- General Government (External Debt by Debtors in millions of CZK) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat - General Government (External Debt by Debtors in millions of CZK) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 5 let
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK

Graf hodnot, External Debt by Debtors in millions of CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... External Debt by Debtors in millions of CZK - - General Government - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2017 822 738.90
Min 31.12.2001 30 839.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 698 241.40 673 071.90 25 169.50 3.74% 737 886.20 -39 644.80 -5.37%
31.12.2019 673 071.90 743 620.60 -70 548.70 -9.49% 661 518.70 11 553.20 1.75%
30.09.2019 743 620.60 759 707.30 -16 086.70 -2.12% 649 915.80 93 704.80 14.42%
30.06.2019 759 707.30 737 886.20 21 821.10 2.96% 664 116.00 95 591.30 14.39%
31.03.2019 737 886.20 661 518.70 76 367.50 11.54% 699 513.00 38 373.20 5.49%
31.12.2018 661 518.70 649 915.80 11 602.90 1.79% 758 293.30 -96 774.60 -12.76%
30.09.2018 649 915.80 664 116.00 -14 200.20 -2.14% 818 278.00 - 168 362.20 -20.58%
30.06.2018 664 116.00 699 513.00 -35 397.00 -5.06% 816 991.60 - 152 875.60 -18.71%
31.03.2018 699 513.00 758 293.30 -58 780.30 -7.75% 822 738.90 - 123 225.90 -14.98%
31.12.2017 758 293.30 818 278.00 -59 984.70 -7.33% 783 089.60 -24 796.30 -3.17%
30.09.2017 818 278.00 816 991.60 1 286.40 0.16% 756 839.80 61 438.20 8.12%
30.06.2017 816 991.60 822 738.90 -5 747.30 -0.70% 741 500.60 75 491.00 10.18%
31.03.2017 822 738.90 783 089.60 39 649.30 5.06% 717 169.70 105 569.20 14.72%
31.12.2016 783 089.60 756 839.80 26 249.80 3.47% 658 795.30 124 294.30 18.87%
30.09.2016 756 839.80 741 500.60 15 339.20 2.07% 617 372.90 139 466.90 22.59%
30.06.2016 741 500.60 717 169.70 24 330.90 3.39% 584 358.40 157 142.20 26.89%
31.03.2016 717 169.70 658 795.30 58 374.40 8.86% 575 788.30 141 381.40 24.55%
31.12.2015 658 795.30 617 372.90 41 422.40 6.71% 548 502.30 110 293.00 20.11%
30.09.2015 617 372.90 584 358.40 33 014.50 5.65% 570 469.30 46 903.60 8.22%
30.06.2015 584 358.40 575 788.30 8 570.10 1.49% 564 297.30 20 061.10 3.56%
31.03.2015 575 788.30 548 502.30 27 286.00 4.97% 608 629.10 -32 840.80 -5.40%
31.12.2014 548 502.30 570 469.30 -21 967.00 -3.85% 599 803.50 -51 301.20 -8.55%
30.09.2014 570 469.30 564 297.30 6 172.00 1.09% 544 439.10 26 030.20 4.78%
30.06.2014 564 297.30 608 629.10 -44 331.80 -7.28% 549 483.80 14 813.50 2.70%
31.03.2014 608 629.10 599 803.50 8 825.60 1.47% 552 298.70 56 330.40 10.20%
31.12.2013 599 803.50 544 439.10 55 364.40 10.17% 539 172.70 60 630.80 11.25%
30.09.2013 544 439.10 549 483.80 -5 044.70 -0.92% 525 598.50 18 840.60 3.58%
30.06.2013 549 483.80 552 298.70 -2 814.90 -0.51% 512 279.20 37 204.60 7.26%
31.03.2013 552 298.70 539 172.70 13 126.00 2.43% 500 673.00 51 625.70 10.31%
31.12.2012 539 172.70 525 598.50 13 574.20 2.58% 450 528.90 88 643.80 19.68%
30.09.2012 525 598.50 512 279.20 13 319.30 2.60% 450 757.40 74 841.10 16.60%
30.06.2012 512 279.20 500 673.00 11 606.20 2.32% 444 745.10 67 534.10 15.18%
31.03.2012 500 673.00 450 528.90 50 144.10 11.13% 434 157.20 66 515.80 15.32%
31.12.2011 450 528.90 450 757.40 - 228.50 -0.05% 450 392.10 136.80 0.03%
30.09.2011 450 757.40 444 745.10 6 012.30 1.35% 445 615.40 5 142.00 1.15%
30.06.2011 444 745.10 434 157.20 10 587.90 2.44% 382 908.90 61 836.20 16.15%
31.03.2011 434 157.20 450 392.10 -16 234.90 -3.60% 371 978.30 62 178.90 16.72%
31.12.2010 450 392.10 445 615.40 4 776.70 1.07% 363 952.00 86 440.10 23.75%
30.09.2010 445 615.40 382 908.90 62 706.50 16.38% 321 882.00 123 733.40 38.44%
30.06.2010 382 908.90 371 978.30 10 930.60 2.94% 310 654.10 72 254.80 23.26%
31.03.2010 371 978.30 363 952.00 8 026.30 2.21% 277 646.90 94 331.40 33.98%
31.12.2009 363 952.00 321 882.00 42 070.00 13.07% 295 667.40 68 284.60 23.09%
30.09.2009 321 882.00 310 654.10 11 227.90 3.61% 327 402.20 -5 520.20 -1.69%
30.06.2009 310 654.10 277 646.90 33 007.20 11.89% 318 732.70 -8 078.60 -2.53%
31.03.2009 277 646.90 295 667.40 -18 020.50 -6.09% 271 401.50 6 245.40 2.30%
31.12.2008 295 667.40 327 402.20 -31 734.80 -9.69% 271 369.90 24 297.50 8.95%
30.09.2008 327 402.20 318 732.70 8 669.50 2.72% 265 013.40 62 388.80 23.54%
30.06.2008 318 732.70 271 401.50 47 331.20 17.44% 273 417.50 45 315.20 16.57%
31.03.2008 271 401.50 271 369.90 31.60 0.01% 258 288.00 13 113.50 5.08%
31.12.2007 271 369.90 265 013.40 6 356.50 2.40% 249 719.80 21 650.10 8.67%
30.09.2007 265 013.40 273 417.50 -8 404.10 -3.07% 237 656.80 27 356.60 11.51%
30.06.2007 273 417.50 258 288.00 15 129.50 5.86% 234 688.50 38 729.00 16.50%
31.03.2007 258 288.00 249 719.80 8 568.20 3.43% 230 410.60 27 877.40 12.10%
31.12.2006 249 719.80 237 656.80 12 063.00 5.08% 223 203.40 26 516.40 11.88%
30.09.2006 237 656.80 234 688.50 2 968.30 1.26% 216 975.10 20 681.70 9.53%
30.06.2006 234 688.50 230 410.60 4 277.90 1.86% 196 330.00 38 358.50 19.54%
31.03.2006 230 410.60 223 203.40 7 207.20 3.23% 177 425.20 52 985.40 29.86%
31.12.2005 223 203.40 216 975.10 6 228.30 2.87% 147 728.60 75 474.80 51.09%
30.09.2005 216 975.10 196 330.00 20 645.10 10.52% 130 961.00 86 014.10 65.68%
30.06.2005 196 330.00 177 425.20 18 904.80 10.65% 117 813.30 78 516.70 66.64%
31.03.2005 177 425.20 147 728.60 29 696.60 20.10% 71 185.60 106 239.60 149.24%
31.12.2004 147 728.60 130 961.00 16 767.60 12.80% 69 029.90 78 698.70 114.01%
30.09.2004 130 961.00 117 813.30 13 147.70 11.16% 62 515.60 68 445.40 109.49%
30.06.2004 117 813.30 71 185.60 46 627.70 65.50% 68 050.60 49 762.70 73.13%
31.03.2004 71 185.60 69 029.90 2 155.70 3.12% 53 148.10 18 037.50 33.94%
31.12.2003 69 029.90 62 515.60 6 514.30 10.42% 47 701.30 21 328.60 44.71%
30.09.2003 62 515.60 68 050.60 -5 535.00 -8.13% 46 015.00 16 500.60 35.86%
30.06.2003 68 050.60 53 148.10 14 902.50 28.04% 42 581.50 25 469.10 59.81%
31.03.2003 53 148.10 47 701.30 5 446.80 11.42% 37 349.60 15 798.50 42.30%
31.12.2002 47 701.30 46 015.00 1 686.30 3.66% 30 839.20 16 862.10 54.68%
30.09.2002 46 015.00 42 581.50 3 433.50 8.06% 31 964.90 14 050.10 43.95%
30.06.2002 42 581.50 37 349.60 5 231.90 14.01% 33 258.80 9 322.70 28.03%
31.03.2002 37 349.60 30 839.20 6 510.40 21.11% 36 657.20 692.40 1.89%
31.12.2001 30 839.20 31 964.90 -1 125.70 -3.52% 38 704.40 -7 865.20 -20.32%
30.09.2001 31 964.90 33 258.80 -1 293.90 -3.89% 37 399.20 -5 434.30 -14.53%
30.06.2001 33 258.80 36 657.20 -3 398.40 -9.27% 34 947.60 -1 688.80 -4.83%
31.03.2001 36 657.20 38 704.40 -2 047.20 -5.29% 35 306.70 1 350.50 3.83%
31.12.2000 38 704.40 37 399.20 1 305.20 3.49% 41 229.20 -2 524.80 -6.12%
30.09.2000 37 399.20 34 947.60 2 451.60 7.01% 41 847.00 -4 447.80 -10.63%
30.06.2000 34 947.60 35 306.70 - 359.10 -1.02% 41 847.00 -6 899.40 -16.49%
31.03.2000 35 306.70 41 229.20 -5 922.50 -14.36% 41 847.00 -6 540.30 -15.63%
31.12.1999 41 229.20 41 847.00 - 617.80 -1.48% 41 847.00 - 617.80 -1.48%
31.12.1998 41 847.00 51 491.30 -9 644.30 -18.73% 51 491.30 -9 644.30 -18.73%
31.12.1997 51 491.30 55 535.50 -4 044.20 -7.28% 55 535.50 -4 044.20 -7.28%
31.12.1996 55 535.50 61 001.10 -5 465.60 -8.96% 61 001.10 -5 465.60 -8.96%
31.12.1995 61 001.10 84 361.50 -23 360.40 -27.69% 84 361.50 -23 360.40 -27.69%
31.12.1994 84 361.50 82 304.90 2 056.60 2.50% 82 304.90 2 056.60 2.50%
31.12.1993 82 304.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

- General Government - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- General Government (External Debt by Debtors in millions of EUR)
- General Government (External Debt by Debtors in millions of USD)
- General Government (External Debt by Debtors in millions of CZK)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Overnight (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Redeemable at notice (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Repurchase agreements (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.