Currency in circulation, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Currency in circulation

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.10.2014 1 382 646.20 1 352 679.70 29 966.50 2.22% 1 305 819.40 76 826.80 5.88%
01.07.2014 1 352 679.70 1 328 171.70 24 508.00 1.85% 1 282 459.90 70 219.80 5.48%
01.04.2014 1 328 171.70 1 303 293.20 24 878.50 1.91% 1 279 619.80 48 551.90 3.79%
01.01.2014 1 303 293.20 1 305 819.40 -2 526.20 -0.19% 1 254 266.40 49 026.80 3.91%
01.10.2013 1 305 819.40 1 282 459.90 23 359.50 1.82% 1 250 541.10 55 278.30 4.42%
01.07.2013 1 282 459.90 1 279 619.80 2 840.10 0.22% 1 236 843.80 45 616.10 3.69%
01.04.2013 1 279 619.80 1 254 266.40 25 353.40 2.02% 1 236 886.20 42 733.60 3.45%
01.01.2013 1 254 266.40 1 250 541.10 3 725.30 0.30% 1 220 890.00 33 376.40 2.73%
01.10.2012 1 250 541.10 1 236 843.80 13 697.30 1.11% 1 214 495.50 36 045.60 2.97%
01.07.2012 1 236 843.80 1 236 886.20 -42.40 -0.00% 1 180 771.90 56 071.90 4.75%
01.04.2012 1 236 886.20 1 220 890.00 15 996.20 1.31% 1 172 025.80 64 860.40 5.53%
01.01.2012 1 220 890.00 1 214 495.50 6 394.50 0.53% 1 156 483.80 64 406.20 5.57%
01.10.2011 1 214 495.50 1 180 771.90 33 723.60 2.86% 1 162 673.00 51 822.50 4.46%
01.07.2011 1 180 771.90 1 172 025.80 8 746.10 0.75% 1 149 220.60 31 551.30 2.75%
01.04.2011 1 172 025.80 1 156 483.80 15 542.00 1.34% 1 148 260.00 23 765.80 2.07%
01.01.2011 1 156 483.80 1 162 673.00 -6 189.20 -0.53% 1 141 274.00 15 209.80 1.33%
01.10.2010 1 162 673.00 1 149 220.60 13 452.40 1.17% 1 148 985.00 13 688.00 1.19%
01.07.2010 1 149 220.60 1 148 260.00 960.60 0.08% 1 139 346.90 9 873.70 0.87%
01.04.2010 1 148 260.00 1 141 274.00 6 986.00 0.61% 1 160 262.50 -12 002.50 -1.03%
01.01.2010 1 141 274.00 1 148 985.00 -7 711.00 -0.67% 1 165 449.80 -24 175.80 -2.07%
01.10.2009 1 148 985.00 1 139 346.90 9 638.10 0.85% 1 188 408.40 -39 423.40 -3.32%
01.07.2009 1 139 346.90 1 160 262.50 -20 915.60 -1.80% 1 057 801.70 81 545.20 7.71%
01.04.2009 1 160 262.50 1 165 449.80 -5 187.30 -0.45% 1 056 585.00 103 677.50 9.81%
01.01.2009 1 165 449.80 1 188 408.40 -22 958.60 -1.93% 1 036 787.80 128 662.00 12.41%
01.10.2008 1 188 408.40 1 057 801.70 130 606.70 12.35% 1 038 131.90 150 276.50 14.48%
01.07.2008 1 057 801.70 1 056 585.00 1 216.70 0.12% 1 011 414.10 46 387.60 4.59%
01.04.2008 1 056 585.00 1 036 787.80 19 797.20 1.91% 994 999.00 61 586.00 6.19%
01.01.2008 1 036 787.80 1 038 131.90 -1 344.10 -0.13% 951 039.90 85 747.90 9.02%
01.10.2007 1 038 131.90 1 011 414.10 26 717.80 2.64% 943 704.90 94 427.00 10.01%
01.07.2007 1 011 414.10 994 999.00 16 415.10 1.65% 911 183.50 100 230.60 11.00%
01.04.2007 994 999.00 951 039.90 43 959.10 4.62% 890 985.10 104 013.90 11.67%
01.01.2007 951 039.90 943 704.90 7 335.00 0.78% 856 886.40 94 153.50 10.99%
01.10.2006 943 704.90 911 183.50 32 521.40 3.57% 858 414.30 85 290.60 9.94%
01.07.2006 911 183.50 890 985.10 20 198.40 2.27% 839 375.80 71 807.70 8.55%
01.04.2006 890 985.10 856 886.40 34 098.70 3.98% 821 704.50 69 280.60 8.43%
01.01.2006 856 886.40 858 414.30 -1 527.90 -0.18% 796 688.50 60 197.90 7.56%
01.10.2005 858 414.30 839 375.80 19 038.50 2.27% 787 959.20 70 455.10 8.94%
01.07.2005 839 375.80 821 704.50 17 671.30 2.15% 779 769.40 59 606.40 7.64%
01.04.2005 821 704.50 796 688.50 25 016.00 3.14% 761 919.30 59 785.20 7.85%
01.01.2005 796 688.50 787 959.20 8 729.30 1.11% 740 841.50 55 847.00 7.54%
01.10.2004 787 959.20 779 769.40 8 189.80 1.05% 740 488.10 47 471.10 6.41%
01.07.2004 779 769.40 761 919.30 17 850.10 2.34% 721 816.00 57 953.40 8.03%
01.04.2004 761 919.30 740 841.50 21 077.80 2.85% 706 882.00 55 037.30 7.79%
01.01.2004 740 841.50 740 488.10 353.40 0.05% 675 208.20 65 633.30 9.72%
01.10.2003 740 488.10 721 816.00 18 672.10 2.59% 664 701.00 75 787.10 11.40%
01.07.2003 721 816.00 706 882.00 14 934.00 2.11% 635 636.60 86 179.40 13.56%
01.04.2003 706 882.00 675 208.20 31 673.80 4.69% 621 606.50 85 275.50 13.72%
01.01.2003 675 208.20 664 701.00 10 507.20 1.58% 608 800.50 66 407.70 10.91%
01.10.2002 664 701.00 635 636.60 29 064.40 4.57% - - -
01.07.2002 635 636.60 621 606.50 14 030.10 2.26% - - -
01.04.2002 621 606.50 608 800.50 12 806.00 2.10% - - -
01.01.2002 608 800.50 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Currency in circulation (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Financial corporations engaged in lending (Statistics on other financial institutions)
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the next 12M and floating (Loans to non-financial corporations (levels) - CZK)
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the period from 12 to 24 months (Loans to non-financial corporations (levels) - CZK)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.