Půjčky domácnostem na spotřebu do 1 roku - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Půjčky domácnostem na spotřebu do 1 roku - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2020 14 089.73
Max 31.12.2008 45 747.34

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2020 14 089.73 14 623.96 - 534.24 -3.65% 16 862.61 -2 772.88 -16.44%
30.09.2020 14 623.96 15 531.22 - 907.26 -5.84% 16 621.90 -1 997.93 -12.02%
30.06.2020 15 531.22 16 041.56 - 510.34 -3.18% 16 843.14 -1 311.92 -7.79%
31.03.2020 16 041.56 16 862.61 - 821.05 -4.87% 16 792.88 - 751.32 -4.47%
31.12.2019 16 862.61 16 621.90 240.71 1.45% 16 959.00 -96.39 -0.57%
30.09.2019 16 621.90 16 843.14 - 221.24 -1.31% 16 358.56 263.34 1.61%
30.06.2019 16 843.14 16 792.88 50.26 0.30% 16 810.06 33.08 0.20%
31.03.2019 16 792.88 16 959.00 - 166.12 -0.98% 16 896.45 - 103.57 -0.61%
31.12.2018 16 959.00 16 358.56 600.44 3.67% 18 464.77 -1 505.77 -8.15%
30.09.2018 16 358.56 16 810.06 - 451.50 -2.69% 18 616.12 -2 257.56 -12.13%
30.06.2018 16 810.06 16 896.45 -86.39 -0.51% 18 993.17 -2 183.11 -11.49%
31.03.2018 16 896.45 18 464.77 -1 568.32 -8.49% 19 094.60 -2 198.16 -11.51%
31.12.2017 18 464.77 18 616.12 - 151.35 -0.81% 19 570.13 -1 105.37 -5.65%
30.09.2017 18 616.12 18 993.17 - 377.05 -1.99% 19 430.10 - 813.98 -4.19%
30.06.2017 18 993.17 19 094.60 - 101.44 -0.53% 19 815.33 - 822.17 -4.15%
31.03.2017 19 094.60 19 570.13 - 475.53 -2.43% 19 773.45 - 678.84 -3.43%
31.12.2016 19 570.13 19 430.10 140.03 0.72% 20 102.24 - 532.11 -2.65%
30.09.2016 19 430.10 19 815.33 - 385.23 -1.94% 19 452.06 -21.96 -0.11%
30.06.2016 19 815.33 19 773.45 41.89 0.21% 19 635.05 180.29 0.92%
31.03.2016 19 773.45 20 102.24 - 328.79 -1.64% 28 529.50 -8 756.06 -30.69%
31.12.2015 20 102.24 19 452.06 650.18 3.34% 31 252.20 -11 149.96 -35.68%
30.09.2015 19 452.06 19 635.05 - 182.99 -0.93% 30 821.85 -11 369.79 -36.89%
30.06.2015 19 635.05 28 529.50 -8 894.46 -31.18% 30 391.41 -10 756.36 -35.39%
31.03.2015 28 529.50 31 252.20 -2 722.70 -8.71% 29 027.94 - 498.44 -1.72%
31.12.2014 31 252.20 30 821.85 430.35 1.40% 28 119.12 3 133.08 11.14%
30.09.2014 30 821.85 30 391.41 430.44 1.42% 28 335.76 2 486.09 8.77%
30.06.2014 30 391.41 29 027.94 1 363.46 4.70% 29 072.31 1 319.09 4.54%
31.03.2014 29 027.94 28 119.12 908.82 3.23% 29 808.74 - 780.79 -2.62%
31.12.2013 28 119.12 28 335.76 - 216.64 -0.76% 27 293.18 825.94 3.03%
30.09.2013 28 335.76 29 072.31 - 736.55 -2.53% 27 192.37 1 143.39 4.20%
30.06.2013 29 072.31 29 808.74 - 736.42 -2.47% 26 872.17 2 200.14 8.19%
31.03.2013 29 808.74 27 293.18 2 515.55 9.22% 25 523.97 4 284.77 16.79%
31.12.2012 27 293.18 27 192.37 100.81 0.37% 26 262.99 1 030.19 3.92%
30.09.2012 27 192.37 26 872.17 320.20 1.19% 26 501.34 691.03 2.61%
30.06.2012 26 872.17 25 523.97 1 348.21 5.28% 26 091.21 780.97 2.99%
31.03.2012 25 523.97 26 262.99 - 739.03 -2.81% 25 568.81 -44.85 -0.18%
31.12.2011 26 262.99 26 501.34 - 238.34 -0.90% 23 107.76 3 155.24 13.65%
30.09.2011 26 501.34 26 091.21 410.13 1.57% 24 208.14 2 293.20 9.47%
30.06.2011 26 091.21 25 568.81 522.40 2.04% 32 075.27 -5 984.06 -18.66%
31.03.2011 25 568.81 23 107.76 2 461.05 10.65% 32 090.18 -6 521.36 -20.32%
31.12.2010 23 107.76 24 208.14 -1 100.38 -4.55% 33 987.54 -10 879.78 -32.01%
30.09.2010 24 208.14 32 075.27 -7 867.13 -24.53% 33 189.84 -8 981.70 -27.06%
30.06.2010 32 075.27 32 090.18 -14.91 -0.05% 36 483.14 -4 407.87 -12.08%
31.03.2010 32 090.18 33 987.54 -1 897.36 -5.58% 44 862.99 -12 772.81 -28.47%
31.12.2009 33 987.54 33 189.84 797.70 2.40% 45 747.34 -11 759.80 -25.71%
30.09.2009 33 189.84 36 483.14 -3 293.31 -9.03% 43 231.41 -10 041.58 -23.23%
30.06.2009 36 483.14 44 862.99 -8 379.84 -18.68% 42 935.67 -6 452.52 -15.03%
31.03.2009 44 862.99 45 747.34 - 884.35 -1.93% 41 212.01 3 650.98 8.86%
31.12.2008 45 747.34 43 231.41 2 515.92 5.82% 39 783.74 5 963.60 14.99%
30.09.2008 43 231.41 42 935.67 295.75 0.69% 37 378.51 5 852.90 15.66%
30.06.2008 42 935.67 41 212.01 1 723.66 4.18% 35 970.02 6 965.65 19.37%
31.03.2008 41 212.01 39 783.74 1 428.27 3.59% 36 054.04 5 157.97 14.31%
31.12.2007 39 783.74 37 378.51 2 405.23 6.43% 37 039.27 2 744.47 7.41%
30.09.2007 37 378.51 35 970.02 1 408.49 3.92% 35 128.04 2 250.47 6.41%
30.06.2007 35 970.02 36 054.04 -84.02 -0.23% 35 710.69 259.33 0.73%
31.03.2007 36 054.04 37 039.27 - 985.23 -2.66% 35 958.51 95.52 0.27%
31.12.2006 37 039.27 35 128.04 1 911.23 5.44% 36 443.34 595.92 1.64%
30.09.2006 35 128.04 35 710.69 - 582.65 -1.63% - - -
30.06.2006 35 710.69 35 958.51 - 247.83 -0.69% - - -
31.03.2006 35 958.51 36 443.34 - 484.83 -1.33% - - -
31.12.2005 36 443.34 - - - - - -

Graf jako obrázek

Půjčky domácnostem na spotřebu do 1 roku - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Půjčky domácnostem na spotřebu do 1 roku (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Půjčky domácnostem na spotřebu do 1 roku (Struktura půjček poskytnutých společnostmi finančního leasingu rezidentům)
Půjčky domácnostem na spotřebu do 1 roku (Struktura půjček poskytnutých společnostmi ostatního úvěrování rezidentům)
Půjčky domácnostem na spotřebu do 1 roku (Struktura půjček poskytnutých faktoringovými a forfaitingovými společnostmi rezidentům)
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Na spotřebu (.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))
Na spotřebu (Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.