - 145.60 - 406.00 260.40 -64.14% - 386.10 240.50 -62.29%
30.06.1995 - 406.00 - 237.60 - 168.40 70.88% -85.30 - 320.70 375.97%
31.03.1995 - 237.60 - 425.40 187.80 -44.15% 150.30 - 387.90 - 258.08%
31.12.1994 - 425.40 - 386.10 -39.30 10.18% - 339.80 -85.60 25.19%
30.09.1994 - 386.10 -85.30 - 300.80 352.64% 112.10 - 498.20 - 444.42%
30.06.1994 -85.30 150.30 - 235.60 - 156.75% 333.80 - 419.10 - 125.55%
31.03.1994 150.30 - 339.80 490.10 - 144.23% 302.20 - 151.90 -50.26%
31.12.1993 - 339.80 112.10 - 451.90 - 403.12% - - -
30.09.1993 112.10 333.80 - 221.70 -66.42% - - -
30.06.1993 333.80 302.20 31.60 10.46% - - -
31.03.1993 302.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Zboží a služby - saldo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Zboží a služby - saldo (Platební bilance v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - saldo (Platební bilance v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - saldo (Platební bilance v mil. EUR)
1 - Zboží a služby - saldo (Platební bilance v mil. USD)
1 - Zboží a služby - saldo (Platební bilance v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - saldo (Platební bilance v mil. EUR)
1 - Zboží a služby - saldo (Platební bilance v mil. USD)
1 - Zboží a služby - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží a služby - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
1 - Zboží a služby - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies