Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Penzijní společnosti - Počet účastníků II. a III. pilíře: Čtvrtletní, Supplementary pension insurance with state contribution
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.10.2014 711 413.80 744 760.00 -33 346.20 -4.48% 763 603.60 -52 189.80 -6.83%
01.07.2014 744 760.00 767 882.20 -23 122.20 -3.01% 768 068.30 -23 308.30 -3.03%
01.04.2014 767 882.20 769 134.20 -1 252.00 -0.16% 775 572.60 -7 690.40 -0.99%
01.01.2014 769 134.20 763 603.60 5 530.60 0.72% 771 828.80 -2 694.60 -0.35%
01.10.2013 763 603.60 768 068.30 -4 464.70 -0.58% 776 349.20 -12 745.60 -1.64%
01.07.2013 768 068.30 775 572.60 -7 504.30 -0.97% 782 513.10 -14 444.80 -1.85%
01.04.2013 775 572.60 771 828.80 3 743.80 0.48% 780 613.10 -5 040.50 -0.65%
01.01.2013 771 828.80 776 349.20 -4 520.40 -0.58% 770 787.70 1 041.10 0.14%
01.10.2012 776 349.20 782 513.10 -6 163.90 -0.79% 757 015.00 19 334.20 2.55%
01.07.2012 782 513.10 780 613.10 1 900.00 0.24% 734 416.40 48 096.70 6.55%
01.04.2012 780 613.10 770 787.70 9 825.40 1.27% 702 573.30 78 039.80 11.11%
01.01.2012 770 787.70 757 015.00 13 772.70 1.82% 652 463.10 118 324.60 18.14%
01.10.2011 757 015.00 734 416.40 22 598.60 3.08% 603 110.30 153 904.70 25.52%
01.07.2011 734 416.40 702 573.30 31 843.10 4.53% 570 180.80 164 235.60 28.80%
01.04.2011 702 573.30 652 463.10 50 110.20 7.68% 542 769.80 159 803.50 29.44%
01.01.2011 652 463.10 603 110.30 49 352.80 8.18% 481 414.80 171 048.30 35.53%
01.10.2010 603 110.30 570 180.80 32 929.50 5.78% 406 091.80 197 018.50 48.52%
01.07.2010 570 180.80 542 769.80 27 411.00 5.05% 368 027.30 202 153.50 54.93%
01.04.2010 542 769.80 481 414.80 61 355.00 12.74% 344 805.20 197 964.60 57.41%
01.01.2010 481 414.80 406 091.80 75 323.00 18.55% 313 283.80 168 131.00 53.67%
01.10.2009 406 091.80 368 027.30 38 064.50 10.34% 387 810.30 18 281.50 4.71%
01.07.2009 368 027.30 344 805.20 23 222.10 6.73% 513 957.40 - 145 930.10 -28.39%
01.04.2009 344 805.20 313 283.80 31 521.40 10.06% 561 265.40 - 216 460.20 -38.57%
01.01.2009 313 283.80 387 810.30 -74 526.50 -19.22% 577 845.90 - 264 562.10 -45.78%
01.10.2008 387 810.30 513 957.40 - 126 147.10 -24.54% 612 259.60 - 224 449.30 -36.66%
01.07.2008 513 957.40 561 265.40 -47 308.00 -8.43% 661 627.60 - 147 670.20 -22.32%
01.04.2008 561 265.40 577 845.90 -16 580.50 -2.87% 685 251.80 - 123 986.40 -18.09%
01.01.2008 577 845.90 612 259.60 -34 413.70 -5.62% 676 292.80 -98 446.90 -14.56%
01.10.2007 612 259.60 661 627.60 -49 368.00 -7.46% 686 599.50 -74 339.90 -10.83%
01.07.2007 661 627.60 685 251.80 -23 624.20 -3.45% 708 533.70 -46 906.10 -6.62%
01.04.2007 685 251.80 676 292.80 8 959.00 1.32% 748 549.90 -63 298.10 -8.46%
01.01.2007 676 292.80 686 599.50 -10 306.70 -1.50% 736 603.70 -60 310.90 -8.19%
01.10.2006 686 599.50 708 533.70 -21 934.20 -3.10% 745 170.20 -58 570.70 -7.86%
01.07.2006 708 533.70 748 549.90 -40 016.20 -5.35% 756 180.30 -47 646.60 -6.30%
01.04.2006 748 549.90 736 603.70 11 946.20 1.62% 763 551.80 -15 001.90 -1.96%
01.01.2006 736 603.70 745 170.20 -8 566.50 -1.15% 727 754.80 8 848.90 1.22%
01.10.2005 745 170.20 756 180.30 -11 010.10 -1.46% 727 547.10 17 623.10 2.42%
01.07.2005 756 180.30 763 551.80 -7 371.50 -0.97% 726 245.50 29 934.80 4.12%
01.04.2005 763 551.80 727 754.80 35 797.00 4.92% 721 132.10 42 419.70 5.88%
01.01.2005 727 754.80 727 547.10 207.70 0.03% 665 763.00 61 991.80 9.31%
01.10.2004 727 547.10 726 245.50 1 301.60 0.18% 621 279.30 106 267.80 17.10%
01.07.2004 726 245.50 721 132.10 5 113.40 0.71% 591 551.80 134 693.70 22.77%
01.04.2004 721 132.10 665 763.00 55 369.10 8.32% 566 530.70 154 601.40 27.29%
01.01.2004 665 763.00 621 279.30 44 483.70 7.16% 525 435.90 140 327.10 26.71%
01.10.2003 621 279.30 591 551.80 29 727.50 5.03% 486 139.30 135 140.00 27.80%
01.07.2003 591 551.80 566 530.70 25 021.10 4.42% 264 256.10 327 295.70 123.86%
01.04.2003 566 530.70 525 435.90 41 094.80 7.82% 156 780.80 409 749.90 261.35%
01.01.2003 525 435.90 486 139.30 39 296.60 8.08% 137 634.00 387 801.90 281.76%
01.10.2002 486 139.30 264 256.10 221 883.20 83.97% - - -
01.07.2002 264 256.10 156 780.80 107 475.30 68.55% - - -
01.04.2002 156 780.80 137 634.00 19 146.80 13.91% - - -
01.01.2002 137 634.00 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.