Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly (Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly (Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Platební bilance, ostatní: Čtvrtletní, USD, Saldo, Čisté chyby a opomenutí, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, ostatní: Čtvrtletní, USD, Saldo, Čisté chyby a opomenutí, Transakce
29.02.2024 Platební bilance, ostatní: Měsíční, CZK, Saldo, Čisté chyby a opomenutí, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, ostatní: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Čisté chyby a opomenutí, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, ostatní: Čtvrtletní, CZK, Saldo, Čisté chyby a opomenutí, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, ostatní: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Čisté chyby a opomenutí, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, ostatní: Čtvrtletní, EUR, Saldo, Čisté chyby a opomenutí, Transakce
31.12.2025 Kurzy a úrokové sazby ve světě: Kurz USD/EUR, Kurz, Čtvrtletní
31.12.2025 Rozklad změn prognózy úrokových sazeb: Příspěvek krátkodobé prognózy kurzu do změny prognózy úrokových sazeb, Rozdíl, Příspěvky v p. b., Nominálně, Čtvrtletní
30.09.2023 Obchodníci s CP - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních OCP (nebanky), 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta
31.12.2023 Družstevní záložny - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta
31.12.2023 Investiční společnosti - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 11. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta
31.12.2023 Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 11. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta
31.12.2023 Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta
30.09.2023 Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta
30.09.2023 Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Střední banky, 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta
30.09.2023 Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Velké banky, 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta
31.12.2023 Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta
31.12.2023 Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta
30.09.2025 Měnový kurz: Kurz koruny k euru (vějíř -30%), Výměnný kurz, Hodnota, Nominálně, Čtvrtletní

Graf hodnot, Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2009 -30 914.80
Max 31.03.2008 35 970.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2014 3 978.50 -10 696.90 14 675.40 - 137.19% 8 365.60 -4 387.10 -52.44%
31.07.2014 -10 696.90 19 108.10 -29 805.00 - 155.98% 6 931.40 -17 628.30 - 254.33%
30.06.2014 19 108.10 -23 970.40 43 078.50 - 179.72% -3 163.70 22 271.80 - 703.98%
31.05.2014 -23 970.40 21 906.60 -45 877.00 - 209.42% -9 777.60 -14 192.80 145.16%
30.04.2014 21 906.60 -17 698.00 39 604.60 - 223.78% -11 131.10 33 037.70 - 296.81%
31.03.2014 -17 698.00 -1 448.00 -16 250.00 1 122.24% 10 540.10 -28 238.10 - 267.91%
28.02.2014 -1 448.00 -8 663.50 7 215.50 -83.29% -23 535.00 22 087.00 -93.85%
31.01.2014 -8 663.50 -12 353.70 3 690.20 -29.87% 9 492.00 -18 155.50 - 191.27%
31.12.2013 -12 353.70 -14 639.30 2 285.60 -15.61% 29 589.90 -41 943.60 - 141.75%
30.11.2013 -14 639.30 8 222.70 -22 862.00 - 278.04% -8 634.80 -6 004.50 69.54%
31.10.2013 8 222.70 16 302.60 -8 079.90 -49.56% -7 334.70 15 557.40 - 212.11%
30.09.2013 16 302.60 8 365.60 7 937.00 94.88% 2 025.00 14 277.60 705.07%
31.08.2013 8 365.60 6 931.40 1 434.20 20.69% - 271.40 8 637.00 -3 182.39%
31.07.2013 6 931.40 -3 163.70 10 095.10 - 319.09% 20 709.90 -13 778.50 -66.53%
30.06.2013 -3 163.70 -9 777.60 6 613.90 -67.64% 6 657.80 -9 821.50 - 147.52%
31.05.2013 -9 777.60 -11 131.10 1 353.50 -12.16% -26 106.40 16 328.80 -62.55%
30.04.2013 -11 131.10 10 540.10 -21 671.20 - 205.61% -10 382.10 - 749.00 7.21%
31.03.2013 10 540.10 -23 535.00 34 075.10 - 144.78% 3 509.80 7 030.30 200.30%
28.02.2013 -23 535.00 9 492.00 -33 027.00 - 347.95% -6 305.90 -17 229.10 273.22%
31.01.2013 9 492.00 29 589.90 -20 097.90 -67.92% 2 051.70 7 440.30 362.64%
31.12.2012 29 589.90 -8 634.80 38 224.70 - 442.68% -1 904.30 31 494.20 -1 653.85%
30.11.2012 -8 634.80 -7 334.70 -1 300.10 17.73% -18 255.10 9 620.30 -52.70%
31.10.2012 -7 334.70 2 025.00 -9 359.70 - 462.21% 17 026.70 -24 361.40 - 143.08%
30.09.2012 2 025.00 - 271.40 2 296.40 - 846.13% 29 783.30 -27 758.30 -93.20%
31.08.2012 - 271.40 20 709.90 -20 981.30 - 101.31% -3 559.70 3 288.30 -92.38%
31.07.2012 20 709.90 6 657.80 14 052.10 211.06% 8 605.30 12 104.60 140.66%
30.06.2012 6 657.80 -26 106.40 32 764.20 - 125.50% -12 461.20 19 119.00 - 153.43%
31.05.2012 -26 106.40 -10 382.10 -15 724.30 151.46% 3 850.30 -29 956.70 - 778.04%
30.04.2012 -10 382.10 3 509.80 -13 891.90 - 395.80% 3 407.30 -13 789.40 - 404.70%
31.03.2012 3 509.80 -6 305.90 9 815.70 - 155.66% -3 503.50 7 013.30 - 200.18%
29.02.2012 -6 305.90 2 051.70 -8 357.60 - 407.35% -11 775.00 5 469.10 -46.45%
31.01.2012 2 051.70 -1 904.30 3 956.00 - 207.74% 1 343.40 708.30 52.72%
31.12.2011 -1 904.30 -18 255.10 16 350.80 -89.57% -14 292.40 12 388.10 -86.68%
30.11.2011 -18 255.10 17 026.70 -35 281.80 - 207.21% -18 867.50 612.40 -3.25%
31.10.2011 17 026.70 29 783.30 -12 756.60 -42.83% -2 249.60 19 276.30 - 856.88%
30.09.2011 29 783.30 -3 559.70 33 343.00 - 936.68% 23 744.50 6 038.80 25.43%
31.08.2011 -3 559.70 8 605.30 -12 165.00 - 141.37% -15 871.10 12 311.40 -77.57%
31.07.2011 8 605.30 -12 461.20 21 066.50 - 169.06% 7 724.00 881.30 11.41%
30.06.2011 -12 461.20 3 850.30 -16 311.50 - 423.64% 5 258.30 -17 719.50 - 336.98%
31.05.2011 3 850.30 3 407.30 443.00 13.00% -11 628.70 15 479.00 - 133.11%
30.04.2011 3 407.30 -3 503.50 6 910.80 - 197.25% 3 055.70 351.60 11.51%
31.03.2011 -3 503.50 -11 775.00 8 271.50 -70.25% 33 950.70 -37 454.20 - 110.32%
28.02.2011 -11 775.00 1 343.40 -13 118.40 - 976.51% -11 142.30 - 632.70 5.68%
31.01.2011 1 343.40 -14 292.40 15 635.80 - 109.40% -18 391.10 19 734.50 - 107.30%
31.12.2010 -14 292.40 -18 867.50 4 575.10 -24.25% -30 914.80 16 622.40 -53.77%
30.11.2010 -18 867.50 -2 249.60 -16 617.90 738.70% -21 317.50 2 450.00 -11.49%
31.10.2010 -2 249.60 23 744.50 -25 994.10 - 109.47% - 104.20 -2 145.40 2 058.93%
30.09.2010 23 744.50 -15 871.10 39 615.60 - 249.61% 23 859.60 - 115.10 -0.48%
31.08.2010 -15 871.10 7 724.00 -23 595.10 - 305.48% -15 845.90 -25.20 0.16%
31.07.2010 7 724.00 5 258.30 2 465.70 46.89% -11 476.30 19 200.30 - 167.30%
30.06.2010 5 258.30 -11 628.70 16 887.00 - 145.22% -23 249.20 28 507.50 - 122.62%
31.05.2010 -11 628.70 3 055.70 -14 684.40 - 480.56% 16 705.60 -28 334.30 - 169.61%
30.04.2010 3 055.70 33 950.70 -30 895.00 -91.00% 6 604.60 -3 548.90 -53.73%
31.03.2010 33 950.70 -11 142.30 45 093.00 - 404.70% 18 108.60 15 842.10 87.48%
28.02.2010 -11 142.30 -18 391.10 7 248.80 -39.41% -10 386.00 - 756.30 7.28%
31.01.2010 -18 391.10 -30 914.80 12 523.70 -40.51% 3 533.10 -21 924.20 - 620.54%
31.12.2009 -30 914.80 -21 317.50 -9 597.30 45.02% -18 640.80 -12 274.00 65.84%
30.11.2009 -21 317.50 - 104.20 -21 213.30 20 358.25% -22 283.20 965.70 -4.33%
31.10.2009 - 104.20 23 859.60 -23 963.80 - 100.44% 26 401.40 -26 505.60 - 100.39%
30.09.2009 23 859.60 -15 845.90 39 705.50 - 250.57% -24 206.80 48 066.40 - 198.57%
31.08.2009 -15 845.90 -11 476.30 -4 369.60 38.07% - 558.60 -15 287.30 2 736.72%
31.07.2009 -11 476.30 -23 249.20 11 772.90 -50.64% -3 440.20 -8 036.10 233.59%
30.06.2009 -23 249.20 16 705.60 -39 954.80 - 239.17% -14 055.30 -9 193.90 65.41%
31.05.2009 16 705.60 6 604.60 10 101.00 152.94% 23 803.40 -7 097.80 -29.82%
30.04.2009 6 604.60 18 108.60 -11 504.00 -63.53% 2 637.60 3 967.00 150.40%
31.03.2009 18 108.60 -10 386.00 28 494.60 - 274.36% 35 970.80 -17 862.20 -49.66%
28.02.2009 -10 386.00 3 533.10 -13 919.10 - 393.96% - 795.70 -9 590.30 1 205.27%
31.01.2009 3 533.10 -18 640.80 22 173.90 - 118.95% -2 779.90 6 313.00 - 227.09%
31.12.2008 -18 640.80 -22 283.20 3 642.40 -16.35% 11 218.90 -29 859.70 - 266.16%
30.11.2008 -22 283.20 26 401.40 -48 684.60 - 184.40% -9 620.70 -12 662.50 131.62%
31.10.2008 26 401.40 -24 206.80 50 608.20 - 209.07% 7 542.60 18 858.80 250.03%
30.09.2008 -24 206.80 - 558.60 -23 648.20 4 233.48% 235.20 -24 442.00 -10 392.01%
31.08.2008 - 558.60 -3 440.20 2 881.60 -83.76% -14 293.00 13 734.40 -96.09%
31.07.2008 -3 440.20 -14 055.30 10 615.10 -75.52% 10 068.00 -13 508.20 - 134.17%
30.06.2008 -14 055.30 23 803.40 -37 858.70 - 159.05% 6 907.80 -20 963.10 - 303.47%
31.05.2008 23 803.40 2 637.60 21 165.80 802.46% 3 705.70 20 097.70 542.35%
30.04.2008 2 637.60 35 970.80 -33 333.20 -92.67% 17 099.20 -14 461.60 -84.57%
31.03.2008 35 970.80 - 795.70 36 766.50 -4 620.65% -7 529.10 43 499.90 - 577.76%
29.02.2008 - 795.70 -2 779.90 1 984.20 -71.38% -1 248.60 452.90 -36.27%
31.01.2008 -2 779.90 11 218.90 -13 998.80 - 124.78% 1 491.90 -4 271.80 - 286.33%
31.12.2007 11 218.90 -9 620.70 20 839.60 - 216.61% - 584.30 11 803.20 -2 020.06%
30.11.2007 -9 620.70 7 542.60 -17 163.30 - 227.55% -5 517.60 -4 103.10 74.36%
31.10.2007 7 542.60 235.20 7 307.40 3 106.89% -3 200.80 10 743.40 - 335.65%
30.09.2007 235.20 -14 293.00 14 528.20 - 101.65% - 480.00 715.20 - 149.00%
31.08.2007 -14 293.00 10 068.00 -24 361.00 - 241.96% -4 557.40 -9 735.60 213.62%
31.07.2007 10 068.00 6 907.80 3 160.20 45.75% -8 732.50 18 800.50 - 215.29%
30.06.2007 6 907.80 3 705.70 3 202.10 86.41% 7 283.10 - 375.30 -5.15%
31.05.2007 3 705.70 17 099.20 -13 393.50 -78.33% -3 343.70 7 049.40 - 210.83%
30.04.2007 17 099.20 -7 529.10 24 628.30 - 327.11% 5 497.90 11 601.30 211.01%
31.03.2007 -7 529.10 -1 248.60 -6 280.50 503.00% -11 831.80 4 302.70 -36.37%
28.02.2007 -1 248.60 1 491.90 -2 740.50 - 183.69% -11 465.80 10 217.20 -89.11%
31.01.2007 1 491.90 - 584.30 2 076.20 - 355.33% -3 670.90 5 162.80 - 140.64%
31.12.2006 - 584.30 -5 517.60 4 933.30 -89.41% - 961.00 376.70 -39.20%
30.11.2006 -5 517.60 -3 200.80 -2 316.80 72.38% -11 910.50 6 392.90 -53.67%
31.10.2006 -3 200.80 - 480.00 -2 720.80 566.83% -3 175.10 -25.70 0.81%
30.09.2006 - 480.00 -4 557.40 4 077.40 -89.47% -14 735.90 14 255.90 -96.74%
31.08.2006 -4 557.40 -8 732.50 4 175.10 -47.81% -10 103.40 5 546.00 -54.89%
31.07.2006 -8 732.50 7 283.10 -16 015.60 - 219.90% 4 229.20 -12 961.70 - 306.48%
30.06.2006 7 283.10 -3 343.70 10 626.80 - 317.82% 4 083.00 3 200.10 78.38%
31.05.2006 -3 343.70 5 497.90 -8 841.60 - 160.82% -6 973.40 3 629.70 -52.05%
30.04.2006 5 497.90 -11 831.80 17 329.70 - 146.47% 6 757.00 -1 259.10 -18.63%
31.03.2006 -11 831.80 -11 465.80 - 366.00 3.19% 7 710.10 -19 541.90 - 253.46%
28.02.2006 -11 465.80 -3 670.90 -7 794.90 212.34% -6 894.30 -4 571.50 66.31%
31.01.2006 -3 670.90 - 961.00 -2 709.90 281.99% -9 779.90 6 109.00 -62.46%
31.12.2005 - 961.00 -11 910.50 10 949.50 -91.93% -19 740.10 18 779.10 -95.13%
30.11.2005 -11 910.50 -3 175.10 -8 735.40 275.12% -2 455.30 -9 455.20 385.09%
31.10.2005 -3 175.10 -14 735.90 11 560.80 -78.45% -3 962.90 787.80 -19.88%
30.09.2005 -14 735.90 -10 103.40 -4 632.50 45.85% 7 885.10 -22 621.00 - 286.88%
31.08.2005 -10 103.40 4 229.20 -14 332.60 - 338.90% -6 823.80 -3 279.60 48.06%
31.07.2005 4 229.20 4 083.00 146.20 3.58% 4 388.60 - 159.40 -3.63%
30.06.2005 4 083.00 -6 973.40 11 056.40 - 158.55% -2 535.60 6 618.60 - 261.03%
31.05.2005 -6 973.40 6 757.00 -13 730.40 - 203.20% -10 028.20 3 054.80 -30.46%
30.04.2005 6 757.00 7 710.10 - 953.10 -12.36% 7 349.10 - 592.10 -8.06%
31.03.2005 7 710.10 -6 894.30 14 604.40 - 211.83% 14 167.30 -6 457.20 -45.58%
28.02.2005 -6 894.30 -9 779.90 2 885.60 -29.51% 4 412.70 -11 307.00 - 256.24%
31.01.2005 -9 779.90 -19 740.10 9 960.20 -50.46% -1 544.50 -8 235.40 533.21%
31.12.2004 -19 740.10 -2 455.30 -17 284.80 703.98% -8 427.80 -11 312.30 134.23%
30.11.2004 -2 455.30 -3 962.90 1 507.60 -38.04% 8 307.50 -10 762.80 - 129.56%
31.10.2004 -3 962.90 7 885.10 -11 848.00 - 150.26% 1 538.20 -5 501.10 - 357.63%
30.09.2004 7 885.10 -6 823.80 14 708.90 - 215.55% 7 390.10 495.00 6.70%
31.08.2004 -6 823.80 4 388.60 -11 212.40 - 255.49% -1 997.70 -4 826.10 241.58%
31.07.2004 4 388.60 -2 535.60 6 924.20 - 273.08% 11 729.80 -7 341.20 -62.59%
30.06.2004 -2 535.60 -10 028.20 7 492.60 -74.72% 4 522.10 -7 057.70 - 156.07%
31.05.2004 -10 028.20 7 349.10 -17 377.30 - 236.45% 3 446.10 -13 474.30 - 391.00%
30.04.2004 7 349.10 14 167.30 -6 818.20 -48.13% 4 903.60 2 445.50 49.87%
31.03.2004 14 167.30 4 412.70 9 754.60 221.06% -9 708.50 23 875.80 - 245.93%
29.02.2004 4 412.70 -1 544.50 5 957.20 - 385.70% 7 053.50 -2 640.80 -37.44%
31.01.2004 -1 544.50 -8 427.80 6 883.30 -81.67% -12 250.20 10 705.70 -87.39%
31.12.2003 -8 427.80 8 307.50 -16 735.30 - 201.45% - - -
30.11.2003 8 307.50 1 538.20 6 769.30 440.08% - - -
31.10.2003 1 538.20 7 390.10 -5 851.90 -79.19% - - -
30.09.2003 7 390.10 -1 997.70 9 387.80 - 469.93% - - -
31.08.2003 -1 997.70 11 729.80 -13 727.50 - 117.03% - - -
31.07.2003 11 729.80 4 522.10 7 207.70 159.39% - - -
30.06.2003 4 522.10 3 446.10 1 076.00 31.22% - - -
31.05.2003 3 446.10 4 903.60 -1 457.50 -29.72% - - -
30.04.2003 4 903.60 -9 708.50 14 612.10 - 150.51% - - -
31.03.2003 -9 708.50 7 053.50 -16 762.00 - 237.64% - - -
28.02.2003 7 053.50 -12 250.20 19 303.70 - 157.58% - - -
31.01.2003 -12 250.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly (Finanční účet, chyby a opomenutí, změna devizových rezerv (v mil. Kč))
Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly (Finanční účet, chyby a opomenutí, změna devizových rezerv (v mil. Kč))
Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly (Měsíc)
Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly (Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.