Stálá aktiva (Stavy»Rozvaha smíšených fondů) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Stálá aktiva (Stavy»Rozvaha smíšených fondů) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2023 Investiční fondy - Stálá aktiva: Měsíční, Smíšené fondy, Stav
31.05.2023 Investiční fondy - Stálá aktiva: Měsíční, Smíšené fondy, Tok
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Česká národní banka, Stálá aktiva
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Obchodní banky, Stálá aktiva
31.05.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Stálá aktiva
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Stálá aktiva
30.04.2024 Investiční fondy - Aktiva celkem: Měsíční, Smíšené fondy, Stav
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy smíšené, Aktiva celkem
30.04.2024 Investiční fondy - Pasiva - celkem: Měsíční, Smíšené fondy, Stav
30.04.2024 Investiční fondy - Ostatní akcie a účasti: Měsíční, Smíšené fondy, Stav, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
30.04.2024 Investiční fondy - Držené dluhopisy: Měsíční, Smíšené fondy, Stav, Splatnost celkem, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
30.04.2024 Investiční fondy - Akcie/podílové listy IF: Měsíční, Smíšené fondy, Stav, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
30.04.2024 Investiční fondy - Přijaté úvěry: Měsíční, Smíšené fondy, Stav
30.04.2024 Investiční fondy - Emitované akcie/podílové listy IF: Měsíční, Smíšené fondy, Stav
30.04.2024 Investiční fondy - Vklady a poskytnuté půjčky: Měsíční, Smíšené fondy, Stav
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Stálá aktiva
30.04.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Smíšené fondy, Stav
30.04.2024 Investiční fondy - Aktiva celkem: Měsíční, Smíšené fondy, Tok
31.05.2023 Investiční fondy - Stálá aktiva: Měsíční, Akciové fondy, Stav
31.05.2023 Investiční fondy - Stálá aktiva: Měsíční, Dluhopisové fondy, Stav

Graf hodnot, Rozvaha smíšených fondů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha smíšených fondů - Stálá aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2013 2 524.55
Min 31.12.2007 79.96

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 2 424.89 2 422.77 2.12 0.09% 2 521.09 -96.19 -3.82%
31.10.2014 2 422.77 2 422.55 0.23 0.01% 2 516.91 -94.14 -3.74%
30.09.2014 2 422.55 2 411.53 11.01 0.46% 2 514.32 -91.77 -3.65%
31.08.2014 2 411.53 2 386.67 24.87 1.04% 2 512.85 - 101.32 -4.03%
31.07.2014 2 386.67 2 348.79 37.87 1.61% 2 511.25 - 124.58 -4.96%
30.06.2014 2 348.79 2 347.60 1.19 0.05% 2 508.24 - 159.44 -6.36%
31.05.2014 2 347.60 2 346.95 0.66 0.03% 2 524.55 - 176.95 -7.01%
30.04.2014 2 346.95 2 346.84 0.11 0.00% 2 524.46 - 177.51 -7.03%
31.03.2014 2 346.84 2 346.53 0.31 0.01% 2 515.02 - 168.18 -6.69%
28.02.2014 2 346.53 2 346.14 0.39 0.02% 2 513.47 - 166.94 -6.64%
31.01.2014 2 346.14 2 345.80 0.35 0.01% 2 504.84 - 158.69 -6.34%
31.12.2013 2 345.80 2 521.09 - 175.29 -6.95% 2 493.89 - 148.09 -5.94%
30.11.2013 2 521.09 2 516.91 4.17 0.17% 2 409.93 111.16 4.61%
31.10.2013 2 516.91 2 514.32 2.60 0.10% 2 367.80 149.11 6.30%
30.09.2013 2 514.32 2 512.85 1.47 0.06% 2 361.26 153.05 6.48%
31.08.2013 2 512.85 2 511.25 1.60 0.06% 2 353.20 159.65 6.78%
31.07.2013 2 511.25 2 508.24 3.01 0.12% 2 352.00 159.25 6.77%
30.06.2013 2 508.24 2 524.55 -16.31 -0.65% 2 351.86 156.37 6.65%
31.05.2013 2 524.55 2 524.46 0.09 0.00% 2 351.50 173.05 7.36%
30.04.2013 2 524.46 2 515.02 9.44 0.38% 2 344.38 180.08 7.68%
31.03.2013 2 515.02 2 513.47 1.55 0.06% 2 343.52 171.50 7.32%
28.02.2013 2 513.47 2 504.84 8.63 0.34% 2 343.47 170.00 7.25%
31.01.2013 2 504.84 2 493.89 10.95 0.44% 2 371.96 132.88 5.60%
31.12.2012 2 493.89 2 409.93 83.96 3.48% 2 368.18 125.71 5.31%
30.11.2012 2 409.93 2 367.80 42.13 1.78% 2 248.44 161.49 7.18%
31.10.2012 2 367.80 2 361.26 6.54 0.28% 2 247.99 119.81 5.33%
30.09.2012 2 361.26 2 353.20 8.06 0.34% 2 247.91 113.35 5.04%
31.08.2012 2 353.20 2 352.00 1.20 0.05% 2 247.46 105.74 4.70%
31.07.2012 2 352.00 2 351.86 0.14 0.01% 2 250.95 101.05 4.49%
30.06.2012 2 351.86 2 351.50 0.37 0.02% 2 250.58 101.29 4.50%
31.05.2012 2 351.50 2 344.38 7.12 0.30% 2 253.31 98.19 4.36%
30.04.2012 2 344.38 2 343.52 0.85 0.04% 2 253.06 91.31 4.05%
31.03.2012 2 343.52 2 343.47 0.06 0.00% 2 252.40 91.12 4.05%
29.02.2012 2 343.47 2 371.96 -28.49 -1.20% 2 252.20 91.27 4.05%
31.01.2012 2 371.96 2 368.18 3.78 0.16% 2 253.06 118.90 5.28%
31.12.2011 2 368.18 2 248.44 119.74 5.33% 2 252.51 115.67 5.13%
30.11.2011 2 248.44 2 247.99 0.45 0.02% 1 388.61 859.83 61.92%
31.10.2011 2 247.99 2 247.91 0.07 0.00% 1 373.64 874.35 63.65%
30.09.2011 2 247.91 2 247.46 0.45 0.02% 1 025.97 1 221.94 119.10%
31.08.2011 2 247.46 2 250.95 -3.49 -0.15% 1 000.41 1 247.06 124.65%
31.07.2011 2 250.95 2 250.58 0.38 0.02% 995.98 1 254.97 126.00%
30.06.2011 2 250.58 2 253.31 -2.73 -0.12% 971.01 1 279.57 131.78%
31.05.2011 2 253.31 2 253.06 0.24 0.01% 965.19 1 288.12 133.46%
30.04.2011 2 253.06 2 252.40 0.67 0.03% 964.26 1 288.81 133.66%
31.03.2011 2 252.40 2 252.20 0.20 0.01% 963.48 1 288.92 133.78%
28.02.2011 2 252.20 2 253.06 -0.86 -0.04% 823.92 1 428.27 173.35%
31.01.2011 2 253.06 2 252.51 0.55 0.02% 817.60 1 435.46 175.57%
31.12.2010 2 252.51 1 388.61 863.90 62.21% 817.04 1 435.47 175.69%
30.11.2010 1 388.61 1 373.64 14.97 1.09% 769.15 619.46 80.54%
31.10.2010 1 373.64 1 025.97 347.66 33.89% 124.98 1 248.66 999.12%
30.09.2010 1 025.97 1 000.41 25.57 2.56% 124.87 901.10 721.63%
31.08.2010 1 000.41 995.98 4.43 0.44% 124.87 875.53 701.14%
31.07.2010 995.98 971.01 24.97 2.57% 125.92 870.06 690.97%
30.06.2010 971.01 965.19 5.83 0.60% 125.92 845.09 671.13%
31.05.2010 965.19 964.26 0.93 0.10% 132.37 832.82 629.17%
30.04.2010 964.26 963.48 0.78 0.08% 132.29 831.97 628.90%
31.03.2010 963.48 823.92 139.55 16.94% 134.25 829.23 617.68%
28.02.2010 823.92 817.60 6.32 0.77% 134.33 689.59 513.35%
31.01.2010 817.60 817.04 0.56 0.07% 136.71 680.90 498.07%
31.12.2009 817.04 769.15 47.89 6.23% 136.71 680.33 497.65%
30.11.2009 769.15 124.98 644.17 515.44% 102.50 666.65 650.35%
31.10.2009 124.98 124.87 0.10 0.08% 102.50 22.47 21.92%
30.09.2009 124.87 124.87 -0.00 -0.00% 102.50 22.37 21.82%
31.08.2009 124.87 125.92 -1.05 -0.83% 87.50 37.37 42.70%
31.07.2009 125.92 125.92 -0.00 -0.00% 87.50 38.41 43.90%
30.06.2009 125.92 132.37 -6.45 -4.87% 87.50 38.41 43.90%
31.05.2009 132.37 132.29 0.08 0.06% 85.28 47.09 55.21%
30.04.2009 132.29 134.25 -1.96 -1.46% 85.28 47.01 55.12%
31.03.2009 134.25 134.33 -0.08 -0.06% 85.28 48.97 57.42%
28.02.2009 134.33 136.71 -2.38 -1.74% 79.96 54.37 68.00%
31.01.2009 136.71 136.71 -0.00 -0.00% 79.96 56.75 70.97%
31.12.2008 136.71 102.50 34.20 33.37% 79.96 56.75 70.97%
30.09.2008 102.50 87.50 15.00 17.14% 0.00 102.50 -
30.06.2008 87.50 85.28 2.22 2.61% 0.00 87.50 -
31.03.2008 85.28 79.96 5.32 6.66% 0.00 85.28 -
31.12.2007 79.96 0.00 79.96 - 0.00 79.96 -
30.09.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2005 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.2005 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.12.2004 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.2004 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Stálá aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Stálá aktiva (Aktiva, hlavní položky, celkem)
Stálá aktiva (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Stálá aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.