pasiva (Platební bilance»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Platební bilance

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2017 1 063 357.80
Min 31.03.2009 -61 803.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2017 96 356.50 126 482.60 -30 126.10 -23.82% 132 270.10 -35 913.60 -27.15%
30.06.2017 126 482.60 1 063 357.80 - 936 875.20 -88.11% 106 426.80 20 055.80 18.84%
31.03.2017 1 063 357.80 186 700.70 876 657.10 469.55% 91 120.70 972 237.10 1 066.98%
31.12.2016 186 700.70 132 270.10 54 430.60 41.15% -19 608.50 206 309.20 -1 052.14%
30.09.2016 132 270.10 106 426.80 25 843.30 24.28% 211 124.80 -78 854.70 -37.35%
30.06.2016 106 426.80 91 120.70 15 306.10 16.80% 32 349.60 74 077.20 228.99%
31.03.2016 91 120.70 -19 608.50 110 729.20 - 564.70% 10 372.40 80 748.30 778.49%
31.12.2015 -19 608.50 211 124.80 - 230 733.30 - 109.29% 73 461.10 -93 069.60 - 126.69%
30.09.2015 211 124.80 32 349.60 178 775.20 552.63% 22 864.50 188 260.30 823.37%
30.06.2015 32 349.60 10 372.40 21 977.20 211.88% 52 103.00 -19 753.40 -37.91%
31.03.2015 10 372.40 73 461.10 -63 088.70 -85.88% 39 313.20 -28 940.80 -73.62%
31.12.2014 73 461.10 22 864.50 50 596.60 221.29% 208 645.80 - 135 184.70 -64.79%
30.09.2014 22 864.50 52 103.00 -29 238.50 -56.12% 8 441.10 14 423.40 170.87%
30.06.2014 52 103.00 39 313.20 12 789.80 32.53% 75 354.90 -23 251.90 -30.86%
31.03.2014 39 313.20 208 645.80 - 169 332.60 -81.16% 41 207.00 -1 893.80 -4.60%
31.12.2013 208 645.80 8 441.10 200 204.70 2 371.78% 91 951.60 116 694.20 126.91%
30.09.2013 8 441.10 75 354.90 -66 913.80 -88.80% 17 714.70 -9 273.60 -52.35%
30.06.2013 75 354.90 41 207.00 34 147.90 82.87% 103.50 75 251.40 72 706.67%
31.03.2013 41 207.00 91 951.60 -50 744.60 -55.19% 87 726.60 -46 519.60 -53.03%
31.12.2012 91 951.60 17 714.70 74 236.90 419.07% 48 062.20 43 889.40 91.32%
30.09.2012 17 714.70 103.50 17 611.20 17 015.65% 18 483.90 - 769.20 -4.16%
30.06.2012 103.50 87 726.60 -87 623.10 -99.88% 97 032.80 -96 929.30 -99.89%
31.03.2012 87 726.60 48 062.20 39 664.40 82.53% -39 086.40 126 813.00 - 324.44%
31.12.2011 48 062.20 18 483.90 29 578.30 160.02% 67 341.30 -19 279.10 -28.63%
30.09.2011 18 483.90 97 032.80 -78 548.90 -80.95% 113 480.90 -94 997.00 -83.71%
30.06.2011 97 032.80 -39 086.40 136 119.20 - 348.25% 116 421.20 -19 388.40 -16.65%
31.03.2011 -39 086.40 67 341.30 - 106 427.70 - 158.04% -13 881.70 -25 204.70 181.57%
31.12.2010 67 341.30 113 480.90 -46 139.60 -40.66% 78 070.20 -10 728.90 -13.74%
30.09.2010 113 480.90 116 421.20 -2 940.30 -2.53% - 299.50 113 780.40 -37 990.12%
30.06.2010 116 421.20 -13 881.70 130 302.90 - 938.67% 54 320.30 62 100.90 114.32%
31.03.2010 -13 881.70 78 070.20 -91 951.90 - 117.78% -61 803.70 47 922.00 -77.54%
31.12.2009 78 070.20 - 299.50 78 369.70 -26 166.84% -46 873.40 124 943.60 - 266.56%
30.09.2009 - 299.50 54 320.30 -54 619.80 - 100.55% 49 134.00 -49 433.50 - 100.61%
30.06.2009 54 320.30 -61 803.70 116 124.00 - 187.89% 172 519.50 - 118 199.20 -68.51%
31.03.2009 -61 803.70 -46 873.40 -14 930.30 31.85% 43 961.30 - 105 765.00 - 240.59%
31.12.2008 -46 873.40 49 134.00 -96 007.40 - 195.40% 210 081.10 - 256 954.50 - 122.31%
30.09.2008 49 134.00 172 519.50 - 123 385.50 -71.52% 75 838.70 -26 704.70 -35.21%
30.06.2008 172 519.50 43 961.30 128 558.20 292.43% 125 353.10 47 166.40 37.63%
31.03.2008 43 961.30 210 081.10 - 166 119.80 -79.07% 26 543.80 17 417.50 65.62%
31.12.2007 210 081.10 75 838.70 134 242.40 177.01% 143 987.10 66 094.00 45.90%
30.09.2007 75 838.70 125 353.10 -49 514.40 -39.50% 38 106.70 37 732.00 99.02%
30.06.2007 125 353.10 26 543.80 98 809.30 372.25% 65 448.90 59 904.20 91.53%
31.03.2007 26 543.80 143 987.10 - 117 443.30 -81.57% 5 501.00 21 042.80 382.53%
31.12.2006 143 987.10 38 106.70 105 880.40 277.85% 82 090.60 61 896.50 75.40%
30.09.2006 38 106.70 65 448.90 -27 342.20 -41.78% 86 906.70 -48 800.00 -56.15%
30.06.2006 65 448.90 5 501.00 59 947.90 1 089.76% 193 378.70 - 127 929.80 -66.16%
31.03.2006 5 501.00 82 090.60 -76 589.60 -93.30% 30 753.20 -25 252.20 -82.11%
31.12.2005 82 090.60 86 906.70 -4 816.10 -5.54% 142 530.20 -60 439.60 -42.40%
30.09.2005 86 906.70 193 378.70 - 106 472.00 -55.06% 60 745.40 26 161.30 43.07%
30.06.2005 193 378.70 30 753.20 162 625.50 528.81% 137 917.90 55 460.80 40.21%
31.03.2005 30 753.20 142 530.20 - 111 777.00 -78.42% 15 195.50 15 557.70 102.38%
31.12.2004 142 530.20 60 745.40 81 784.80 134.64% - - -
30.09.2004 60 745.40 137 917.90 -77 172.50 -55.96% - - -
30.06.2004 137 917.90 15 195.50 122 722.40 807.62% - - -
31.03.2004 15 195.50 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 1 286 196.90 516 518.30 769 678.60 149.01% 516 518.30 769 678.60 149.01%
01.01.2016 516 518.30 234 238.30 282 280.00 120.51% 234 238.30 282 280.00 120.51%
01.01.2015 234 238.30 187 741.80 46 496.50 24.77% 187 741.80 46 496.50 24.77%
01.01.2014 187 741.80 333 648.80 - 145 907.00 -43.73% 333 648.80 - 145 907.00 -43.73%
01.01.2013 333 648.80 197 496.40 136 152.40 68.94% 197 496.40 136 152.40 68.94%
01.01.2012 197 496.40 124 492.50 73 003.90 58.64% 124 492.50 73 003.90 58.64%
01.01.2011 124 492.50 283 361.70 - 158 869.20 -56.07% 283 361.70 - 158 869.20 -56.07%
01.01.2010 283 361.70 70 287.30 213 074.40 303.15% 70 287.30 213 074.40 303.15%
01.01.2009 70 287.30 218 741.40 - 148 454.10 -67.87% 218 741.40 - 148 454.10 -67.87%
01.01.2008 218 741.40 437 816.70 - 219 075.30 -50.04% 437 816.70 - 219 075.30 -50.04%
01.01.2007 437 816.70 253 043.70 184 773.00 73.02% 253 043.70 184 773.00 73.02%
01.01.2006 253 043.70 393 129.20 - 140 085.50 -35.63% 393 129.20 - 140 085.50 -35.63%
01.01.2005 393 129.20 356 389.00 36 740.20 10.31% 356 389.00 36 740.20 10.31%
01.01.2004 356 389.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pasiva (Státní rozpočet a daně)
Pasiva (Bilance bank)
Pasiva (Agregovaná rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
pasiva (Měnový přehled (historická data do března 2004) - část I. - Aktiva - v mld. Kč)
PASIVA (SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ)
Pasiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
pasiva (Platební bilance)
pasiva (Platební bilance)
pasiva (Platební bilance)
pasiva (Platební bilance)
Pasiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů