Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 13 110.00 -21 560.00 - 160.81% - -
UK2 Oběživo a vklady (F.2) -2 458.00 -6 811.00 -63.91% - -
UK3 Oběživo (F.21) 0.00 0.00 - - -
UK4 Vklady (F.22+F.29) -2 458.00 -6 811.00 -63.91% - -
UK5 Převoditelné vklady (F.22) 648.00 -2 724.00 - 123.79% - -
UK6 Ostatní vklady (F.29) -3 106.00 -4 087.00 -24.00% - -
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) 16 233.00 -12 649.00 - 228.33% - -
UK8 Krátkodobé (F.31) - 454.00 1 032.00 - 143.99% - -
UK9 Dlouhodobé (F.32) 16 687.00 -13 681.00 - 221.97% - -
UK10 Půjčky (F.4) 0.00 0.00 - - -
UK11 Krátkodobé (F.41) 0.00 0.00 - - -
UK12 Dlouhodobé (F.42) 0.00 0.00 - - -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 324.00 584.00 -44.52% - -
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) - 141.00 508.00 - 127.76% - -
UK15 Kotované akcie (F.511) - 230.00 -40.00 475.00% - -
UK16 Nekotované akcie (F.512) 89.00 548.00 -83.76% - -
UK17 Jiné účasti (F.519) 0.00 0.00 - - -
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 465.00 76.00 511.84% - -
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 1.00 0.00 - - -
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 1.00 0.00 - - -
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - - -
UK22 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - - -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 35.00 - 180.00 - 119.44% - -
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) -1 025.00 -2 504.00 -59.07% - -
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 57.00 - 372.00 - 115.32% - -
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) -1 082.00 -2 132.00 -49.25% - -

Finanční aktiva celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 13 110.00
31.03.2014 -21 560.00
31.12.2013 14 845.00
Další »
Finanční aktiva celkem,Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Oběživo a vklady (F.2)

ObdobíHodnota
30.06.2014 -2 458.00
31.03.2014 -6 811.00
31.12.2013 349.00
Další »
Oběživo a vklady (F.2),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Oběživo (F.21)

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
Další »
Oběživo (F.21),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Vklady (F.22+F.29)

ObdobíHodnota
30.06.2014 -2 458.00
31.03.2014 -6 811.00
31.12.2013 349.00
Další »
Vklady (F.22+F.29),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Převoditelné vklady (F.22)

ObdobíHodnota
30.06.2014 648.00
31.03.2014 -2 724.00
31.12.2013 -1 251.00
Další »
Převoditelné vklady (F.22),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Ostatní vklady (F.29)

ObdobíHodnota
30.06.2014 -3 106.00
31.03.2014 -4 087.00
31.12.2013 1 600.00
Další »
Ostatní vklady (F.29),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Dluhové cenné papíry (F.3)

ObdobíHodnota
30.06.2014 16 233.00
31.03.2014 -12 649.00
31.12.2013 13 004.00
Další »
Dluhové cenné papíry (F.3),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Krátkodobé (F.31)

ObdobíHodnota
30.06.2014 - 454.00
31.03.2014 1 032.00
31.12.2013 - 843.00
Další »
Krátkodobé (F.31),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Dlouhodobé (F.32)

ObdobíHodnota
30.06.2014 16 687.00
31.03.2014 -13 681.00
31.12.2013 13 847.00
Další »
Dlouhodobé (F.32),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Půjčky (F.4)

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
Další »
Půjčky (F.4),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Krátkodobé (F.41)

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
Další »
Krátkodobé (F.41),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Dlouhodobé (F.42)

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
Další »
Dlouhodobé (F.42),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5)

ObdobíHodnota
30.06.2014 324.00
31.03.2014 584.00
31.12.2013 112.00
Další »
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Akcie a ostatní účasti (F.51)

ObdobíHodnota
30.06.2014 - 141.00
31.03.2014 508.00
31.12.2013 - 212.00
Další »
Akcie a ostatní účasti (F.51),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Kotované akcie (F.511)

ObdobíHodnota
30.06.2014 - 230.00
31.03.2014 -40.00
31.12.2013 - 212.00
Další »
Kotované akcie (F.511),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Nekotované akcie (F.512)

ObdobíHodnota
30.06.2014 89.00
31.03.2014 548.00
31.12.2013 0.00
Další »
Nekotované akcie (F.512),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Jiné účasti (F.519)

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
Další »
Jiné účasti (F.519),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52)

ObdobíHodnota
30.06.2014 465.00
31.03.2014 76.00
31.12.2013 324.00
Další »
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6)

ObdobíHodnota
30.06.2014 1.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
Další »
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Technické rezervy neživotního pojištění (F.61)

ObdobíHodnota
30.06.2014 1.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
Další »
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62)

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
Další »
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Penzijní nároky (F.63)

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
Další »
Penzijní nároky (F.63),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7)

ObdobíHodnota
30.06.2014 35.00
31.03.2014 - 180.00
31.12.2013 - 129.00
Další »
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Ostatní pohledávky (F.8)

ObdobíHodnota
30.06.2014 -1 025.00
31.03.2014 -2 504.00
31.12.2013 1 509.00
Další »
Ostatní pohledávky (F.8),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Obchodní úvěry a zálohy (F.81)

ObdobíHodnota
30.06.2014 57.00
31.03.2014 - 372.00
31.12.2013 75.00
Další »
Obchodní úvěry a zálohy (F.81),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89)

ObdobíHodnota
30.06.2014 -1 082.00
31.03.2014 -2 132.00
31.12.2013 1 434.00
Další »
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89),Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy (Penzijní fondy)
Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy (Penzijní fondy)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)
Platby podle typu akceptačního zařízení včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech) (Statistika platebního styku)

Označení stránky: finanční zabezpečeníZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange