INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AKTIVA - celkem 122 330.00 117 657.60 3.97% 107 889.00 13.38%
UK2 AKTIVA - přímé investice v zahraničí - celkem 14 357.20 14 913.80 -3.73% 14 758.90 -2.72%
UK3 AKTIVA - přímé investice v zahraničí - základní jmění 15 373.20 15 090.60 1.87% 14 080.70 9.18%
UK4 AKTIVA - přímé investice v zahraničí - ostatní kapitál -1 016.00 - 176.80 474.66% 678.20 - 249.81%
UK5 AKTIVA - portfoliové investice - celkem 20 767.00 19 776.90 5.01% 18 107.80 14.69%
UK6 AKTIVA - portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti 9 405.90 8 721.20 7.85% 7 455.30 26.16%
UK7 AKTIVA - portfoliové investice - dluhové cenné papíry 11 361.10 11 055.70 2.76% 10 652.50 6.65%
UK8 AKTIVA - finanční deriváty 2 473.40 2 145.40 15.29% 2 267.40 9.09%
UK9 AKTIVA - ostatní investice - celkem 41 516.80 39 116.40 6.14% 39 394.40 5.39%
UK10 AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - celkem 15 554.00 15 584.50 -0.20% 14 323.30 8.59%
UK11 AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB 160.20 158.60 1.01% 161.00 -0.50%
UK12 AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky 13 781.10 13 810.10 -0.21% 12 484.90 10.38%
UK13 AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - vláda 1 128.90 1 140.30 -1.00% 1 230.90 -8.29%
UK14 AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory 483.80 475.40 1.77% 446.60 8.33%
UK15 AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - celkem 25 962.80 23 531.90 10.33% 25 071.10 3.56%
UK16 AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB 30.80 13.10 135.11% 20.90 47.37%
UK17 AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky 8 477.90 8 190.70 3.51% 9 815.50 -13.63%
UK18 AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky - zlato a devizy 6 214.30 5 981.20 3.90% 6 279.20 -1.03%
UK19 AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - vláda 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory 17 454.10 15 328.10 13.87% 15 234.80 14.57%
UK21 AKTIVA - rezervy ČNB 43 215.60 41 705.10 3.62% 33 360.50 29.54%
UK22 AKTIVA - rezervy ČNB - zlato 331.10 323.40 2.38% 334.80 -1.11%
UK23 AKTIVA - rezervy ČNB - zvláštní práva čerpání 850.60 842.10 1.01% 863.60 -1.51%
UK24 AKTIVA - rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF 555.50 541.90 2.51% 535.80 3.68%
UK25 AKTIVA - rezervy ČNB - devizy 37 563.20 38 241.80 -1.77% 28 911.50 29.92%
UK26 AKTIVA - rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva 3 915.20 1 755.90 122.97% 2 714.90 44.21%
UK27 PASÍVA - celkem 182 819.60 179 729.30 1.72% 180 679.20 1.18%
UK28 PASÍVA - přímé investice v České republice - celkem 100 573.20 99 040.20 1.55% 103 481.60 -2.81%
UK29 PASÍVA - přímé investice v České republice - základní jmění 91 508.70 92 052.90 -0.59% 93 659.30 -2.30%
UK30 PASÍVA - přímé investice v České republice - ostatní kapitál 9 064.40 6 987.30 29.73% 9 822.30 -7.72%
UK31 PASÍVA - portfoliové investice - celkem 35 374.00 37 323.10 -5.22% 34 784.80 1.69%
UK32 PASÍVA - portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti 6 182.30 6 235.50 -0.85% 5 266.10 17.40%
UK33 PASÍVA - portfoliové investice - dluhové cenné papíry 29 191.60 31 087.60 -6.10% 29 518.80 -1.11%
UK34 PASÍVA - finanční deriváty 2 727.30 3 064.40 -11.00% 3 062.90 -10.96%
UK35 PASÍVA - ostatní investice - celkem 44 145.10 40 301.60 9.54% 39 349.90 12.19%
UK36 PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - celkem 18 238.90 18 819.30 -3.08% 19 556.40 -6.74%
UK37 PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky 3 566.00 3 611.70 -1.27% 3 578.30 -0.34%
UK39 PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - vláda 4 436.90 4 610.60 -3.77% 4 668.60 -4.96%
UK40 PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory 10 236.00 10 597.10 -3.41% 11 309.50 -9.49%
UK41 PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - celkem 25 906.20 21 482.20 20.59% 19 793.40 30.88%
UK42 PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB 26.10 56.40 -53.72% 179.90 -85.49%
UK43 PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky 18 420.10 13 595.10 35.49% 12 347.70 49.18%
UK44 PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - vláda 0.00 0.00 - 109.40 -
UK45 PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory 7 460.10 7 830.80 -4.73% 7 156.40 4.24%
UK46 SALDO INVESTIČNÍ POZICE -60 489.50 -62 071.70 -2.55% -72 790.20 -16.90%

AKTIVA - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 122 330.00
31.03.2014 117 657.60
31.12.2013 115 996.70
30.09.2013 109 811.90
30.06.2013 107 889.00
31.03.2013 109 566.00
31.12.2012 107 246.30
30.09.2012 105 275.80
30.06.2012 103 266.20
31.03.2012 103 363.20
Další »
AKTIVA - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - přímé investice v zahraničí - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 14 357.20
31.03.2014 14 913.80
31.12.2013 15 511.90
30.09.2013 15 089.80
30.06.2013 14 758.90
31.03.2013 14 324.50
31.12.2012 13 164.10
30.09.2012 12 543.60
30.06.2012 11 569.60
31.03.2012 11 297.30
Další »
AKTIVA - přímé investice v zahraničí - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - přímé investice v zahraničí - základní jmění

ObdobíHodnota
30.06.2014 15 373.20
31.03.2014 15 090.60
31.12.2013 14 967.10
30.09.2013 14 332.30
30.06.2013 14 080.70
31.03.2013 13 554.40
31.12.2012 12 599.70
30.09.2012 11 940.40
30.06.2012 10 953.00
31.03.2012 10 625.30
Další »
AKTIVA - přímé investice v zahraničí - základní jmění,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - přímé investice v zahraničí - ostatní kapitál

ObdobíHodnota
30.06.2014 -1 016.00
31.03.2014 - 176.80
31.12.2013 544.80
30.09.2013 757.50
30.06.2013 678.20
31.03.2013 770.10
31.12.2012 564.40
30.09.2012 603.20
30.06.2012 616.50
31.03.2012 672.00
Další »
AKTIVA - přímé investice v zahraničí - ostatní kapitál,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - portfoliové investice - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 20 767.00
31.03.2014 19 776.90
31.12.2013 19 120.00
30.09.2013 19 251.30
30.06.2013 18 107.80
31.03.2013 19 000.00
31.12.2012 19 521.40
30.09.2012 19 038.20
30.06.2012 18 178.50
31.03.2012 18 899.70
Další »
AKTIVA - portfoliové investice - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti

ObdobíHodnota
30.06.2014 9 405.90
31.03.2014 8 721.20
31.12.2013 8 275.90
30.09.2013 8 302.10
30.06.2013 7 455.30
31.03.2013 7 844.70
31.12.2012 7 839.40
30.09.2012 7 555.60
30.06.2012 7 142.00
31.03.2012 7 581.40
Další »
AKTIVA - portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - portfoliové investice - dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
30.06.2014 11 361.10
31.03.2014 11 055.70
31.12.2013 10 844.10
30.09.2013 10 949.20
30.06.2013 10 652.50
31.03.2013 11 155.20
31.12.2012 11 681.90
30.09.2012 11 482.60
30.06.2012 11 036.50
31.03.2012 11 318.30
Další »
AKTIVA - portfoliové investice - dluhové cenné papíry,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - finanční deriváty

ObdobíHodnota
30.06.2014 2 473.40
31.03.2014 2 145.40
31.12.2013 2 029.50
30.09.2013 2 275.50
30.06.2013 2 267.40
31.03.2013 3 002.80
31.12.2012 3 738.90
30.09.2012 5 293.90
30.06.2012 4 712.90
31.03.2012 4 700.40
Další »
AKTIVA - finanční deriváty,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 41 516.80
31.03.2014 39 116.40
31.12.2013 38 555.70
30.09.2013 39 296.40
30.06.2013 39 394.40
31.03.2013 38 547.80
31.12.2012 36 802.40
30.09.2012 36 871.70
30.06.2012 37 455.50
31.03.2012 36 231.00
Další »
AKTIVA - ostatní investice - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 15 554.00
31.03.2014 15 584.50
31.12.2013 15 396.60
30.09.2013 14 467.40
30.06.2013 14 323.30
31.03.2013 13 521.30
31.12.2012 12 430.60
30.09.2012 12 313.50
30.06.2012 11 937.90
31.03.2012 11 792.40
Další »
AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 160.20
31.03.2014 158.60
31.12.2013 158.10
30.09.2013 164.10
30.06.2013 161.00
31.03.2013 164.50
31.12.2012 165.70
30.09.2012 169.90
30.06.2012 159.60
31.03.2012 153.90
Další »
AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky

ObdobíHodnota
30.06.2014 13 781.10
31.03.2014 13 810.10
31.12.2013 13 683.10
30.09.2013 12 647.30
30.06.2013 12 484.90
31.03.2013 11 630.10
31.12.2012 10 525.20
30.09.2012 10 576.50
30.06.2012 10 296.80
31.03.2012 10 106.90
Další »
AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - vláda

ObdobíHodnota
30.06.2014 1 128.90
31.03.2014 1 140.30
31.12.2013 1 141.00
30.09.2013 1 206.80
30.06.2013 1 230.90
31.03.2013 1 245.60
31.12.2012 1 296.80
30.09.2012 1 156.70
30.06.2012 1 065.00
31.03.2012 1 084.40
Další »
AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - vláda,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory

ObdobíHodnota
30.06.2014 483.80
31.03.2014 475.40
31.12.2013 414.40
30.09.2013 449.20
30.06.2013 446.60
31.03.2013 481.10
31.12.2012 443.00
30.09.2012 410.30
30.06.2012 416.40
31.03.2012 447.20
Další »
AKTIVA - ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 25 962.80
31.03.2014 23 531.90
31.12.2013 23 159.10
30.09.2013 24 829.00
30.06.2013 25 071.10
31.03.2013 25 026.60
31.12.2012 24 371.80
30.09.2012 24 558.20
30.06.2012 25 517.60
31.03.2012 24 438.60
Další »
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 30.80
31.03.2014 13.10
31.12.2013 22.00
30.09.2013 13.30
30.06.2013 20.90
31.03.2013 46.90
31.12.2012 104.10
30.09.2012 95.70
30.06.2012 116.50
31.03.2012 90.10
Další »
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky

ObdobíHodnota
30.06.2014 8 477.90
31.03.2014 8 190.70
31.12.2013 8 151.20
30.09.2013 9 463.80
30.06.2013 9 815.50
31.03.2013 10 003.60
31.12.2012 9 874.10
30.09.2012 9 329.30
30.06.2012 10 224.60
31.03.2012 10 058.90
Další »
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky - zlato a devizy

ObdobíHodnota
30.06.2014 6 214.30
31.03.2014 5 981.20
31.12.2013 6 269.80
30.09.2013 6 850.30
30.06.2013 6 279.20
31.03.2013 5 791.90
31.12.2012 5 642.00
30.09.2012 5 400.50
30.06.2012 6 256.70
31.03.2012 5 859.00
Další »
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky - zlato a devizy,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - vláda

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
30.09.2013 0.00
30.06.2013 0.00
31.03.2013 0.00
31.12.2012 0.00
30.09.2012 0.00
30.06.2012 0.00
31.03.2012 0.00
Další »
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - vláda,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory

ObdobíHodnota
30.06.2014 17 454.10
31.03.2014 15 328.10
31.12.2013 14 986.00
30.09.2013 15 351.90
30.06.2013 15 234.80
31.03.2013 14 976.00
31.12.2012 14 393.60
30.09.2012 15 133.20
30.06.2012 15 176.50
31.03.2012 14 289.60
Další »
AKTIVA - ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - rezervy ČNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 43 215.60
31.03.2014 41 705.10
31.12.2013 40 779.60
30.09.2013 33 898.90
30.06.2013 33 360.50
31.03.2013 34 690.90
31.12.2012 34 019.50
30.09.2012 31 528.40
30.06.2012 31 349.70
31.03.2012 32 234.80
Další »
AKTIVA - rezervy ČNB,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - rezervy ČNB - zlato

ObdobíHodnota
30.06.2014 331.10
31.03.2014 323.40
31.12.2013 304.20
30.09.2013 340.00
30.06.2013 334.80
31.03.2013 457.50
31.12.2012 468.40
30.09.2012 513.60
30.06.2012 500.90
31.03.2012 493.10
Další »
AKTIVA - rezervy ČNB - zlato,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - rezervy ČNB - zvláštní práva čerpání

ObdobíHodnota
30.06.2014 850.60
31.03.2014 842.10
31.12.2013 839.10
30.09.2013 853.10
30.06.2013 863.60
31.03.2013 877.40
31.12.2012 874.70
30.09.2012 898.10
30.06.2012 904.70
31.03.2012 870.80
Další »
AKTIVA - rezervy ČNB - zvláštní práva čerpání,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF

ObdobíHodnota
30.06.2014 555.50
31.03.2014 541.90
31.12.2013 542.60
30.09.2013 541.50
30.06.2013 535.80
31.03.2013 535.10
31.12.2012 530.20
30.09.2012 539.00
30.06.2012 543.10
31.03.2012 520.40
Další »
AKTIVA - rezervy ČNB - rezervní pozice u MMF,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - rezervy ČNB - devizy

ObdobíHodnota
30.06.2014 37 563.20
31.03.2014 38 241.80
31.12.2013 35 148.70
30.09.2013 29 505.90
30.06.2013 28 911.50
31.03.2013 30 034.00
31.12.2012 28 376.20
30.09.2012 27 637.20
30.06.2012 26 151.10
31.03.2012 25 161.80
Další »
AKTIVA - rezervy ČNB - devizy,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

AKTIVA - rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2014 3 915.20
31.03.2014 1 755.90
31.12.2013 3 944.90
30.09.2013 2 658.50
30.06.2013 2 714.90
31.03.2013 2 786.90
31.12.2012 3 770.00
30.09.2012 1 940.40
30.06.2012 3 250.00
31.03.2012 5 188.80
Další »
AKTIVA - rezervy ČNB - ostatní rezervní aktiva,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

PASÍVA - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 182 819.60
31.03.2014 179 729.30
31.12.2013 180 601.30
30.09.2013 181 110.90
30.06.2013 180 679.20
31.03.2013 180 674.40
31.12.2012 181 850.00
30.09.2012 182 139.90
30.06.2012 176 601.30
31.03.2012 180 666.20
Další »
PASÍVA - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

PASÍVA - přímé investice v České republice - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 100 573.20
31.03.2014 99 040.20
31.12.2013 98 636.30
30.09.2013 104 474.90
30.06.2013 103 481.60
31.03.2013 103 512.60
31.12.2012 103 455.70
30.09.2012 102 622.00
30.06.2012 97 602.00
31.03.2012 99 914.00
Další »
PASÍVA - přímé investice v České republice - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

PASÍVA - přímé investice v České republice - základní jmění

ObdobíHodnota
30.06.2014 91 508.70
31.03.2014 92 052.90
31.12.2013 91 092.70
30.09.2013 96 120.10
30.06.2013 93 659.30
31.03.2013 93 464.90
31.12.2012 93 183.20
30.09.2012 92 374.50
30.06.2012 87 798.60
31.03.2012 89 889.20
Další »
PASÍVA - přímé investice v České republice - základní jmění,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

PASÍVA - přímé investice v České republice - ostatní kapitál

ObdobíHodnota
30.06.2014 9 064.40
31.03.2014 6 987.30
31.12.2013 7 543.60
30.09.2013 8 354.80
30.06.2013 9 822.30
31.03.2013 10 047.80
31.12.2012 10 272.50
30.09.2012 10 247.50
30.06.2012 9 803.40
31.03.2012 10 024.70
Další »
PASÍVA - přímé investice v České republice - ostatní kapitál,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

PASÍVA - portfoliové investice - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 35 374.00
31.03.2014 37 323.10
31.12.2013 35 764.90
30.09.2013 35 196.80
30.06.2013 34 784.80
31.03.2013 33 947.80
31.12.2012 34 499.00
30.09.2012 35 377.50
30.06.2012 33 527.50
31.03.2012 33 813.40
Další »
PASÍVA - portfoliové investice - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

PASÍVA - portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti

ObdobíHodnota
30.06.2014 6 182.30
31.03.2014 6 235.50
31.12.2013 5 636.50
30.09.2013 5 753.60
30.06.2013 5 266.10
31.03.2013 5 981.00
31.12.2012 6 787.80
30.09.2012 7 670.10
30.06.2012 7 041.50
31.03.2012 7 858.90
Další »
PASÍVA - portfoliové investice - majetkové cenné papíry a účasti,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

PASÍVA - portfoliové investice - dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
30.06.2014 29 191.60
31.03.2014 31 087.60
31.12.2013 30 128.40
30.09.2013 29 443.20
30.06.2013 29 518.80
31.03.2013 27 966.80
31.12.2012 27 711.30
30.09.2012 27 707.30
30.06.2012 26 486.00
31.03.2012 25 954.50
Další »
PASÍVA - portfoliové investice - dluhové cenné papíry,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

PASÍVA - finanční deriváty

ObdobíHodnota
30.06.2014 2 727.30
31.03.2014 3 064.40
31.12.2013 3 107.70
30.09.2013 2 892.60
30.06.2013 3 062.90
31.03.2013 3 558.90
31.12.2012 4 214.70
30.09.2012 5 235.40
30.06.2012 5 025.10
31.03.2012 4 929.90
Další »
PASÍVA - finanční deriváty,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 44 145.10
31.03.2014 40 301.60
31.12.2013 43 092.30
30.09.2013 38 546.60
30.06.2013 39 349.90
31.03.2013 39 655.10
31.12.2012 39 680.50
30.09.2012 38 905.10
30.06.2012 40 446.70
31.03.2012 42 008.90
Další »
PASÍVA - ostatní investice - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 18 238.90
31.03.2014 18 819.30
31.12.2013 18 773.60
30.09.2013 19 382.40
30.06.2013 19 556.40
31.03.2013 19 802.70
31.12.2012 20 165.30
30.09.2012 20 105.20
30.06.2012 19 950.90
31.03.2012 20 646.90
Další »
PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 0.00
30.09.2013 0.00
30.06.2013 0.00
31.03.2013 0.00
31.12.2012 0.00
30.09.2012 0.00
30.06.2012 0.00
31.03.2012 0.00
Další »
PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - ČNB,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky

ObdobíHodnota
30.06.2014 3 566.00
31.03.2014 3 611.70
31.12.2013 3 634.70
30.09.2013 3 312.90
30.06.2013 3 578.30
31.03.2013 3 579.00
31.12.2012 3 832.60
30.09.2012 3 864.00
30.06.2012 4 013.10
31.03.2012 4 234.50
Další »
PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - obchodní banky,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - vláda

ObdobíHodnota
30.06.2014 4 436.90
31.03.2014 4 610.60
31.12.2013 4 652.20
30.09.2013 4 638.10
30.06.2013 4 668.60
31.03.2013 4 754.40
31.12.2012 4 910.80
30.09.2012 4 838.50
30.06.2012 4 491.10
31.03.2012 4 691.10
Další »
PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - vláda,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory

ObdobíHodnota
30.06.2014 10 236.00
31.03.2014 10 597.10
31.12.2013 10 486.70
30.09.2013 11 431.40
30.06.2013 11 309.50
31.03.2013 11 469.30
31.12.2012 11 421.90
30.09.2012 11 402.70
30.06.2012 11 446.70
31.03.2012 11 721.30
Další »
PASÍVA - ostatní investice - dlouhodobé - ostatní sektory,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - celkem

ObdobíHodnota
30.06.2014 25 906.20
31.03.2014 21 482.20
31.12.2013 24 318.70
30.09.2013 19 164.20
30.06.2013 19 793.40
31.03.2013 19 852.50
31.12.2012 19 515.20
30.09.2012 18 800.00
30.06.2012 20 495.90
31.03.2012 21 362.00
Další »
PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - celkem,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB

ObdobíHodnota
30.06.2014 26.10
31.03.2014 56.40
31.12.2013 94.80
30.09.2013 155.40
30.06.2013 179.90
31.03.2013 67.70
31.12.2012 38.10
30.09.2012 110.10
30.06.2012 65.00
31.03.2012 30.70
Další »
PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - ČNB,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky

ObdobíHodnota
30.06.2014 18 420.10
31.03.2014 13 595.10
31.12.2013 16 004.70
30.09.2013 11 722.50
30.06.2013 12 347.70
31.03.2013 12 179.60
31.12.2012 11 215.90
30.09.2012 10 470.10
30.06.2012 12 360.80
31.03.2012 12 981.80
Další »
PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - obchodní banky,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - vláda

ObdobíHodnota
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
31.12.2013 40.30
30.09.2013 57.60
30.06.2013 109.40
31.03.2013 109.80
31.12.2012 1.20
30.09.2012 0.00
30.06.2012 0.00
31.03.2012 0.00
Další »
PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - vláda,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory

ObdobíHodnota
30.06.2014 7 460.10
31.03.2014 7 830.80
31.12.2013 8 178.80
30.09.2013 7 228.80
30.06.2013 7 156.40
31.03.2013 7 495.30
31.12.2012 8 260.00
30.09.2012 8 219.70
30.06.2012 8 070.00
31.03.2012 8 349.60
Další »
PASÍVA - ostatní investice - krátkodobé - ostatní sektory,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

SALDO INVESTIČNÍ POZICE

ObdobíHodnota
30.06.2014 -60 489.50
31.03.2014 -62 071.70
31.12.2013 -64 604.60
30.09.2013 -71 299.00
30.06.2013 -72 790.20
31.03.2013 -71 108.40
31.12.2012 -74 603.70
30.09.2012 -76 864.10
30.06.2012 -73 335.10
31.03.2012 -77 303.10
Další »
SALDO INVESTIČNÍ POZICE,INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka (Podrobné členění Platební bilance)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - levels (Levels)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows (Flows)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Výdaje na HDP, mil.Kč (Běžné ceny)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele