VZDĚLÁVÁNÍ, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Úsporné vklady
- Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Vklady ve stavebním spoření
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
- Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)
- Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)
- Neživotní pojištění podle odvětví
- Životní pojištění podle odvětví
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle produktů a sektorů, Náklady na vklady ostatní klienti
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Termínové vklady včetně vkladových certifikátů
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, Vklady klientů u bank (Korunové vklady + vklady v cizí měně)
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, Termínované vklady celkem
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Netermínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, Netermínované vklady celkem
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady krátkodobé celkem, Celkem, Všechny cizí měny, Termínované vklady celkem
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady střednědobé celkem, Celkem, Všechny cizí měny, Termínované vklady celkem

Graf hodnot, Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu VZDĚLÁVÁNÍ

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.10.2015 4 873.70 8 242.00 -3 368.30 -40.87% 6 670.00 -1 796.30 -26.93%
01.07.2015 8 242.00 7 377.10 864.90 11.72% 6 510.40 1 731.60 26.60%
01.04.2015 7 377.10 6 374.50 1 002.60 15.73% 5 457.50 1 919.60 35.17%
01.01.2015 6 374.50 6 670.00 - 295.50 -4.43% 5 162.50 1 212.00 23.48%
01.10.2014 6 670.00 6 510.40 159.60 2.45% 5 458.70 1 211.30 22.19%
01.07.2014 6 510.40 5 457.50 1 052.90 19.29% 5 284.20 1 226.20 23.20%
01.04.2014 5 457.50 5 162.50 295.00 5.71% 5 290.90 166.60 3.15%
01.01.2014 5 162.50 5 458.70 - 296.20 -5.43% 4 028.90 1 133.60 28.14%
01.10.2013 5 458.70 5 284.20 174.50 3.30% 4 118.90 1 339.80 32.53%
01.07.2013 5 284.20 5 290.90 -6.70 -0.13% 4 221.80 1 062.40 25.16%
01.04.2013 5 290.90 4 028.90 1 262.00 31.32% 4 785.40 505.50 10.56%
01.01.2013 4 028.90 4 118.90 -90.00 -2.19% 3 435.50 593.40 17.27%
01.10.2012 4 118.90 4 221.80 - 102.90 -2.44% 3 930.00 188.90 4.81%
01.07.2012 4 221.80 4 785.40 - 563.60 -11.78% 4 343.80 - 122.00 -2.81%
01.04.2012 4 785.40 3 435.50 1 349.90 39.29% 4 693.00 92.40 1.97%
01.01.2012 3 435.50 3 930.00 - 494.50 -12.58% 4 172.90 - 737.40 -17.67%
01.10.2011 3 930.00 4 343.80 - 413.80 -9.53% 4 722.00 - 792.00 -16.77%
01.07.2011 4 343.80 4 693.00 - 349.20 -7.44% 4 520.10 - 176.30 -3.90%
01.04.2011 4 693.00 4 172.90 520.10 12.46% 4 754.70 -61.70 -1.30%
01.01.2011 4 172.90 4 722.00 - 549.10 -11.63% 3 508.90 664.00 18.92%
01.10.2010 4 722.00 4 520.10 201.90 4.47% 3 872.70 849.30 21.93%
01.07.2010 4 520.10 4 754.70 - 234.60 -4.93% 3 949.40 570.70 14.45%
01.04.2010 4 754.70 3 508.90 1 245.80 35.50% 2 078.40 2 676.30 128.77%
01.01.2010 3 508.90 3 872.70 - 363.80 -9.39% 2 328.60 1 180.30 50.69%
01.10.2009 3 872.70 3 949.40 -76.70 -1.94% 2 558.30 1 314.40 51.38%
01.07.2009 3 949.40 2 078.40 1 871.00 90.02% 2 964.10 985.30 33.24%
01.04.2009 2 078.40 2 328.60 - 250.20 -10.74% 2 798.20 - 719.80 -25.72%
01.01.2009 2 328.60 2 558.30 - 229.70 -8.98% 2 043.80 284.80 13.93%
01.10.2008 2 558.30 2 964.10 - 405.80 -13.69% 2 266.40 291.90 12.88%
01.07.2008 2 964.10 2 798.20 165.90 5.93% 2 644.20 319.90 12.10%
01.04.2008 2 798.20 2 043.80 754.40 36.91% 2 127.60 670.60 31.52%
01.01.2008 2 043.80 2 266.40 - 222.60 -9.82% 1 711.60 332.20 19.41%
01.10.2007 2 266.40 2 644.20 - 377.80 -14.29% 2 028.60 237.80 11.72%
01.07.2007 2 644.20 2 127.60 516.60 24.28% 2 309.60 334.60 14.49%
01.04.2007 2 127.60 1 711.60 416.00 24.30% 2 175.90 -48.30 -2.22%
01.01.2007 1 711.60 2 028.60 - 317.00 -15.63% 1 906.40 - 194.80 -10.22%
01.10.2006 2 028.60 2 309.60 - 281.00 -12.17% 2 340.20 - 311.60 -13.32%
01.07.2006 2 309.60 2 175.90 133.70 6.14% 2 341.60 -32.00 -1.37%
01.04.2006 2 175.90 1 906.40 269.50 14.14% 1 762.80 413.10 23.43%
01.01.2006 1 906.40 2 340.20 - 433.80 -18.54% 1 734.70 171.70 9.90%
01.10.2005 2 340.20 2 341.60 -1.40 -0.06% 2 018.60 321.60 15.93%
01.07.2005 2 341.60 1 762.80 578.80 32.83% 1 912.90 428.70 22.41%
01.04.2005 1 762.80 1 734.70 28.10 1.62% 1 474.40 288.40 19.56%
01.01.2005 1 734.70 2 018.60 - 283.90 -14.06% 1 568.60 166.10 10.59%
01.10.2004 2 018.60 1 912.90 105.70 5.53% 1 773.10 245.50 13.85%
01.07.2004 1 912.90 1 474.40 438.50 29.74% 1 693.90 219.00 12.93%
01.04.2004 1 474.40 1 568.60 -94.20 -6.01% 1 357.20 117.20 8.64%
01.01.2004 1 568.60 1 773.10 - 204.50 -11.53% 1 437.70 130.90 9.10%
01.10.2003 1 773.10 1 693.90 79.20 4.68% 1 187.60 585.50 49.30%
01.07.2003 1 693.90 1 357.20 336.70 24.81% 1 051.90 642.00 61.03%
01.04.2003 1 357.20 1 437.70 -80.50 -5.60% 1 244.40 112.80 9.06%
01.01.2003 1 437.70 1 187.60 250.10 21.06% 1 160.80 276.90 23.85%
01.10.2002 1 187.60 1 051.90 135.70 12.90% - - -
01.07.2002 1 051.90 1 244.40 - 192.50 -15.47% - - -
01.04.2002 1 244.40 1 160.80 83.60 7.20% - - -
01.01.2002 1 160.80 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
VZDĚLÁVÁNÍ (SOPR=100, měsíční data)
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
VZDĚLÁVÁNÍ (Předchozí období=100, měsíční data)
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Vzdělávání (částečné navázání) (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (SE SELHÁNÍM) (Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
VZDĚLÁVÁNÍ (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
Vzdělávání (částečné navázání) (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.