Ostatní stavby (předp. hodnota staveb) (Kč (hodnota staveb), čtvrtletní data) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Kč (hodnota staveb), čtvrtletní data

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Kč (hodnota staveb), čtvrtletní data (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Kč (hodnota staveb), čtvrtletní data (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Ostatní stavby (předp. hodnota staveb) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2009 41 848.00
Min 31.03.2000 10 811.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 34 206.00 31 087.00 3 119.00 10.03% 16 688.00 17 518.00 104.97%
30.09.2017 31 087.00 21 461.00 9 626.00 44.85% 14 241.00 16 846.00 118.29%
30.06.2017 21 461.00 15 978.00 5 483.00 34.32% 26 071.00 -4 610.00 -17.68%
31.03.2017 15 978.00 16 688.00 - 710.00 -4.25% 14 494.00 1 484.00 10.24%
31.12.2016 16 688.00 14 241.00 2 447.00 17.18% 15 448.00 1 240.00 8.03%
30.09.2016 14 241.00 26 071.00 -11 830.00 -45.38% 21 741.00 -7 500.00 -34.50%
30.06.2016 26 071.00 14 494.00 11 577.00 79.87% 20 999.00 5 072.00 24.15%
31.03.2016 14 494.00 15 448.00 - 954.00 -6.18% 15 816.00 -1 322.00 -8.36%
31.12.2015 15 448.00 21 741.00 -6 293.00 -28.95% 16 882.00 -1 434.00 -8.49%
30.09.2015 21 741.00 20 999.00 742.00 3.53% 20 626.00 1 115.00 5.41%
30.06.2015 20 999.00 15 816.00 5 183.00 32.77% 21 315.00 - 316.00 -1.48%
31.03.2015 15 816.00 16 882.00 -1 066.00 -6.31% 19 262.00 -3 446.00 -17.89%
31.12.2014 16 882.00 20 626.00 -3 744.00 -18.15% 24 962.00 -8 080.00 -32.37%
30.09.2014 20 626.00 21 315.00 - 689.00 -3.23% 18 987.00 1 639.00 8.63%
30.06.2014 21 315.00 19 262.00 2 053.00 10.66% 18 725.00 2 590.00 13.83%
31.03.2014 19 262.00 24 962.00 -5 700.00 -22.83% 15 299.00 3 963.00 25.90%
31.12.2013 24 962.00 18 987.00 5 975.00 31.47% 16 402.00 8 560.00 52.19%
30.09.2013 18 987.00 18 725.00 262.00 1.40% 20 099.00 -1 112.00 -5.53%
30.06.2013 18 725.00 15 299.00 3 426.00 22.39% 17 527.00 1 198.00 6.84%
31.03.2013 15 299.00 16 402.00 -1 103.00 -6.72% 18 322.00 -3 023.00 -16.50%
31.12.2012 16 402.00 20 099.00 -3 697.00 -18.39% 17 484.00 -1 082.00 -6.19%
30.09.2012 20 099.00 17 527.00 2 572.00 14.67% 22 470.00 -2 371.00 -10.55%
30.06.2012 17 527.00 18 322.00 - 795.00 -4.34% 20 544.00 -3 017.00 -14.69%
31.03.2012 18 322.00 17 484.00 838.00 4.79% 39 410.00 -21 088.00 -53.51%
31.12.2011 17 484.00 22 470.00 -4 986.00 -22.19% 23 836.00 -6 352.00 -26.65%
30.09.2011 22 470.00 20 544.00 1 926.00 9.38% 28 633.00 -6 163.00 -21.52%
30.06.2011 20 544.00 39 410.00 -18 866.00 -47.87% 29 600.00 -9 056.00 -30.59%
31.03.2011 39 410.00 23 836.00 15 574.00 65.34% 18 285.00 21 125.00 115.53%
31.12.2010 23 836.00 28 633.00 -4 797.00 -16.75% 31 312.00 -7 476.00 -23.88%
30.09.2010 28 633.00 29 600.00 - 967.00 -3.27% 41 848.00 -13 215.00 -31.58%
30.06.2010 29 600.00 18 285.00 11 315.00 61.88% 24 869.00 4 731.00 19.02%
31.03.2010 18 285.00 31 312.00 -13 027.00 -41.60% 26 486.00 -8 201.00 -30.96%
31.12.2009 31 312.00 41 848.00 -10 536.00 -25.18% 20 090.00 11 222.00 55.86%
30.09.2009 41 848.00 24 869.00 16 979.00 68.27% 28 773.00 13 075.00 45.44%
30.06.2009 24 869.00 26 486.00 -1 617.00 -6.11% 26 662.00 -1 793.00 -6.72%
31.03.2009 26 486.00 20 090.00 6 396.00 31.84% 28 038.00 -1 552.00 -5.54%
31.12.2008 20 090.00 28 773.00 -8 683.00 -30.18% 25 270.00 -5 180.00 -20.50%
30.09.2008 28 773.00 26 662.00 2 111.00 7.92% 26 446.00 2 327.00 8.80%
30.06.2008 26 662.00 28 038.00 -1 376.00 -4.91% 18 364.00 8 298.00 45.19%
31.03.2008 28 038.00 25 270.00 2 768.00 10.95% 21 655.00 6 383.00 29.48%
31.12.2007 25 270.00 26 446.00 -1 176.00 -4.45% 21 580.00 3 690.00 17.10%
30.09.2007 26 446.00 18 364.00 8 082.00 44.01% 27 341.00 - 895.00 -3.27%
30.06.2007 18 364.00 21 655.00 -3 291.00 -15.20% 26 943.00 -8 579.00 -31.84%
31.03.2007 21 655.00 21 580.00 75.00 0.35% 19 067.00 2 588.00 13.57%
31.12.2006 21 580.00 27 341.00 -5 761.00 -21.07% 15 795.00 5 785.00 36.63%
30.09.2006 27 341.00 26 943.00 398.00 1.48% 24 636.00 2 705.00 10.98%
30.06.2006 26 943.00 19 067.00 7 876.00 41.31% 25 238.00 1 705.00 6.76%
31.03.2006 19 067.00 15 795.00 3 272.00 20.72% 25 859.00 -6 792.00 -26.27%
31.12.2005 15 795.00 24 636.00 -8 841.00 -35.89% 27 926.00 -12 131.00 -43.44%
30.09.2005 24 636.00 25 238.00 - 602.00 -2.39% 26 125.00 -1 489.00 -5.70%
30.06.2005 25 238.00 25 859.00 - 621.00 -2.40% 20 367.00 4 871.00 23.92%
31.03.2005 25 859.00 27 926.00 -2 067.00 -7.40% 21 630.00 4 229.00 19.55%
31.12.2004 27 926.00 26 125.00 1 801.00 6.89% 16 423.00 11 503.00 70.04%
30.09.2004 26 125.00 20 367.00 5 758.00 28.27% 31 821.00 -5 696.00 -17.90%
30.06.2004 20 367.00 21 630.00 -1 263.00 -5.84% 18 189.00 2 178.00 11.97%
31.03.2004 21 630.00 16 423.00 5 207.00 31.71% 10 918.00 10 712.00 98.11%
31.12.2003 16 423.00 31 821.00 -15 398.00 -48.39% 13 917.00 2 506.00 18.01%
30.09.2003 31 821.00 18 189.00 13 632.00 74.95% 14 054.00 17 767.00 126.42%
30.06.2003 18 189.00 10 918.00 7 271.00 66.60% 14 125.00 4 064.00 28.77%
31.03.2003 10 918.00 13 917.00 -2 999.00 -21.55% 11 985.00 -1 067.00 -8.90%
31.12.2002 13 917.00 14 054.00 - 137.00 -0.97% 12 639.00 1 278.00 10.11%
30.09.2002 14 054.00 14 125.00 -71.00 -0.50% 13 865.00 189.00 1.36%
30.06.2002 14 125.00 11 985.00 2 140.00 17.86% 15 791.00 -1 666.00 -10.55%
31.03.2002 11 985.00 12 639.00 - 654.00 -5.17% 14 272.00 -2 287.00 -16.02%
31.12.2001 12 639.00 13 865.00 -1 226.00 -8.84% 12 656.00 -17.00 -0.13%
30.09.2001 13 865.00 15 791.00 -1 926.00 -12.20% 20 853.00 -6 988.00 -33.51%
30.06.2001 15 791.00 14 272.00 1 519.00 10.64% 20 585.00 -4 794.00 -23.29%
31.03.2001 14 272.00 12 656.00 1 616.00 12.77% 10 811.00 3 461.00 32.01%
31.12.2000 12 656.00 20 853.00 -8 197.00 -39.31% 21 399.00 -8 743.00 -40.86%
30.09.2000 20 853.00 20 585.00 268.00 1.30% 20 212.00 641.00 3.17%
30.06.2000 20 585.00 10 811.00 9 774.00 90.41% 15 769.00 4 816.00 30.54%
31.03.2000 10 811.00 21 399.00 -10 588.00 -49.48% 15 120.00 -4 309.00 -28.50%
31.12.1999 21 399.00 20 212.00 1 187.00 5.87% - - -
30.09.1999 20 212.00 15 769.00 4 443.00 28.18% - - -
30.06.1999 15 769.00 15 120.00 649.00 4.29% - - -
31.03.1999 15 120.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 102 732.00 71 494.00 31 238.00 43.69% 71 494.00 31 238.00 43.69%
01.01.2016 71 494.00 74 004.00 -2 510.00 -3.39% 74 004.00 -2 510.00 -3.39%
01.01.2015 74 004.00 78 085.00 -4 081.00 -5.23% 78 085.00 -4 081.00 -5.23%
01.01.2014 78 085.00 77 973.00 112.00 0.14% 77 973.00 112.00 0.14%
01.01.2013 77 973.00 72 350.00 5 623.00 7.77% 72 350.00 5 623.00 7.77%
01.01.2012 72 350.00 99 908.00 -27 558.00 -27.58% 99 908.00 -27 558.00 -27.58%
01.01.2011 99 908.00 100 354.00 - 446.00 -0.44% 100 354.00 - 446.00 -0.44%
01.01.2010 100 354.00 124 515.00 -24 161.00 -19.40% 124 515.00 -24 161.00 -19.40%
01.01.2009 124 515.00 103 563.00 20 952.00 20.23% 103 563.00 20 952.00 20.23%
01.01.2008 103 563.00 91 735.00 11 828.00 12.89% 91 735.00 11 828.00 12.89%
01.01.2007 91 735.00 94 931.00 -3 196.00 -3.37% 94 931.00 -3 196.00 -3.37%
01.01.2006 94 931.00 91 528.00 3 403.00 3.72% 91 528.00 3 403.00 3.72%
01.01.2005 91 528.00 96 048.00 -4 520.00 -4.71% 96 048.00 -4 520.00 -4.71%
01.01.2004 96 048.00 77 351.00 18 697.00 24.17% 77 351.00 18 697.00 24.17%
01.01.2003 77 351.00 54 081.00 23 270.00 43.03% 54 081.00 23 270.00 43.03%
01.01.2002 54 081.00 56 567.00 -2 486.00 -4.39% 56 567.00 -2 486.00 -4.39%
01.01.2001 56 567.00 64 905.00 -8 338.00 -12.85% 64 905.00 -8 338.00 -12.85%
01.01.2000 64 905.00 72 500.00 -7 595.00 -10.48% 72 500.00 -7 595.00 -10.48%
01.01.1999 72 500.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní stavby  (předp. hodnota staveb) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní stavby (předp. hodnota staveb) (Kč (hodnota staveb), čtvrtletní data)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (Předchozí období=100, měsíční data)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (SOPR=100, měsíční data)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (2015=100, měsíční data)
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - objemy (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Úvěry ostatní (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů