Depozita: (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD - Depozita: - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2018 62 908.75
Min 31.01.2012 43.92

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 37 402.12 36 153.74 1 248.38 3.45% 35 848.23 1 553.89 4.33%
31.07.2020 36 153.74 43 908.94 -7 755.20 -17.66% 35 293.54 860.20 2.44%
30.06.2020 43 908.94 34 341.38 9 567.56 27.86% 50 480.05 -6 571.11 -13.02%
31.05.2020 34 341.38 34 245.30 96.08 0.28% 37 640.40 -3 299.02 -8.76%
30.04.2020 34 245.30 38 376.74 -4 131.44 -10.77% 37 946.23 -3 700.93 -9.75%
31.03.2020 38 376.74 34 993.45 3 383.29 9.67% 51 344.09 -12 967.35 -25.26%
29.02.2020 34 993.45 36 597.56 -1 604.11 -4.38% 40 781.10 -5 787.65 -14.19%
31.01.2020 36 597.56 58 955.64 -22 358.08 -37.92% 40 755.62 -4 158.06 -10.20%
31.12.2019 58 955.64 39 375.46 19 580.18 49.73% 56 964.80 1 990.84 3.49%
30.11.2019 39 375.46 39 704.82 - 329.36 -0.83% 36 908.19 2 467.27 6.68%
31.10.2019 39 704.82 36 406.54 3 298.28 9.06% 36 343.01 3 361.81 9.25%
30.09.2019 36 406.54 35 848.23 558.31 1.56% 46 634.51 -10 227.97 -21.93%
31.08.2019 35 848.23 35 293.54 554.69 1.57% 37 344.39 -1 496.16 -4.01%
31.07.2019 35 293.54 50 480.05 -15 186.51 -30.08% 37 519.56 -2 226.02 -5.93%
30.06.2019 50 480.05 37 640.40 12 839.65 34.11% 55 067.75 -4 587.70 -8.33%
31.05.2019 37 640.40 37 946.23 - 305.83 -0.81% 37 886.78 - 246.38 -0.65%
30.04.2019 37 946.23 51 344.09 -13 397.86 -26.09% 37 839.53 106.70 0.28%
31.03.2019 51 344.09 40 781.10 10 562.99 25.90% 62 908.75 -11 564.66 -18.38%
28.02.2019 40 781.10 40 755.62 25.48 0.06% 43 407.20 -2 626.10 -6.05%
31.01.2019 40 755.62 56 964.80 -16 209.18 -28.45% 38 244.74 2 510.88 6.57%
31.12.2018 56 964.80 36 908.19 20 056.61 54.34% 62 094.89 -5 130.09 -8.26%
30.11.2018 36 908.19 36 343.01 565.18 1.56% 33 782.81 3 125.38 9.25%
31.10.2018 36 343.01 46 634.51 -10 291.50 -22.07% 25 870.09 10 472.92 40.48%
30.09.2018 46 634.51 37 344.39 9 290.12 24.88% 43 811.57 2 822.94 6.44%
31.08.2018 37 344.39 37 519.56 - 175.17 -0.47% 27 859.40 9 484.99 34.05%
31.07.2018 37 519.56 55 067.75 -17 548.19 -31.87% 28 311.69 9 207.87 32.52%
30.06.2018 55 067.75 37 886.78 17 180.97 45.35% 37 724.21 17 343.54 45.97%
31.05.2018 37 886.78 37 839.53 47.25 0.12% 22 946.76 14 940.02 65.11%
30.04.2018 37 839.53 62 908.75 -25 069.22 -39.85% 30 108.85 7 730.68 25.68%
31.03.2018 62 908.75 43 407.20 19 501.55 44.93% 44 609.05 18 299.70 41.02%
28.02.2018 43 407.20 38 244.74 5 162.46 13.50% 22 820.13 20 587.07 90.21%
31.01.2018 38 244.74 62 094.89 -23 850.15 -38.41% 17 811.27 20 433.47 114.72%
31.12.2017 62 094.89 33 782.81 28 312.08 83.81% 23 723.50 38 371.39 161.74%
30.11.2017 33 782.81 25 870.09 7 912.72 30.59% 10 200.15 23 582.66 231.20%
31.10.2017 25 870.09 43 811.57 -17 941.48 -40.95% 13 348.86 12 521.23 93.80%
30.09.2017 43 811.57 27 859.40 15 952.17 57.26% 13 733.27 30 078.30 219.02%
31.08.2017 27 859.40 28 311.69 - 452.29 -1.60% 6 573.18 21 286.22 323.83%
31.07.2017 28 311.69 37 724.21 -9 412.52 -24.95% 6 687.83 21 623.86 323.33%
30.06.2017 37 724.21 22 946.76 14 777.45 64.40% 7 645.22 30 078.99 393.44%
31.05.2017 22 946.76 30 108.85 -7 162.09 -23.79% 6 197.15 16 749.61 270.28%
30.04.2017 30 108.85 44 609.05 -14 500.20 -32.51% 6 670.29 23 438.56 351.39%
31.03.2017 44 609.05 22 820.13 21 788.92 95.48% 6 886.09 37 722.96 547.81%
28.02.2017 22 820.13 17 811.27 5 008.86 28.12% 6 693.46 16 126.67 240.93%
31.01.2017 17 811.27 23 723.50 -5 912.23 -24.92% 5 552.92 12 258.35 220.75%
31.12.2016 23 723.50 10 200.15 13 523.35 132.58% 6 505.67 17 217.83 264.66%
30.11.2016 10 200.15 13 348.86 -3 148.71 -23.59% 3 704.42 6 495.73 175.35%
31.10.2016 13 348.86 13 733.27 - 384.41 -2.80% 2 992.45 10 356.41 346.08%
30.09.2016 13 733.27 6 573.18 7 160.09 108.93% 4 873.70 8 859.57 181.78%
31.08.2016 6 573.18 6 687.83 - 114.65 -1.71% 4 627.83 1 945.35 42.04%
31.07.2016 6 687.83 7 645.22 - 957.39 -12.52% 4 787.13 1 900.70 39.70%
30.06.2016 7 645.22 6 197.15 1 448.07 23.37% 4 611.12 3 034.10 65.80%
31.05.2016 6 197.15 6 670.29 - 473.14 -7.09% 4 582.81 1 614.34 35.23%
30.04.2016 6 670.29 6 886.09 - 215.80 -3.13% 4 635.59 2 034.70 43.89%
31.03.2016 6 886.09 6 693.46 192.63 2.88% 2 665.66 4 220.43 158.33%
29.02.2016 6 693.46 5 552.92 1 140.54 20.54% 3 107.38 3 586.08 115.41%
31.01.2016 5 552.92 6 505.67 - 952.75 -14.64% 1 779.10 3 773.82 212.12%
31.12.2015 6 505.67 3 704.42 2 801.25 75.62% 3 591.95 2 913.72 81.12%
30.11.2015 3 704.42 2 992.45 711.97 23.79% 1 806.25 1 898.17 105.09%
31.10.2015 2 992.45 4 873.70 -1 881.25 -38.60% 1 726.88 1 265.57 73.29%
30.09.2015 4 873.70 4 627.83 245.87 5.31% 1 795.05 3 078.65 171.51%
31.08.2015 4 627.83 4 787.13 - 159.30 -3.33% 1 799.31 2 828.52 157.20%
31.07.2015 4 787.13 4 611.12 176.01 3.82% 2 636.03 2 151.10 81.60%
30.06.2015 4 611.12 4 582.81 28.31 0.62% 1 843.61 2 767.51 150.11%
31.05.2015 4 582.81 4 635.59 -52.78 -1.14% 674.06 3 908.75 579.88%
30.04.2015 4 635.59 2 665.66 1 969.93 73.90% 1 066.72 3 568.87 334.56%
31.03.2015 2 665.66 3 107.38 - 441.72 -14.22% 2 314.93 350.73 15.15%
28.02.2015 3 107.38 1 779.10 1 328.28 74.66% 1 914.30 1 193.08 62.32%
31.01.2015 1 779.10 3 591.95 -1 812.85 -50.47% 1 848.67 -69.57 -3.76%
31.12.2014 3 591.95 1 806.25 1 785.70 98.86% 386.09 3 205.86 830.34%
30.11.2014 1 806.25 1 726.88 79.37 4.60% 1 461.28 344.97 23.61%
31.10.2014 1 726.88 1 795.05 -68.17 -3.80% 2 254.39 - 527.51 -23.40%
30.09.2014 1 795.05 1 799.31 -4.26 -0.24% 1 496.86 298.19 19.92%
31.08.2014 1 799.31 2 636.03 - 836.72 -31.74% 2 298.07 - 498.76 -21.70%
31.07.2014 2 636.03 1 843.61 792.42 42.98% 2 927.66 - 291.63 -9.96%
30.06.2014 1 843.61 674.06 1 169.55 173.51% 2 140.43 - 296.82 -13.87%
31.05.2014 674.06 1 066.72 - 392.66 -36.81% 3 447.84 -2 773.78 -80.45%
30.04.2014 1 066.72 2 314.93 -1 248.21 -53.92% 3 163.68 -2 096.96 -66.28%
31.03.2014 2 314.93 1 914.30 400.63 20.93% 2 429.06 - 114.13 -4.70%
28.02.2014 1 914.30 1 848.67 65.63 3.55% 2 468.61 - 554.31 -22.45%
31.01.2014 1 848.67 386.09 1 462.58 378.82% 2 547.71 - 699.04 -27.44%
31.12.2013 386.09 1 461.28 -1 075.19 -73.58% 5 772.24 -5 386.15 -93.31%
30.11.2013 1 461.28 2 254.39 - 793.11 -35.18% 2 530.29 -1 069.01 -42.25%
31.10.2013 2 254.39 1 496.86 757.53 50.61% 4 400.49 -2 146.10 -48.77%
30.09.2013 1 496.86 2 298.07 - 801.21 -34.86% 4 234.86 -2 738.00 -64.65%
31.08.2013 2 298.07 2 927.66 - 629.59 -21.50% 3 705.44 -1 407.37 -37.98%
31.07.2013 2 927.66 2 140.43 787.23 36.78% 3 555.54 - 627.88 -17.66%
30.06.2013 2 140.43 3 447.84 -1 307.41 -37.92% 74.03 2 066.40 2 791.30%
31.05.2013 3 447.84 3 163.68 284.16 8.98% 84.15 3 363.69 3 997.25%
30.04.2013 3 163.68 2 429.06 734.62 30.24% 76.16 3 087.52 4 053.99%
31.03.2013 2 429.06 2 468.61 -39.55 -1.60% 824.95 1 604.11 194.45%
28.02.2013 2 468.61 2 547.71 -79.10 -3.10% 59.54 2 409.07 4 046.14%
31.01.2013 2 547.71 5 772.24 -3 224.53 -55.86% 43.92 2 503.79 5 700.80%
31.12.2012 5 772.24 2 530.29 3 241.95 128.13% - - -
30.11.2012 2 530.29 4 400.49 -1 870.20 -42.50% - - -
31.10.2012 4 400.49 4 234.86 165.63 3.91% - - -
30.09.2012 4 234.86 3 705.44 529.42 14.29% - - -
31.08.2012 3 705.44 3 555.54 149.90 4.22% - - -
31.07.2012 3 555.54 74.03 3 481.51 4 702.84% - - -
30.06.2012 74.03 84.15 -10.12 -12.03% - - -
31.05.2012 84.15 76.16 7.99 10.49% - - -
30.04.2012 76.16 824.95 - 748.79 -90.77% - - -
31.03.2012 824.95 59.54 765.41 1 285.54% - - -
29.02.2012 59.54 43.92 15.62 35.56% - - -
31.01.2012 43.92 - - - - - -

Graf jako obrázek

Depozita: - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Depozita: (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Depozita: (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Depozita: (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Depozita: (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
O/N depozitum (MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč))
O/N depozitum (MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč))
Depozita: (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Devizové půjčky, cenné papíry a depozita (Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD)
Devizové půjčky, cenné papíry a depozita (Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD)
Devizové půjčky, cenné papíry a depozita (Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD)
Devizové půjčky, cenné papíry a depozita (Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD)
Mezibankovní trh depozit (domácí)
Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele