Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy (Penzijní fondy) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 313 170.00 300 060.00 4.37% - -
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 25 329.00 27 787.00 -8.85% - -
UK3 Oběživo (AF.21) 0.00 0.00 - - -
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 25 329.00 27 787.00 -8.85% - -
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 7 070.00 6 422.00 10.09% - -
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 18 259.00 21 365.00 -14.54% - -
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 281 319.00 265 086.00 6.12% - -
UK8 Krátkodobé (AF.31) 1 459.00 1 913.00 -23.73% - -
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 279 860.00 263 173.00 6.34% - -
UK10 Půjčky (AF.4) 0.00 0.00 - - -
UK11 Krátkodobé (AF.41) 0.00 0.00 - - -
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 0.00 0.00 - - -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 5 296.00 4 972.00 6.52% - -
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 1 314.00 1 455.00 -9.69% - -
UK15 Kotované akcie (AF.511) 603.00 833.00 -27.61% - -
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 711.00 622.00 14.31% - -
UK17 Jiné účasti (AF.519) 0.00 0.00 - - -
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 3 982.00 3 517.00 13.22% - -
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 3.00 2.00 50.00% - -
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 3.00 2.00 50.00% - -
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - - -
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - - -
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 133.00 98.00 35.71% - -
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 1 090.00 2 115.00 -48.46% - -
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 105.00 48.00 118.75% - -
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 985.00 2 067.00 -52.35% - -

Finanční aktiva celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 313 170.00
31.03.2014 300 060.00
31.12.2013 321 620.00
Další »
Finanční aktiva celkem,Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Oběživo a vklady (AF.2)

ObdobíHodnota
30.06.2014 25 329.00
31.03.2014 27 787.00
31.12.2013 34 598.00
Další »
Oběživo a vklady (AF.2),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Oběživo (AF.21)

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
Další »
Oběživo (AF.21),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Vklady (AF.22+AF.29)

ObdobíHodnota
30.06.2014 25 329.00
31.03.2014 27 787.00
31.12.2013 34 598.00
Další »
Vklady (AF.22+AF.29),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Převoditelné vklady (AF.22)

ObdobíHodnota
30.06.2014 7 070.00
31.03.2014 6 422.00
31.12.2013 9 146.00
Další »
Převoditelné vklady (AF.22),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Ostatní vklady (AF.29)

ObdobíHodnota
30.06.2014 18 259.00
31.03.2014 21 365.00
31.12.2013 25 452.00
Další »
Ostatní vklady (AF.29),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Dluhové cenné papíry (AF.3)

ObdobíHodnota
30.06.2014 281 319.00
31.03.2014 265 086.00
31.12.2013 277 735.00
Další »
Dluhové cenné papíry (AF.3),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Krátkodobé (AF.31)

ObdobíHodnota
30.06.2014 1 459.00
31.03.2014 1 913.00
31.12.2013 881.00
Další »
Krátkodobé (AF.31),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Dlouhodobé (AF.32)

ObdobíHodnota
30.06.2014 279 860.00
31.03.2014 263 173.00
31.12.2013 276 854.00
Další »
Dlouhodobé (AF.32),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Půjčky (AF.4)

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
Další »
Půjčky (AF.4),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Krátkodobé (AF.41)

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
Další »
Krátkodobé (AF.41),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Dlouhodobé (AF.42)

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
Další »
Dlouhodobé (AF.42),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5)

ObdobíHodnota
30.06.2014 5 296.00
31.03.2014 4 972.00
31.12.2013 4 388.00
Další »
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Akcie a ostatní účasti (AF.51)

ObdobíHodnota
30.06.2014 1 314.00
31.03.2014 1 455.00
31.12.2013 947.00
Další »
Akcie a ostatní účasti (AF.51),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Kotované akcie (AF.511)

ObdobíHodnota
30.06.2014 603.00
31.03.2014 833.00
31.12.2013 873.00
Další »
Kotované akcie (AF.511),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Nekotované akcie (AF.512)

ObdobíHodnota
30.06.2014 711.00
31.03.2014 622.00
31.12.2013 74.00
Další »
Nekotované akcie (AF.512),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Jiné účasti (AF.519)

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
Další »
Jiné účasti (AF.519),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52)

ObdobíHodnota
30.06.2014 3 982.00
31.03.2014 3 517.00
31.12.2013 3 441.00
Další »
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6)

ObdobíHodnota
30.06.2014 3.00
31.03.2014 2.00
31.12.2013 2.00
Další »
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61)

ObdobíHodnota
30.06.2014 3.00
31.03.2014 2.00
31.12.2013 2.00
Další »
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62)

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
Další »
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Penzijní nároky (AF.63)

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
Další »
Penzijní nároky (AF.63),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7)

ObdobíHodnota
30.06.2014 133.00
31.03.2014 98.00
31.12.2013 278.00
Další »
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Ostatní pohledávky (AF.8)

ObdobíHodnota
30.06.2014 1 090.00
31.03.2014 2 115.00
31.12.2013 4 619.00
Další »
Ostatní pohledávky (AF.8),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Obchodní úvěry a zálohy (AF.81)

ObdobíHodnota
30.06.2014 105.00
31.03.2014 48.00
31.12.2013 420.00
Další »
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89)

ObdobíHodnota
30.06.2014 985.00
31.03.2014 2 067.00
31.12.2013 4 199.00
Další »
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89),Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy (Penzijní fondy)
Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy (Penzijní fondy)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky (Publikace Měnová statistika)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange