Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly (Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2009 -30 914.80
Max 31.03.2008 35 970.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2014 3 978.50 -10 696.90 14 675.40 - 137.19% 8 365.60 -4 387.10 -52.44%
31.07.2014 -10 696.90 19 108.10 -29 805.00 - 155.98% 6 931.40 -17 628.30 - 254.33%
30.06.2014 19 108.10 -23 970.40 43 078.50 - 179.72% -3 163.70 22 271.80 - 703.98%
31.05.2014 -23 970.40 21 906.60 -45 877.00 - 209.42% -9 777.60 -14 192.80 145.16%
30.04.2014 21 906.60 -17 698.00 39 604.60 - 223.78% -11 131.10 33 037.70 - 296.81%
31.03.2014 -17 698.00 -1 448.00 -16 250.00 1 122.24% 10 540.10 -28 238.10 - 267.91%
28.02.2014 -1 448.00 -8 663.50 7 215.50 -83.29% -23 535.00 22 087.00 -93.85%
31.01.2014 -8 663.50 -12 353.70 3 690.20 -29.87% 9 492.00 -18 155.50 - 191.27%
31.12.2013 -12 353.70 -14 639.30 2 285.60 -15.61% 29 589.90 -41 943.60 - 141.75%
30.11.2013 -14 639.30 8 222.70 -22 862.00 - 278.04% -8 634.80 -6 004.50 69.54%
31.10.2013 8 222.70 16 302.60 -8 079.90 -49.56% -7 334.70 15 557.40 - 212.11%
30.09.2013 16 302.60 8 365.60 7 937.00 94.88% 2 025.00 14 277.60 705.07%
31.08.2013 8 365.60 6 931.40 1 434.20 20.69% - 271.40 8 637.00 -3 182.39%
31.07.2013 6 931.40 -3 163.70 10 095.10 - 319.09% 20 709.90 -13 778.50 -66.53%
30.06.2013 -3 163.70 -9 777.60 6 613.90 -67.64% 6 657.80 -9 821.50 - 147.52%
31.05.2013 -9 777.60 -11 131.10 1 353.50 -12.16% -26 106.40 16 328.80 -62.55%
30.04.2013 -11 131.10 10 540.10 -21 671.20 - 205.61% -10 382.10 - 749.00 7.21%
31.03.2013 10 540.10 -23 535.00 34 075.10 - 144.78% 3 509.80 7 030.30 200.30%
28.02.2013 -23 535.00 9 492.00 -33 027.00 - 347.95% -6 305.90 -17 229.10 273.22%
31.01.2013 9 492.00 29 589.90 -20 097.90 -67.92% 2 051.70 7 440.30 362.64%
31.12.2012 29 589.90 -8 634.80 38 224.70 - 442.68% -1 904.30 31 494.20 -1 653.85%
30.11.2012 -8 634.80 -7 334.70 -1 300.10 17.73% -18 255.10 9 620.30 -52.70%
31.10.2012 -7 334.70 2 025.00 -9 359.70 - 462.21% 17 026.70 -24 361.40 - 143.08%
30.09.2012 2 025.00 - 271.40 2 296.40 - 846.13% 29 783.30 -27 758.30 -93.20%
31.08.2012 - 271.40 20 709.90 -20 981.30 - 101.31% -3 559.70 3 288.30 -92.38%
31.07.2012 20 709.90 6 657.80 14 052.10 211.06% 8 605.30 12 104.60 140.66%
30.06.2012 6 657.80 -26 106.40 32 764.20 - 125.50% -12 461.20 19 119.00 - 153.43%
31.05.2012 -26 106.40 -10 382.10 -15 724.30 151.46% 3 850.30 -29 956.70 - 778.04%
30.04.2012 -10 382.10 3 509.80 -13 891.90 - 395.80% 3 407.30 -13 789.40 - 404.70%
31.03.2012 3 509.80 -6 305.90 9 815.70 - 155.66% -3 503.50 7 013.30 - 200.18%
29.02.2012 -6 305.90 2 051.70 -8 357.60 - 407.35% -11 775.00 5 469.10 -46.45%
31.01.2012 2 051.70 -1 904.30 3 956.00 - 207.74% 1 343.40 708.30 52.72%
31.12.2011 -1 904.30 -18 255.10 16 350.80 -89.57% -14 292.40 12 388.10 -86.68%
30.11.2011 -18 255.10 17 026.70 -35 281.80 - 207.21% -18 867.50 612.40 -3.25%
31.10.2011 17 026.70 29 783.30 -12 756.60 -42.83% -2 249.60 19 276.30 - 856.88%
30.09.2011 29 783.30 -3 559.70 33 343.00 - 936.68% 23 744.50 6 038.80 25.43%
31.08.2011 -3 559.70 8 605.30 -12 165.00 - 141.37% -15 871.10 12 311.40 -77.57%
31.07.2011 8 605.30 -12 461.20 21 066.50 - 169.06% 7 724.00 881.30 11.41%
30.06.2011 -12 461.20 3 850.30 -16 311.50 - 423.64% 5 258.30 -17 719.50 - 336.98%
31.05.2011 3 850.30 3 407.30 443.00 13.00% -11 628.70 15 479.00 - 133.11%
30.04.2011 3 407.30 -3 503.50 6 910.80 - 197.25% 3 055.70 351.60 11.51%
31.03.2011 -3 503.50 -11 775.00 8 271.50 -70.25% 33 950.70 -37 454.20 - 110.32%
28.02.2011 -11 775.00 1 343.40 -13 118.40 - 976.51% -11 142.30 - 632.70 5.68%
31.01.2011 1 343.40 -14 292.40 15 635.80 - 109.40% -18 391.10 19 734.50 - 107.30%
31.12.2010 -14 292.40 -18 867.50 4 575.10 -24.25% -30 914.80 16 622.40 -53.77%
30.11.2010 -18 867.50 -2 249.60 -16 617.90 738.70% -21 317.50 2 450.00 -11.49%
31.10.2010 -2 249.60 23 744.50 -25 994.10 - 109.47% - 104.20 -2 145.40 2 058.93%
30.09.2010 23 744.50 -15 871.10 39 615.60 - 249.61% 23 859.60 - 115.10 -0.48%
31.08.2010 -15 871.10 7 724.00 -23 595.10 - 305.48% -15 845.90 -25.20 0.16%
31.07.2010 7 724.00 5 258.30 2 465.70 46.89% -11 476.30 19 200.30 - 167.30%
30.06.2010 5 258.30 -11 628.70 16 887.00 - 145.22% -23 249.20 28 507.50 - 122.62%
31.05.2010 -11 628.70 3 055.70 -14 684.40 - 480.56% 16 705.60 -28 334.30 - 169.61%
30.04.2010 3 055.70 33 950.70 -30 895.00 -91.00% 6 604.60 -3 548.90 -53.73%
31.03.2010 33 950.70 -11 142.30 45 093.00 - 404.70% 18 108.60 15 842.10 87.48%
28.02.2010 -11 142.30 -18 391.10 7 248.80 -39.41% -10 386.00 - 756.30 7.28%
31.01.2010 -18 391.10 -30 914.80 12 523.70 -40.51% 3 533.10 -21 924.20 - 620.54%
31.12.2009 -30 914.80 -21 317.50 -9 597.30 45.02% -18 640.80 -12 274.00 65.84%
30.11.2009 -21 317.50 - 104.20 -21 213.30 20 358.25% -22 283.20 965.70 -4.33%
31.10.2009 - 104.20 23 859.60 -23 963.80 - 100.44% 26 401.40 -26 505.60 - 100.39%
30.09.2009 23 859.60 -15 845.90 39 705.50 - 250.57% -24 206.80 48 066.40 - 198.57%
31.08.2009 -15 845.90 -11 476.30 -4 369.60 38.07% - 558.60 -15 287.30 2 736.72%
31.07.2009 -11 476.30 -23 249.20 11 772.90 -50.64% -3 440.20 -8 036.10 233.59%
30.06.2009 -23 249.20 16 705.60 -39 954.80 - 239.17% -14 055.30 -9 193.90 65.41%
31.05.2009 16 705.60 6 604.60 10 101.00 152.94% 23 803.40 -7 097.80 -29.82%
30.04.2009 6 604.60 18 108.60 -11 504.00 -63.53% 2 637.60 3 967.00 150.40%
31.03.2009 18 108.60 -10 386.00 28 494.60 - 274.36% 35 970.80 -17 862.20 -49.66%
28.02.2009 -10 386.00 3 533.10 -13 919.10 - 393.96% - 795.70 -9 590.30 1 205.27%
31.01.2009 3 533.10 -18 640.80 22 173.90 - 118.95% -2 779.90 6 313.00 - 227.09%
31.12.2008 -18 640.80 -22 283.20 3 642.40 -16.35% 11 218.90 -29 859.70 - 266.16%
30.11.2008 -22 283.20 26 401.40 -48 684.60 - 184.40% -9 620.70 -12 662.50 131.62%
31.10.2008 26 401.40 -24 206.80 50 608.20 - 209.07% 7 542.60 18 858.80 250.03%
30.09.2008 -24 206.80 - 558.60 -23 648.20 4 233.48% 235.20 -24 442.00 -10 392.01%
31.08.2008 - 558.60 -3 440.20 2 881.60 -83.76% -14 293.00 13 734.40 -96.09%
31.07.2008 -3 440.20 -14 055.30 10 615.10 -75.52% 10 068.00 -13 508.20 - 134.17%
30.06.2008 -14 055.30 23 803.40 -37 858.70 - 159.05% 6 907.80 -20 963.10 - 303.47%
31.05.2008 23 803.40 2 637.60 21 165.80 802.46% 3 705.70 20 097.70 542.35%
30.04.2008 2 637.60 35 970.80 -33 333.20 -92.67% 17 099.20 -14 461.60 -84.57%
31.03.2008 35 970.80 - 795.70 36 766.50 -4 620.65% -7 529.10 43 499.90 - 577.76%
29.02.2008 - 795.70 -2 779.90 1 984.20 -71.38% -1 248.60 452.90 -36.27%
31.01.2008 -2 779.90 11 218.90 -13 998.80 - 124.78% 1 491.90 -4 271.80 - 286.33%
31.12.2007 11 218.90 -9 620.70 20 839.60 - 216.61% - 584.30 11 803.20 -2 020.06%
30.11.2007 -9 620.70 7 542.60 -17 163.30 - 227.55% -5 517.60 -4 103.10 74.36%
31.10.2007 7 542.60 235.20 7 307.40 3 106.89% -3 200.80 10 743.40 - 335.65%
30.09.2007 235.20 -14 293.00 14 528.20 - 101.65% - 480.00 715.20 - 149.00%
31.08.2007 -14 293.00 10 068.00 -24 361.00 - 241.96% -4 557.40 -9 735.60 213.62%
31.07.2007 10 068.00 6 907.80 3 160.20 45.75% -8 732.50 18 800.50 - 215.29%
30.06.2007 6 907.80 3 705.70 3 202.10 86.41% 7 283.10 - 375.30 -5.15%
31.05.2007 3 705.70 17 099.20 -13 393.50 -78.33% -3 343.70 7 049.40 - 210.83%
30.04.2007 17 099.20 -7 529.10 24 628.30 - 327.11% 5 497.90 11 601.30 211.01%
31.03.2007 -7 529.10 -1 248.60 -6 280.50 503.00% -11 831.80 4 302.70 -36.37%
28.02.2007 -1 248.60 1 491.90 -2 740.50 - 183.69% -11 465.80 10 217.20 -89.11%
31.01.2007 1 491.90 - 584.30 2 076.20 - 355.33% -3 670.90 5 162.80 - 140.64%
31.12.2006 - 584.30 -5 517.60 4 933.30 -89.41% - 961.00 376.70 -39.20%
30.11.2006 -5 517.60 -3 200.80 -2 316.80 72.38% -11 910.50 6 392.90 -53.67%
31.10.2006 -3 200.80 - 480.00 -2 720.80 566.83% -3 175.10 -25.70 0.81%
30.09.2006 - 480.00 -4 557.40 4 077.40 -89.47% -14 735.90 14 255.90 -96.74%
31.08.2006 -4 557.40 -8 732.50 4 175.10 -47.81% -10 103.40 5 546.00 -54.89%
31.07.2006 -8 732.50 7 283.10 -16 015.60 - 219.90% 4 229.20 -12 961.70 - 306.48%
30.06.2006 7 283.10 -3 343.70 10 626.80 - 317.82% 4 083.00 3 200.10 78.38%
31.05.2006 -3 343.70 5 497.90 -8 841.60 - 160.82% -6 973.40 3 629.70 -52.05%
30.04.2006 5 497.90 -11 831.80 17 329.70 - 146.47% 6 757.00 -1 259.10 -18.63%
31.03.2006 -11 831.80 -11 465.80 - 366.00 3.19% 7 710.10 -19 541.90 - 253.46%
28.02.2006 -11 465.80 -3 670.90 -7 794.90 212.34% -6 894.30 -4 571.50 66.31%
31.01.2006 -3 670.90 - 961.00 -2 709.90 281.99% -9 779.90 6 109.00 -62.46%
31.12.2005 - 961.00 -11 910.50 10 949.50 -91.93% -19 740.10 18 779.10 -95.13%
30.11.2005 -11 910.50 -3 175.10 -8 735.40 275.12% -2 455.30 -9 455.20 385.09%
31.10.2005 -3 175.10 -14 735.90 11 560.80 -78.45% -3 962.90 787.80 -19.88%
30.09.2005 -14 735.90 -10 103.40 -4 632.50 45.85% 7 885.10 -22 621.00 - 286.88%
31.08.2005 -10 103.40 4 229.20 -14 332.60 - 338.90% -6 823.80 -3 279.60 48.06%
31.07.2005 4 229.20 4 083.00 146.20 3.58% 4 388.60 - 159.40 -3.63%
30.06.2005 4 083.00 -6 973.40 11 056.40 - 158.55% -2 535.60 6 618.60 - 261.03%
31.05.2005 -6 973.40 6 757.00 -13 730.40 - 203.20% -10 028.20 3 054.80 -30.46%
30.04.2005 6 757.00 7 710.10 - 953.10 -12.36% 7 349.10 - 592.10 -8.06%
31.03.2005 7 710.10 -6 894.30 14 604.40 - 211.83% 14 167.30 -6 457.20 -45.58%
28.02.2005 -6 894.30 -9 779.90 2 885.60 -29.51% 4 412.70 -11 307.00 - 256.24%
31.01.2005 -9 779.90 -19 740.10 9 960.20 -50.46% -1 544.50 -8 235.40 533.21%
31.12.2004 -19 740.10 -2 455.30 -17 284.80 703.98% -8 427.80 -11 312.30 134.23%
30.11.2004 -2 455.30 -3 962.90 1 507.60 -38.04% 8 307.50 -10 762.80 - 129.56%
31.10.2004 -3 962.90 7 885.10 -11 848.00 - 150.26% 1 538.20 -5 501.10 - 357.63%
30.09.2004 7 885.10 -6 823.80 14 708.90 - 215.55% 7 390.10 495.00 6.70%
31.08.2004 -6 823.80 4 388.60 -11 212.40 - 255.49% -1 997.70 -4 826.10 241.58%
31.07.2004 4 388.60 -2 535.60 6 924.20 - 273.08% 11 729.80 -7 341.20 -62.59%
30.06.2004 -2 535.60 -10 028.20 7 492.60 -74.72% 4 522.10 -7 057.70 - 156.07%
31.05.2004 -10 028.20 7 349.10 -17 377.30 - 236.45% 3 446.10 -13 474.30 - 391.00%
30.04.2004 7 349.10 14 167.30 -6 818.20 -48.13% 4 903.60 2 445.50 49.87%
31.03.2004 14 167.30 4 412.70 9 754.60 221.06% -9 708.50 23 875.80 - 245.93%
29.02.2004 4 412.70 -1 544.50 5 957.20 - 385.70% 7 053.50 -2 640.80 -37.44%
31.01.2004 -1 544.50 -8 427.80 6 883.30 -81.67% -12 250.20 10 705.70 -87.39%
31.12.2003 -8 427.80 8 307.50 -16 735.30 - 201.45% - - -
30.11.2003 8 307.50 1 538.20 6 769.30 440.08% - - -
31.10.2003 1 538.20 7 390.10 -5 851.90 -79.19% - - -
30.09.2003 7 390.10 -1 997.70 9 387.80 - 469.93% - - -
31.08.2003 -1 997.70 11 729.80 -13 727.50 - 117.03% - - -
31.07.2003 11 729.80 4 522.10 7 207.70 159.39% - - -
30.06.2003 4 522.10 3 446.10 1 076.00 31.22% - - -
31.05.2003 3 446.10 4 903.60 -1 457.50 -29.72% - - -
30.04.2003 4 903.60 -9 708.50 14 612.10 - 150.51% - - -
31.03.2003 -9 708.50 7 053.50 -16 762.00 - 237.64% - - -
28.02.2003 7 053.50 -12 250.20 19 303.70 - 157.58% - - -
31.01.2003 -12 250.20 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2014 -17 483.60 -14 746.00 -2 737.60 18.57% -14 746.00 -2 737.60 18.57%
01.01.2013 -14 746.00 5 508.80 -20 254.80 - 367.68% 5 508.80 -20 254.80 - 367.68%
01.01.2012 5 508.80 12 557.50 -7 048.70 -56.13% 12 557.50 -7 048.70 -56.13%
01.01.2011 12 557.50 -18 709.50 31 267.00 - 167.12% -18 709.50 31 267.00 - 167.12%
01.01.2010 -18 709.50 -44 482.40 25 772.90 -57.94% -44 482.40 25 772.90 -57.94%
01.01.2009 -44 482.40 2 052.70 -46 535.10 -2 267.02% 2 052.70 -46 535.10 -2 267.02%
01.01.2008 2 052.70 25 577.90 -23 525.20 -91.97% 25 577.90 -23 525.20 -91.97%
01.01.2007 25 577.90 -40 603.80 66 181.70 - 162.99% -40 603.80 66 181.70 - 162.99%
01.01.2006 -40 603.80 -41 754.20 1 150.40 -2.76% -41 754.20 1 150.40 -2.76%
01.01.2005 -41 754.20 -8 887.60 -32 866.60 369.80% -8 887.60 -32 866.60 369.80%
01.01.2004 -8 887.60 16 506.70 -25 394.30 - 153.84% 16 506.70 -25 394.30 - 153.84%
01.01.2003 16 506.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly (Finanční účet, chyby a opomenutí, změna devizových rezerv (v mil. Kč))
Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly (Finanční účet, chyby a opomenutí, změna devizových rezerv (v mil. Kč))
Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly (Měsíc)
Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly (Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly)
Finanční účet - saldo (Finanční účet - saldo)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (v mil. Kč) (Základní ukazatele)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (v mil. EUR) (Podrobné členění Platební bilance)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (v mil. USD) (Vybrané položky Ostatních investic dle sektorů a splatnosti)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. USD - souhrnná tabulka)
Vývoj reálného efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční (Měsíční)
Vývoj reálného efektivního kurzu koruny (2015=100) roční (Roční)
Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta (Banky celkem)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů